Budsjett - Moenskogen

Hva går felleskostnadene til..?
MOENSKOGEN
BORETTSLAG
HVA GÅR FELLESKOSTNADENE TIL?
Forretningsførsel
Forretningsførsel
Leil.nr.
m2
Antall
101, 115
36
2
102, 114
49
2
105, 205
57,2
2
108, 208
63,3
2
109, 206
65
6
111, 211
69
2
112, 212
73,8
2
113, 213
74,6
2
80
2
110, 210
87,2
2
104, 204
91,3
2
Avsetning framtidig vedlikehold
202, 214
94,8
2
Avsetning framtidig vedlikehold
103, 203
Borettslagets budsjetterte
kostnader fra overtagelse 2016
Hva går felleskostnadene til..?
6%
Revisjon
6%
18 %
1 % 1 %18 %
7%
7%
7%
Kabel TV/data
Kabel TV/data
Bygningsforsikring
Bygningsforsikring
1818
%%
8%8%
7%
Revisjon
%
77%
28 %
Vaktmester/Renhold/stell
utomhus
Vaktmester/Renhold/stell
utomhus
Felles strøm
Felles strøm
Vann/avløp/renovasjon/e-skatt
28 %
Vann/avløp/renovasjon/e-skatt
Ander driftskostnader/vedlikehold
Ander driftskostnader/vedlikehold
Totalt pr år
Boligtype
101, 115
Boligtype
102, 114
Boligtype
105, 205
Bolitype
108, 208
Bolitype
109, 206
Bolitype
111, 211
Bolitype
112, 212
Bolitype
113, 213
Bolitype
103, 203
Bolitype
110, 210
Bolitype
104, 204
Bolitype
202, 214
Ford.
nøkkel
kr 55 664
kr 166
kr 166
kr 166
kr 166
kr 166
kr 166
kr 166
kr 166
kr 166
kr 166
kr 166
kr 166
stk
kr 8 400
kr 25
kr 25
kr 25
kr 25
kr 25
kr 25
kr 25
kr 25
kr 25
kr 25
kr 25
kr 25
stk
kr 123 984
kr 369
kr 369
kr 369
kr 369
kr 369
kr 369
kr 369
kr 369
kr 369
kr 369
kr 369
kr 369
stk
kr 37 500
kr 58
kr 79
kr 92
kr 102
kr 105
kr 111
kr 119
kr 120
kr 129
kr 140
kr 147
kr 153
m2
kr 125 000
kr 193
kr 263
kr 307
kr 339
kr 349
kr 370
kr 396
kr 400
kr 429
kr 468
kr 490
kr 508
m2
kr 45 000
kr 70
kr 95
kr 110
kr 122
kr 125
kr 133
kr 142
kr 144
kr 154
kr 168
kr 176
kr 183
m2
kr 194 500
kr 300
kr 409
kr 477
kr 528
kr 542
kr 576
kr 616
kr 622
kr 668
kr 728
kr 762
kr 791
m2
Ander driftskostnader/vedlikehold
kr 50 000
kr 77
kr 105
kr 123
kr 136
kr 139
kr 148
kr 158
kr 160
kr 172
kr 187
kr 196
kr 203
m2
Avsetning framtidig vedlikehold
kr 50 000
kr 77
kr 105
kr 123
kr 136
kr 139
kr 148
kr 158
kr 160
kr 172
kr 187
kr 196
kr 203
m2
kr 21 354
kr 33
kr 45
kr 52
kr 58
kr 60
kr 63
kr 68
kr 68
kr 73
kr 80
kr 84
kr 87
m2
711 402
kr 1 367
kr 1 659
kr 1 844
kr 1 981
kr 2 019
kr 2 109
kr 2 217
kr 2 235
kr 2 356
kr 2 518
kr 2 610
kr 2 688
kr 38
kr 34
kr 32
kr 31
kr 31
kr 31
kr 30
kr 30
kr 29
kr 29
kr 29
kr 28
Forretningsførsel
Revisjon
Kabel TV/data
Bygningsforsikring
Vaktmester/Renhold/stell utomhus
Felles strøm
Vann/avløp/renovasjon/e-skatt
Serviceavtaler heis
Totalt
Tilsvarer pr m2 pr mnd
I tillegg kommer kostnader til dekning oppvarming samt renter og avdrag på boligens fellesgjeld