Studiekatalogen 2016/17

Universitetet i Oslo
Studiekatalog 2016/2017
Ledende i 205 år
Universitetet i Oslo er Norges eldste og mest anerkjente kunnskapsinstitusjon. Hos oss får du
kunnskapen rett fra kilden.
Helt siden 1811 har UiO vært med på å utvikle
Norge. Det norske helse- og rettsvesenet ble bygget opp herfra, den første norske kvinnelige studenten studerte hos oss, UiO-jurister lagde loven
som sier hvem som skal eie norske fosser, og
velferdsstaten er bygget på UiO-forskning. Vi har
fulgt Norge gjennom alle historiske epoker de siste
205 år, og mange av landets store politikere, embetsmenn og samfunnsreformatorer har tilbrakt
mye tid i UiOs forelesnings- og lesesaler.
Det som startet med 18 studenter for over to hundre år siden, er i dag landets ledende og mest
tradisjonsrike kunnskapssenter, med 27 000 studenter, åtte fakulteter, tre museer, to universitetssykehus, ti sentre for fremragende forskning, fem
nobelpriser, og samarbeidsavtaler med over 600
internasjonale universiteter i utlandet.
UiO har bidratt til at Norge har blitt en av verdens
ledende kunnskapsnasjoner på mange fagfelt. Hva
betyr dette for deg som skal velge studiested?
Utgiver: Universitetet i Oslo, 2016
Redaktør: Kjetil Horn Hogstad, Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon, Avdeling for fagstøtte
Foto: Millimeterpress, Hans Fredrik Asbjørnsen, SiO, Ellen Johanne Jarli, Stein J. Bjørge, Christine Istad,
Yngve Vogt, Anders Lien, Francesco Saggio, Colourbox, Scanpix, NYC Wanderer @ flickr.com
Produksjon: 07 Gruppen
Opplag: 35 000
Som student ved UiO er du med i teten og lærer
av de fremste og beste. Du blir en del av en tradisjon der man lærer det kjente, søker det ukjente,
strekker seg litt lengre, dykker dypere, og tenker
annerledes, nytt og kritisk. Du stiller gode spørsmål og finner nyttige svar. Undersøkelser viser
at UiO-studenter er spesielt flinke til dette, og at
denne egenskapen er noe arbeidsgivere setter stor
pris på.
UiO frembringer kunnskap. Vi er et universitet
som har lange og stolte tradisjoner og et sterkt
internasjonalt omdømme.
Velkommen!
Ole Petter Ottersen
Rektor
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Universitetsdirektør
• UiO er Norges eldste universitet og har
landets bredeste studietilbud. Bildet helt t.v.
er fra velkomstseremonien på Universitetsplassen for de nye studentene.
• UiO er Norges best rangerte universitet og
tilbyr utdanninger av høy kvalitet,som er
attraktive på arbeidsmarkedet.
• Ved UiO får du de beste forutsetningene
for å utnytte potensialet ditt. Som ny student
blir du godt tatt imot og blir en del av et
yrende og mangfoldig studiemiljø.
• Å studere i Oslo er en fantastisk mulighet
til å benytte seg av landets beste og mest
mangfoldige kultur- og samfunnstilbud, med
nærhet til viktige institusjoner i samfunnet.
• UiO har utvekslingsavtaler med mange
av verdens fremste utdanningsinstitusjoner
i utlandet.
• Velg mellom 300 studentforeninger
å engasjere deg i.
2
3
Skientusiast? Du kan boltre deg i over 350 kilometer
preparerte løyper i Oslomarka.
Oslo er rik på kulturopplevelser. Øyafestivalen ble i 2014
arrangert på UiOs grunn.
Som student i Oslo er du tett på makta.
UiO har et mangfoldig og hyggelig studiemiljø.
Informatikkbygningen Ole-Johan Dahls hus er et av
verdens mest moderne universitetsbygg og brukes til
undervisning og forskning.
I tradisjonsrike og behagelige lokaler kan du lese godt.
4
Operaen er et av Oslos mest kjente bygg.
UiOs museer har gratis inngang for studenter.
5
Studer ved Norges ledende
universitet
Norges mest tradisjonsrike universitet er for deg som vil noe mer.
Student i hovedstaden
Livet på campus byr på det meste man kan trenge.
Koselige kafeer og spisesteder, grønne lunger, so-
være landets hovedstad og sete for de aller fleste
UiO for hele deg
Et universitetsstudium krever selvstendighet.
Hvis du vil lære mer om å strukturere hverdagen
din og å finne din læringsstil, finnes det veiledere
og erfarne studenter på studieprogrammet ditt
som hjelper deg. Du kan melde deg på kurs i alt
fra eksamensmestring til å «ta ordet». Blir du syk
i løpet av studiene, eller trenger hjelp til å hånd-
offentlige og private aktører. Til Oslo strømmer
tere motivasjon, familie- eller parproblemer og an-
studenter fra hele landet. Hele 3 av 4 studenter i
dre personlige utfordringer, kan du benytte deg av
Oslo kommer fra andre steder. Oslo har landets
studenthelsetjenestens psykologer, allmennleger
rikeste kulturliv, et levende uteliv som passer alle
og tannleger, alle med studentrabatt.
siale aktiviteter, treningssentre og studentarrangementer. Alt annet finner du i byen, marka og
fjorden, til sykling, ski, bading og båtliv.
Oslo er Norges største studentby, i tillegg til å
lommebøker og stemninger, i en kompakt, flerkul-
I studietiden vil du knytte vennskapsbånd for livet og få
kontakter som kan være verdifulle når du skal ut i jobb.
UiO er ledende
UiO har landets bredeste studietilbud, med nesten 200 studieprogrammer å velge mellom. Hos oss
finner du et studium som passer for deg, bygget på
den beste forskningen og den høyeste faglige kval-
turell storby med unik nærhet til naturen.
ene som arbeidsgiverne verdsetter høyest, er stu-
Engasjerte studenter
I dag finnes det over 150 studentforeninger ved
UiO, fra studentpolitikk til studentaviser, sports-
dentenes fagkompetanse og evne til å tilegne seg
foreninger, puber, fagrelaterte foreninger, musikk-
ny kunnskap.
og teatergrupper, og mye mer. Du kan være med
serommet, har studert ved UiO. UiOs kandidater
er attraktive på arbeidsmarkedet. De egenskap-
tet. ARWU plasserer UiO på 58. plass i verden, av
totalt 9000 universiteter, og på førsteplass i Norge.
Vi er faglig ledende.
er, trening, studieturer, kollokvier, revyer, kon-
Fadder og faddergruppe
De første ukene på studieprogrammet kan du
være med i en faddergruppe sammen med andre
som skal studere det samme som deg, og fadder-
serter, fellesfrokoster, for å nevne noe. Studen-
en din er en erfaren student. Du blir kjent med folk
tene har sin egen storstue på Studentersamfundet
med en gang, dere drar på velkomstseremonien i
i Oslo, i Chateau Neuf.
august sammen, og mange holder kontakten lenge
på faglige arrangementer, debattkvelder, hyttetur-
itet. UiO er rangert som Norges fremste universi-
Forskning i tet
UiO er Norges største forskningsinstitusjon, og
forsker på alt fra naturvitenskap og teknologi til
læring og økonomi. UiO har ti sentre for frem-
Ettertraktet kompetanse som varer
Universitetet skal fremme det kunnskapssøkende,
innsiktsfulle og kreative mennesket. Du får lære
av landets fremste fagpersoner, som vil stimulere
til kritisk refleksjon, maktkritikk, debatt, fordoms-
ragende forskning, flest av alle Norges utdanning-
frihet og saklighet. Du vil bli omstillingsdyktig og
språklig og moralsk handling. Utdanningen ved
klar for morgendagens arbeidsmarked.
UiO vil være forskningsbasert, og dette betyr at du
Studer i utlandet
UiO har utvekslingsavtaler med over 100 av
verdens beste universiteter, til sammen 600
studiemuligheter på alle kontinenter. Dette betyr
at studenter ved UiO kan reise ut og tilegne seg
verdifull erfaring. Få en utdanning fra UiO med ut-
som student får lære om det fremste innen forsk-
veksling i utlandet – i pose og sekk!
Svært mange av de som styrer i Norge, enten det
sinstitusjoner. Sentrene forsker på ulike fagfelt
som kreftbiomedisin, jordens utvikling og dynamikk, og nevrovitenskap, geologiske prosesser, anvendt matematikk og studier av rasjonell,
Trening og helse
For en rimelig penge kan du benytte deg av flere
moderne og velutstyrte treningssentre rundt om
i Oslo, og velge mellom over 60 idrettsaktiviteter.
etter studietiden.
ning på ditt fagfelt.
er i regjeringsapparatet, næringslivet eller i klas-
6
7
Studieprogrammer ved UiO
Estetiske studier og musikkvitenskap
Matematikk, naturvitenskap og teknologi
•Allmenn litteraturvitenskap (årsenhet)
12
•Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap (bachelor)13
-- Studieretning for allmenn litteraturvitenskap
13
-- Studieretning for estetiske studier
13
•Kunsthistorie (årsenhet)
14
•Kunsthistorie (bachelor)
15
•Musikkvitenskap (bachelor)
16
•Biologi (bachelor)
•Elektronikk og datateknologi (bachelor)
-- Studieretning for fysikalsk elektronikk
-- Studieretning for instrumentering/måleteknikk
-- Studieretning for mikroelektronikk
-- Studieretning for signalbehandling
•Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor)
-- Studieretning for astronomi
-- Studieretning for fysikk
-- Studieretning for meteorologi og oseanografi
•Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor)
-- Studieretning for geografi og hydrologi
-- Studieretning for geologi og geofysikk
•Kjemi (bachelor)
•Matematikk, informatikk og teknologi (bachelor)
-- Studieretning for anvendt matematikk
-- Studieretning for biomatematikk -- Studieretning for dataanalyse
-- Studieretning for finans, forsikring og risiko
-- Studieretning for matematikk
-- Studieretning for mekanikk og teknologi
•Matematikk og økonomi (bachelor)
-- Studieretning for finans, forsikring og risiko
-- Studieretning for matematikk og optimering
-- Studieretning for samfunnsøkonomisk analyse
-- Studieretning for økonomi og statistikk
•Materialer, energi og nanoteknologi (bachelor)
•Molekylærbiologi og biologisk kjemi (bachelor)
-- Studieretning for biokjemi
-- Studieretning for molekylærbiologi
•Realfag (årsenhet)
Helsefag og medisin
•Farmasi (5-årig master)
•Klinisk ernæring (5-årig master)
•Medisin (6-årig profesjonsstudium)
•Odontologi (5-årig master)
•Tannpleie (bachelor)
20
21
22
23
24
Historie, filosofi og kulturstudier
•Antikkens kultur (årsenhet)
•Arkeologi og konservering (bachelor)
-- Studieretning for arkeologi
•Filosofi og idéhistorie (bachelor)
-- Studieretning for filosofi
•Studieretning for idéhistorie
•Historie (årsenhet)
•Historie (bachelor)
•Idéhistorie (årsenhet)
28
29
29
30
30
30
31
32
33
Informasjonsteknologi og informatikk
•Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor)
•Informatikk: nanoelektronikk og robotikk (bachelor)
•Informatikk: programmering og nettverk (bachelor)
•Informatikk: språk og kommunikasjon (bachelor)
36
37
38
39
Jus, økonomi, ledelse og administrasjon
Lærerutdanning (Lektorprogrammet)
8
52
53
53
53
53
53
54
54
54
54
55
55
55
56
57
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
58
59
60
60
60
61
48
48
48
48
48
48
•Internasjonale studier (bachelor)
•Kriminologi (bachelor)
•Kultur og kommunikasjon (bachelor)
•Psykologi (årsenhet)
•Psykologi (bachelor)
•Psykologi (6-årig profesjonsstudium)
•Samfunnsgeografi (bachelor)
•Samfunnsøkonomi (bachelor)
•Samfunnsøkonomisk analyse (5-årig master)
•Sosialantropologi (bachelor)
•Sosiologi (årsenhet)
•Sosiologi (bachelor)
•Statsvitenskap (årsenhet)
•Statsvitenskap (bachelor)
•Tverrfaglige kjønnsstudier (årsenhet)
•Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)
•Utviklingsstudier (bachelor)
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Språk, litteratur og områdekunnskap
•Asia- og Midtøsten-studier (bachelor)
-- India-studier med hindi -- India-studier med sanskrit -- Japansk med Japan-studier
-- Kinesisk med Kina-studier
-- Midtøsten-studier med arabisk
-- Midtøsten-studier med hebraisk 102
102
102
102
102
102
102
-- Midtøsten-studier med tyrkisk 102
•Engelsk (årsenhet)
103
•Europeiske språk (bachelor)
104
-- Studieretning for engelsk
104
-- Studieretning for fransk
104
-- Studieretning for italiensk
104
-- Studieretning for polsk, tsjekkisk og bosnisk/kroatisk/serbisk104
-- Studieretning for portugisisk
104
-- Studieretning for russisk
104
-- Studieretning for spansk
104
-- Studieretning for tysk
104
•Fransk (årsenhet)
105
-- Italiensk (årsenhet)
106
-- Klassiske språk (bachelor)
107
-- Studieretning for gresk
107
-- Studieretning for latin
107
•Lingvistikk (bachelor)
108
•Nordisk, særlig norsk språk og litteratur (årsenhet)
109
•Nordiske studier (bachelor)
110
-- Studieretning for nordisk: språk, litteratur, retorikk
110
-- Studieretning for norrøne og keltiske studier
110
•Norsk som andrespråk (årsenhet)
111
•Russisk (årsenhet)
112
•Spansk (årsenhet)
113
•Tysk (årsenhet)
114
Finn ut mer
116
Mediefag
•Medievitenskap (årsenhet)
•Medievitenskap (bachelor)
64
65
•Pedagogikk (bachelor)
•Spesialpedagogikk (bachelor)
68
69
Religion og teologi
•Kristendom (årsenhet)
•Religion og samfunn (bachelor)
•Religionshistorie (årsenhet)
•Religionshistorie og kulturhistorie (bachelor)
-- Studieretning for kulturhistorie
-- Studieretning for religionshistorie
•Teologi (6-årig profesjonsstudium)
•Kristendom, kultur og læring (bachelor)
Studiestruktur ved UiO
Doktorgrad (ph.d.) 3 år
Pedagogiske fag
•Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (bachelor)42
•Helseledelse og helseøkonomi (bachelor)
43
•Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor)
44
•Rettsvitenskap (5-årig master)
45
•Lærerutdanning (Lektorprogrammet) (5-årig master)
-- Studieretning engelsk
-- Studieretning fremmedspråk
-- Studieretning kultur- og samfunnsfag
-- Studieretning nordisk
-- Studieretning realfag
Samfunnsfag og psykologi
72
73
74
75
75
75
76
78
Mastergrad
5 år
Mastergrad
1,5 og 2 år
Profesjonsstudium
6 år
Bachelorgrad
3 år
Les mer om UiOs studieprogrammer, søknad,
opptakskrav, jobb og videre studier på uio.no
9
Estetiske studium
og musikkvitskap
Intro
Analyse og tolking
? Er du opptatt av kunst og estetikk, av korleis visse objekt og hendingar kan verke estetisk? Bachelorprogrammet
Estetiske studium og allmenn litteraturvitskap tar opp spørsmål
som dette. I studieretninga Estetiske studium fordjupar du deg
i eit av faga litteraturvitskap, medievitskap, kunsthistorie eller
musikkvitskap.
Likar du å lese litteratur, kan du velje studieretninga Allmenn
litteraturvitskap. Der lærer du teoriar om analyse, du får tolke
originaltekster, og du blir kjent med litteraturhistoria frå antikken til i dag.
Er du interessert i korleis kunst har blitt forma og praktisert?
I bachelorprogrammet Kunsthistorie skal du analysere måleri
og bygningar, design og datakunst.
Eller er du meir interessert i musikk? I bachelorprogrammet
Musikkvitskap kan du fordjupe deg i musikkanalyse, -estetikk
og -historie, musikkteknologi og arrangering, framføring og formidling av musikk.
Allmenn litteraturvitskap og kunsthistorie kan du også studere
som årseiningar.
t
10
Trappeoppgangen i Fysikkbygningen
11
Allmenn litteraturvitenskap
Estetiske studier og allmenn
litteraturvitenskap
Ønsker du en oversikt over Vestens litteratur fra antikken fram til i dag?
Bli med på dypdykk i Kong Ødipus av Sofokles, Cervantes’ Don Quijote og
Prosessen av Kafka.
3-årig bachelor
Kort om studieprogrammet
Dette studiet gir deg innblikk i vestlig skjønnlitteratur fra ulike epoker og sjangre. Du leser tekstene
i lys av litteraturhistorien og litteraturvitenskapelige problemstillinger.
Kort om studieprogrammet
Dette bachelorprogrammet har to studieretninger:
Årsenheten er beregnet på deg som ikke ønsker å
ta et helt bachelorprogram, men som vil bygge på
tidligere utdanning eller ta videreutdanning i litteraturvitenskap.
På studieretningen for estetikk lærer du å reflektere over kunstens rolle, forholdet mellom kunstarter og estetiske prosesser i samfunnet i et kritisk, historisk og teoretisk perspektiv. I studiet får
du en innføring i generell estetisk teori. Du fordyper deg i enten litteratur (allmenn, engelsk eller
nordisk), kunsthistorie, medievitenskap eller musikkvitenskap, og du lærer å se sammenhenger i
hele kunstfeltet.
Årsenhet
Studentforeningene sørger også for at det er mye
som skjer gjennom hele studiet. Kanskje har du
lyst til å delta på den årlige revyen eller studentballet? Studentpuben Uglebo er et viktig møtested
for HF-studenter, enten du står foran eller bak baren. På Uglebo arrangeres det blant annet temafester og quiz.
• allmenn litteraturvitenskap
• estetiske studier
På årsenheten studerer du litteratur på tvers av
språk- og landegrenser.
Jobb og videre studier
Emnene i årsenheten kan inngå i en bachelorgrad i
allmenn litteraturvitenskap. Studiet gir bred tekstkompetanse og analytiske ferdigheter, noe som er
etterspurt i mediebransjen, og i yrker som lærer,
bibliotekar eller konsulent i offentlig sektor.
Vil du publisere egne tekster og/eller delta i redaksjonelt arbeid? Da kan Lasso være stedet. Tidsskriftet inkluderer bidrag fra både studenter og
etablerte stemmer. Redaksjonen tar gjerne imot
både skjønnlitterære tekster og sakprosatekster i
form av intervjuer, essay, anmeldelser eller reportasjer.
Inngangen til Frognerparken i Oslo.
Er du typen som leser Dostojevskij eller Coetzee i
sommerferien? Er du i tillegg opptatt av de store
spørsmålene innen litteraturen, er allmenn litteraturvitenskap faget for deg!
På studieretningen for allmenn litteraturvitenskap
fordyper du deg i vestlig skjønnlitteratur fra ulike epoker og sjangre. Du leser tekstene i lys av litteraturhistorien og litteraturvitenskapelige problemstillinger.
Du får anledning til å studere litteratur på tvers av
språk- og landegrenser. Du får verktøy som gjør
deg til en bedre leser, og som setter deg i stand
til å tolke og forstå litteraturen ved å undersøke
den i et kritisk, historisk og teoretisk perspektiv.
Les mer på: uio.no/litteratur-arsenhet
12
estetiske studier og musikkvitenskap
estetiske studier og musikkvitenskap
Studiemiljø
Som student i allmenn litteraturvitenskap kan du
delta i programutvalg og i instituttstyret ved ILOS.
Programutvalget står for både sosiale og faglige arrangementer. Bli med og bidra til et godt studiemiljø!
Liker du å lese litteratur? Er du opptatt av estetiske spørsmål?
Da er dette studiet noe for deg.
Les mer på: uio.no/estetisk
13
Kunsthistorie
Kunsthistorie
Hva er kunst, hvilken rolle spiller kunsten i samfunnet, og hvorfor er kunst
viktig? Siden tidligste tider har mennesker uttrykt seg i farge og form.
Billedkunst, arkitektur og andre visuelle uttrykk er en viktig del av våre daglige
omgivelser. Med årsenheten i kunsthistorie får du god oversikt over europeisk
kunsthistorie, ulike perioder og kjente enkeltverk!
Hva er kunst – historisk og i dag? Kunst har ofte sett ulik ut og hatt ulike
funksjoner og betydninger gjennom historien, fra steinalderens hulemalerier
til antikkens utforskning av menneskekroppen, middelalderens sakrale kirkekunst, renessansens og barokkens gjenoppdagelse av de antikke idealene
fram til dagens syn på kunst som noe som kan ha hvilken form som helst –
eller ingen form i det hele tatt!
3-årig bachelor
Årsenhet
Kort om studieprogrammet
Denne årsenheten gir deg en oversikt over europeisk kunsthistorie og innsikt i sentrale problemstillinger i kunsthistorien. På faget studerer du
historien til den visuelle kunsten med hovedvekt
på billedkunst, skulptur og arkitektur.
Årsenheten består av fire emner:
Billedkunst, design, arkitektur og bygningsmiljøer?
Lær om det på kunsthistorie!
tigheter, i tillegg til at de også arrangerer fester. Du
er alltid velkommen som bidragsyter, festdeltaker
eller begge deler!
Videre studier og jobb
Årsenheten i kunsthistorie kan innpasses i et
bachelorprogram, men studiet er også beregnet
på lærere og kulturarbeidere som ønsker videreutdanning.
• introduksjon til kunsthistorie
• billedkunst og arkitektur fra antikken til
renessansen
• billedkunst og arkitektur fra barokken til
samtiden
• valgfritt fordypningsemne
Med en bachelor i kunsthistorie får du den store
oversikten over kunsthistorien, og du lærer å analysere og tolke kunstverk. Kunstverk er ikke bare
malerier, skulpturer og arkitektur, men kan også
være moderne design, fotografi, datakunst og performance.
Studiet passer for deg som ønsker å fullføre en utdanning eller ta videreutdanning innen kunsthistorie, men som ikke ønsker å ta en hel bachelorgrad.
14
Kunsthistorie er et teoretisk studium der du blant
annet studerer:
• billedkunst, design og arkitektur fra antikken
til vår tid
• viktige perioder av kunsthistorien
• behandlingen av de mest sentrale
kunsthistoriske verk
• samtidens kunstteorier for ulike perioder
• sentrale verk fra forskjellige perioder i lys av
allmenn kultur- og idéhistorie
Undervisningen varierer mellom forelesninger,
gruppeseminarer og innleveringer, diskusjoner og
veiledning på nett.
Studiemiljø
Kunsthistorie har et aktivt fagutvalg som arrangerer utflukter og omvisninger, inviterer kunstnere, gallerier og andre fagfolk fra feltet til å fortelle
hvordan de jobber eller holde innlegg av faglig art.
Fagutvalget arbeider for å ivareta studentenes ret-
Kort om studieprogrammet
På dette studiet lærer du om den visuelle kunstens
historie i Europa de siste 4000 årene. Du studerer
kunst ved å analysere utformingen, innholdet og
funksjonen til konkrete kunstverk i lys av den teoretiske og historiske bakgrunn for verkene.
Les mer på: uio.no/kunsthistorie-arsenhet
Studiemiljø
Kunsthistorie har et aktivt fagutvalg som arrangerer utflukter og omvisninger, inviterer kunstnere, gallerier og andre fagfolk fra feltet til å fortelle
hvordan de jobber eller holde foredrag fra fagfel-
tet. Dersom du går med en gallerist i magen, kan
den nystartete studentforeningen Galleri Neuf
være noe for deg. Her får du erfaring med utvikling og drift av utstillinger.
Programutvalget arbeider for å ivareta studentenes rettigheter, men arrangerer også fester. Du er
alltid velkommen som bidragsyter, festdeltaker eller begge deler!
Studier i utlandet
Kunsthistoriestudiet er tilrettelagt for at du skal
kunne ta et semester i utlandet. Vi anbefaler at du
legger inn utenlandsstudier i fjerde og/eller femte semester.
Du kan ta deler av studiet ved Det norske institutt
i Roma. Du kan også studere ved kjente universiteter i Norden, Tyskland, Sveits, Frankrike og Storbritannia.
Videre studier og jobb
Etter fullført bachelorgrad kan du gå videre med
en mastergrad i kunsthistorie. Med en bachelor i
kunsthistorie kan du jobbe på museer, med kunstformidling, galleri- og forlagsvirksomhet, kulturminneforvaltning og kulturadministrasjon.
Les mer på: uio.no/kunsthistorie
15
estetiske studier og musikkvitenskap
estetiske studier og musikkvitenskap
Årsenheten gir deg oversikt over europeisk
kunst og innsikt i sentrale problemstillinger
i kunsthistorien.
Musikkvitenskap
3-årig bachelor
Hvordan former strømmetjenester vår musikklytting? Hvordan påvirker bevegelser til musikk våre lytteopplevelser? Hvorfor er kjennskap til musikkhistorien
viktig for vår opplevelse og forståelse av musikk? Hvordan påvirker musikk
våre følelser og sinnsstemninger?
Hvorfor velge musikkvitenskap?
På musikkvitenskap lever R’n’B, Røyksopp og
Ravel side ved side. Du studerer musikken deres med en bok i den ene hånden og plekteret i
den andre. I løpet av en dag spiller du fiolin med
kammerorkesteret, diskuterer forholdet mellom Bach og James Brown og sampler musikk
på MIDI-rommet. Eller kanskje du vil lage et helt
nytt instrument på musikkteknologi-lab’en? Vi
har eget innspillingsstudio og et av landets beste
redigerings- og mikserom. Instituttet har et svært
godt utbygd tilbud innenfor arrangering, og Nordens største musikkvitenskapelige miljø, med internasjonalt kjente lærerkrefter.
estetiske studier og musikkvitenskap
estetiske studier og musikkvitenskap
Kort om studieprogrammet
På dette faget går teori og praksis hånd i hånd.
Du får oversikt over musikkens historie og dens
plass i samfunnet. Du lærer å analysere og tolke
musikk, bruke digitale verktøy, arrangere musikk
og formidle musikk til et publikum, enten alene
eller i samspill med andre. Du får samtidig praktisk tilnærming til musikkstudiet gjennom hovedinstrument, hørelære, produksjon og improvisasjon.
Videre studier og jobb
Iløpetavbachelorstudietfårduanledningtilåtaspennende emner relatert til arbeidslivet, f.eks. emnet
”Musikklivet og musikkbransjen” og hospitantemnet i siste semester.
Etter oppnådd bachelorgrad kan du ta mastergrad
i musikkvitenskap og spesialisere deg videre og
øke dine muligheter på arbeidsmarkedet.
Musikkvitere får jobb i musikkorganisasjoner og andre steder i kulturlivet, eller jobber som lærere, med
administrativt arbeid, som medarbeidere i radio/
TV, eller som utøvende musikere, produsenter eller lydteknikere.
Studiemiljø
Studiemiljøet er lite, inkluderende og sammensveiset, med alle aktiviteter i samme hus, ZEB-bygget. Programutvalget og festforeningen Zebastian
arrangerer fester og er involvert i faglig-sosiale
aktiviteter som pop-quiz, faglig-sosial dag, gjesteforelesninger m.m.
Studier i utlandet
Studeretsemestervedetavdemangestudiestedenevi
har utvekslingsavtaler med, f.eks. Goldsmith’s College i London, Université Paris IV Sorbonne og la
Sapienza i Roma. Vi ønsker svært gjerne å legge til
rette for et utenlandsopphold, og anbefaler at det
legges til 4. eller 5. semester av studiet.
16
På studieprogrammet Musikkvitenskap går teori og
praksis hånd i hånd.
Les mer på: uio.no/musikkvitenskap
Live Maria Roggen, vokalist i Come Shine.
Konsert i Universitetets aula, UiO-festivalen 2011.
17
Helsefag
og medisin
Intro
Analyse og tolking
? Fagområde innafor helsefag og medisin gjeld mennesket si helse, behandlingsmåtar, kosthald, legemiddel, kommunikasjon med pasientar, rådgiving og omsorg. På veg til
ulike rollar i helsevesenet fordjupar du deg i helserelaterte
problemstillingar ut frå eit vitskapleg grunnlag.
Lege, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt, tannlege eller
tannpleiar – alle har givande yrke med store rom for variasjon. Du kan via desse yrka vere med på å forme framtidas
helsevesen og forbetre dagens helsetilbod.
18
19
Farmasi
Klinisk ernæring
Hos oss blir du ekspert på legemidler og bruken av dem. Dermed kan du
bidra til å redde liv og hjelpe syke mennesker. De fleste farmasøyter arbeider i
apotek, men det er også en rekke andre jobbmuligheter.
Som klinisk ernæringsfysiolog kan du behandle pasienter på sykehus eller
arbeide med forebygging av livsstilssykdommer innen både privat og offentlig sektor. Du kan arbeide med helsepolitisk rådgivning og ledelse, satse på
videre forskning eller jobbe i det private næringsliv.
Kort om studieprogrammet
I løpet av studietiden vil du lære å formidle informasjon om legemidler og få kunnskaper om samfunnsmessige aspekter ved bruk av legemidler.
Etter et halvt år i praksis i apotek utfører du en
forskningsoppgave over 1,5 år, med en valgfri spesialisering i farmasøytiske fagområder som du interesserer deg for.
Hvorfor velge klinisk ernæring?
Studiet i klinisk ernæring gir deg grunnleggende biologiske kunnskaper om menneskekroppen,
med spesiell vekt på ernæring og kosthold. Du
får innsikt i samfunnsmessige forhold som påvirker kostholdet, og du lærer om sykdommer som
har sin årsak i eller påvirkes av hva vi spiser. Etter
endt studium kan du gi kostbehandling til pasienter med ulike diagnoser og tilstander. Deler av undervisningen er felles med medisinstudiet.
5-årig master
5-årig master
Farmasiutdanningen gir mulighet for en rekke
interessante jobber, bl.a. i apotek.
Studier i utlandet
I forbindelse med masteroppgaven kan du ha mulighet til å utføre deler av forskningsarbeidet i utlandet.
Videre studier og jobb
Farmasiutdanning gir gode og varierte arbeidsmuligheter i mange ulike bransjer. Etter fullført studium, vil du få autorisasjon med rett til å utlevere og
gi råd om legemidler. Du vil også ha grunnlag for
å kunne godkjenne legemiddelproduksjoner. Hvis
du ønsker en forskerutdanning, kan du ta en doktorgrad etter fullført farmasistudium.
Studiemiljø
Farmasi har et aktivt og inkluderende studentmiljø. Selv om universitetet er stort, blir du på farmasi en del av en mindre gruppe med godt samhold. Her er det lang tradisjon for mange sosiale
og faglige aktiviteter. Farmasistudentene har studentforeningen Veneficus, eget tidsskrift og et
internasjonalt engasjement gjennom Farmasøyter Uten Grenser. Farmasøytisk idrettsforening har egen hytte i Nordmarka, hvor det arrangeres fadderhyttetur og idrettsarrangementer. Studentene arrangerer også en tur til London i siste
studieår.
Delta i et aktivt forskningsmiljø
Gjennom hele studiet vil du ha nær kontakt med
aktive forskere, og lære om ulike forskningsmetoder. Studiet drives av avdeling for ernæringsvitenskap, som er et av de største og mest aktive
forskningsmiljøene i Europa innen ernæring. Du
bruker ett år av studiet på masteroppgaven, som
er en selvstendig, vitenskapelig oppgave du gjør i
samarbeid med en forskergruppe.
Studiemiljø
Ernæringsstudentene har sitt eget fagutvalg, som
jobber med både faglige og sosiale spørsmål, og
som jevnlig arrangerer faglige foredrag. Ernæringsstudentene driver også tjenesten Mathjelpen,
som gir informasjon om ernæring til studenter og
andre.
Studiet kvalifiserer til autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.
Jobb og videre studier
Som autorisert, klinisk ernæringsfysiolog kan
du jobbe med behandling av pasienter eller med
forebyggende ernæringsarbeid. Behandling kan
innebære tiltak for å endre pasientens kosthold,
anbefaling av spesialkoster, kosttilskudd, sondebehandling eller intravenøs ernæring. Kliniske
ernæringsfysiologer har spesialkompetanse som
brukes ved kompliserte tilfeller, og har en ledende rolle i utvikling av retningslinjer og prosedyrer i ernæringsbehandling ved sykehus. Med
økt satsing på forebygging vil mange kliniske
ernæringsfysiologer komme til å jobbe i bedriftshelsetjeneste, frisklivssentral eller for befolkningen
generelt.
Etter mastergraden kan du med videre forskning
og studier oppnå en doktorgrad (ph.d.) i ernæring.
Studier i utlandet
Ernæringsstudiet har utvekslingsavtale med Stellenbosch University i Sør Afrika.
Les mer på: uio.no/farmasi
20
Klinisk praksis ved sykehus
Klinisk praksis ved sykehus er en viktig del av
studiet, hvor du øver opp ferdigheter til å stille
diagnoser og sette i gang ernæringsbehandling.
Du får samtidig innsyn i kliniske ernæringsfysiologers rolle på sykehuset.
Helsefag og medisin
Helsefag og medisin
Hvorfor velge farmasi
Som legemiddelekspert kan du redde liv og hjelpe
syke mennesker. Det er farmasøytene som sørger
for at folk får tilgang på de medisinene de trenger,
enten gjennom apotek eller sykehus. På farmasistudiet lærer du hvordan dagens legemidler påvirker kroppen, hvordan kroppen reagerer på legemidlene, hvorfor de gir bivirkninger og hvordan
legemidler påvirker hverandre. Som farmasøyt
kan du dermed veilede leger, sykepleiere og pasienter i hvordan legemidlene bør brukes. Du får bidra til at samfunnet bruker legemidler på en måte
som gir best mulig behandling og minst mulig bivirkninger. Du lærer i tillegg hvordan legemidler
lages. Dermed kan du være med på å utvikle og
produsere nye legemidler og vaksiner som kan
løse morgendagens sykdomsutfordringer.
Les mer på: uio.no/ernering-5ar
21
Medisin
Odontologi
På medisinstudiet lærer du om hva sykdommer kommer av og hvordan du
kan hjelpe folk til å bli friske og bevare god helse. Studiet gir grunnleggende
kunnskaper, ferdigheter og mellommenneskelige holdninger til å arbeide som
lege i og utenfor sykehus, og samtidig et grunnlag for videreutdanning innen
alle spesialiteter.
Tannlegestudiet kombinerer praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper,
og du får kontakt med pasienter tidlig i studiet. Som ekspert innenfor oral
helse får du et spennende og utfordrende yrke.
Kort om studieprogrammet
Medisinstudiet er bygd opp av 30 fag som spenner
over et vidt felt fra cellebiologi til psykiatri. Læring
av de grunnleggende, teoretiske fagene og de kliniske fagene går parallelt med samfunnsmedisin
og kommunikasjonstrening. Selv om de teoretiske fagene preger første del av studiet, vil du som
student allerede i starten møte pasienter. Studiet
regnes som krevende, med mye undervisning og
praksis.
Hvorfor velge dette programmet?
Studieprogrammet er bygd opp av emner innen
naturvitenskap, medisin og samfunnsfag. Du tilbringer de første 2 1/2 semestrene sammen med
medisinstudentene. I i de første semestrene legges det vekt på medisinske basalfag, samfunns- og
metodefag og laboratoriefag. Her får du ditt første
møte med pasienter gjennom praksis i offentlige
tannklinikker og sykehus. I siste halvdel av fjerde
semester tar du fatt på de odontologiske fagene.
Da vil du jobbe med behandling på kunstige tenner
og modeller ved Det odontologiske fakultets nye
og moderne ferdighetssenter. I femte semester begynner du å behandle pasienter ved pasientklinikken på fakultetet. Tiende semester innledes med et
praksisopphold ved en offentlig tannklinikk. Undervisningen er i hovedsak obligatorisk, og studieprogrammet krever jevn og god innsats.
6-årig profesjonsstudium
5-årig master
På medisinstudiet får du en spennende, yrkesrettet utdanning på et vitenskapelig grunnlag. Studiet
gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter til å
arbeide som lege i og utenfor sykehus og gir et felles utgangspunkt for videreutdanning innen alle
spesialiteter.
Studiemiljø
Medisinstudiet er kjent for å ha et godt studiemiljø. Studentforeningene arrangerer hytteturer, skiturer, paneldebatter og det årlige vårballet, Bal
Medicorum. På studiet finnes det flere kor og et
eget korps, Medicinsk Paradeorchæster. Du kan
også engasjere deg i studentutvalg ved fakultetet,
i fagutvalg på studieprogrammet eller i studentpolitikken ved UiO sentralt.
Profesjonsstudiet i medisin er bygd opp av 30
fag som spenner fra cellebiologi til psykiatri.
spesielt interessert i forskning, kanskje har du
også tatt forskerlinjen på medisin, er det muligheter for en fremtidig forskerkarriere. Medisinstudiet kvalifiserer for forskerutdanning som fører
fram til doktorgrad (ph.d). Det finnes relevante,
administrative jobber i for eksempel Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn eller helsevesenet for øvrig. Mange velger også å reise ut og arbeide som
lege i andre land.
Utveksling
Mulighetene for utveksling til utlandet som en del
av studieprogrammet er veldig gode. Du kan velge
mellom en rekke universiteter verden over, i Europa, Argentina, Australia, Sør-Afrika og USA.
Jobb og videre studier
Som ferdig lege kan du arbeide klinisk, for eksempel i allmennpraksis, privat spesialistpraksis,
på sykehus eller i kommunehelsetjenesten. Er du
22
På studieprogrammet lærer du å stille diagnoser,
behandle sykdommer i munnhule og kjeve, tannstillingsfeil og utviklingsforstyrrelser. Som tannlege vil du jobbe mye med å restaurere skadede
tenner, men også å gi pasienter råd om hvordan de
kan forebygge tann- og munnsykdommer. Du får
derfor også lære om kommunikasjon med pasienter og hvordan du motiverer dem til å ta vare på
tennene sine. Det odontologiske fakultet har dessuten forelesere som er blant de fremste forskerne i
landet innenfor odontologi.
Studiemiljø
Som odontologistudent blir du godt kjent med
dine medstudenter. Først gjennom fadderuken i
begynnelsen av første semester, men ikke minst
gjennom den daglige undervisningen hvor man vil
jobbe tett sammen. Gjennom Odontologforeningen får du muligheten til å delta på quizer, sammenkomster og hytteturer.
Les mer på: uio.no/medisin
Helsefag og medisin
Helsefag og medisin
Forskerlinjen er et tilbud for medisinstudenter
som ønsker å starte med forskning i studietiden.
Tannlegestudiet kombinerer praktiske ferdigheter og teoretiske kunnskaper, og du får
kontakt med pasienter tidlig i studiet.
Studier i utlandet
Studiet gir deg mange flotte muligheter til å studere i utlandet i løpet av 8. semester, som for eksempel ved Karolinska Institutet i Stockholm og Trinity
College i Dublin. Fakultetet har også utvekslingsavtaler med University of Western Cape i SørAfrika og universiteter i Frankrike, Spania, Polen
og Tyskland.
Videre studier og jobb
Etter endt utdanning får du autorisasjon som
tannlege og kan gå rett ut i jobb. Jobbmulighetene for nyutdannede tannleger er særdeles gode.
Du kan velge å gå inn i den offentlige tannhelsetjenesten, for eksempel som skoletannlege. Du kan
også starte for deg selv som privatpraktiserende
tannlege, eller utdanne deg til forsker gjennom et
ph.d.-program.
Les mer på: uio.no/odontologi
23
Tannpleie
3-årig bachelor
Bachelorprogrammet i tannpleie passer for deg som liker å jobbe teknisk,
allsidig og variert. Velger du tannpleierstudiet, forutsettes det at du behersker
norsk språk svært godt og at du liker å jobbe med mennesker i alle aldre.
Helsefag og medisin
Helsefag og medisin
Tannpleie er et profesjonsrettet studium bestående av teori, øvelser på studentklinikk og i praksisfeltet. I utdanningen vektlegges kunnskap om
helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid og hva som påvirker folkehelsen generelt. Vitenskapsteori og metode, samfunns- og adferdsfag som pedagogikk, psykologi og etikk danner
sammen med naturvitenskaplige og kliniske fagområder grunnlaget for den tannpleiefaglige helheten i studiet.
Videre studier og jobb
Det finnes muligheter for masterprogrammer ved
universiteter og høyskoler i inn- og utland, spesielt innen helsefag. Tannpleiere arbeider i hovedsak ved offentlige og private tannklinikker. Noen
jobber innen offentlig administrasjon, undervisning og i dentalfirmaer. Som autorisert tannpleier
kan du også etablere din egen tannpleierklinikk.
Etter fullført studium får du autorisasjon som
tannpleier.
Studiemiljø
I studieprogrammet vektlegges et godt læringsmiljø, hvor studentene lærer av og med hverandre.
Første uke som student er en «bli kjent-uke» hvor
du, i tillegg til å bli kjent med medstudenter på
eget kull, har anledning til å delta på fadderarrangementer på UiOs campusområder på Blindern og
i sentrum. Etter introduksjonsuka overtar studentene selv mye av ansvaret for godt sosialt miljø og
læringsmiljø. Utdanningen bistår ved behov.
Gjennom Odontologforeningen kan du delta på sosiale treff, quiz og hytteturer gjennom hele året.
Det er også interessant og utviklende å engasjere
seg i odontologistudentenes styringsorgan OSU.
Tannpleierstudent behandler pasient på studentklinikken i samarbeid med veileder.
Studier i utlandet
Tannpleierstudentene har mulighet til å søke om
et kortere utvekslingsopphold i løpet av 2. studieår ved anerkjente institusjoner som Karolinska Institutet i Stockholm, Universitetet i Riga, Universitetet i Turku, Københavns Universitet med flere.
Les mer på: uio.no/tannpleie
24
25
Historie, filosofi
og kulturstudium
Intro
Reiskapar for kulturforståing
? Historie, filosofi og kulturstudium tar for seg menneskets
historie, kultur, tankar og idear, og det å ta vare på kulturarven. Studia legg vekt på korleis menneska har utvikla seg
ved å skape sivilisasjonar og språk, og gjennom handel, ideologiar, politikk og krig.
Du lærer til dømes om korleis filosofar har definert kva sanning er, om norsk utanrikspolitikk i etterkrigstida, eller om korleis kulturgjenstandar kan bli øydelagde av skadedyr.
Studia gir både kunnskap om fortida og kjennskap til ulike
analysemetodar for å finne ut korleis fortida kan ha vore. Og
korleis folk til ulike tider har forstått fortida ulikt. Slike kulturanalytiske fag er viktige mellom anna fordi dei gir reiskapar
til å sjå kritisk på samfunnsliv og til den generelle samfunnsdebatten. Dei gir omgrep og måtar å tenkje på som hjelper til å sjå større samanhengar og til å avdekkje meiningsmangfald.
26
27
Antikkens kultur
Arkeologi og konservering
Antikken inspirerer og har inspirert arkitektur, diktning, film, juss og politikk.
På dette studiet kan du studere antikkens språk som har formet idéer, retorikk,
juss og politikk som fremdeles preger vårt samfunn i dag.
Hvordan kan vi forstå spor etter kulturer som er dekket til gjennom århundrer?
Hvordan kan vi hindre at kulturminner blir ødelagt? Hvordan kan malerier og
gjenstander bevares? På program for arkeologi og konservering studerer du
hvordan man avdekker og bevarer kulturuttrykk.
Hvorfor velge dette programmet?
Ønsker du grunnleggende kunnskaper om antikken og de klassiske språk? Studiet gir kunnskaper om antikken som periode med særlig vekt
på kultur, retorikk og språk. Du får også innføring
i gresk eller latin og hvordan antikkens kultur er
brukt i ettertiden.
Kort om studieprogrammet
Arkeologistudiet er tverrfaglig og kombinerer
kunnskap fra mange forskjellige områder innen
humaniora, samfunnsvitenskap og naturvitenskap. Faget vektlegger både praktiske og teoretiske metoder, og kildeomfanget øker stadig gjennom
nye utgravninger og registreringer.
Årsenheten passer for deg som ønsker å bli kjent
med antikkens verden. Du får kjennskap til gresk
og romersk kultur, og lærer om antikkens mytologier, idéer og språk. Du lærer også hvordan denne
epoken har blitt sett på gjennom tidene, og hvordan vi bruker begreper og ideer fra antikken i dag.
Museumsgjenstander og malerier trenger også
omsorg, og konservering bidrar til å bevare deres
historiske kildeverdi. Konservering er et fag som
kombinerer akademisk og praktisk kunnskap.
Årsenhet
3-årig bachelor
Programmet har to studieretninger
Arkeologi er studiet av fortidens samfunn og kulturer gjennom funn og analyser av materielle levninger. Som arkeologistudent blir du kjent med
hovedtrekkene i europeisk kulturhistorie fra steinalder til middelalder. Du får kjennskap til hvordan
arkeologer beskriver, daterer og fortolker levninger og gjenstander for å lære mer om fortiden og
bedre forstå nåtiden.
Studiemiljø
Ved å ta dette studiet vil du bli en del av et eksklusivt og hardtarbeidende studiemiljø. På seksjon for
gresk og latin er det kort avstand mellom våre faglige ansatte og deg som student. Du får god og tett
oppfølging. Det er relativt få studenter, og derfor
svært viktig for din og dine medstudenters læring
at du møter til og engasjerer deg i undervisningen.
Studieretningen i Kulturarv og bevaringskunnskap
har opptak annethvert år. Neste opptak er høsten
2017. Studieretningen er det eneste programmet i
Norge der du kan studere konserveringsteori. Dette er studieretningen som omhandler hvordan vi
best tar vare på museumsgjenstander og malerier. Du lærer om produksjonsteknikker, om hvordan materialer forandres over tid og om hvilke tiltak de ulike gjenstandene krever. Konservering er
å forstå og håndtere forandring.
Videre studier og jobb
Årsenheten i seg selv peker ikke mot noe bestemt
yrke, men i kombinasjon med andre fag gir den
verdifull kompetanse. Dersom du ønsker å studere videre, kan emnene i årsenheten innpasses i en
bachelorgrad.
Studiet er også for lærere som ønsker videreutdanning for å kunne undervise i antikkens verden.
Les mer på: uio.no/antikk
28
Studiemiljø
Arkeologisk studentforening ønsker velkommen
til filmkvelder, fester og fredagsseminarer. Det
arrangeres også turer, utflukter, forelesninger og
mindre studiegrupper. Fagutvalget på konservering arrangerer jevnlig fester, filmfremvisninger,
foredrag og håndverkskvelder.
historie, filosofi og kulturstudier
historie, filosofi og kulturstudier
Studiet gir deg kunnskap om grunnleggende
sider ved en av de viktigste epokene i vår
historie – antikken.
Arkeologi er studiet av fortidens samfunn og kulturer
gjennom funn og analyser av materielle levninger.
Studier i utlandet
Instituttet har lagt opp studieløpene slik at alle
skal har mulighet til å utveksle ett eller to semestre innen oppnådd bachelorgrad.
Du får god hjelp og veiledning før, under og etter
utvekslingsoppholdet. Det er også knyttet egne
stipendordninger til delstudier i utlandet via Erasmus- og Nordplus-nettverkene.
Jobb og videre studier
De vanligste jobbene for kandidater fra Det
humanistiske fakultet er i kommunikasjon, forlag og media, undervisning, offentlig forvaltning
og kulturlivet for øvrig. Avhengig av fordypningen
din kan du også søke opptak til master i arkeologi,
konservering eller museologi.
Les mer på: uio.no/arkeologi-konservering
29
Filosofi og idéhistorie
Historie
Har mennesket ukrenkelige rettigheter? Finnes det allmenngyldige sannheter?
Hvordan har menneskets blikk på verden endret seg gjennom tidene? Hvordan har det vestlige samfunn blitt til?
Hvordan levde menneskene i Roma for 2000 år siden? Eller i Paris for 200 år
siden? Det er lett å la seg fascinere av fortiden. Å forstå den er vanskeligere,
men årsenheten er et godt sted å begynne.
3-årig bachelor
• filosofi
• idéhistorie
På filosofi tar du for deg de store spørsmålene i livet: Hva er virkelighet? Hva er kunnskap? Hva er
mening? Hva er riktig og galt? Du lærer hvordan
du kan argumentere for bestemte svar på slike
spørsmål, og om mulige motargumenter. Med studiet får du en grundig innføring i filosofiens historie og ulike områder innen filosofien, blant annet
språk og logikk, etikk, metafysikk og erkjennelsesteori.
På idéhistorie lærer du om de ideer, meninger og
holdninger som har preget ulike epoker og samfunn, og som danner grunnlag for hvordan vi tenker og handler i dag. Studiet gir deg brede kunnskaper om europeisk tenkning – politisk, religiøs,
filosofisk og vitenskapelig – fra antikken og til våre
dager. Studiet gir også hjelp til å reflektere kritisk
over vår tids tanke- og handlingsmønstre.
Studier i utlandet
Du kan ta deler av utdannelsen ved en rekke europeiske universiteter, for eksempel tyske og flere
østeuropeiske studiesteder. I tillegg finnes det utvekslingsmuligheter som gjør at du blant annet
kan studere ved universiteter i Storbritannia, USA
og Australia.
Jobb og videre studier
Etter fullført bachelorgrad kan du gå videre med
en mastergrad i filosofi eller en mastergrad i idéhistorie.
Med en bachelor i filosofi eller idéhistorie kan
du for eksempel jobbe med ulike slag informasjonsformidling, journalistikk, forlagsarbeid, saksbehandling og analyse, og service- og publikumsarbeid. Andre arbeidsområder er veiledning, undervisning og kulturformidling.
Kort om studieprogrammet
Årsenheten gir deg en oversikt over eldre og nyere
historie i Norge og resten av verden. Med en årsenhet i historie kan du blant annet:
Årsenheten i historie er satt sammen for å gi deg
grunnlag til å undervise i faget i skolen (sammen
med praktisk-pedagogisk utdanning – PPU). Du
kan ta årsenheten for seg, eller ta den som en del
av en bachelorgrad i historie eller lektorprogrammet ved UiO.
På filosofi og idéhistorie analyserer du tenkning.
Les mer på: uio.no/filosofi-idehistorie
30
Historiefaget gir deg muligheten til å lære om
fortiden til mennesker over hele verden.
• plassere enkelthendelser i sine historiske
epoker
• trekke sammenhenger mellom norsk historie,
europeisk historie og verdenshistorien
• gjøre rede for hva vi mener med vitenskapelig
kildekritikk
• uttrykke deg muntlig og skriftlig innenfor
historiefaget
Filosofi og idéhistorie gir et godt grunnlag for å forstå både vår historie og moderne kultur. Ved å fordype deg i et av disse fagene får du også utviklet
din evne til å analysere og tenke kritisk, og til å ta
selvstendig stilling til sentrale spørsmål i livet og
samtiden.
Studiemiljø
Både filosofi og idéhistorie har aktive fagutvalg
som blant annet arrangerer hytteturer og studieturer til utlandet, fester og fagkvelder.
historie, filosofi og kulturstudier
historie, filosofi og kulturstudier
Kort om studieprogrammet
Bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie har to
studieretninger:
Årsenhet
Studiemiljø
Historisk Studentforening er et sosialt og faglig
fundert fellesskap, og historiestudentenes egen
forening ved Universitetet i Oslo. HSFs fagutvalg
har som formål å ivareta studentenes interesser og
fremme studentenes synspunkter overfor vårt in-
stitutt. HSF arrangerer også sosiale aktiviteter for
å opprettholde et godt sosialt miljø blant studentene, deriblant studieturer, faglige arrangementer
og fester. Følg Historisk Studentforening på facebook for å holde deg oppdatert på hva som skjer i
studentmiljøet.
Den tradisjonsrike Ride Ranke-quizen arrangeres
tre ganger i semesteret og er en god mulighet til å
bli kjent med medstudenter og til å teste dine historiske kunnskaper.
Fortid, som er historiestudentenes eget tidsskrift,
arrangerer slippfester og debatter. Studenter kan
selv bidra med artikler og bokanmeldelser. Fortid
kan du følge på facebook eller få mer informasjon
ved å besøke hjemmesiden: fortid.no
Videre studier og jobb
Årsenheten i historie gir deg undervisningskompetanse i historie i videregående skole. Studiet er
ment som et alternativ for deg som ikke ønsker
å ta et helt bachelorprogram, enten fordi du skal
fullføre en uavsluttet utdanning eller ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner.
Les mer på: uio.no/historie-arsenhet
31
Historie
Idéhistorie
Det er blitt sagt at fortiden er et fremmed land. For hvordan skal vi tilnærme
oss fortiden? Historikere har ikke som mål å felle en dom over våre forfedre,
men prøve å forstå deres liv og handlinger.
Hvilke ideer har preget europeisk kultur? Hvordan kan vi forstå mer av det
norske i en europeisk kontekst? Gjennom denne årsenheten blir du kjent med
ideer, meninger og holdninger som har dannet grunnlag for hvordan vi tenker
og handler i dag.
3-årig bachelor
I løpet av det første studieåret får du oversikt over
verdenshistorien og norsk historie. Du får også en
grunnleggende innføring i historiefagets vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger.
I tredje og fjerde semester velger du mellom en
rekke fordypningsemner i eldre og nyere historie.
Studiet avsluttes med en fordypningsoppgave i et
selvvalgt emne.
Ved siden av kunnskap om fortiden gir historiestudiet deg muntlig og skriftlig trening i å vurdere og
prøve ut ulike metoder for å forstå og forklare historiske endringer. Slik kan du resonnere over samfunnsforhold og reflektere over hva de historiske
strømningene har betydd for oss i dag.
Studiemiljø
Historisk Studentforening er et sosialt og fagligfundert fellesskap, og historiestudentenes egen
forening ved Universitetet i Oslo. HSFs fagutvalg
har som formål å ivareta studentenes interesser og
fremme studentenes synspunkter overfor vårt institutt. HSF arrangerer også sosiale aktiviteter for
å opprettholde et godt sosialt miljø blant studentene, deriblant studieturer, faglige arrangementer
og fester. Følg Historisk Studentforening på facebook for å holde deg oppdatert på hva som skjer i
studentmiljøet.
Den tradisjonsrike Ride Ranke-quizen arrangeres
tre ganger i semesteret og er en god mulighet til
å bli kjent med medstudenter og til å teste dine
historiske kunnskaper.
32
historie, filosofi og kulturstudier
historie, filosofi og kulturstudier
Kort om studieprogrammet
Fra Stiklestad til Normandie. Fra Nero til Napoleon. Fra hverdagsliv til politikk, og fra industrivirksomhet til religiøse stridigheter. Historiefaget dekker både store imperier og små lokalsamfunn, de
lange linjene og de skjellsettende enkelthendelsene som har formet verden.
Årsenhet
Kunnskap om fortiden inspirerer oss i fremtiden.
Fortid, som er historiestudentenes eget tidsskrift,
arrangerer slippfester og debatter. Studenter kan
selv bidra med artikler og bokanmeldelser. Fortid
kan du følge på facebook eller få mer informasjon
om ved å besøke hjemmesiden: fortid.no
Studier i utlandet
Historiestudiet er tilrettelagt for at du skal kunne
ta ett eller to semestre i utlandet. Vi anbefaler at
du legger inn utenlandsstudier i tredje, fjerde eller
femte semester. Institutt for arkeologi, konservering og historie har egne utvekslingsavtaler med
flere prestisjetunge universiteter i Tyskland, Italia,
Russland, USA og Storbritannia.
Videre studier og jobb
Etter fullført bachelorgrad kan du gå videre med
en mastergrad i historie. Mastergraden kan igjen
kvalifisere deg til forskning som doktorgradsstipendiat.
Med en bachelor i historie kan du jobbe med historieundervisning, du kan jobbe innen offentlig
administrasjon og forvaltning, på museer, i arkiver og forlag, eller innen forskning. Det er den faglige spesialiseringen du tar, som retter deg inn mot
mer konkrete felt og oppgaver i arbeidslivet.
Les mer på: uio.no/historie-arsenhet
Ønsker du deg innsikt i de sentrale strømningene i Vestens intellektuelle historie?
Hvorfor velge dette programmet?
Ønsker du grunnleggende kunnskaper om Vestens intellektuelle utvikling, og å forstå mer av det
norske i europeisk kontekst? Hvilke tanker rommer de mest sentrale litterære, politiske, filosofiske og religiøse verkene, og hvilke virkninger har
de hatt?
Årsenheten i idéhistorie gir deg innblikk i de intellektuelle, politiske, filosofiske, religiøse og vitenskapshistoriske forutsetningene for Vestens tenkning, kultur og samfunn, inkludert norsk/nordisk.
Faget gir deg generell, humanistisk kunnskap, historisk perspektiv og allmenn dannelse, og er dermed godt egnet som utdypning av tidligere studier og som grunnlag for videre studier av samfunn,
språk, litteratur, filosofi, historie og idéhistorie.
Årsenheten er beregnet på deg som ikke ønsker
å ta et helt bachelorprogram, men som vil bygge
på tidligere utdanning, ta videreutdanning i idéhistorie for å kunne oppnå undervisningskompetanse i historie- og filosofifaget eller innen religion
og etikk, eller bare vil prøve ut om idéhistorie kan
være et studium for deg.
Studiemiljø
Studiemiljøet vårt er samlet på Institutt for filosofi,
idé- og kunsthistorie og klassiske språk. Det meste av undervisningen foregår i huset instituttet
deler med den internasjonale sommerskolen, Georg
Morgenstiernes hus (rett bak Universitetsbiblioteket). Vi er med andre ord litt for oss selv et halvt
steinkast fra hovedcampus på Blindern.
Fagutvalget på idéhistorie jobber aktivt på egen
hånd, men samarbeider også nært med instituttets andre fagutvalg om fester, fadderordning og
andre faglig-sosiale arrangementer. Sammen med
fagmiljøet arrangerer de også Idéhistorisk lunsjseminar hvert semester.
Innføringsemnene våre trekker mange studenter,
og vi tilbyr gruppeundervisning på begge innføringsemnene (på 1000-nivå) og på noen avanserte
emner (2000-nivå), slik at du får anledning til å
arbeide aktivt med fagstoffet og samtidig bli kjent
med dine medstudenter.
I løpet av studieåret blir du også tilbudt studieveiledning og administrativ oppfølging.
Les mer på: uio.no/idehistorie-arsenhet
33
Informasjonsteknologi
og informatikk
Intro
Sentral rolle i samfunnet
? Som informatikar er du attraktiv for eit spennande arbeidsliv. Jobbtilbod finn du blant anna innafor kommunikasjon,
miljøovervaking, automatisering, mikroelektronikk, medisin,
datasystemdrift, programutvikling, tilpassing av teknologi, sal
av teknologi, utvikling av nye og betre datasystem eller språkteknologi. Du kan jobbe som konsulent, undervisar, som forskar eller i offentleg forvaltning – moglegheitene er mange.
Informasjonsteknologi og informatikk ved UiO er landets breiaste og mest omfattande studietilbod i desse faga.
t Noregs mest moderne informatikkbygning, Ole-Johan
Dahls hus ved UiO, blei opna til UiOs 200-årsjubileum i
2011.
34
35
Informatikk: design, bruk, interaksjon
Informatikk: nanoelektronikk og robotikk
Interessert i samspillet mellom mennesker og teknologi? Da er dette studiet
for deg. Her lærer du å designe IT-systemer som forbedrer folks hverdag. Du
får en allsidig utdanning som gjør deg attraktiv i mange ulike bransjer.
Raskere, mindre, kraftigere. Teknologi vi allerede har i dag er også en teknologi for fremtiden. Vil du være med på å utvikle elektronikk og roboter som vil
prege vår fremtidige hverdag?
Kort om studieprogrammet
Vi møter IT-systemer på skolen, i fritiden og hjemme. Hvordan påvirker IT-systemene hverdagen
vår — og kan vi forbedre den og unngå uønskede
effekter?
dine egne idéer. Studielaben er et tiltak som skal
gjøre det lettere for deg som ny student å komme
under huden på informatikkfaget. Våre svært aktive studentorganisasjoner arrangerer både faglige og sosiale arrangementer, og studentene har en
egen kafé- og festkjeller: Escape.
Kort om studieprogrammet
Små og store intelligente dingser, roboter og systemer vil i økende grad bli en del av hverdagen
vår. De vil kommunisere med oss og med hverandre og utfordre små og store oppgaver både i og
utenfor kroppen vår.
Studier i utlandet
UiO har utvekslingsavtaler med en rekke prestisjetunge universiteter i utlandet. Vi anbefaler studentene våre å ta ett semester eller to i utlandet.
Hos oss lærer du både hvordan innmaten i datamaskiner og roboter virker, og hvordan du bygger dem. Nanoelektronikk handler om utvikling
av integrerte kretser og nanoteknologi. Robotikk
og intelligente systemer gir deg en allsidig bakgrunn innen både programvare og maskinvare for
å jobbe med fremtidens roboter. Signalbehandling
handler om å beskrive signaler og systemer slik at
de kan behandles ved hjelp av datamaskiner. I dette studieprogrammet er det flere emner som forutsetter kunnskap tilsvarende Matematikk R2 og
Fysikk 1.
3-årig bachelor
Hvorfor velge Informatikk: design, bruk,
interaksjon
Studiet er for deg som både ønsker en solid informatikk-bakgrunn og samtidig kompetanse som er
nyttig for å undersøke og forstå bruk av IT. Du får
en tverrfaglig kompetanse der du lærer å tenke på
både design og bruk - og å bruke dette i interaksjonsdesign.
Studiet passer for deg som ønsker å designe og
utvikle IT-systemer med fokus på funksjonalitet og interaksjon med brukeren. Studiet passer
også hvis du er interessert i effektene av IT i samfunnet, eller design av IT-systemer som forenkler
folks hverdagsliv.
Videre studier og jobb
Etter fullført bachelorgrad har du mulighet til å gå
videre med et masterstudium. Du kan velge blant
flere spesialiseringer på masternivå: interaksjonsdesign, systemutvikling i en brukskontekst, store
og komplekse informasjonssystemer, IT-ledelse
eller digital medieproduksjon. Masterstudiet kan
kvalifisere deg til forskning gjennom ph.d.-studiet.
Underveis i studiet har du gode muligheter til å
komme i kontakt med ulike arbeidsgivere. Studentforeningen Navet arrangerer ukentlige bedriftspresentasjoner, og i oktober hvert år arrangeres [email protected], hvor IT-bedrifter presenterer seg
for studentene.
Studiemiljø
Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. Derfor arrangerer vi et faglig og
sosialt oppstartseminar med faglærerne og medstudentene dine. Underveis i studiet får du også
tilbud om personlig veiledningssamtale hvis du
ønsker å ta opp faglige eller sosiale utfordringer.
I 2011 flyttet Institutt for informatikk inn i Nordens
nyeste og best utstyrte IT-bygg, Ole-Johan Dahls
hus. Sonen er et møtested for engasjerte og nysgjerrige studenter, der du kan teste ut og realisere
36
Hvorfor velge Informatikk: nanoelektronikk og
robotikk
Du bør velge dette programmet hvis du interesserer deg for:
• Hvordan du kan konstruere innmaten i datamaskiner og elektroniske systemer som er overalt - fra
skrivebordsmaskiner via biler til smarttelefoner
og sensorer i kroppen
• Hvordan du kan få maskiner og roboter til å oppføre seg intelligent og forstå mer av verden rundt
seg
• Hvordan du kan bruke matematikk og programmering til å tolke signaler fra ultralydmaskiner,
radar og annet avbildningsutstyr
Les mer på: uio.no/inf-design
Studiemiljø
Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor med på et faglig og sosialt seminar hvor du blir bedre kjent med faglærerne og de
andre studentene på studieprogrammet ditt. Underveis i studiet får du også tilbud om personlig
veiledningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige
eller sosiale utfordringer.
I 2011 flyttet Institutt for informatikk inn i Nordens nyeste og best utstyrte IT-bygg, Ole-Johan
Dahls hus. Åpen Sone er et møtested for engasjerte og nysgjerrige studenter, der du kan teste ut
og realisere dine egne idéer. Studielaben er et tiltak som skal gjøre det lettere for deg som ny student å komme under huden på informatikkfaget.
Våre svært aktive studentorganisasjoner arrangerer både faglige og sosiale arrangementer i løpet av
året. Noen av disse foregår i Escape, studentenes
egen festkjeller og kafé.
Studier i utlandet
UiO har utvekslingsavtaler med en rekke prestisjetunge universiteter blant annet i utlandet. Vi
anbefaler studentene å ta ett eller flere semestre
i utlandet,
Videre studier og jobb
Det er naturlig å studere videre på masterprogrammet Informatikk: Nanoelektronikk and robotikk, som igjen kan kvalifisere deg til forskning
gjennom ph.d.-studiet. Studiet gir deg en bred
kompetanse innenfor informatikk og kvalifiserer
deg til ulike jobber innen f.eks. kommunikasjonsteknologi, miljøovervåking, automatisering, nanoelektronikk, medisin og forskning.
Les mer på: uio.no/inf-nor
37
informasjonsteknologi og informatikk
informasjonsteknologi og informatikk
Hos oss lærer du hvordan brukervennlige løsninger kan imøtekomme brukernes behov og forventninger. Du vil få mulighet til å forstå og analysere
alle sider ved IT-systemer, produkter og tjenester.
Teknologi, estetikk og brukervennlighet står i fokus.
3-årig bachelor
Informatikk: programmering og nettverk
Informatikk: språk og kommunikasjon
Samfunnet er avhengig av små og store datamaskiner som mobiltelefoner,
PC-er, billettautomater og medisinske instrumenter. Hos oss lærer du hvordan
de fungerer, kommuniserer og hvordan de brukes til å løse oppgaver.
Chatting og Google, Facebook og Twitter. Hvordan kan Internett gi meg svar
på alt jeg lurer på? Hvordan kan en maskin oversette fra kinesisk til norsk?
Hos oss får du svar på slike spørsmål.
Kort om studieprogrammet
Studiet omfatter teori og metoder for programmering av både enkeltmaskiner og maskiner i nettverk. Du lærer å lage systemer som er pålitelige, fleksible, brukervennlige og effektive. Praktisk
løsning av problemer inngår som en del av utdannelsen. Du får innsikt i teknologien bak datamaskinene, hvordan maskinen kan brukes til å løse
oppgaver og hvilke utfordringer det informasjonsteknologiske samfunnet gir oss.
Kort om studieprogrammet
Informatikk er ikke bare regning, programmering og elektronikk. Det aller meste vi bruker datamaskiner og Internett til, er tekster skrevet på vanlig språk. Språkteknologi handler om hvordan menneskelig språk skal behandles av et IT-system. Om
hvordan vi kan kommunisere med maskiner gjennom vårt eget språk. Og om hvordan vi kan bruke
kunnskaper om språk og informasjonsteknologi til
å oversette og finne frem i tekster og utvikle gode
metoder for å søke etter informasjon på Internett.
3-årig bachelor
Hvorfor velge Informatikk: programmering og
nettverk
Studiet passer for deg som vil lære om oppbygning, utvikling og bruk av datamaskiner og datasystemer, hvordan datamaskiner fungerer, hvordan de kommuniserer og hvordan datamaskinen
brukes til å løse oppgaver.
Du lærer å lage applikasjoner og systemer både
for små enkle datamaskiner, som for eksempel
mobiltelefoner, og for større maskiner. De fleste datasystemer kommuniserer over Internett, og
studiet gir deg spesialkompetanse innen programmering og datakommunikasjon som er svært viktig
i all moderne IT.
Studiemiljø
Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor med på et faglig og sosialt seminar
hvor du blir bedre kjent med faglærerne og de andre studentene på studieprogrammet ditt. Underveis i studiet får du også tilbud om personlig veiled-
38
I 2011 flyttet vi inn i Nordens nyeste og best utstyrte
IT-bygg, Ole-Johan Dahls hus. Sonen er et møtested
for engasjerte og nysgjerrige studenter, der du kan
teste ut og realisere dine egne idéer. Studielaben er
et tiltak som skal gjøre det lettere for deg som ny
student å komme under huden på informatikkfaget. Våre svært aktive studentorganisasjoner arrangerer både faglige og sosiale arrangementer i løpet
av året. Noen av disse foregår i Escape, studentenes
egen kafé- og festkjeller.
Studier i utlandet
UiO har utvekslingsavtaler med en rekke prestisjetunge universiteter i utlandet, blant annet med
San Jose State University i Silicon Valley. Vi anbefaler studentene våre å ta et semester eller to i utlandet i løpet av studietiden.
Denne teknologien krever kunnskaper både i informatikk og hvordan menneskelige språk er bygd
opp og fungerer som kommunikasjonsmidler. Du
får en god basisutdannelse i informatikk og programmering. I tillegg studerer du enten et språkfag, språkvitenskap (lingvistikk), psykologi eller
filosofi for å få en bedre og bredere forståelse for
språk og kommunikasjon.
Videre studier og jobb
Det er naturlig å bygge på med masterprogrammet Informatics: Programming and Networks, som
igjen kan kvalifisere deg til forskning gjennom
ph.d.-studiet.
Hvorfor velge Informatikk: språk og
kommunikasjon
Dersom du har interesse for informatikk og samtidig også er interessert i språk eller andre humanistiske fag, er dette studiet for deg.
Kunnskapen du får gjennom studiet, gjør deg i
stand til å følge med i den teknologiske utviklingen
og raskt sette deg inn i nye faglige problemstillinger. Eksempler på arbeidsoppgaver er forbedring,
drifting og vedlikehold av datasystemer. Det er stor
etterspørsel etter den kompetansen du får etter
endt studium, og du kan arbeide med å forbedre og
utvikle verktøy og metoder for å utnytte IT innen
alle samfunnsområder.
Studiemiljø
I 2011 flyttet vi inn i Nordens nyeste og best utstyrte IT-bygg. I Ole-Johan Dahls hus finner du studentaktiviteter med et bredt faglig tilbud, som for
eksempel Sonen, et møtested for engasjerte og
nysgjerrige studenter, der du blant annet kan teste
ut og realisere dine egne ideer. Studielaben jobber for å gjøre det lettere for deg som ny student
å kommer under huden på informatikkfaget. Våre
studentforeninger arrangerer en rekke faglige og
sosiale arrangementer, og studentene har en egen
kafé- og festkjeller: Escape.
Les mer på: uio.no/inf-pro
informasjonsteknologi og informatikk
informasjonsteknologi og informatikk
IT er mer enn et redskap for andre fag. Som informatiker er du en aktiv pådriver i samfunnsutviklingen. Du arbeider med grunnleggende problemstillinger som gir ny innsikt og muligheter overalt
i samfunnet, og du vil være med på å skape nye
bruksområder.
ningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige eller
sosiale utfordringer.
3-årig bachelor
9 av 10 tidligere utdannede informatikere fra UiO er
i arbeid. Jobbutsiktene er med andre ord gode.
Studier i utlandet
UiO har utvekslingsavtaler med en rekke prestisjetunge universiteter i utlandet. Vi anbefaler våre
studenter å ta et semester eller to i utlandet i løpet
av studietiden.
Videre studier og jobb
Det er naturlig å studere videre på masterprogrammet Informatics: Language and Communication, som igjen kan kvalifisere deg til forskning
gjennom ph.d.-studiet.
Programmet gir en solid innføring i informatikk
med vekt på ”software” og programmering. Du
blir kvalifisert for jobber som etterspør IT-kompetanse kombinert med kompetanse om språk og
menneskelig kommunikasjon.
Les mer på: uio.no/inf-sprok
39
Jus, økonomi, leiing
og administrasjon
Intro
Still spørsmål
? Korleis påverkar finanskrisa i andre land vår eigen
økonomi? Kva følgjer kan terrorhandlingar få for vår samfunnssikring? Kan helseføretaka styrast på ein betre måte?
Om du ønskjer å vite meir enn synsarane og gi velgrunna
svar på slike spørsmål, bør du studere jus, leiing, administrasjon eller økonomi. Desse faga gir deg kunnskap om
rammene rundt samfunnet vårt, rammer som også påverkar ditt daglege liv.
Ved UiO er undervisninga problemorientert og løysingsretta.
Ofte tar vi opp og diskuterer dagsaktuelle saker, og slik lærer
du ikkje berre å svare på viktige spørsmål, men du lærer
samtidig å stille nye, interessante spørsmål. For at samfunnet vårt skal bli utvikla i riktig retning, treng vi kloke hovud
som kan stille dei rette spørsmåla og finne dei rette svara.
40
41
Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet
Helseledelse og helseøkonomi
3-årig bachelor
Hvordan skal helsetjenesten få til en rettferdig prioritering — og er det mulig?
Hvilke finansieringsordninger er best? Hvordan koordinere behandling av pasienter på tvers i helsetjenesten? Dette er komplekse utfordringer som krever
fagfolk med bred kunnskap innenfor økonomi og ledelse, som også forstår
helsetjenestens oppgaver.
Vi har en forvaltning der datamaskiner treffer avgjørelser som er helt automatisert og «uberørt av menneskehender». Nettlogger samler spor som gjør at andre kan følge dine handlinger og bevegelser. Samtidig gir forvaltningens bruk
av internett en meget stor grad av innsyn og åpenhet. Hvordan blir enkeltpersoners rettigheter og behov for beskyttelse påvirket av teknologien?
Studiemiljø
Hos oss er avstanden mellom ansatt og student
liten. Vi bruker alle samme spisrom, og er du en
aktiv student, vil du bli godt kjent med medstudenter, vitenskapelig og administrativt ansatte.
Vi har en aktiv studentforening som arrangerer
fadderuke for nye studenter, hytteturer, karrierekvelder og mye mer.
Studiet setter fokus på hvordan idealer om demokrati, rettssikkerhet og personvern kan ivaretas i
en tid der offentlig sektor forandres gjennom bruk
av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
(IKT), omorganiseringer og regelendringer.
Studiet passer for deg som er opptatt av hvordan
IKT endrer samfunnet. Det tverrfaglige studiet gir
deg grunnleggende kunnskap om Internett-teknologi, programvare som inneholder rettsregler, databaser og datasystemer som brukes i offentlig
forvaltning.
Du lærer også hvordan offentlig sektor er organisert og hvilke prinsipper og idealer som gjelder for
forvaltningens utøvelse av myndighet. Det legges
stor vekt på at du skal bli en aktiv og selvstendig
student. Avhengig av dine valg, vil studiet gi anledning til fordypning på ulike områder innen jus, informatikk og samfunnsvitenskap.
Nettbaserte folkeavstemninger vil være en fordel
både for innbyggere og det offentlige. Samtidig
gir det utfordringer knyttet til personvern.
Jobb og videre studier
Mange av våre tidligere bachelorstudenter finner
du i offentlig forvaltning, der de jobber som rådgivere og utredere. Andre finner du i konsulentfirmaer eller firmaer som leverer IKT-løsninger til
offentlig og privat virksomhet. Den tverrfaglige
profilen gir deg et bredt nedslagsfelt når du skal
søke jobber.
Bachelorstudiet lærer deg å beherske styringsverktøy som anvendes i helsesektoren og å se disse i en bred sammenheng. Du får kunnskap fra
mange faglige perspektiver i løpet av studietiden.
• Helsepolitiske beslutningsprosesser står
sentralt i undervisningen.
• Organisasjonslære gir innblikk i hvordan
helseinstitusjoner ledes, administreres og
organiseres.
• Innføring i medisinske grunnbegreper og
kunnskap om befolkningens helse gjør at du
forstår helsetjenestens oppgaver.
• Bedriftsøkonomi gir deg forståelse av regnskap,
finansiering og bedriftsøkonomiske metoder.
• Helseøkonomi gir bakgrunn for å forstå og
analysere hvordan helsesektoren utformes,
finansieres og organiseres.
•
Studiemiljø
Vi tar opp 40 studenter hver høst, som blir godt
kjent med hverandre gjennom undervisning,
gruppearbeid og sosiale aktiviteter.
Du får god mulighet til å delta i studentmiljøet.
Helseledernes studentforening er en svært aktiv
studentforening som arrangerer hytteturer, fester, film- og quizkvelder. I tillegg har studentene
et fagutvalg som setter utfordringer i helsesektoren på dagsordenen gjennom å invitere foredragsholdere og debattanter og besøke helsetjenesten.
Vi utdanner ledere til toppstillinger innen helseforvaltningene og helsesektoren!
Programmet har utvekslingsavtaler med University of California, Berkeley, Københavns Universitet og Technische Universität Berlin
Jobb og videre studier
Det er stort behov for fagfolk med kompetanse i
helseadministrasjon. Tidligere studenter har i dag
varierte jobber innenfor det offentlige helsevesenet og i næringslivet.
Mastergrad i Health Economics, Policy and Management eller European Master in Health Economics and Management gir en spesialisering og
fordypning, og du vil stå enda sterkere på arbeidsmarkedet.
Utveksling
Vi oppfordrer våre studenter til å legge inn et utenlandsopphold i løpet av studiet. Det gir deg mulighet til å lære og se faglige spørsmål fra nye
perspektiver. Det er lagt spesielt til rette for utveksling i studiets fjerde semester.
Les mer på: uio.no/dri
42
Jus, økonomi, ledelse og administrasjon
Jus, økonomi, ledelse og administrasjon
Kort om studieprogrammet
Ny teknologi gir nye muligheter og nye utfordringer. Tar du kontakt med offentlige og private organisasjoner, kan de samle inn opplysninger som
kan benyttes til formål som ikke nødvendigvis tjener deg. Samtidig gir den samme teknologien nye
og spennende muligheter, for eksempel nettbaserte folkeavstemninger og full tilgang til forvaltningens saksdokumenter fra din egen stue.
3-årig bachelor
Les mer på: uio.no/helseledelse
43
Offentlig administrasjon og ledelse
Rettsvitenskap
Mennesker liker å organisere seg. Under hvilke forhold jobber vi best
sammen? Hva er god ledelse, og hvor mye har en god leder å si?
Vil du bli advokat eller dommer, ønsker du å jobbe i forvaltningen eller arbeide
for en humanitær organisasjon? Vi kan tilby en utdanning som gir deg mange
muligheter på arbeidsmarkedet.
3-årig bachelor
Programmet er satt sammen av flere fagområder
som viser hva som påvirker en organisasjon. Du
lærer om konfliktløsning og hvordan lover blir
brukt, og hvordan økonomien setter rammene. Og
du lærer å forstå hvordan politikk er med på å bestemme hva en organisasjon kan gjøre.
Studiemiljø
Bachelorprogrammet i Offentlig administrasjon og
ledelse har et godt og sammensveiset miljø. Studentene og programmet har jevnlig sosiale arrangement, med og uten faglig innhold. Blant annet
quiz-kvelder, seminarer med kjente forelesere og
julebord.
Med en juridisk utdanning fra UiO vet arbeidsgivere hva
din utdanning innebærer og hva de kan forvente av deg.
Hvilken rolle spiller en leder?
Studier i utlandet
Programmet har egen utvekslingsavtale med Universität Potsdam, Berlin.
I tillegg har UiO utvekslingsavtaler med en rekke
universiteter, deriblant flere som rankes blant de
aller beste i verden.
Videre studier og jobb
Avhengig av hvilket område du spesialiserer deg
innenfor, kvalifiserer bachelorprogrammet for videre masterstudier innenfor forskjellige fag i innog utland.
Hvorfor velge rettsvitenskap?
Er du opptatt av rett og galt, rettferdighet og rettigheter? Er du samfunnsengasjert og opptatt av hva
som skjer i verden rundt deg? Da kan rettsvitenskap være noe for deg.
Studiet vil gi deg en innsikt i rettsreglenes betydning for hvordan samfunnet er organisert, og gi
deg verktøyene til å løse juridiske problemstillinger gjennom tolkning og analyse.
Juristutdannelsen er et profesjonsstudium. Samtidig er studiet en akademisk utdannelse. Det stiller krav til og oppøver din evne til en akademisk
tilnærming; du skal være kritisk, objektiv og selvstendig når du behandler juridiske problemstillinger.
Juristutdannelsen gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor forskjellige rettsområder og til å
kombinere jus med andre fag.
Hvert år blir det også arrangert studietur til utlandet, f.eks. til byer som Berlin, Bratislava, Wien og
Brussel. Vi har også egne faddere som hjelper deg
å finne deg til rette ved UiO og i studiemiljøet på
programmet.
Les mer på: uio.no/offadm
44
Jus, økonomi, ledelse og administrasjon
Jus, økonomi, ledelse og administrasjon
Hvorfor velge offentlig administrasjon og
ledelse?
Offentlig administrasjon og ledelse gir deg redskaper til å forstå hvordan organisasjoner fungerer og på hvilken måte politiske prosesser former
samfunnet. Hvilken rolle spiller ledere som Barack
Obama eller lederen av borettslaget ditt? Er det
eventuelt deres fortjeneste når ting går bra? Hvordan spiller andre faktorer som kultur, økonomi eller mellommenneskelige forhold inn? Dette faget
lærer deg hva som er godt lederskap, og hvordan
samspillet mellom forskjellige faktorer påvirker en
organisasjon. Moderne organisasjoner trenger ledere med stort engasjement, men også administratorer med et objektivt perspektiv.
5-årig master
Studiemiljø
Det juridiske fakultet har en rekke studentforeninger som tilbyr et vidt spekter av faglige og sosiale
arrangementer. Er du interessert i alt fra korsang
til finans, finnes det en forening for deg. I løpet
av året arrangeres det skitur til Hemsedal, hytte-
turer, utenlandsturer, faglige seminarer og forelesninger, revy, prosedyrekonkurranse, festivaler,
debattsport, bedriftsbesøk, sportslige aktiviteter
og mye mer.
Det juridiske fakultet kan også skilte med egen
festival. Studentene står også bak to tidsskrifter
som utgis flere ganger hvert semester.
Studier i utlandet
Det juridiske fakultet har en rekke utvekslingsavtaler med universiteter i Europa, Australia, USA.
Jobb og videre studier
Studiet kvalifiserer deg til juridiske profesjoner
som advokat, dommer og politijurist.
Jurister forbindes ofte med disse rollene, men jurister finnes overalt i samfunnet og opptrer i mange
forskjellige situasjoner og roller; i organisasjoner,
i offentlig forvaltning, i mediene og ikke sjeldent
i lederposisjoner i offentlig og privat virksomhet.
Les mer på: uio.no/jus
45
Lærarutdanning
Intro
Ver engasjert!
? Dette er programmet for deg som ønskjer å kombinere
fagleg interesse og engasjement i arbeid med menneske. Vi
leitar etter deg som vil bli ein god lærar som motiverer elevane til å nå sine mål. Ein god lærar er også ein god leiar. Du
må vere interessert i både kunnskap og formidling, og når du
er ferdig med studiet, vil du vere godt rusta til å jobbe i ein av
verdas viktigaste jobbar.
Vil du bli den læraren som elevane synest det er spennande
å vere i timane til? Vil du bety noko spesielt, bidra og aldri gå i
gløymeboka? Då er lektorprogrammet studiet for deg. Her vil
du oppleve eit godt studentmiljø som stimulerer og utfordrar,
og som gir deg mange rike erfaringar.
46
47
Lærerutdanning (Lektorprogrammet)
5-årig master
Har du ambisjoner om å bli den gode læreren med sterk faglig fordypning
og pedagogisk kompetanse? Vil du bidra til å spre forståelse og entusiasme i
klasserommet? Da er Lektorprogrammet noe for deg.
Studieretning realfag
Denne studieretningen gir deg høy og bred kompetanse innen to realfag. Du velger mellom matematikk, fysikk, kjemi, biologi, geografi/geofag eller naturfag.
Studieretning engelsk
Denne studieretningen gir deg høy kompetanse
innen britisk og amerikansk litteratur, språk, historie og kultur. I tillegg velger du nordisk eller et
av fremmedspråkene fransk, spansk eller tysk.
Studier i utlandet
Som student på Lektorprogrammet har du mulighet til å reise på utveksling til mange kjente universiteter over hele verden. Et utvekslingsopphold
vil gi deg mange fordeler; et bredere faglig perspektiv, bedre språkkunnskaper og spennende bekjentskaper.
Studieretning fremmedspråk
Dette er studieretningen som gir deg høy kompetanse innenfor et av fremmedspråkene fransk,
spansk og tysk. Du vil lære mer om språkets egenart og grammatikk, kultur og litteratur. I tillegg
velger du engelsk, historie, nordisk, religion og
etikk eller samfunnsfag.
Studieretning kultur- og samfunnsfag
Denne studieretningen gir deg høy og bred kompetanse innen fagområdene samfunnsfag, historie
eller religion og etikk. I tillegg velger du nordisk,
engelsk eller et fremmedspråk.
Studieretning nordisk
Denne studieretningen gir deg høy kompetanse i
nordisk språk, litteratur og tekststudier. I tillegg
velger du engelsk, et fremmedspråk, historie, samfunnsfag, religion og etikk eller mediefag.
48
LEKTORPROGRAMMET
Lærerutdanning (Lektorprogrammet)
Kort om studieprogrammet
Lektorprogrammet er en femårig lærerutdanning
som gir deg en mastergrad og undervisningskompetanse i to fag som du kan undervise i ungdomsskolen og i videregående skole. Du får et variert og
spennende studium med faglig fordypning, kunnskap om læring og undervisning, praktisk erfaring
fra ungdomsskole, og videregående skole, samt et
solid pedagogisk fundament. Studiet tilbyr en større grad av fagfordypning enn lærerutdanningene
på høyskolene, og som student ved universitetet
er du sikret oppdatert og forskningsbasert kunnskap av høy kvalitet. Du kan velge mellom fem
studieretninger.
Studiemiljø
Du kommer til å få mange gode erfaringer og fine
øyeblikk som student hos oss. Allerede ved semesterstart begynner din studietid med en rekke
spennende arrangementer. Du vil oppleve konserter, quiz, rebusløp, spennende debatter og mye
mer. Faddergruppen sikrer at du blir kjent med andre studenter fra samme studieretning som deg.
Videre studier og jobb
Lektorprogrammet gjør deg godt kvalifisert til å arbeide som lærer på trinn 8-13. Du vil også kunne
arbeide i andre yrker utenfor skolesektoren, blant
annet innenfor kommunikasjon, formidling og ledelse. Utdanningen kvalifiserer for doktorgradsstudier (ph.d).
Les mer på: uio.no/lektor
49
Matematikk,
naturvitskap
og teknologi
Intro
Attraktivt og relevant
? Ei realfagsutdanning frå UiO gjer deg ettertrakta på
arbeidsmarknaden. 91 prosent av dei som hadde avslutta
realfagsstudium ved UiO, var i jobb i løpet av det første halve
året. Halvparten hadde ein jobb å gå til før dei var ferdige med
studiet, og 14 prosent blei rekruttert av bedrifter allereie mens
dei var studentar.
Realfag er nøkkelen til å kunne løyse dei utfordringane vi har
på område som klima og helse. For å kunne gjere noko med
desse utfordringane, må vi ha kunnskap om korleis ting heng
saman. Vel du å studere matematikk, naturvitskap og teknologi hos oss, møter du levande forskingsmiljø som er i toppsjiktet i Noreg og i Europa.
t
UiO er det første universitetet i verda der nybegynnarstudentane i ei rekkje realfag har tatt i bruk avanserte utrekningar på datamaskiner for å eksperimentere med det
verkelege.
50
51
Biologi
Elektronikk og datateknologi
Dette studiet er det nærmeste du kommer svaret på livets gåte. Hos oss
tilegner du deg kunnskap som gjør at du kan bidra til å redde verden. Mange
biologer får spennende jobber med feltarbeid ute i naturen og forskning.
Dette er studiet for deg som vil utvikle morgendagens teknologi. Her lærer
du om alt fra solceller og medisinsk teknologi til romteknologi og design av
mikrosystemer. Kompetansen er etterspurt av IKT-bransjen og andre teknologibedrifter.
Kort om studieprogrammet
Biologi handler om alt levende. Biologi handler
om jordas fascinerende plante- og dyreliv. Biologi
handler om artenes evolusjon, fysiologi og økologi.
Kort om studieprogrammet
I studiet kopler vi praktisk laboratoriearbeid tett
opp til teori. Med de grunnleggende fagene fysikk,
elektronikk, matematikk og informatikk i bunnen
vil dette være en godt fundamentert, teknologisk
utdannelse. Etter en felles del velger du en av fire
studieretninger:
3-årig bachelor
Mange oppdagelser i biologi har skapt revolusjoner, for eksempel innenfor medisin og jordbruk.
Biologer jobber mye i laboratorier og ute i felt – i
skogen, på høyfjellet og i havet.
Hvorfor velge Biologi
Biologi er for deg som vil lære mer om mangfoldet
av organismer på jorda, om livets utvikling og å
forstå sammenhengene i naturen.
Verdensledende forskere tar deg med ut i felt og
inn i laboratorier, hvor du får undersøke alt fra
torsk og elg til sopp og molekyler. Du får svar på
hvorfor noen fisker kan leve uten oksygen og noen
sopp er giftige, hvorfor noen trær skifter farge om
høsten og hvorfor mange sommerfugler stråler
med fantastiske farger.
Studiemiljø
Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor med på et faglig og sosialt seminar hvor du blir bedre kjent med faglærerne og de
andre studentene på studieprogrammet ditt. Underveis i studiet får du også tilbud om personlig
veiledningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige
eller sosiale utfordringer.
På biologiprogrammet har vi et morsomt og spennende studiemiljø, der studenter og ansatte sosialiserer i faglige frokostmøter, utflukter og andre
sammenkomster.
52
Studier i utlandet
I løpet av studiet får du en gyllen mulighet til å
studere i utlandet. Vi har mange utvekslingsavtaler med gode universiteter over hele verden. Ikke
minst er Australia og Svalbard populære utvekslingssteder.
Videre studier og jobb
Avhengig av hvilke valg du tar underveis, kan du
gå videre med mastergrad i Biologi, Molekylærbiologi eller Innovasjon og entreprenørskap.
Institutt for biovitenskap (IBV) undersøkte våren
2013 hvor stor andel av masterstudentene som får
relevant jobb etter endt utdanning. Uteksaminerte
studenter for de siste 5årene ble spurt. Av de som
svarte på hadde:
• 80 % av de med en mastergrad fra IBV relevant
jobb innen 1 år etter endt utdanning.
• 66 % relevant jobb innen 6 måneder etter endt
utdanning.
• 32 % allerede relevant jobb før de ble ferdig
med graden.
Hvor jobber biologer?
Med en master fra biologiprogrammet kan du få
stilling både i offentlig og privat sektor, for eksempel innen konsulent- og utredningsvirksomhet i ulike departementer, direktorater, i
fylkene og kommunene, eller i biologi- eller miljøforskningsinstitutter og industrier. Hvis du tar
en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse,
blir du også kvalifisert til å undervise i den videregående skolen.
Les mer på: uio.no/biologi
•
•
•
•
Fysikalsk elektronikk,
Instrumentering/måleteknikk
Mikroelektronikk eller
Signalbehandling.
Hvorfor velge elektronikk og datateknologi
Hos oss møter du levende forskningsmiljøer som
er i toppsjiktet i Norge og i Europa. Nettopp den
nære koblingen mellom forskning og undervisning gjør at vi kan gi deg den mest oppdaterte
kunnskapen på det du ønsker å studere.
Studiet er bygd opp i et nært samarbeid mellom
fagmiljøene innenfor fysikk, informatikk og matematikk. Det passer for deg som vil kombinere et
teoretisk grunnlag med praktisk arbeid, og som kan
tenke deg et kreativt yrke etter endt utdanning.
UiO er det første universitetet i verden hvor du
som student får ta i bruk databeregninger allerede
fra begynnelsen av studiet. Det gjør også at du allerede tidlig i studieløpet kan jobbe kreativt og forske på realistiske problemstillinger.
Studiemiljø
Vi vet at studenter som trives lettere lykkes faglig.
I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor
med på et faglig og sosialt seminar hvor du blir
bedre kjent med faglærerne og de andre studentene på studieprogrammet ditt. Underveis i studiet
får du også tilbud om personlig veiledningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige eller sosiale utfordringer.
Studenter ved dette studiet utvikler blant annet
medisinske instrumenter. Her er to av dem i ferd
med å prøve ut utstyret på gris. Foto: Ø. Martinsen
Alle nye studenter får tilbud om å bli med i en faddergruppe. Du får et faglig og sosialt nettverk på UiO
fra første dag. Du kan også engasjere deg i Studentenes elektronikkforening (SEF), en forening med
godt samhold hvor alle er velkomne. Her møtes
både gamle og nye studenter.
Studier i utlandet
Vi anbefaler alle studenter å ta deler av studiet i
utlandet. Du kan reise ut gjennom organiserte utvekslingsprogrammer til blant annet USA, Frankrike, Tyskland og Nederland.
Videre studier og jobb
Avhengig av hvilke valg du gjør, kan du ta master i Elektronikk og datateknologi, Fysikk, Innovasjon og entreprenørskap eller Materialer, energi
og nanoteknologi. Du kan videre kvalifisere deg til
forskning gjennom ph.d.-studiet. Med en mastergrad konkurrerer du om de faglig mest utfordrende jobbene.
Arbeidsmulighetene i teknologiske bedrifter innen
blant annet romteknologi, telekommunikasjon,
elektronikk-design og medisinsk teknologi er veldig gode.
Les mer på: uio.no/elektronikk-data
53
matematikk, naturvitenskap og teknologi
matematikk, naturvitenskap og teknologi
Hos oss lærer du om mikroorganismer og parasitter hos planter, dyr og mennesker. Faget gir deg
kunnskap om natur, miljø og artsmangfold.
3-årig bachelor
Fysikk, astronomi og meteorologi
Geofag: geologi, geofysikk og geografi
Samfunnet trenger nyskapende fysikere: Helsesektoren, solcelleindustrien,
IT-selskaper, finansinstitusjoner og forskningsinstitutter etterspør kunnskapen
du får i dette studiet.
Velg naturen som laboratorium! Vil du lære hvordan jorda ble til, om vær og
klimaendringer, naturressurser, naturfarer, eller om bruk av geodata?
En utdanning i geofag åpner for mange spennende jobb- og studiemuligheter,
og samfunnet har et stort behov for geovitere innen svært mange områder.
Kort om studieprogrammet
Noen studenter velger dette studiet fordi de er interessert i å forstå sammenhenger i naturen: De
vil vite mer om universets opprinnelse, klimasystemet eller DNA-molekylet.
Kort om studieprogrammet
Først får du en innføring i geofag sammen med
støttefag som matematikk, informatikk, fysikk og
kjemi. Deretter kan du fordype deg i ett av disse
temaene:
nar hvor du blir bedre kjent med faglærerne og de
andre studentene på studieprogrammet ditt. Underveis i studiet får du også tilbud om personlig
veiledningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige
eller sosiale utfordringer.
Geografi og hydrologi er læren om jordens naturmiljø, ferskvann og landformer, samt målemetoder og behandling av geofysiske data fra ulike kilder.
Geofagstudentene har egne foreninger både for
studentpolitikk og sosiale arrangementer. Geofaglig Fagutvalg er en studentpolitisk forening som
ivaretar og fremmer studentenes interesser ved
Institutt for geofag. GÆA Norvegica er en studentforening som jobber for å ivareta det sosiale studentmiljøet. GÆA ble stiftet i 1935 og en av de eldste studentforeningene ved UiO.
3-årig bachelor
Databeregninger - unikt ved UiO
UiO er det første universitet i verden hvor du som
student får ta i bruk databeregninger allerede fra
begynnelsen av studiet. Det gjør også at du allerede tidlig i studieløpet kan jobbe kreativt og forske
på realistiske problemstillinger.
Studiet gir deg et helhetlig bilde av naturens
grunnleggende lover og prosesser, via teori, eksperimentelle metoder, matematisk modellering
og teknologiske anvendelser. Studieprogrammet
tilbyr som det eneste i landet hele bredden i fysikkfaget.
Etter en felles del med fokus på fysikk, matematikk og informatikk velger du en av studieretningene Fysikk, Astronomi eller Meteorologi og oseanografi.
Studiemiljø
Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor med på et faglig og sosialt seminar hvor du blir bedre kjent med faglærerne og de
andre studentene på studieprogrammet ditt. Underveis i studiet får du også tilbud om personlig
veiledningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige
eller sosiale utfordringer.
Studier i utlandet
Vi anbefaler alle studenter å ta deler av studiet i
utlandet. Du kan reise ut gjennom organiserte utvekslingsprogrammer til blant annet USA, Europa
og Australia. Det er også mulig å ta deler av studiet på Svalbard. I dette programmet vil et eventuelt
utenlandsopphold være mest aktuelt i femte og/eller sjette semester.
Videre studier og jobb
Det er et stort antall jobbmuligheter for fysikere,
astronomer og meteorologer; fra klimaforskning
til utvikling av nye materialer og nanoteknologi.
Ettersom fysikere har trening i å beskrive kompliserte sammenhenger med matematiske verktøy,
brukes de i en rekke bransjer, fra økonomi og finans til hjerneforskning.
Noen av våre tidligere studenter jobber på sykehus og deltar i behandlingen av kreftpasienter,
andre i solcelle- eller romfartsindustri, i offentlig
forvaltning som Norsk Romsenter og Statens strålevern, som forskere ved Sintef, Cicero, Forsvarets forskningsinstitutt eller Institutt for energiteknikk, hos arbeidsgivere som Statoil, Statkraft,
Cern eller Kongsberg Gruppen. Med en mastergrad konkurrerer du om de faglig mest utfordrende jobbene.
Les mer på: uio.no/fam
54
Geologi og geofysikk er læren om jordklodens utvikling og oppbygning, samt om dannelsen av naturressurser som for eksempel olje og gass.
Hvorfor velge Geofag
Geofag omfatter hele jordens historie og utvikling
gjennom de siste 4,6 milliarder år, men også dagsaktuelle temaer. Det handler blant annet om hvordan landskapene ble dannet for veldig lenge siden
og hvordan dagens menneskers inngrep påvirker
klimaet.
Du får vite mer om hvordan landet vårt og naturressursene våre ble til og utvikler seg – det være
seg olje og gass, vann og snø, vær og klima.
Undervisningen er aktuell og spennende siden den
baserer seg på forskningen vi gjør.
UiO er det første universitet i verden hvor du som
student får ta i bruk databeregninger allerede fra
begynnelsen av studiet. Det gjør også at du allerede tidlig i studieløpet kan jobbe kreativt og forske
på realistiske problemstillinger.
Studiemiljø
Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor med på et faglig og sosialt semi-
Studier i utlandet
Vi samarbeider med Universitetssenteret på Svalbard og har avtaler med mange utenlandske universiteter, deriblant University of Bristol, Aarhus
Universitet, Université de Friborg og University of
Ottawa.
Videre studier og jobb
En utdanning i geofag gjør deg kvalifisert til mange spennende yrker i det offentlige og i privat næringsliv. Bygger du på til en mastergrad, får du
flere muligheter på arbeidsmarkedet, som f.eks.
klimaforsker, meteorolog, miljøgeolog, hydrolog,
glasiolog, naturgeograf, geomatiker, berggrunnsgeolog, petroleumsgeolog, geofysiker eller innen
utdanningssektoren (avhengig av hvilken studieretning du velger).
Les mer på: uio.no/geofag
55
matematikk, naturvitenskap og teknologi
matematikk, naturvitenskap og teknologi
Andre er mer opptatt av alt fysikken kan brukes
til, enten det dreier seg om utvikling av nye energikilder, oljeleting, kreftforskning, spillutvikling eller medisinske instrumenter.
Alle nye studenter får tilbud om å bli med i en faddergruppe. Der vil du bli kjent med nye og gamle
studenter, og få et faglig og sosialt nettverk på UiO
fra første dag. Studentene er også aktive i Fysikkforeningen og Fysisk fagutvalg, som blant annet
arrangerer bedriftspresentasjoner, foredrag, biljardkvelder og filmvisninger.
3-årig bachelor
Kjemi
Matematikk, informatikk og teknologi
Hos oss studerer du ikke bare naturen slik den er, men du lager også helt
nye stoffer med egenskaper verden aldri tidligere har sett. Og du blir veiledet
av forskere i verdensklasse. Kreativ og nyskapende? Kjemi kan være faget
for deg.
Er du glad i matematikk og ønsker å jobbe med det til daglig, gjerne i kombinasjon med informatikk eller teknologi? Da er dette studiet midt i blinken for
deg. Jobbmulighetene innen teknologi, finans, undervisning og medisin er
mange. Programmet kvalifiserer deg til en rekke interessante masterprogrammer blant annet innen matematikk og fysikk.
Kort om studieprogrammet
Du får innsikt i hvordan verden er bygd opp, basert på grunnstoffenes kjemiske og fysikalske
egenskaper. Du lærer om molekylstrukturer og
hvordan du kan lage helt nye molekyler med hittil
ukjente egenskaper. Du får en undervisning som
kombinerer teori med praktisk laboratoriearbeid.
Kort om studieprogrammet
Mange tror at datamaskiner kan erstatte folk med
matematisk kompetanse. Det er det motsatte som
er tilfellet. Det trengs en stadig større og bredere
matematikkompetanse for å utnytte de mulighetene datamaskinene gir, og det er økende etterspørsel etter folk med kunnskaper i matematiske
fag og informatikk. Etter en felles innledningsdel
kan du i dette programmet velge mellom studieretningene Anvendt matematikk, Biomatematikk, Dataanalyse, Finans, forsikring og risiko,
Matematikk eller Mekanikk og teknologi.
3-årig bachelor
UiO er det første universitet i verden hvor du som
student får ta i bruk databeregninger allerede fra
begynnelsen av studiet. Det gjør også at du allerede tidlig i studieløpet kan jobbe kreativt og forske
på realistiske problemstillinger.
Hvorfor velge Kjemi
Ved inngangen til det 21. århundre står menneskeheten overfor en rekke store utfordringer: tilgang
på energi, utvikling av nye medisiner mot resistente bakterier, sikring av drikkevannsressurser,
klimaproblematikk osv. Felles for disse utfordringene er at det trengs kompetanse i kjemi for å løse
dem. En utdanning i kjemi er spennende, samfunnsrelevant og nyttig, og du får jobb. Samtidig er kjemien et fag der du får dyrket kreativiteten din og har
det morsomt mens du gjør det. Kan du ønske mer?
Hos oss blir du kjent med landets fremste forskningsmiljø i kjemi. Vi har også to sentre for fremragende forskning innen naturgassforedling (inGAP)
og teoretisk kjemi (CTCC). Vi er delaktige i flere andre sentre (kjernekjemi, funksjonelle energi-materialer, materialvitenskap og nanoteknologi) og har
sterke miljøer i syntetisk organisk kjemi, polymer-
56
kjemi og – unikt for Norge – analytisk kjemi. Som
kjemistudent får du et faglig tilbud og undervisning basert på forskning i internasjonal toppklasse.
Studiemiljø
Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor med på et faglig og sosialt seminar
hvor du blir bedre kjent med faglærerne og de andre studentene på studieprogrammet ditt. Underveis i studiet får du også tilbud om personlig veiledningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige
eller sosiale utfordringer.
Studentforeningen Proton er kjernen i det sosiale
livet, og samarbeider med Kjemisk fagutvalg om å
ta imot de nye studentene på en best mulig måte.
De arrangerer hyttetur, foredrag og fester, for å
nevne noe. Vi oppfordrer alle studentene våre til å
engasjere seg sosialt.
Studier i utlandet
Vi anbefaler at du studerer ett semester i utlandet. Du kan blant annet studere i Italia, Nederland,
Spania, Storbritannia (Cambridge) og Tyskland.
Videre studier og jobb
Avhengig av hvilke valg du gjør, kan du ta en mastergrad i Kjemi, Materialer, energi og nanoteknologi eller Innovasjon og entreprenørskap.
Med utdanning i kjemi har du mange muligheter på
arbeidsmarkedet, både i det private og i det offentlige. Kjemi grenser mot biologi, fysikk og medisin.
Kjemikere er derfor sentrale medarbeidere innen
tverrfaglige prosjekter som for eksempel miljø- og
klimaforskning, materialforskning og bioteknologi.
Les mer på: uio.no/kjemi
Hvorfor velge Matematikk, informatikk og
teknologi?
Du blir en dyktig problemløser med omfattende
kunnskaper innen matematikk, informatikk, mekanikk og/eller statistikk. Slik kompetanse trengs
på stadig nye områder innenfor naturvitenskap
og teknologi, finans og forsikring, bioteknologi og
medisin.
Databeregninger – unikt ved UiO
UiO er det første universitet i verden der du som
student får ta i bruk databeregninger helt fra
begynnelsen av studiet. Det gjør at du allerede tidlig i studieløpet kan jobbe kreativt og forske på realistiske problemstillinger.
Studiemiljø
Fra dag én tilrettelegger vi for at du skal trives og
derfor lykkes lettere faglig. Gjennom fadderordningen får alle nye studenter et nettverk på UiO.
Undervisningsgruppene er satt sammen slik at du
enkelt finner samarbeidspartnere fra samme program. I semesterstart drar alle våre nye studenter
på seminar for å bli bedre kjent. Underveis i studiet får du tilbud fra FORVEI-teamet om personlige veiledningssamtaler. Ellers finner du lett likesinnede i en av de over 200 studentforeningene
på UiO. Finn ut hvorfor den tradisjonsrike Real-
Studiet åpner for spennende yrker innen for
eksempel teknologi, finans og medisin hvor
du bruker matematikk og data.
istforeningen, som er den viktigste studieforeningen ved Matematisk-naturvitenskapelige fakultet,
åpner fredagspuben presist kl.18.04!
Studier i utlandet
I dette studieprogrammet har du gode muligheter
for å dra på utveksling. Studenter som har dratt ut
melder om nyttige erfaringer, spennende opplevelser og gode kontakter innenfor fagområdet sitt.
Programmet tilbyr utenlandsopphold ved gode samarbeidsuniversiteter i blant annet USA, Singapore, Australia og Canada. Det er også mulig å dra
på utveksling til andre universiteter i Norden og
Europa.
Videre studier og jobb
Avhengig av hvilke valg du gjør underveis i bachelor, kan du gå videre med mastergrad i Anvendt
matematikk og mekanikk, Informatikk, Matematikk, Modellering og dataanalyse, Fysikk eller Innovasjon og entreprenørskap. Det er svært gode
jobbmuligheter innenfor både offentlig og privat
sektor.
Les mer på: uio.no/mit
57
matematikk, naturvitenskap og teknologi
matematikk, naturvitenskap og teknologi
I starten er fysikk, informatikk og matematikk viktige støttefag. Når du kommer lenger ut i studieløpet, velger du emner selv. Slik kan du fordype deg
i de retningene du er mest interessert i. Enten du
trives med labarbeid eller er teoretisk anlagt, har
vi mange emner å tilby: miljøkjemi, nanoteknologi og radioaktivitet er bare noen av mulighetene.
3-årig bachelor
Matematikk og økonomi
Materialer, energi og nanoteknologi
Ønsker du å lære om hvordan matematikk brukes til å forstå økonomi og
finans? Da er dette det rette programmet for deg. Her får du en kompetanse
som er sterkt etterspurt innenfor blant annet bank-, finans- og forsikringsnæringen. Programmet kvalifiserer deg til en rekke interessante masterprogrammer blant annet innen matematikk og økonomi.
Hos oss kan du bidra til en bedre verden ved å skape ny teknologi og
nye materialer. Nanoteknologi er den nye industrielle revolusjonen som utnytter endringer i materialer på nanometernivå. Innovasjon, utvikling og evnen
til å tenke nytt settes i fokus når studentene lærer om dagens og fremtidens
energikilder og teknologi.
Kort om studieprogrammet
Økonomien i verden rundt oss blir mer kompleks,
og for å forstå den brukes stadig mer avansert matematikk som verktøy. Det handler om finansiell
risiko, strategisk planlegging og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Programmet gir deg mulighet
til å fordype deg innenfor matematisk finans, optimering, risikoanalyse, statistikk, forsikring og
samfunnsøkonomisk analyse.
Kort om studieprogrammet
Dette er et tverrfaglig program hvor du får en solid
basis i kjemi, fysikk, matematikk og informatikk
og en bred utdannelse innen naturvitenskap
og teknologi. Du lærer om materialers oppbygging
og hvordan deres egenskaper endres på nanonivå.
Sentralt er grunnprinsippene innen nanoteknologi
og energimaterialer.
3-årig bachelor
Databeregninger - unikt ved UiO
UiO er det første universitet i verden der du som
student får ta i bruk databeregninger helt fra begynnelsen av studiet. Det gjør at du allerede tidlig
i studieløpet kan jobbe kreativt og forske på realistiske problemstillinger.
Studiemiljø
Fra dag én tilrettelegger vi for at du skal trives og
derfor lykkes lettere faglig. Gjennom fadderordningen får alle nye studenter et nettverk på UiO.
Undervisningsgruppene er satt sammen slik at du
enkelt finner samarbeidspartnere fra samme program. I semesterstart drar alle våre nye studenter
på seminar for å bli bedre kjent. Underveis i studiet får du tilbud fra FORVEI-teamet om personlige
veiledningssamtaler. Ellers finner du lett likesinnede i en av de over 200 studentforeningene på
58
UiO. Finn ut hvorfor den tradisjonsrike Realistforeningen, som er den viktigste studieforeningen
ved Matematisk-naturvitenskapelige fakultet, åpner fredagspuben presist kl.18.04!
Studier i utlandet
I dette studieprogrammet har du gode muligheter
for å dra på utveksling. Studenter som har dratt
ut melder om nyttige erfaringer, spennende opplevelser og gode kontakter innenfor fagområdet sitt.
Programmet tilbyr utenlandsopphold ved gode
samarbeidsuniversiteter i blant annet USA, Singapore, Australia og Canada. Det er også mulig å
dra på utveksling til andre universiteter i Norden
og Europa.
Videre studier og jobb
Avhengig av valg du tar underveis i bachelor, kan
du gå videre med mastergrad i Matematikk, Samfunnsøkonomi, Modellering og dataanalyse, Anvendt matematikk og mekanikk eller Innovasjon
og entreprenørskap. Det er svært gode jobbmuligheter innenfor både offentlig og privat sektor.
Les mer på: uio.no/matematikk-okonomi
Hvorfor velge Materialer, energi og nanoteknologi
Mange velger dette programmet fordi de er interessert i kunnskap som kan brukes til å utvikle
fornybare energisystemer, supereffektive datamaskiner eller påvirke myndigheter og samfunn i
fremtiden. Her får du kompetanse i nanoteknologi,
som er sentralt i utvikling av de fleste nye produkter.
Studiemiljø
Vi vet at studenter som trives lykkes lettere faglig.
Du vil bli godt kjent med faglærere og andre studenter på studieprogrammet gjennom sosiale møter
og seminarer underveis i studiet. Du får også tilbud
om veiledning dersom du har behov for det. Nye
studenter får et nettverk på UiO fra første dag gjennom fadderordningen. Studentforeningen MENAgeriet arrangerer hytteturer, bedriftsbesøk, populærvitenskapelige foredrag og mye mer som
skaper stemning.
Studieopphold i utlandet
Deler av studiet kan tas i utlandet gjennom organiserte utvekslingsprogrammer til blant annet Europa, USA og Australia. Dette er mest aktuelt i femte
og/eller sjette semester.
Har du lyst til å være med på å skape
fremtiden?
Videre studier og jobb
Du kan fortsette med en mastergrad i Materialer,
energi og nanoteknologi, Fysikk, Kjemi, Elektronikk og datateknologi eller Innovasjon og entreprenørskap. Det er også mulig å kombinere dette studiet på masternivå med Gründerskolen. En
mastergrad kan videre kvalifisere deg til forskning
gjennom ph.d.-studiet.
Vi anbefaler deg å ta en mastergrad for å konkurrere om de jobbene som er faglig mest utfordrende. Etter mastergrad er du ettertraktet hos
SINTEF, Institutt for energiteknikk, Statoil, Aker
Solutions, Jotun og Statkraft, DNV GL (Det Norske Veritas), Kripos, i Olje- og energidepartementet, Miljøverndepartementet eller som lærer. Med
en doktorgrad har du en fremtid som forsker ved
universiteter og forskningsinstitutter eller i bedrifter. Flere tidligere studenter har også startet egen relevant gründervirksomhet. Avanserte materialer og bærekraftige energiløsninger er
satsingsområder innenfor både norsk og internasjonalt næringsliv og forskning. Studieprogrammet er satt sammen for å gi deg både bredde og
dybde, slik at du lettere skal kunne møte de utfordringene vi står overfor i dag og i fremtiden.
Les mer på: uio.no/mena
59
matematikk, naturvitenskap og teknologi
matematikk, naturvitenskap og teknologi
Hvorfor velge Matematikk og økonomi?
Programmet er for deg som liker matematikk og
vil kombinere matematikk med økonomi. Sammenliknet med andre studier gir det deg en enestående spesialisering i både matematiske og økonomiske fag. Du vil møte forskningsmiljøer som
er i toppsjiktet i Norge og Europa, og du vil få lærere som er blant de beste på sitt forskningsfelt.
Den nære koblingen mellom forskning og undervisning gjør at vi alltid kan gi deg oppdatert kunnskap.
Å være matematiker rangeres som beste yrke ut
fra blant annet miljø, lønn, muligheter og stress.
3-årig bachelor
Molekylærbiologi og biologisk kjemi
Realfag
Hos oss får du kunnskap om molekyler, gener og prosessene som er grunnlaget for alt liv. Dette er fagområder i rask utvikling, hvor det stadig utvikles ny
kompetanse som gjør at man blant annet forstår årsakene til ulike sykdommer.
Dette studiet lar deg velge blant de realfagene du er mest interessert i.
Det dreier seg om både matematikk, informatikk og alle naturvitenskapelige
fagområder.
Kort om studieprogrammet
I grenseflaten mellom kjemi og biologi studerer du
livets kjemiske prosesser og molekylære oppbygging. Studiet dekker fagområder i rask utvikling,
og ny kunnskap kommer frem samtidig som nye
metoder utvikles i høyt tempo. Du får et grunnlag
i kjemi som er nødvendig for å forstå biologiske
prosesser. Du lærer om molekyler og biokjemiske
mekanismer, om celler og organismer, og om sammenhengen mellom gener, genomer og utviklingen av hele organismer.
Kort om studieprogrammet
Med årsenheten kan du bli bedre kjent med realfagene. Du kan selv sette sammen programmet
ved å velge mellom ulike realfaglige emner. Studiet gir deg med andre ord store valgmuligheter hvis
du har behov for andre fagkombinasjoner enn de
som fins i eksisterende programtilbud.
3-årig bachelor
Hvorfor velge Molekylærbiologi og
biologisk kjemi
Både innen industri, helse, matproduksjon og
forskning er det et økende behov for kunnskap om
molekylene og prosessene som er grunnlaget for
alt liv. Med en slik bakgrunn har du forutsetning
for å forstå mekanismene bak utviklingen av liv og
organismer på molekylært nivå. Dette kan for eksempel brukes for å finne årsakene til forskjellige
sykdommer hos både planter og dyr.
Studiemiljø
Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor med på et faglig og sosialt seminar hvor du blir bedre kjent med faglærerne og
de andre studentene på studieprogrammet ditt.
Underveis i studiet får du også tilbud om personlig
veiledningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige
eller sosiale utfordringer.
I starten av studieprogrammet får du være med på
en fadderuke med blant annet ekskursjoner og populærvitenskapelige foredrag. Senere på høsten er
det fadderhyttetur. Det er mange sosiale aktivite-
60
Studier i utlandet
Studieprogrammet er lagt opp slik at du kan studere et semester i utlandet. Universitetet i Oslo
har utvekslingsavtaler med mange universiteter i
Europa og i resten av verden.
Videre studier og jobb
Avhengig av hvilke valg du tar underveis, kan du gå
videre med mastergrad i Molekylærbiologi, fysiologi, biokjemi eller Innovasjon og entreprenørskap.
Våren 2013 undersøkte vi hvor stor andel av masterstudentene våre som får relevant jobb etter endt
utdanning. Uteksaminerte studenter for de siste
fem årene ble spurt.
Av de som svarte hadde:
• 80 % av de med en mastergrad fra oss relevant
jobb innen 1 år etter endt utdanning.
• 66 % relevant jobb innen 6 måneder etter endt
utdanning.
• 32 % allerede relevant jobb før de ble ferdig
med graden.
Hvor kan jeg få jobb?
Du kan få stilling både i offentlig og privat sektor,
for eksempel innen konsulent- og utredningsvirksomhet i ulike departementer, sykehus, direktorater, i fylkene og kommunene. Jobber kan du også
finne i biokjemisk, farmasøytisk, biomedisinsk
og bioteknologisk industri. Hvis du tar en ettårig
praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du
også kvalifisert til å undervise i den videregående skolen.
Les mer på: uio.no/mbk
matematikk, naturvitenskap og teknologi
matematikk, naturvitenskap og teknologi
Du har etter de første semestrene mulighet til å
velge mellom to studieretninger: Biokjemi og Molekylærbiologi.
ter, og god kontakt mellom årskullene på studieprogrammet.
Årsenhet
Hvorfor velge Realfag
Hvis du har behov for tilleggsfag eller enkeltemner
for å komplettere tidligere utdanning, for eksempel for å kvalifisere deg til masterstudier, er dette
studiet for deg. Du har også mulighet til å skaffe deg spisskompetanse innen ett realfag, eller du
kan ta enkeltemner for å kvalifisere deg til andre
utdanninger.
Studiemiljø
Alle nye studenter får tilbud om å bli med i en faddergruppe. Der vil du bli kjent med nye og gamle
studenter, og få et faglig og sosialt nettverk på UiO
fra første dag.
Siden dette er et årsstudium, er det ikke lagt til rette for utvekslingsstudier i utlandet i løpet av studiet.
Realister får raskt jobb etter studiene.
Videre studier og jobb
Årsenheten gir ikke i seg selv yrkesmuligheter,
men gir i kombinasjon med andre utdanninger
verdifull ekstra kompetanse.
Les mer på: uio.no/realfag-arsenhet
61
Mediefag
Intro
Verda gjennom media
? Media spelar ei stor rolle i samfunnet – større i dag enn
nokosinne tidlegare. Gjennom trykte og elektroniske media
får vi vårt bilete av korleis verda ser ut. Alle bransjar må i dag
forhalde seg til media, stadig fleire menneske lever også av
å fortelje historier på trykk, som bilete eller på nett.
Studerer du mediefag, lærer du meir om: media si rolle i
samfunn og næringsliv, korleis media sin bodskap blir til, korleis tekster og bilete er bygde opp, og korleis dei påverkar
oss. Du lærer om forteljeteknikkar i ulike media, å vurdere
og kritisere medieteksters form og innhald og å analysere
etiske dilemma som journalistar kan bli konfronterte med.
Studiet vert avslutta med eit gruppeprosjekt om eit relevant
tema eller med eit praksisopphald i ei mediebedrift.
62
63
Medievitenskap
Medievitenskap
Medievitenskap er studiet av ulike mediers produksjon, form og samfunnsmessige rolle. Gjennom årsenheten i medievitenskap blir du kjent med teorier
og metoder innen faget slik at du blir i stand til å vurdere, analysere og forstå
innholdet i mediene.
Vi bruker sju timer på aviser, tv, radio, data, blader og bøker hver eneste dag i
vår del av verden. Hva gjør det med oss? Medievitenskap er studiet av mediene, deres innhold og hvilke effekter de har på individ og samfunn.
Kort om studieprogrammet
Årsenheten i medievitenskap gir deg økt innsikt
og forståelse av medier du møter i hverdagen. Fra
nyhetsmedier og sosiale medier til film, fjernsyn
og dataspill. Studiet er teoretisk og gir ingen praktisk journalist- eller filmutdanning.
Kort om studieprogrammet
Medievitenskap tar for seg mediene som samfunnsinstitusjon, mediehistorien, medienes tekster og
forholdet mellom mediene og publikum.
Årsenhet
3-årig bachelor
Studiet passer for deg som ønsker å fullføre en utdanning eller ta videreutdanning innen medievitenskap, men som ikke ønsker å ta en hel bachelorgrad.
Studiet er teoretisk og gir ingen praktisk journalist- eller filmutdanning. Du avslutter bachelorgraden med et gruppeprosjekt eller et praksisopphold
i en mediebedrift. Studiet fører fram til graden
bachelor i kultur- og samfunnsfag.
Undervisningen på årsenheten varierer mellom
forelesninger, seminarer og gruppeundervisning.
Videre studier og jobb
Årsenheten i medievitenskap kan innpasses i et
bachelorprogram, men de fleste tar årsenheten
som frittstående etterutdanning.
Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning
(PPU) eller grunnskolelærerutdanning gir årsenheten grunnlag for å undervise i mediefag både i
ungdomsskolen og på videregående skole.
Videre studier og jobb
En bachelorgrad fra dette programmet kvalifiserer
til opptak på masterprogrammene i medievitenskap, journalistikk eller retorikk og språklig kommunikasjon.
Kandidater med bachelorgrad i medievitenskap
jobber hovedsakelig i privat sektor, f.eks. innen
presse, andre medier eller i næringslivet.
På medievitenskap har vi fokus på god undervisning, og du vil møte ulike undervisningsmetoder
i studietiden og får jobbe både i grupper og individuelt.
Medier og kommunikasjon er et av de mest
populære utdanningsprogrammene i
videregående skole.
Studiemiljø
Som student ved årsenheten i medievitenskap
kan du være med på å arrangere medievitenskaplige frokostseminar, skrive for studentmagasinet
Mediert eller være med på quiz i studentforeningspuben Rosebud.
Medievitenskap gir deg økt innsikt i og forståelse
av medier du møter i hverdagen. Fra nyhetsmedier og sosiale medier til film, fjernsyn og dataspill.
Kombinert med et annet fag innen humaniora eller samfunnsfag, for eksempel et språk, historie
eller statsvitenskap, gir medievitenskap en forståelse av dagens mediesamfunn som mange arbeidsgivere ser etter. Våre studenter kommer raskt ut i
relevant jobb etter endt utdanning.
Du kan også knytte kontakter i arbeidslivet gjennom gruppeprosjektet i siste semester.
Les mer på: uio.no/medievitenskap-arsenhet
64
Studiemiljø
Som student ved bachelorprogrammet i medievitenskap kan du være med på å arrangere medievitenskaplige frokostseminar, skrive for studentmagasinet Mediert eller være med på quiz i studentforeningspuben Rosebud.
Døde avisene aldri?
Les mer på: uio.no/medievitenskap
65
MEDIEFAG
MEDIEFAG
Studieprogrammet er tverrfaglig og kombinerer
perspektiver fra humanistiske fag og samfunnsfag. Du velger også et annet fag i tillegg til medievitenskap som kan belyse den delen av faget du er
interessert i.
Studier i utlandet
Faget har egne utvekslingsavtaler med for eksempel University of California, Berkeley, Sorbonne i
Paris, University of Strathclyde i Glasgow og Bologna – Europas eldste universitet.
Pedagogiske fag
Intro
Innsikt og kunnskap
? I dagens informasjonssamfunn er vi involverte i læringsprosessar og deltar i samfunnet på tvers av mange område.
Å forstå læringsprosessane og korleis dei påverkar folk, er
spennande. Ved å studere pedagogiske fag ved UiO, lærer
du om korleis kunnskap blir til, vert formidla og fornya. Det
gjer pedagogikken til eit interessant fag, der ein blant anna
kryssar faggrenser mellom samfunnsfag, filosofi og psykologi.
66
67
Pedagogikk
Spesialpedagogikk
Hvordan kan du motivere andre til å yte ekstra på jobben eller i en fotballkamp? Hvorfor lykkes noen bedrifter bedre med å gjennomføre endringer
enn andre?
Ikke alle har like muligheter for å tilegne seg ny kunnskap. Har du lyst til å
være med på å skape et inkluderende samfunn? Lær spesialpedagogikk av
noen av landets beste spesialpedagoger!
Kort om studieprogrammet
Ved å studere pedagogikk får du kunnskap om
hvordan mennesker lærer og utvikler seg i samspill med andre. Dette er viktig både i organisasjoner, i det flerkulturelle samfunnet og i utdanningssystemet. Pedagogikken kombinerer blant annet
kunnskap fra psykologi, sosiologi og filosofi.
Kort om studieprogrammet
Spesialpedagogikk er faget for deg som er samfunnsengasjert og som ønsker å bidra til et mer
inkluderende samfunn. Du lærer om individuell
tilrettelegging for mennesker med særskilte læringsbehov, og å se mennesket som et enkeltindivid
og som en del av en større sammenheng. Du får
viktig kunnskap om lese- og skrivevansker, matematikkvansker, psykososiale vansker, lærevansker, hørselsvansker, utviklingshemning og autisme.
3-årig bachelor
Du får kompetanse på hva som skaper gode læringssituasjoner, og hvordan forhold som språk,
tidligere erfaringer og sosial tilhørighet påvirker
hvordan man lærer. Vi ser også på hvordan teknologi kan gjøre det lettere å lære.
Pedagogikken gir kunnskap om organisasjoner og
organisasjonsendring. Hvordan oppstår innovasjon og ny kunnskap? Hvordan lærer kollegaer av
hverandre?
Som student hos oss får du undervisning som
er tett knyttet opp mot det største pedagogiske
forskningsmiljøet i Norge. Studiet gir deg stor frihet til å velge de fagkombinasjonene du er mest
interessert i.
Studiemiljø
Som ny student får du et faglig og sosialt nettverk
på universitetet fra første dag gjennom fadderordningen. Ved semesterstart arrangeres en rekke
spennende arrangementer på Campus. Hvis du har
skrivekløe kan du være aktiv i studenttidsskriftet
Pedagogisk Profil. Du kan også bidra til utvikling
av studiemiljøet gjennom å stille som studentrepresentant til styrer og råd, være studentblogger
eller jobbe med sosiale arrangementer i Kjeller’n
– studentenes eget sosiale lokale i Helga Engs hus.
Studier i utlandet
Du har mulighet til å reise på utveksling til kjente
universiteter i utlandet. Vi har blant annet avtaler
med University of California, Berkeley og universiteter i London, Berlin og Paris. Et utvekslingsopphold vil gi deg bredere faglig perspektiv, bedre
språkkunnskaper og spennende bekjentskaper. Vi
anbefaler utveksling i 4. eller 5. semester.
Videre studier og jobb
Dersom du bygger på med en mastergrad, har du
flere muligheter til å få stillinger med ansvar og
utviklingsmuligheter innen både privat og offentlig virksomhet. Er du interessert i pedagogisk psykologi, kan du spesialisere deg for jobb i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste. Praksis er
en viktig del av flere av våre masterstudier.
Master i pedagogikk har fire studieretninger:
• Studieretning Pedagogisk-psykologisk
rådgivning
• Studieretning Kunnskap utdanning og læring
• Studieretning Kommunikasjon, design og
læring
• Studieretning Allmenn pedagogikk
I tillegg er du kvalifisert til å søke på våre internasjonale masterprogram Comparative and International Education og Higher Education.
Pedagogikkfaget er relevant for de fleste virksomheter i arbeidslivet. Studiet gir deg kunnskap om
læring og samspill mellom mennesker, og jobbmulighetene er derfor mange. Flere pedagoger jobber
med kompetanseutvikling, for eksempel utvikling
av kurs og e-læringssystemer, og med ledelse- og
organisasjonsutvikling. Andre jobber med barn og
unge, eller med utvikling av læreplaner og utdanningsadministrasjon.
Studiehverdagen er variert med praktisk og yrkesnær undervisning. I løpet av studiet skal du i flere
praksisperioder i skole og barnehage, hvor du får
verdifulle erfaringer og mulighet til å ta med teoriene fra lærebøkene ut i arbeidshverdagen. Gjennom de tre årene på bachelorprogrammet følger
man ett og samme studiekull, og dagens studenter
synes at vi har et godt studiemiljø.
Studier i utlandet
Du har den unike muligheten til å reise på utveksling til det anerkjente universitetet University of
California, Berkeley. Du kan også studere ved gode
universiteter i Europa. Et utvekslingsopphold vil gi
deg mange fordeler; et bredere faglig perspektiv,
bedre språkkunnskaper og spennende bekjentskaper. Du kan reise på utveksling i 4. semester.
Pedagogiske fag
Pedagogiske fag
I studiet lærer du blant annet om motivasjon og
hva som får mennesker til å yte sitt beste i utdanning, idrett og arbeidsliv.
3-årig bachelor
Det er stor etterspørsel etter spesialpedagoger i arbeidslivet.
Etter oppnådd bachelorgrad har du et godt utgangspunkt i arbeidslivet, selv om du velger å
ikke studere videre. For eksempel: støttepedagog
i tverrfaglige ressursteam, eller spesialpedagog i
skolen.
Er du et menneske med gode evner til å lære bort,
og som ser enkeltpersoners særskilte behov, vil
dette studieprogrammet passe deg.
Videre studier og jobb
Hvis du velger å studere videre på masterprogrammet, kan du velge mellom mange fordypninger, for eksempel: logopedi, audiopedagogikk,
utviklingshemning, psykososiale vansker, og spesifikke lærevansker. Det vil gi deg en spisskompetanse, og kvalifiserer deg til yrker som for eksempel: spesialpedagog i skole - og barnehage, logped,
eller rådgiver i Pedagogisk-psykologisk tjeneste.
Du kan også velge en forskerkarriere.
Les mer på: uio.no/spesped
Les mer på: uio.no/pedagogikk
68
69
Religion og teologi
Intro
Personleg engasjement
? Teologi og religionsstudium er fagområde med rom for
personleg engasjement og mange ulike fagfordjupingar. Du
kan sjølv velje om du vil arbeide med breie tema som religion
og samfunn, religionshistorie, verdsreligionar, eller konsentrere deg om den kristne tradisjonen.
Du kan lære om korleis religionar oppstår og forandrar seg,
og om religionen si rolle i dag. Eller du kan lære å analysere
forholdet mellom kultur og religion. Du vil kunne støyte på
spørsmål om religion er tru eller politikk, men også på kulturelle fenomen som tru og mentalitet, ritual og forteljingar. Du vil
få sjansen til å utforske alt det som skjer i det levande møtet
mellom ulike religionar, nasjonalt og internasjonalt.
t I Domus Theologica får studentane i religion og teologi
det meste av undervisninga.
70
71
Kristendom
Religion og samfunn
Kristendommen har vært og er en drivende kraft i utviklingen av det moderne
samfunn. Kjennskap til kristendommen er derfor avgjørende for å forstå ditt
eget samfunn.
Hvordan er ditt syn på fattigdom, homofili, likestilling og andre aktuelle
spørsmål påvirket av religion? Hva skjer når ulike syn og religioner skal leve
side om side, og hvorfor ender dette så ofte med konflikter? Hvilke endringer
gjennomgår religionene i det moderne samfunnet?
Kort om studieprogrammet
Kristendommen er en global religion som hele tiden konfronteres med utfordringer fra andre religioner, fra politikk og fra nød og krig. Årsenheten
vil gi deg en grunnleggende innføring i kristendommens historie, det flerreligiøse Norge, religion og etikk og de bibelske tekstene gjennom fire
innføringskurs.
Programmet fokuserer på forholdet mellom religion og etikk, religion og politikk, kjønn og religion
og religionenes forhold til hverandre i vår egen tid.
Du vil bli kjent med områder i verden hvor religion
på ulike måter har spilt og spiller en konfliktfylt og
formende rolle på politikk og samfunn. Det første
året består av innføringsemner som vil gi deg en
grunnleggende innføring blant annet i det flerreligiøse Norge og religion og etikk.
Årsenhet
Årsenheten gir deg grunnleggende kunnskaper
om kristendommens opprinnelse og historiske utvikling, om sentrale tekster i kristendommens historie og om dens utbredelse og egenart i dag. Du
vil utvikle en grunnleggende evne til å analysere og drøfte sentrale spørsmål knyttet til kristendommens møte med samfunn og andre religioner,
og kunne anvende og forstå bruken av forskjellige
metoder i studiet av kristendommen.
Det teologiske fakultet ble opprettet i 1811, som
ett av de tre første fakultetene ved UiO.
Videre studier og jobb
Årsenheten kvalifiserer ikke alene til opptak på
mastergrad, men den kan inngå i en rekke bachelorgrader og i en lærerutdanning. Årsenheten gir
undervisningskompetanse i RLE i skolen. Årsenheten er i seg selv ingen yrkesutdanning, men gir
deg innsikt i kristendommen som religiøst, samfunnsmessig og kulturelt fenomen. Slik kompetanse er etterspurt innenfor mange yrker i dag.
Studiemiljø
Studentene på årsenheten er en del av studiemiljøet på Det teologiske fakultet. Vi et lite fakultet med
god kontakt studentene imellom, og mellom studentene og lærerne. Vi arrangerer ekskursjoner
og seminarer som del av undervisningen, hvor du
vil bli godt kjent med dine medstudenter. Studentutvalget på fakultetet arrangerer også fester, foredrag og andre faglige og sosiale arrangementer.
Nye studenter kan bli med i en faddergruppe, og
den første uka fyller vi opp med turer, grilling,
foredrag og kurs for å gi deg en god studiestart.
Les mer på: uio.no/kristendom-arsenhet
72
Gjennom dette studiet vil du få grunnleggende
kunnskaper om kristendommen og andre verdensreligioner, både historisk og aktuelt i Norge og Europa. Du skal også utvikle en selvstendig
evne til å analysere og drøfte aktuelle utfordringer og sentrale etiske og politiske spørsmål i skjæringspunktet mellom religion og samfunn. På religion og samfunn vil du møte forskere som har
stått i spissen for utviklingen av interreligiøse studier som fagfelt, og som har særlig god kjennskap
til kristen-muslimske relasjoner.
Studiemiljø
På religion og samfunn vil du oppleve å få god
kontakt med både studenter og lærere. Studentene på religion og samfunn er en del av studiemiljøet på Det teologiske fakultet, og vi et lite fakultet
kjent for å ha et godt læringsmiljø og aktive studenter. Vi arrangerer ekskursjoner og seminarer
som del av undervisningen, og studentutvalget på
fakultetet arrangerer også fester, foredrag, debatter og andre faglige og sosiale arrangementer. Som
ny student hos oss vil du få tilbud om å bli med i
en faddergruppe, og den første uka fyller vi opp
med turer, grilling, foredrag og kurs for å gi deg en
pangstart på studiet.
religion og teologi
religion og teologi
Du vil arbeide med historiske tekster og lære deg å
analysere og drøfte sentrale og dagsaktuelle temaer. Eksempler på dette er forholdet mellom enhet
og mangfold i kristendommen, religion i et flerkulturelt samfunn og forholdet mellom religion og politikk.
3-årig bachelor
Frem til midten av 1800-tallet var det kun én
religion som var tillatt i Norge.
Studier i utlandet
UiO har en rekke utvekslingsavtaler med mange
av de beste universitetene i verden som du kan benytte deg av. Vi anbefaler deg å ta et semester i utlandet, og har lagt til rette for dette i 3. 4. eller 5.
semester i programmet.
Videre studier og jobb
Programmet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i religion og samfunn og til Masters
Programme in the Religious Roots of Europe. Programmet gir kompetanse for arbeid innen offentlig forvaltning, skole, kulturinstitusjoner, media,
ideelle organisasjoner og ulike livssyns- og trossamfunn. Alle steder der forståelse av samspillet
mellom religion og samfunn er et tema, vil ha bruk
for den kompetansen du får i dette programmet.
Les mer på: uio.no/religion-samfunn
73
Religionshistorie
Religionshistorie og kulturhistorie
Hva betyr religion for individer og samfunn? Gjennom denne årsenheten får
du innsikt i ulike religioner i verden og hvordan de oppstår og forandrer seg.
Er du interessert i religion og ulike kulturers syn på verden?
Hva betyr religion for individer og samfunn? Gjennom denne årsenheten
får du innsikt i hvordan religioner oppstår og forandrer seg.
Årsenhet
3-årig bachelor
religion og teologi
religion og teologi
Hvorfor velge dette programmet?
Du velger en av programmets to studieretninger:
• Kulturhistorie
• Religionshistorie
Studieretningen Kulturhistorie gir deg kunnskap
om hva fortidens mennesker har tenkt og følt, trodd
og visst. Du får vite hvordan de har ordnet livene
sine, tingene sine og kunnskapen sin. Kulturhistorie lærer deg at mange ting som vi regner som selvsagte, har vært helt annerledes før – og kan bli det
igjen i framtida. Som student i kulturhistorie lærer
du om kulturelle verdier og valg, om tradisjoner og
mottradisjoner, om kulturmøter, kulturkonflikter
og kulturutveksling. De brede kulturelle perspektivene hjelper deg til å forstå det mangfoldet av valg
og verdier mennesker står overfor i dagens verden,
og gir deg kunnskap om hvordan menneskers tenkemåte og selvforståelse har endret seg over tid.
Hvordan kan vi forstå det flerkulturelle samfunnet?
Hvorfor velge dette programmet?
Er du interessert i religion og ulike kulturers syn
på verden? Vil du vite mer om hvordan religioner
oppstår og forandrer seg? Hva religion betyr for
individer og samfunn?
Årsenhet i religionshistorie gir en solid, faglig bakgrunn for den som vil undervise i religionsfaget i
skolen.
I dagens multireligiøse samfunn er religion en kilde til konflikt så vel som identitet og mening. Årsenheten i religionshistorie gir deg kunnskap om
de fem verdensreligionene, og innsikt i hva religion betyr for individ og samfunn. Sammenligning
av religioner og religiøse fenomener står sentralt
i faget.
Studiet passer både for deg som er interessert i å
forstå det flerkulturelle samfunnet og religionens
betydning for individ og kultur. Gjennom studieløpet lærer du å analysere forholdet mellom kultur
og religion, tolke religiøse tekster, ritualer, tradisjoner og symboler.
74
Studieretningen Religionshistorie gir deg kunnskap om hvordan religion kan være en kilde til
konflikt så vel som identitet og mening i dagens
multireligiøse samfunn. Du lærer om ulike religioner og hvordan religioner oppstår og forandrer
seg. Første året vil du få en innføring i de store
verdensreligionene og sentrale teorier og metoder
i faget. Og du vil i løpet av studiet få anledning til
å fordype deg i én eller flere religiøse tradisjoner.
Studiemiljø
Religionshistorisk studenterforæning sørger for
sosiale arrangementer, ekskursjoner og andre aktiviteter. Bli med en tur på Uglebo, på lesesalsfest
eller på filmkveld!
Les mer på: uio.no/religionshistorie-arsenhet
Fagutvalgene på de to studieretningene arrangerer blant annet seminarer og filmkvelder. Ved semesterstart blir det arrangert kulturkafé med filmvisning og quiz.
Er du interessert i andre menneskers måte å tenke
på? Vil du lære om den virkeligheten vi lever i?
Studier i utlandet
Studiet er tilrettelagt for at du skal kunne studere ett eller to semester i utlandet. Programmet har
avtale med flere gode universiteter i blant annet
Tyskland, Storbritannia og USA.
Videre studier og jobb
Ved UiO kan du fortsette på master i religionshistorie eller master i kulturhistorie og museologi. Du
kan også søke opptak på følgende masterprogrammer: Culture, Environment and Sustainability og
ESST – Society, Science and Technology in Europe.
Med fordypning i religionshistorie kan du undervise i religionsfaget. Du kan også jobbe i ulike interesseorganisasjoner og i offentlig forvaltningen,
for eksempel med innvandring. Mange kulturhistorikere jobber på museum, i kulturminnevernet
eller med annet kulturarbeid på lokalt eller nasjonalt nivå. Begge studieretninger kvalifiserer til jobber med kommunikasjons- og informasjonsarbeid
og jobber i universitets- og høyskolesektoren.
Les mer på: uio.no/religion-kultur
75
Teologi
6-årig profesjonsstudium
I dette studiet vil du møte store, eksistensielle spørsmål som «hvorfor er vi til?»
eller «har Bibelen noe med vår kultur og livsforståelse å gjøre?».
Målet med studiet er å utdanne prester og teologer.
Teologiske fag gir rom til fordypning både i kristendommens opprinnelse og utvikling, i dens
egenart og ytringsformer i vår egen tid. Du vil tolke den kristne overlevering i tekst og historie og
den kristne tro i dagens mangfoldige kultur og
samfunn. Studiet vil også gi deg redskaper til å
møte mennesker i ulike livssituasjoner.
Studiemiljø
Studentene på programmet er aktive og engasjerte, og det er tett kontakt mellom studenter og lærere. Vi arrangerer ekskursjoner og seminarer som
del av undervisningen, og studentutvalget på fakultetet arrangerer fester, foredrag, debatter og
andre faglige og sosiale arrangementer. Som ny
student hos oss vil du få tilbud om å bli med i en
faddergruppe, og den første uka fyller vi opp med
turer, grilling, foredrag og kurs for å gi deg en
pangstart på studiet.
religion og teologi
religion og teologi
Kort om studieprogrammet
Studiet består av fem hovedelementer. Disse representerer hvert sitt fagområde: Det gamle testamente, Det nye testamente, kirkehistorie, systematisk teologi og praktisk teologi. Sammen med
disse vil du også møte andre fagområder som historie, litteraturvitenskap, filosofi og samfunnsfag.
Profesjonsstudiet i teologi er et 6-årig profesjonsrettet studieprogram. Hovedmålet med programmet er å utdanne prester til Den norske kirke, og
du vil møte arbeidshverdagen som prest gjennom
praksisperioder. Det legges stor vekt på at du skal
bruke det du lærer i praksis. Samtidig vil studiet gi
deg kunnskaper som gjør deg ettertraktet i mange
andre jobber.
Hvorfor er vi til?
Studier i utlandet
Programmet har utvekslingsavtaler med teologiske institusjoner over hele verden. Et av de mest
populære landene for teologistudentene har vært
Sør-Afrika.
Videre studier og jobb
Det 6-årige profesjonsstudiet i teologi gjør deg
kvalifisert til å ta en doktorgrad (ph.d.) i teologi.
Når du er ferdig med programmet vil du være kvalifisert til prestetjeneste i Den norske kirke. For øvrig er det mange med teologisk utdanning som arbeider innenfor media, kultursektor, kirkelige og
ideelle organisasjoner, HR, næringsliv og offentlig
sektor.
Les mer på: uio.no/teologi-profesjon
76
77
Kristendom, kultur og læring
3-årig bachelor
Hvordan og hvorfor kan kristen tro og praksis bidra til livstolkning og livsmestring? Kan jeg bli en betydningsfull annen i møte med barn og unge? Er det det
samme om vi lærer religion i skolen, i kirka, gjennom medier, kunst, musikk
eller hjemme? Hvordan samvirker disse ulike læringsfellesskapene? Hvilken
plass og rolle har mangfold og konflikter i et religiøst læringsfellesskap?
Programmet vil gi deg en grunnleggende orientering i historiske og aktuelle perspektiver på kristendom og religion, med blant annet bibelfag, kirkehistorie, etikk og religion/livssyn. Videre vil du
arbeide med sentrale spørsmål knyttet til kristen tro og kultur, og du får også en innføring i religionspedagogiske og religiondidaktiske temaer,
med vekt på samhandling mellom feltene religion
og kultur. Her jobber lærere og studenter sammen
med pedagogisk og kulturanalytisk refleksjon over
praksis.
Det er også lagt opp til et semester hvor du vil ha
en veiledet praksisperiode i Den norske kirke. Her
vil du også lære mer om kirkens tro, og fordype
deg videre i praktisk-teologiske emner som spiritualitet, gudstjenestearbeid, forkynnelse og formidling. Mye av undervisningen i dette semestret
skal du ha sammen med profesjonsstudentene i
teologi.
religion og teologi
religion og teologi
Gjennom dette studiet skal du få grunnleggende kunnskaper om kristen tro og praksis historisk og aktuelt. Du skal kunne reflektere kritisk,
konstruktivt og kreativt over hvordan og på hvilke premisser vi lærer og praktiserer religion. I løpet av studiet får du utvikle deg som aktør i arbeidet med formidling av kristen tro og praksis. Du vil
lære å planlegge og gjennomføre læringsaktiviteter innen rammen av et kirkelig læringsfellesskap.
Studiemiljø
På bachelor i kristendom, kultur og læring vil du
få god kontakt med både studenter og lærere. Det
teologiske fakultet er et lite fakultet kjent for å ha
et godt læringsmiljø og aktive studenter. Vi arrangerer ekskursjoner og seminarer som del av undervisningen, og studentutvalget på fakultetet arrangerer også fester, foredrag, debatter og andre
faglige og sosiale arrangementer. Som ny student
hos oss vil du få tilbud om å bli med i en faddergruppe, og den første uka fyller vi opp med turer,
grilling, foredrag og kurs for å gi deg en pangstart
på studiet.
Bibelen er ikke én bok, men består av 66 historiske
bøker som har blitt til over flere hundre år.
Studiet avsluttes med en bacheloroppgave hvor
du under veiledning får arbeide forskningsbasert
og praksisnært med en problemstilling knyttet til
kristendom, kultur og læring.
Det teologiske fakultet er ansvarlig for studiet. Undervisningen gjennomføres i et samarbeid mellom
Det teologiske fakultet, Det praktisk-teologiske seminar og Høgskolen i Volda.
78
Les mer på: uio.no/kristendom
79
Samfunnsfag
og psykologi
Intro
Samspel
? Samfunnsfag og psykologi handlar om samspel mellom
menneske og samfunn, og menneske imellom. Korleis påverkar vi menneske kulturen, og korleis påverkar den oss? Kva
har sosial bakgrunn, staden vi bur eller den politiske organiseringa å seie for våre liv?
Studium i samfunnsfag og psykologi gir deg grunnlag for å
forstå årsakene til at verda er skrudd saman som ho er. Du
lærer at løysinga på ei gitt utfordring varierer ut frå kva type
menneske, kulturar eller situasjonar du står overfor, og samtidig at det kan finnast fleire like gode løysingar på den same
utfordringa. Dette er studium for deg som tykkjer at du ikkje
treng å setje to strekar under svaret for å føle at du har lært
noko nytt.
80
81
Internasjonale studier
Kriminologi
Er det sant at forskjellene i verden øker? Hvor mye påvirker EØS-avtalen Norge? Hvordan hadde verden sett ut i dag om Cuba-krisen hadde fått en annen
utgang? Internasjonale studier vil gi deg kompetanse i internasjonal politikk,
historie, økonomi og folkerett.
De siste årene har vi sett en nedgang i antall anmeldte lovbrudd i Norge.
Betyr det at kriminaliteten går ned? Hva er egentlig “kriminaliteten”?
Og kan vi måle den?
Kort om studieprogrammet
For å finne svar på komplekse problemstillinger som
disse, må du kunne anvende perspektiver fra flere
forskjellige fagområder. Internasjonale studier er
et flerfaglig program som kombinerer statsvitenskap, historie, økonomi og jus i analysen av internasjonale forhold.
Hva er kriminologi?
Kriminologistudiet gir deg et grundig innblikk i
kriminalitet og samfunn, og kanskje særlig samfunnets skyggesider. I løpet av studiet vil du oppdage at det er like viktig å stille spørsmål som å gi
svar. For eksempel: det er ofte de mest ressurssvake i samfunnet som sitter i norske fengsler. Men er
det bare ressurssvake som begår lovbrudd?
3-årig bachelor
3-årig bachelor
Studiemiljø
Programmet er kjent for å ha et godt og sammensveiset miljø. Studentene og programmet har jevnlig sosiale arrangementer, med og uten faglig innhold. Blant annet quizkvelder, seminarer med
kjente forelesere og vinterball. Hvert år blir det
også arrangert studietur til utlandet, til byer som
Berlin, Wien, Brussel og Istanbul. Vi har også egne
faddere som hjelper deg å finne deg til rette ved
UiO og i studiemiljøet.
Studier i utlandet
Programmet har egne utvekslingsavtaler med universiteter i de tyske byene Berlin og Mannheim, og
i franske Lyon og Grenoble. Du kan også benytte
deg av det meget store utvalget UiO har av utvekslingsavtaler i Europa og resten av verden.
Programmet gir deg kunnskap om internasjonale organisasjoner
og samspillet mellom dem. Her fra FN-bygningen i New York.
Videre studier og jobb
Du vil kvalifisere til å studere videre til en mastergrad innen valgt fordypning. Norge blir stadig mer
internasjonalisert, og personer med kompetanse
innen internasjonale forhold blir mer og mer ettertraktet. Dette programmet gir deg muligheten
til å bli en av dem.
Målgruppe
Kriminologi er nyttig for deg som vil fordype deg i
det faglige forholdet mellom kriminalitet, kontroll
og samfunn, og som ønsker å arbeide med slike
spørsmål i et vidt spekter av yrker. Studiet passer
for deg som er interessert og engasjert i samfunnspolitiske spørsmål og som er nysgjerrig på alternativer til dagens løsninger.
Skal graffiti være kriminelt og straffbart?
Etter oppnådd bachelorgrad
Tar du bachelorgrad med spesialisering innenfor
kriminologi, vil du ha et svært godt utgangspunkt
både i arbeidslivet og for videre studier.
Etter å ha fullført bachelorprogrammet er det mulig å gå videre til masterprogrammet i kriminologi
eller rettssosiologi.
Et godt studiemiljø
Vi er kjent for å ha et godt læringsmiljø med god
kontakt mellom lærere og studenter, og vi legger
opp til tett oppfølging av studentene.
Les mer på: uio.no/internasjonale-studier
82
Kriminologien studerer og stiller spørsmålstegn
ved sosiale fenomener som narkotikabruk og
-kontroll, graffiti, vold, gjengkriminalitet, psykiatri, politi, straff, domstoler, fengsler og det sosiale hjelpeapparatet. Er graffiti kriminalitet eller
kunst? Øker volden? Er stoffmisbruk kriminalitet eller en sykdom, eller finnes det andre måter
å forstå rusbruk på? Norske kriminologer deltar i
den kriminalpolitiske debatten med kunnskap og
synspunkter som bringer inn nye perspektiver.
Hos oss treffer du aktive og samfunnsengasjerte
lærere og studenter.
samfunnsfag og psykologi
samfunnsfag og psykologi
Hvorfor velge dette programmet?
På dette programmet lærer du om stormakter og
småstater, om internasjonale organisasjoner og
samspillet mellom dem, og om hvordan internasjonal politikk påvirker ulike samfunnsforhold i en
globalisert verden.
Les mer på: uio.no/kriminologi
83
Kultur og kommunikasjon
Psykologi
Er du interessert i kultur? Medier? Andre mennesker? Du trenger ikke å velge.
Studieprogrammet integrerer fagene sosiologi, medievitenskap, psykologi og
sosialantropologi.
Er du nysgjerrig på hvorfor mennesker tenker og handler slik de gjør?
Årsenheten i psykologi gir en innføring i psykologi som vitenskap, og kan tas
som en del av en bachelorgrad, eller som videreutdanning.
3-årig bachelor
Årsenhet
samfunnsfag og psykologi
samfunnsfag og psykologi
Hvorfor velge dette programmet?
Studieprogrammet passer for deg som er interessert i samfunnsspørsmål og hvordan vi tolker og
konstruerer vår virkelighet i kontakt med andre
mennesker. Det gir deg et grundig innblikk i tenkning om forholdet mellom språk, makt, medier og
kultur. På dette grunnlaget kan du analysere meningsflyten innen hverdagsliv, politikk, kultur, reklame og kunst.
Du lærer å utvikle og analysere komplekse problemstillinger, samt å hente inn og kritisk vurdere
informasjon. Det er egenskaper som arbeidsmarkedet verdsetter høyt. Det første studieåret gir deg
en tverrfaglig innføring. Deretter studerer du følgende emner:
• Medier og populærkultur (medievitenskap)
• Kulturanalyse, diskurs og semiotikk (sosiologi)
• Symbolbruk og erkjennelsesformer
(sosialantropologi)
• Kommunikasjon, språk og sosiale relasjoner
(psykologi)
• Metode
Du fordyper deg i ett av de fire fagene. Det siste
semesteret skriver du en bacheloroppgave som
knytter sammen kunnskapen du har tilegnet deg.
Studiemiljø
Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon
har rykte på seg for å ha et godt sosialt miljø med
hytteturer, studieturer, julebord, sosiale/sportslige sammenkomster og et uformelt mannskor. Programutvalget har også mange aktiviteter i løpet av
semesteret.
På kultur og kommunikasjon lærer du om sosiologi,
sosialantropologi, psykologi og medievitenskap.
Studier i utlandet
Programmet har egen utvekslingsavtale med Universiteit Maastricht. UiO har i tillegg et stort utvalg
av utvekslingsavtaler med andre relevante institusjoner, både i Europa og i andre deler av verden,
som du kan benytte deg av.
Videre studier og jobb
Avhengig av din fordypning kan du kvalifisere til
opptak til master i sosiologi, journalistikk, medievitenskap, kultur- og samfunnspsykologi eller sosialantropologi, samt tverrfaglige masterprogrammer. Med kompetanse i kultur og kommunikasjon
vil du få et bredt spekter av jobbmuligheter, særlig
innenfor kultur-, medie- og kunstsektoren både i
privat og offentlig virksomhet. Mange med tilsvarende bakgrunn jobber med informasjon, kommunikasjon, reklame, journalistikk og markedsføring.
Les mer på: uio.no/kultur-kommunikasjon
84
Årsstudiet gir deg kunnskap om menneskets
opplevelser, tanker, følelser og atferd.
Hvorfor velge dette programmet?
Psykologi skiller seg fra øvrige samfunnsfag ved
at mennesket studeres både som enkeltindivid og
som sosialt vesen. Årsenheten i psykologi gir deg
kunnskap om menneskets opplevelser, tanker, følelser og atferd.
Videre studier og jobb
Dette studieprogrammet lar seg kombinere med
videre studier innen for eksempel helse- og sosialfag, undervisning, saksbehandling og personalarbeid, eller som en påbygning og utvidelse av
egen kompetanse.
Årsenheten i psykologi passer for deg som vil ha
en grunnleggende innføring i psykologi som vitenskap, enten som første trinn i en universitetsutdannelse, eller som et selvstendig studium.
Studiemiljø
Ved Psykologisk institutt er studentene selv aktive
med å bidra til studentmiljøet. Det finnes en rekke studentforeninger ved instituttet som på ulike
måter bidrar til å gi studentene en positiv ramme
rundt studiehverdagen.
Les mer på: uio.no/psykologi-arsenhet
85
Psykologi
Psykologi
Hvorfor blir vi til de personene vi er? Hvordan påvirkes vi av andre mennesker? Og hvordan kan vi finne ut noe om dette? Bachelorprogrammet i
psykologi skal gi deg generelle kunnskaper innenfor psykologi.
Er du interessert i mennesker? Kan du tenke deg å lære mer om menneskesinnet og menneskelig atferd? Profesjonsstudiet i psykologi gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog.
3-årig bachelor
6-årig profesjonsstudium
Velg mellom fem ulike studieløp på bachelorprogrammet i psykologi.
Hvorfor velge dette programmet?
Psykologi handler om menneskers opplevelser,
tanker, følelser og atferd. Vi er individer, men vi
opptrer også i sosiale sammenhenger. Som student på bachelorprogrammet i psykologi vil du
lære om begge disse sidene ved mennesket.
Du får økt din kunnskap om, og forståelse av,
menneskets handlinger, og du vil bli i stand til å
analysere menneskets samspill med omgivelsene.
Innenfor psykologien vil ofte ulike retninger tilnærme seg de samme fenomenene på forskjellig
måte.
Studiemiljø
Ved Psykologisk institutt er studentene selv aktive
med å bidra til studentmiljøet. Det finnes en rekke studentforeninger ved instituttet som på ulike
måter bidrar til å gi studentene en positiv ramme
rundt studiehverdagen.
Studier i utlandet
Psykologisk institutt har utvekslingsavtaler med
blant annet universiteter i Norden, Europa og i
Sør-Afrika. UiO kan i tillegg tilby et bredt spekter
av utvekslingsavtaler over hele verden. Vi anbefaler at du gjennomfører ditt utenlandsopphold i
femte semester.
Videre studier og jobb
Bachelorprogrammet i psykologi kvalifiserer for
opptak til masterprogrammet i psykologi, og
til masterprogrammene TIK og ESST. Studier
på bachelorprogrammet i psykologi kan gi deg
kompetanse innenfor en rekke arbeidsområder: undervisning, HR, saksbehandling, konsulentvirksomhet, ledelse, rådgivning, medier og organisasjonsarbeid.
Les mer på: uio.no/psykologi
86
forebygging, behandling og testing. I tillegg til å
være klinikere, er psykologer ofte sentrale som
ledere og fagutviklere. Noen arbeider med grupper og organisasjoner, for eksempel med HR-oppgaver. Psykologer jobber ofte i team sammen med
andre faggrupper. Det er også etterspørsel etter
psykologer til undervisnings- og forskningsoppgaver.
Studiemiljø
På profesjonsstudiet går studentene i egne kull på
ca. 60 studenter. Dette fører til at det er lett å bli
kjent med sine medstudenter og bidrar til et godt
sosialt miljø. Det finnes mange studentforeninger
tilknyttet studieprogrammet – som revygruppe,
tidsskrifter, hjelpeorganisasjon og kor. Undervisningen foregår i Psykologisk institutts egen bygning på Blindern campus med kort vei til treningsfasiliteter og friluftsområder.
Studier i utlandet
Du kan studere ett semester i utlandet i løpet av
første del av programmet. Det er mulighet for å
reise gjennom en rekke avtaler under UiO, eller
inngå individuelle avtaler om utreise til for eksempel Australia, England eller USA.
Videre studier og jobb
Etter endt studium oppnår du graden cand.
psychol. Denne gir deg muligheten til å gå videre til et doktorgradsstudium (ph.d.) eller annen
type forskning. Som psykolog fyller du en funksjon som er ettertraktet i det norske samfunnet,
med kompetanse som er etterspurt i både offentlig
og privat sektor. Flertallet av psykologer ansettes
i helse- og sosialsektoren, skoleverket og arbeidsog attføringssektoren, gjerne knyttet til utredning,
Psykologer fra UiO går gjerne rett ut i jobb.
Les mer på: uio.no/psykologi-profesjon
87
samfunnsfag og psykologi
samfunnsfag og psykologi
Hvorfor velge dette programmet?
Psykologi er vitenskapen om menneskers opplevelser, adferd, tanker og emosjoner. Profesjonsstudiet i psykologi er et seks-årig studieløp som leder
frem mot autorisasjon som psykolog. I første del
av studiet får du en grundig opplæring innen psykologiske temaområder og vitenskapelig metode.
Så fordyper du deg innen klinisk psykologi gjennom praktisk og teoretisk terapiopplæring. I løpet
av siste del av studiet har du ett semesters praksis
ved en ekstern institusjon og leverer et selvstendig
vitenskapelig arbeid.
Samfunnsgeografi
Samfunnsøkonomi
Tenker du globalt og handler lokalt? Samfunnsgeografi er studiet for deg som
vil studere sammenhenger mellom det lokale og globale, og engasjere deg i
de problemene våre samfunn står overfor.
Dette er studiet for deg som vil forstå samspillet mellom økonomi og andre
samfunnskrefter. Samfunnsøkonomi kan for eksempel forklare den globale
finanskrisen og hvordan denne påvirker din egen hverdag. Du vil kunne forstå
utviklingen av de norske boligprisene, og samtidig bidra i debatten om hvorfor
noen land er rike, mens andre er fattige.
Hvorfor velge dette programmet?
I samfunnsgeografi studerer vi hvordan de store
globale spørsmålene ofte henger sammen med
situasjonen på de enkelte steder. Steder representerer et grunnleggende trekk ved samfunnet, hendelser «finner sted». Steder er ulike, noe som gjør
at endringer i samfunnet gir ulike utslag på ulike
steder.
Kort om studieprogrammet
Samfunnsøkonomi fokuserer på at verdiskaping
skjer med utgangspunkt i ressurser, som for eksempel naturressurser, kapital eller arbeidskraft.
Disse finnes bare i begrensede mengder, og vi må
derfor velge hvordan de bør eller skal brukes.
3-årig bachelor
Dette programmet retter seg mot deg som har
interesse for å se sammenhengen mellom menneskers handlinger og levekår både på lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt nivå. Gjennom studiet får du øvet opp din evne til kritisk og analytisk
tenkning, og du lærer deg metoder for å analysere
ulike samfunnsprosesser.
Studiemiljø
For nye studenter på bachelorprogrammet i samfunnsgeografi arrangeres det hvert år hyttetur til
Nordmarka som del av semesterstarten. På hytteturen blir du kjent med dine medstudenter, og
med studentforeningene som arrangerer ulike
studentaktiviter på programmet. Programutvalget, festforeningen Terra og tidsskiftet Samfunnsgeografen jobber alle for et godt studiemiljø, og du
er hjertelig velkommen som bidragsyter i et eller
flere utvalg/foreninger.
Samfunnsgeografi ser på samspillet mellom
menneskene og den verden vi lever i.
Studier i utlandet
På UiO finnes det utvekslingsavtaler med en rekke universiteter, deriblant flere som rankes blant
de beste i verden (jf. Times Higher Education World University Rankings). Samfunnsgeografi har utvekslingsavtaler med flere universiteter i Afrika og
Europa. Mange av studentene våre velger å ta ett
eller flere semestre utenlands, og har stort utbytte av det.
Videre studier og jobb
Med en bachelorgrad med fordypning i samfunnsgeografi kan du få opptak på masterprogrammet i
samfunnsgeografi og enkelte tverrfaglige masterprogrammer. En mastergrad i samfunnsgeografi
kvalifiserer videre til deltakelse i forskningsprosjekter og til doktorgradsstudier. Mulighetene for
relevant jobb med utdannelse i samfunnsgeografi
er gode. Mange samfunnsgeografer jobber innen
offentlig forvaltning, norske og internasjonale organisasjoner, skoleverket, privat næringsliv og
mediene.
Les mer på: uio.no/samfunnsgeografi
88
Samfunnsøkonomi deles gjerne inn i mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi fokuserer på
enkelte økonomiske enheter – individer, hushold
inger og/eller den enkelte bedrift. Makroøkonomi
studerer samspillet mellom disse enhetene og forsøker dermed å gi et helhetlig bilde av samfunnet.
På denne måten kan en samfunnsøkonom analysere både de store, globale problemstillingene og
de mindre, lokale spørsmålene. Hos oss kan du
blant annet studere internasjonal økonomi, demografi, økonomisk politikk, adferdsøkonomi, miljøøkonomi og utviklingsøkonomi.
Forskjellen mellom samfunnsøkonomiutdanning og andre økonomiutdanninger
Mange lurer på hva som er forskjell mellom en
samfunnsøkonomiutdanning og andre økonomiske utdanninger (bl.a. siviløkonom). Samfunnsøkonomistudiet er et fagstudium som gir mulighet for spesialisering og fordypning i økonomi på
høyt nivå. Det legges stor vekt på grundig skolering i metode og analyse. Andre økonomistudier
gir i større grad økonomisk-administrativ allmennut-danning.
Samfunns- og siviløkonomer har mye til felles.
De studerer flere av de samme fagene og finnestil
dels i samme type jobber. Siviløkonomutdanningen gir en bredere administrativ utdanning, med
mer vekt på bedriftsøkonomiske redskapsfag som
for eksempel regnskap og organisasjonsfag. Samfunnsøkonomistudiet legger mer vekt på å analysere hele samfunnsøkonomien og samspillet mellom markeder. Men også i samfunnsøkonomi er
samfunnsfag og psykologi
samfunnsfag og psykologi
Siden det er en rekke faktorer som påvirker steder,
er samfunnsgeografi et fag som inviterer til dialog og som egner seg godt i en kombinasjon med
andre samfunnsfag. Et eksempel på det er klimaendringer som samfunnet må tilpasse seg, men
det er store geografiske variasjoner i hvordan tilpasningen vil skje. Både økonomiske, teknologiske, politiske og kulturelle faktorer vil påvirke steders tilpasning til klimaendringer.
3-årig bachelor
Samfunnsøkonomi lærer deg å forstå vanskelige
og sammensatte samfunnstemaer som blir
stadig mer debattert.
en opptatt av forhold som er viktige for styring
og strategier i enkeltbedrifter. Blant ledere i næringslivet finneren både samfunnsøkonomer og siviløkonomer. Inntektsmulighetene er stort sett de
samme for begge grupper, forutsatt at en søker arbeid i samme sektor.
Les mer på: uio.no/samfunnsokonomi
89
Samfunnsøkonomisk analyse
Sosialantropologi
Dette er programmet for deg som er samfunnsengasjert, matematisk anlagt
og gjerne vil forstå utviklingen av norske boligpriser, den pågående Eurokrisen og samtidig være med på å påvirke forvaltning av oljeformuen.
Er du interessert i hvordan vi mennesker tenker og handler? Hvordan vi bygger samfunn? Hvordan vi håndterer felles problemer og interessekonflikter?
Vil du studere nye steder og mennesker – her hjemme eller langt borte
– da er antropologi noe for deg!
Kort om studieprogrammet
Samfunnsøkonomi fokuserer på at verdiskaping
skjer med utgangspunkt i ressurser, som for eksempel
naturressurser eller kapital. Disse finnes bare i begrensede mengder, og vi må derfor velge hvordan
de bør/skal brukes. Samfunnsøkonomi deles gjerne
inn i mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi fokuserer på enkelte økonomiske enheter –
individer, husholdinger og/eller den enkelte bedrift.
Makroøkonomi studerer samspillet mellom disse enhetene og forsøker dermed å gi et helhetlig bilde av
samfunnet. På denne måten kan en samfunnsøkonom
analysere både globale og lokale spørsmål. Du kan
blant annet studere internasjonal økonomi, demografi, økonomisk politikk, og utviklingsøkonomi.
Som sosialantropolog ligger verden åpen for deg.
Feltarbeid – å leve tett innpå en gruppe menneske
over en lang tid - kjennetegner sosialantropologi.
Gruppen kan være en landsby eller et laboratorium, en kirke, en bank eller et regjeringskontor eller et tema som miljøkonflikter, klassekonflikter,
kunstproduksjon, flyktninger eller ressursforvaltning. Man lærer fra og med de andre om dereshverdag, språk, verdier og regler og sosiale relasjoner. Dette gir en helhetlig forståelse av sosiale
sammenhenger og prosesser fra aktørenes perspektiv – et unikt perspektiv som skiller sosialantropologi fra andre samfunnsfag.
5-årig master
Studier i utlandet
Et semester i utlandet vil gi deg nye faglige perspektiver, styrke dine språkkunnskaper og gi deg
en opplevelse for livet. UiO har avtaler med en rekke spennende universiteter verden over hvor du
blant annet kan studere emner innen samfunnsøkonomi. Som bachelorstudent i samfunnsøkonomi kan du også reise til en av instituttets partnere
i Frankrike, Italia eller Portugal.
90
Studiemiljø
Studieprogrammet har et aktivt studentmiljø med
blant annet eget tidsskrift, næringslivskontakt og
festforening. Du er velkommen som bidragsyter i utvalg og foreninger. Det er også en egen fadderordning for nye studenter. Fadderne vil kunne gi deg et
innblikk i det faglige og sosiale livet på studiet. Den
første uka er det mange ulike sosiale og faglige arrangementer, og i tillegg arrangeres det en hyttetur
til Nordmarka for nye studenter den samme høsten.
Videre studier og jobb
Med en bachelorgrad i samfunnsøkonomi er du kvalifisert til å søke opptak til det toårige masterprogrammet i Economics. Det vil også gi deg mulighet til å jobbe i offentlig sektor, samt i private virksomheter som
for eksempel bank og forsikring. Mange med denne utdannelsen jobber med analyse/metode, saksbehandling/utredningsarbeid, administrasjon og
økonomiarbeid.
Hvorfor velge dette programmet?
Bachelorprogrammet gir deg innsikt i samfunn og
sosial forandring. Du lærer om temaer som politikk, religion og økonomi og du kan velge mellom
fordypningskurs i bestemte verdensregioner. Vi
underviser også i spesifikke temaer som utvikling,
miljø, kunst og medisinsk antropologi.
På et praktisk plan lærer du å finne og sette deg
inn i kompleks informasjon fra forskjellige kilder.
Du trenes i å formulere deg klart skriftlig og muntlig, samt å strukturere og presentere en analyse.
Etter at du er ferdig med dine studier skal du kunne utføre arbeidsoppgaver i kunnskapsintensiv
virksomhet i komplekse og dynamiske sammenhenger.
samfunnsfag og psykologi
samfunnsfag og psykologi
Samfunnsøkonomiutdanning og andre
økonomiutdanninger
Mange lurer på hva som er forskjell mellom en samfunnsøkonomiutdanning og andre økonomiske utdanninger (bl.a. siviløkonom). Samfunnsøkonomistudiet er et fagstudium som gir mulighet for spesialisering og fordypning i økonomi på høyt nivå,
og det legges stor vekt på metode og analyse. Siviløkonomutdanningen gir for eksempel en bredere
administrativ utdanning, med mer vekt på bedriftsøkonomiske redskapsfag. Samfunnsøkonomistudiet legger mer vekt på å analysere hele samfunnsøkonomien og samspillet mellom markeder. Men
det finnes likheter mellom utdanningene, og også
i samfunnsøkonomi er en opptatt av forhold som
er viktige for styring og strategier i enkeltbedrifter.
Gjennom studiene opparbeider du deg
forståelse av økonomi på et høyt nivå.
3-årig bachelor
Feltarbeid er en viktig del av sosialantropologi.
Videre studier og jobb
Som sosialantropolog kan du jobbe med ulike
samfunnsoppgaver som miljø og klimaspørsmål,
migrasjon og sosial ulikhet, global helse, samt
utviklingsspørsmål og global politisk instabilitet
og konflikt. Antropologer arbeider i stat og kommune, i hjelpeorganisasjoner, i skolen, helse- og
sosialvesen, i forsvaret og i næringslivet.
Sosialantroplogi gir deg solid bakgrunn for aktiv
og kritisk deltagelse i samfunnsdebatt, å bidra til
en positiv samfunnsutvikling og konfrontere de
store sosiale, politiske og miljømessige utfordringene Norge og verden står overfor.
Studiemiljø
På bachelorprogrammet i sosialantropologi er det
mange faglige og sosiale aktiviteter, blant annet
fadderordningen, hyttetur, seminar og foredrag.
Studier i utlandet
Utveksling er viktig for faglig utvikling og kan gi
deg et fortrinn i arbeidslivet. Universitetet har avtaler med universiteter over hele verden.
Les mer på: uio.no/samfunnsokonomi-5ar
Les mer på: uio.no/sosialantropologi
91
Sosiologi
Sosiologi
Er du opptatt av sammenhengen mellom posisjon i samfunnshierarkiet og
politiske holdninger, smak eller livsstil? Har du ønsker om å forstå hvordan
ulikhet, diskriminering og marginalisering oppstår, og hva man kan gjøre
for å motvirke det?
Har du tenkt på hvor mye samfunnet du bor i, former deg? Hva betyr det for
deg, din livssituasjon og dine muligheter at din mor er hjelpepleier eller kirurg,
eller din far er rørlegger eller advokat? Hva er det med det norske samfunnet
som fikk oss til å samles i rosetog etter 22. juli, istedenfor å knuse ruter, slåss
og rope ut vårt sinne.
Kort om studieprogrammet
Sosiologi er faget for deg som ønsker å forstå aktuelle debatter, konflikter og menneskelig samhandling. Sosiologer søker å fortolke og forklare hvordan mennesker blir formet av samfunnsforhold,
og samtidig hvordan samfunnet endres som resultat av menneskelig samhandling.
Hvorfor velge dette programmet?
Sosiologien, som kan defineres som studiet av mennesker i samfunn, kan gi deg innsikt i denne typen
spørsmål. Sosiologer prøver å manøvrere i forskjell
og mangfold. Vi studerer mennesker og grupper
som lever sammen, og prøver å legge puslespillet
som du og jeg er en del av.
Årsenheten i sosiologi er en ettårig innføring i sosiologi med fokus på både sosiologisk teori og relevante forskningsmetoder. Du tar emner sammen
med studenter på første- og andreåret på bachelorprogrammet i sosiologi. Du vil få en bred innføring i sentrale temaer, begreper og perspektiver i
sosiologien, og undervisningen belyser sammenhengen mellom sosiologisk teori og forskning. På
årsenheten får du kunnskap om hvordan viktige
områder som velferdsstat, arbeid, makt, familie,
innvandring, sosialisering, identitet, kultur, etnisitet og hverdagsliv kan forstås i en større samfunnsmessig sammenheng. Klassiske sosiologiske teorier og begreper som klasse, makt, kjønn og
sosial ulikhet blir definert og brukt gjennom hele
studiet. Mange av instituttets sentrale lærere presenterer egen forskning gjennom forelesningene
på de ulike emnene.
Sosiologer er interessert i hvordan samfunnet former oss og hvordan vi former samfunnet. Noen sosiologer undersøker hvordan vi omdefinerer selvbildet slik at verdigheten ikke går tapt når vi blir
arbeidsledige, syke eller bruker rusmidler. Andre
studerer populærkultur som film, musikk og TV.
3-årig bachelor
Årsenhet
Videre studier og jobb
Årsenheten er ikke en selvstendig grad, men kan
brukes som en del av en bachelorgrad i sosiologi.
Sosiologi er svært nyttig om du for eksempel ønsker å jobbe med undervisning, politikk, journalistikk, offentlig forvaltning eller i frivillige organisasjoner.
Du lærer også ulike forskningsmetoder, som statistisk analyse, intervjuer og observasjon. Bacheloroppgaven gir deg muligheten til å anvende kunnskapen du har lært gjennom studiet og fordype
deg i et selvvalgt sosiologisk tema.
I dag oversvømmes vi med informasjon. På sosiologi lærer du deg til å sile ut det viktigste og analysere informasjonen. Du lærer ulike forskningsmetoder, som for eksempel statistisk analyse,
intervjuer og observasjon.
Vil du jobbe i yrker som krever forståelse for hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre? Vi
lever alle innenfor strukturer preget av makt, ulikhet
og kompleksitet, og vi trenger deg som vil være med
på å gjøre det som er komplekst litt mer forståelig!
Studiemiljø
Aktive studieforeninger som Eilert og Programutvalget bidrar til et godt studiemiljø, både faglig
og sosialt. Sosiologi har i tillegg sin egen filmklubb
og et eget tidsskrift av høy kvalitet som heter Socius.
Les mer på: uio.no/sosiologi-arsenhet
92
Sosiologi er relevant for deg som ønsker å forstå
aktuelle debatter, konflikter og menneskelig samhandling. Gjennom begreper som sosialisering,
identitet, etnisitet, ulikhet og makt vil du kunne beskrive kompleksiteten i ulike samfunn. Faget omhandler ulike nivåer, fra analyse av kortvarige treff
mellom enkeltmennesker på gata til undersøkelser av globale sosiale prosesser.
Studiemiljø
Aktive studentforeninger bidrar til et godt studiemiljø både faglig og sosialt. I løpet av den første
måneden av studiet arrangeres det hyttetur for
nye studenter og studentforeningene arrangerer
jevnlig faglige og sosiale arrangementer. Film-
samfunnsfag og psykologi
samfunnsfag og psykologi
Lær om sosiologiske tema som ulikhet, nære
relasjoner, avvik, organisasjon, kultur og
internasjonalisering og velferdsstat.
Velg mellom mange spesialiseringsemner, blant annet ulikhet,
nære relasjoner, avvik, organisasjon, kultur og internasjonalisering og velferdsstat.
klubb og filmfestival, ukentlige samlinger, «møt
din professor» og arbeidslivsarrangementerer noe
av det studentforeningene har organisert det siste året. Sosiologistudentene har også et eget tidsskrift kalt Socius.
Studier i utlandet
Som student på bachelorprogrammet i sosiologi
kan du studere et semester i utlandet. Mange av
våre studenter tar et semester i ved Universitetet i
Berkeley, California, som vi har en samarbeidsavtale med. I tillegg har vi spennende avtaler i både
USA, Afrika og Europa.
Videre studier og jobb
Studieprogrammet gir et solid fundament for masterprogrammet i sosiologi og i andre samfunnsvitenskapelige fag. Fullført bachelorprogram i sosiologi kvalifiserer også for opptak på andre relevante
masterstudier, både i Norge og i utlandet. Etter å
ha gjennomført bachelorstudiet vil du ha kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for jobber
innen kunnskapsintensiv virksomhet – i det private næringsliv, i offentlig sektor og innen frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner. Fullført bachelorprogram i sosiologi kvalifiserer også
for opptak på relevante masterstudier.
Les mer på: uio.no/sosiologi
93
Statsvitenskap
Statsvitenskap
Politikk skjer hver eneste dag. Årsenheten i statsvitenskap er for deg som
ønsker en innføring i nasjonal og internasjonal politikk. Årsenheten kan inngå
i en bachelorgrad eller kan tas som videreutdanning.
Høsten 1989 falt Berlinmuren og de fleste kommunistiske regimene i Europa.
Opptøyene våren 2011 førte til omfattende regimeendringer i flere arabiske
land. Hvordan kan vi forklare hendelser som dette? Hvordan kan demokratiske styresett bygges på ruinene av de gamle regimene?
Statsvitenskapen spør hvordan politikk blir til,
hvordan politikk utformes og hvordan politikk
påvirker oss i hverdagen. Skal sekstenåringer få
stemmerett? Hvem bør bestemme? Hvorfor er det
i dag nesten ikke krig mellom land, men likevel
krig i store deler av verden? Hva betyr EU for Norge? Dette er bare noen av problemstillingene du
kan bryne deg på underveis i årsenheten i statsvitenskap.
Politikk handler om makt, ideer og muligheter for
endring. På statsvitenskap lærer du om politiske
prosesser og hvordan disse foregår og påvirker
oss. Dagens finanskriser, klimaforhandlingene og
tautrekkingen i lokale kommunestyrer er alle eksempler på slike prosesser.
Årsenhet
På årsenheten i statsvitenskap får du en bred innføring i politisk filosofi og ideologier, hva som
kjennetegner politiske partier på tvers av land,
hvordan politiske institusjoner er konstruert og
hvorfor det oppstår konflikt mellom stater. I tillegg
til å bli kjent med statsvitenskapens grunnmur, får
du en innføring i hvordan man gjør statistiske analyser i samfunnsvitenskap. Du får også mulighet
til å fordype deg i et mer spesialisert tema innen
statsvitenskapen. Kanskje vil du lære om politikk
i utviklingsland eller internasjonal, politisk økonomi? Om hvorfor og hvordan offentlige institusjoner endrer seg? Eller om sikkerhetspolitikk eller
internasjonal miljøpolitikk?
Høsten 2011 var første prøveordning med
stemmerett for 16-åringer. På statsvitenskap
lærer du hva alder har å si for valg.
Studier i utlandet
Det er ikke mulig å reise på utveksling gjennom
årsenheten i statsvitenskap, men dersom du søker
deg videre på et bachelorprogram ved UiO har du
muligheten til å ta deler av studiet i utlandet.
Videre studier og jobb
Årsenheten er ikke en selvstendig grad, men kan
brukes som del av en bachelorgrad i statsvitenskap
eller andre fag. Faget statsvitenskap gir grunnlag
for arbeid blant annet innen offentlig forvaltning,
norske og internasjonale organisasjoner, skoleverket, privat næringsliv og mediene. Årsenheten lar
seg godt kombinere med andre utdanninger og egner seg godt som videreutdanning.
Studiemiljø
Studenter på statsvitenskap kan velge og vrake i
ulike studentaktiviteter. Bachelorprogramstudentenes foreninger er selvfølgelig åpne for studenter
på årsenheten. I tillegg kryr universitetet av tilbud
for alle studenter, uansett fag. Du kan være med i
en politisk organisasjon, drive med radio og teater,
eller hygge deg med en fredagsquiz på en av de
mange studentpubene.
Studiemiljø
På statsvitenskap får du spennende medstudenter!
De første ukene blir du kjent med faddere på studiet som viser deg rundt på UiO og tar deg med på
debatter, rebusløp og fester. Det finnes også flere
studentforeninger og annet du kan engasjere deg
i. Machiavellisk forum inviterer gjesteforelesere
og holder debatter, tidsskriftet Zoon Politikon er
åpent for alle som liker å skrive om faglige temaer de brenner for, og for deg som liker å svette er
statsviternes idrettsforening tingen. I tillegg kryr
universitetet av tilbud for alle studenter, uansett
fag. Du kan være med i en politisk organisasjon,
drive med radio og teater, eller hygge deg med en
fredagsquiz på en av de mange studentpubene.
Hvorfor er det vanligere med store demonstrasjoner
i enkelte land enn andre? Lær mer om dette på
bachelorstudiet i statsvitenskap.
ler med læresteder over hele verden. Hva med et
halvår i Paris, Roma eller Wien? Eventuelt eksotiske Lappland, Salvador eller Warszawa?
Videre studier og jobb
Etter fullført bachelorgrad i statsvitenskap kan du
for eksempel fordype deg videre gjennom masterstudier i statsvitenskap, Peace and Conflict Studies, Teknologi, innovasjon og kunnskap eller Organisasjon, ledelse og arbeid ved UiO. Du vil også ha
muligheten til å ta en mastergrad i utlandet.
Du finner statsvitere i en rekke bransjer, og de jobber blant annet innenfor offentlig forvaltning, ulike medier, organisasjoner, skoleverket, forskning
og privat næringsliv. Statsvitere er saksbehandlere, arbeider med utrednings- eller forskningsoppgaver, eller med formidling og informasjonsarbeid.
Hvis drømmen er å jobbe utenfor Norge, kan studier i statsvitenskap være et mulig springbrett for
en internasjonal karriere.
Les mer på: uio.no/statsvitenskap-arsenhet
94
Som statsviter får du en unik forståelse av de politiske prosessene og begivenhetene som ligger bak
det dagsaktuelle nyhetsbildet. Du lærer hvordan
historien preger politikken i dag, og du lærer hvordan politiske institusjoner som Stortinget, FNs sikkerhetsråd og Europaparlamentet er bygget opp
og fungerer daglig. Du tar i bruk faglige begreper
og teorier for å forklare hva som skjer i verden, i
både fortid og nåtid. I tillegg blir du i stand til å
analysere norsk politikk, så vel som partier, styringssystemer og politisk atferd i andre land. Med
statsvitenskap får du også et solid grunnlag for å
diskutere politisk etikk, demokrati og konstitusjonelle spørsmål.
samfunnsfag og psykologi
samfunnsfag og psykologi
Årsenheten i statsvitenskap er en ettårig innføring
i studiet av politikk. Du tar emner sammen med
studenter på første- og andreåret av bachelorprogrammet i statsvitenskap.
3-årig bachelor
Studier i utlandet
Et semester i utlandet gir verdifull erfaring og nye
faglige perspektiver. UiO har utvekslingsavta-
Les mer på: uio.no/statsvitenskap
95
Tverrfaglige kjønnsstudier
Tverrfaglige kjønnsstudier
Årsenhet i tverrfaglige kjønnsstudier er et ettårig studietilbud som gir kompetanse i spørsmål om likestilling og kjønnsforskning. Studentene får også en
oversikt over teoriutvikling og teoretiske perspektiver i kjønnsforskningsfeltet,
samt kjennskap til feministisk vitenskapskritikk.
Er kjønn noe man er, noe man blir eller noe man gjør? Har du lyst til å vite
mer om kjønn og likestilling i Norge og internasjonalt? Program for tverrfaglige kjønnsstudier tar opp både menns og kvinners situasjon ut fra et kjønnsperspektiv og gir deg innsikt i emner som kjønn og makt, feministisk teori,
og seksualitet og intimitet.
Hvorfor velge dette programmet?
Er kjønn noe man er, noe man blir – eller noe man
gjør? Er det egentlig full likestilling i Norge i dag,
og bør det være det? Hvordan få kunnskap om
kjønnsroller i moderne samfunn? Eller få dypere
innsikt i emner som likestilling, mannsforskning,
kjønn og makt, kjønn og seksualitet, kjønn og vitenskap eller feministisk teori?
Fordypning i flere fagområder
Kjønnsforskning er et viktig område for kunnskapsutvikling i samfunnsforskning og humaniora. Spørsmål om kjønn og likestilling berører sentrale utfordringer i mange fag, og programmet er
utformet så du raskt kommer inn i fagdebatt og
teoriutvikling. Programmet kombinerer kjønnsemner med fordypning i andre fagområder, for
eksempel sosialantropologi, litteraturvitenskap, filosofi, historie, sosiologi, idéhistorie eller religion.
Vi hjelper deg med å finne en god fagkombinasjon.
Årsenhet
Studiet passer godt for personer som allerede arbeider innenfor feltet, men som ønsker oppdatering og kompetanseheving, og for kvinner og
menn som kunne tenke seg å få ny kompetanse
for nettopp å kunne arbeide med kjønn, feminisme og likestilling. Årsenheten kan også innpasses i et bachelorprogram. Studiet gir bred innsikt
i hvilke spørsmål kjønnsforskningen stiller i dag,
og hvordan det arbeides for å søke svar på disse
spørsmålene.
Som student på årsenheten må du delta aktivt på
seminarer og jobbe med prosjektoppgaver, samtidig som du følger forelesninger og gruppeundervisning. Studiet gir god trening i muntlig (og nettbasert) diskusjon, i å lese tekster kritisk og i skriftlig framstilling.
Studiemiljø
Studentmiljøet på tverrfaglige kjønnsstudier er
ikke blant de største, men er desto mer tett og inkluderende. Som student på programmet kan du
for eksempel gå på studentfagkvelder eller delta på en liten utflukt! På studentfagkveldene har
vi tema som utveksling, filmkveld eller smake-
96
Er kjønn noe man gjør?
biter fra masterstudenter og forskere i kjønnsforskning. Studentene på programmet har sammen
med masterstudentene på programmet i Gender
studies et eget studentutvalg hvor de holder forskjellige arrangementer for studentene.
Videre studier og jobb
Årsenhet i tverrfaglige kjønnsstudier kan innpasses i et bachelorprogram, men de fleste tar årsenheten som frittstående etterutdanning. Studiet er
også nyttig om du ønsker å jobbe innen offentlig forvaltning, med likestillingsarbeid, i frivillige organisasjoner eller innen bistandsarbeid.
Les mer på: uio.no/kjonn-arsenhet
Utvikle kritisk tenkning
Du får trening i selvstendig og kritisk lesning av
tekster, skriftlig fremstilling og analyse av kulturog samfunnsforhold. Studiet vil utvikle din evne til
å bruke tverrfaglige forskningsperspektiver på ulike områder. Du vil tilegne deg analytiske og metodiske redskaper. Studiet gir deg erfaring med å gi
og motta kritikk på en konstruktiv måte. Du lærer
faglige normer for arbeidet og utvikler både selvstendighet og evne til å arbeide i grupper. Du lærer også å organisere og planlegge egne arbeider
innen gitte frister.
Studiemiljø
Studentmiljøet på tverrfaglige kjønnsstudier er
ikke blant de største, men er desto mer tett og inkluderende. Som student på programmet kan du
for eksempel gå på studentfagkvelder eller delta på en liten utflukt! På studentfagkveldene har
vi tema som utveksling, filmkveld eller smakebiter fra masterstudenter og forskere i kjønnsforskning.Studentene på programmet har sammen
med masterstudentene på programmet i Gender
studies et eget studentutvalg hvor de holder forskjellige arrangementer for studentene.
Studier i utlandet
På dette studiet kan du gjerne ta et semester eller to i utlandet. Programmet har egne avtaler med
samfunnsfag og psykologi
samfunnsfag og psykologi
Årsenheten i tverrfaglige kjønnsstudier er et studietilbud på laveregradsnivå som gir innføring i
grunnleggende spørsmål på kjønnsforskningsfeltet, samtidig som studenten velger noen emner fra
ulike spesialfelt. Ex.phil og ex.fac inngår ikke i årsenheten.
3-årig bachelor
Norge regnes som et av verdens mest likestilte land.
Hvorfor det?
universitetene i Krakow, Stockholm, Helsinki, i
tillegg til populære studiesteder som Queen`s University i Kingston, Ontario, Canada, og Humboldt
Universität i Berlin.
Videre studier og jobb
Etter endt bachelor kan du ta mastergrad i kjønnsstudier eller i den fagfordypningen du har studert.
Studiet gir deg flere bein å stå på etter endt utdanning. Jobbmulighetene kan både henge sammen
med fagfordypningen din og den kompetansen du
opparbeider deg innenfor kjønn og likestilling.
Du kan arbeide med likestilling i inn- og utland, og
søke jobber i ideelle organisasjoner som arbeider
med kjønn og likestilling. Jobber innen kultur og
kulturformidling er også aktuelle. Du kan også rette inn jobbsøket mot både offentlig og privat sektor – og arbeide med f.eks. administrasjon, saksbehandling, medie- og informasjonsarbeid eller
undervisning og opplæring.
Les mer på: uio.no/kjonn
97
Utviklingsstudier
3-årig bachelor
Hva skyldes global ulikhet og fattigdom? Vil økonomisk og politisk framgang
til land i sør bidra til jevnere fordeling eller være kime til nye konflikter? Ved å
studere globale prosesser, internasjonale forhold og lokale samfunn, belyser
utviklingsstudier noen av verdens viktigste spørsmål.
samfunnsfag og psykologi
samfunnsfag og psykologi
Avslutningsemnet åpner for feltarbeid i et land i sør.
Hvorfor velge dette programmet?
På utviklingsstudier lærer du om forhold i land i
sør og relasjoner mellom disse og land i nord. Det
er fremdeles store forskjeller mellom rike og fattige land, men mange land i sør opplever økonomisk vekst og større internasjonal innflytelse. Vil
disse endringene bidra til en jevnere fordeling og
redusert fattigdom, eller skapes nye konfliktlinjer
om tilgang til og fordeling av makt og ressurser?
Vi diskuterer også årsaker til ulikhet og fattigdom.
Er det et spørsmål om ressurser, historie eller internasjonale maktforhold? Hvilken rolle spiller
internasjonale institusjoner i forhold til utviklingsprosesser i fattige land, og hvordan påvirkes utvikling av samspillet mellom internasjonale, nasjonale og lokale aktører? Hvordan kan folk inkluderes
og selv ha påvirkning på lokal og nasjonal utvikling?
Utviklingsstudier gir deg innsikt i utviklingsrelaterte spørsmål sett fra ulike faglige perspektiver.
Du får inngående forståelse for kompleksiteten i
utviklingsprosesser og kunnskap som gjør deg
i stand til å analysere styrker og svakheter ved
98
utviklingstiltak og utviklingsstrategier. I det siste semesteret får du anledning til å gjennomføre
feltarbeid i et land i sør i forbindelse med bacheloroppgaven.
Studiemiljø
Utviklingsstudier er kjent for å ha et tett og godt
læringsmiljø med nær kontakt mellom forelesere
og studenter. Programmet har et sterkt sosialt miljø med aktivt programutvalg som står i spissen for
faglige og sosiale arrangementer.
Videre studier og jobb
Utviklingsstudier gir deg en bred og sammensatt
forståelse av utviklingsspørsmål, en kompetanse
som blir stadig viktigere i et internasjonalisert
arbeidsliv. Programmet gir grunnlag for å jobbe
med internasjonal utvikling i organisasjonslivet,
forskning eller innen offentlig og privat sektor.
Avhengig av fordypning, kvalifiserer du til opptak til masterprogram i statsvitenskap, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi eller sosialantropologi,
samt flere tverrfaglige masterprogrammer.
Les mer på: uio.no/utviklingsstudier
99
Språk, litteratur og
områdekunnskap
Intro
Språk og kultur
? Noreg står i aukande grad i internasjonale relasjonar, og
verda er i rask endring. Ein konsekvens av globaliseringsprosessane dei siste tiåra er auka behov for kompetanse i språk
og kultur. Studium i språk, litteratur og områdekunnskap gir
slik kompetanse, innafor Europa, Asia eller Amerika. Du kan
spesialisere deg i det området du er mest interessert i. Då
lærer du både det aktuelle språket og om historie og kultur i
vid forstand: politiske forhold i området, religion og identitet,
gamle sivilisasjonar og økonomi.
Ved å studere lingvistikk lærer du korleis språk er bygde opp,
korleis du lærer og brukar dei, og korleis dei varierer geografisk og sosialt. Gjennom studiet av litterære tekster får du
inn-blikk i sjølvforståing hjå menneske og nasjonar til ulike
tider og kjennskap til kulturelle kodar og mentalitetar. I nokre
studieretningar er det lagt inn eit obligatorisk utlandsopphald, og alle har tilbod om eit opphald i utlandet gjennom
utvekslingsavtalar med andre universitet.
t I Universitetsbiblioteket finn du nesten tre millioner bøker
og mange gode leseplassar.
100
101
Asia- og Midtøsten-studier
Engelsk
Revolusjoner i Midtøsten, «high-tech» India, «Made in China» og «manga»
fra Japan. Intensive språk- og områdestudier gir etterlyst kunnskap for vår
globaliserte verden.
Engelsk språk og engelskspråklig kultur er blitt en selvfølgelig del av vår
hverdag. Engelsk er det mest benyttede språket i internasjonale sammenhenger, innen så vel vitenskap, handel og bistandsarbeid som utdanning,
reiseliv, kulturliv og politikk
3-årig bachelor
Programmet har disse studieretningene:
•
•
•
•
•
•
•
India-studier med hindi
India-studier med sanskrit
Japansk med Japan-studier
Kinesisk med Kina-studier
Midtøsten-studier med arabisk
Midtøsten-studier med tyrkisk
Midtøsten-studier med hebraisk
Hvorfor velge Asia- og Midtøsten-studier
Språk- og områdestudier gir deg frihet til å fordype deg i den delen av Asia eller Midtøsten du er aller mest interessert i.
Studiemiljø
Gjennom det intensive studieopplegget på språkfagene blir studentene godt kjent både med hverandre og lærerne.
Studier i utlandet
Alle studieretningene på studieprogrammet omfatter obligatoriske studier i utlandet i eller i tilknytning til tredje semester av studiet. Du reiser
vanligvis til det området du studerer, enten det er
Kina, Japan, India, Egypt, Jordan eller Israel. Du
kan i tillegg ta et semester til i utlandet gjennom
en av UiOs mange utvekslingsavtaler.
Videre studier og jobb
På asiatiske og afrikanske studier kan du også
gå videre med masterstudier i den studieretningen du har valgt. Språk- og områdekunnskap gjør
deg kvalifisert til å jobbe med oppgaver knyttet
til den delen av Asia eller Midtøsten du har studert. Hvis du går videre med disse studiene, vil du
kunne jobbe innenfor offentlig forvaltning og administrasjon (for eksempel som saksbehandler i
departementene, universitets- og høgskoleadministrasjon, utenrikstjenesten, andre lands ambassader og konsulater), internasjonalt næringsliv,
humanitære organisasjoner,undervisning, kulturformidling og kulturarbeid.
• «Babel filmklubb» er Midtøsten-studentenes
møtested, med mange filmvisninger gjennom
semesteret.
• Fagutvalget på kinesisk arrangerer hvert år
blant annet kinesisk nyttår for både bachelorog masterstudenter.
• Indologisk studentforening arrangerer jevnlige
filmvisninger gjennom semesteret, kombinert
med sosialt samvær.
Ved semesterstart arrangerer studentene «Orientalsk kafé», som er et sosialt og faglig møtested for
nye studenter
102
Språk, litteratur og områdekunnskap
Språk, litteratur og områdekunnskap
Rikt språk, store religioner og gamle sivilisasjoner
med dramatisk historie – Mao, Gandhi og Muhammed. Studieprogrammet tilbyr deg studier i språk
og samfunn, der du spesialiserer deg på et bestemt
område av Asia eller Midtøsten.
Årsenhet
Den kinesiske mur.
Les mer på: uio.no/asia
Engelsk er det ledende verdensspråket.
Gjennom årsenheten i engelsk får du innsikt i
språk, litteratur og samfunn i den engelsktalende
verden. Du studerer uttale og språkstruktur. Du
studerer britisk og amerikansk litteratur, kultur
og samfunnsforhold. Slik forbedrer du dine språkferdigheter og tilegner deg en generell tekstkompetanse.
Årsenheten er et alternativ for deg som ikke har til
hensikt å ta en hel bachelorgrad, for eksempel fordi du skal komplettere en uavsluttet utdanning eller skal ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner på et bestemt område. Fullført årsenhet
(60 studiepoeng) kan bygges inn i andre studieprogrammer og dekker fagkrav for opptak til PPU.
Studiemiljø
Europeiske og amerikanske studier: språk-, litteratur- og områdestudier har et aktivt program- og
instituttutvalg. Programutvalget har både sosiale
og faglige arrangementer. Bli aktiv student i studentforeningen British Society Blindern, som har
sosiale og faglige arrangementer for deg som studerer engelsk!
Studentforeningene sørger også for at det er mye
som skjer gjennom hele studiet. Hva med å delta
på den årlige revyen eller studentballet? På stu-
dentpuben Uglebo er det alltid lett å bli kjent med
folk, enten du står foran eller bak baren, og det arrangeres temafester og quiz. Har du en liten skrivespire i deg, kan du bli med i studenttidsskrifter
som det allmennkulturelle Filologen.
Studier i utlandet
Det er ikke mulig å legge lengre studier i utlandet
inn i denne årsenheten.
Det tilbys et to ukers kurs og semesteropphold ved
Det norske studiesenteret i York som du kan delta
på i ditt første studieår. Turen til York er som regel i mars.
Jobb og videre studier
Årsenheten kan sammen med annen utdanning
eller yrkeserfaring være nyttig i mange forskjellige typer jobber hvor gode engelskkunnskaper er
nødvendige. Den gir også sammen med PPU eller
grunnskolelærerutdanning grunnlag for undervisningskompetanse både i ungdomsskolen og videregående skole.
Les mer på: uio.no/engelsk-arsenhet
103
Europeiske språk
Fransk
Kunnskap om språk og ulike kultur- og samfunnsforhold er helt avgjørende
for at vi skal kunne forstå og forklare hva som foregår i vår samtid.
Fransk språk og kultur gjør seg gjeldende på mange områder og utgjør
en viktig del av den europeiske kulturarven. Denne årsenheten gir deg bedre
ferdigheter i fransk muntlig og skriftlig og kunnskap om fransk språk,
litteratur og kultur.
3-årig bachelor
Årsenhet
Språk, litteratur og områdekunnskap
Språk, litteratur og områdekunnskap
Kort om studieprogrammet
Dette er studieprogrammet for deg som har lyst
til å studere et fremmedspråk og samtidig lære
om litteratur, kultur og samfunnsforhold knyttet
til språkområdet. Alle studieretningene er fremmedspråklige. Noen av språkene krever forkunnskaper, andre kan du starte med fra grunnen. Alle
studieretningene gir deg teoretiske og praktiske
ferdigheter i språket samt muligheten til å velge
minst én av følgende fordypninger:
• et språk
• litteratur
• kultur- og samfunnskunnskap
Du søker på en av disse studieretningene:
• Engelsk
• Fransk
• Italiensk
• Latin-Amerika-studier
• Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk
• Portugisisk
• Russisk
• Spansk
• Tysk
Studiemiljø
Filologisk Forening (FF) er en studentforening tilknyttet Det humanistiske fakultet. Foreningen har
lange tradisjoner og kan spore sine røtter tilbake
til 1840. FF drives på frivillig basis av studenter på
HF, foreningen er ansvarlig for driften av kjellerpuben Uglebo, kafé Uglemor og tidsskriftet Filologen. Universitetet i Oslo har også mange andre
studentforeninger – her finnes det noe for de fleste.
Studier i utlandet
På dette studiet har du mange gode utvekslingsmuligheter! Vi anbefaler deg å ta deler av utdannelsen i det landet eller den regionen du studerer.
Det er mest vanlig å reise ut i tredje, fjerde og/eller
104
Vil du lære språket, om litteratur og om
kultur- og samfunnsforhold samtidig?
femte semester. På nettsidene til de enkelte studieretningene finner du mer informasjon om hvilke
universiteter du kan studere ved, når det er anbefalt å dra ut og hvor det er mest populært å dra.
Videre studier og jobb
Etter fullført bachelorgrad kan du gå videre med
en mastergrad i den studieretningen du har valgt.
I tillegg gir programmet deg mulighet til å oppfylle
kravene til opptak på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
Studiet åpner for arbeid i både offentlig og privat
sektor. Du kan for eksempel jobbe med informasjonsformidling, organisasjonsarbeid eller undervisning. Hvis du bygger videre på dine studier og
tar en master, kan du også bli rådgiver med spesialkompetanse på det feltet du velger, og jobbe
i forsvaret, utenrikstjenesten, offentlig forvaltning og politikk eller internasjonale selskaper.
Les mer på: uio.no/esal
119 millioner mennesker har fransk som
morsmål eller snakker fransk daglig.
For å ta årsenheten i fransk bør du minst ha ferdigheter i fransk tilsvarende nivå II fra videregående skole.
Fullført årsenhet (60 studiepoeng) dekker fagkrav
for opptak til PPU og kan i sin helhet innpasses i en
bachelorgrad i kultur og samfunnsfag med fordypning i fransk. Det er ikke mulig å ta studier i utlandet som en del av årsenheten i fransk.
Jobb og videre studier
Årsenheten kan være nyttig sammen med annen utdanning eller yrkeserfaring i mange forskjellige typer jobber hvor franskkunnskaper er
nødvendige. Den gir også sammen med PPU eller
grunnskolelærerutdanning grunnlag for undervisningskompetanse både i ungdomsskolen og videregående skole.
Studiemiljø
Europeiske og amerikanske studier: språk-, litteratur- og områdestudier har et aktivt program- og
instituttutvalg. Programutvalget har både sosiale
og faglige arrangementer. Bli med og bidra til et
godt studiemiljø!
Studentforeningene sørger også for at det er mye
som skjer gjennom hele studiet. Hva med å delta
på den årlige revyen eller studentballet? På studentpuben Uglebo er det alltid lett å bli kjent med
folk, enten du står foran eller bak baren, og det arrangeres temafester og quiz. Har du en liten skrivespire i deg, kan du bli med i studenttidsskrifter
som det allmennkulturelle Filologen.
Les mer på: uio.no/fransk-arsenhet
105
Italiensk
Klassiske språk
Ønsker du å lære mer om det italienske samfunnet? Lære italiensk før
kulturreisen du har planlagt? Undervise i italiensk? Årsenheten i italiensk er
tilpasset deg som ikke har forkunnskaper i italiensk språk, eller for deg
som bare kan litt.
Antikken inspirerer og har inspirert arkitektur, diktning, film, juss og politikk.
På dette studiet kan du studere antikkens språk som har formet idéer, retorikk,
juss og politikk som fremdeles preger vårt samfunn i dag.
Årsenhet
3-årig bachelor
Årsenheten gir deg mulighet til å nyte denne
utsikten fra Det norske institutt i Roma.
Språk
Årsenheten vil gi deg grunnleggende kunnskaper
og ferdigheter i det italienske språket, og du vil få
innsikt i italiensk historie, samfunn, litteratur og
kultur. I tillegg kan du som en del av studiet tilbringe sommeren ved Det norske institutt i Roma.
Slik får du muligheten til å praktisere italiensken
din i målspråklandet og virkelig lære den italienske kulturen å kjenne.
Kultur
Italia har en av de eldste og rikeste kulturene i Europa fra antikken til vår egen tid, og det italienske språket er et av Europas ledende kulturspråk.
Kunnskaper i italiensk er en nødvendig forutsetning for tilgang til faglitteratur i disipliner som
klassisk filologi, klassisk arkeologi, kunsthistorie,
teatervitenskap og musikkhistorie. Det italienske
språket er også viktig for fagområder som fotball,
mote, design, gastronomi, musikk, film, journalistikk, statsvitenskap og tilgrensende disipliner.
106
Undervisningskompetanse
Italiensk er også et fag i fremgang i den videregående skolen. I dag er italiensk det språket som flest
elever lærer etter engelsk, spansk, fransk og tysk.
Ønsker du undervisningskompetanse i italiensk?
Det får du ved å fullføre årsenheten i italiensk her
ved UiO.
Jobb og videre studier
Årsenheten gir deg grunnlag for å undervise i italiensk, og sammen med annen utdannelse kan årsenheten i italiensk også kvalifisere deg til arbeid
bl.a. innen næringsliv og media med kontaktflate
mot italienskspråklige land.
Ønsker du å fortsette med italienskstudiene, kan
årsenheten i italiensk innpasses i en bachelorgrad
med fordypning i italiensk.
Les mer på: uio.no/italiensk-arsenhet
I studiet legger vi vekt på at du arbeider språklig med tekstene. Oversettelse, lesning og grammatikk er derfor en vesentlig del av studiet. Samtidig er vi innenfor de klassiske språkene opptatt
av hvordan og hvorfor tekstene ble til og er blitt
overlevert, og legger opp til at du skal kunne lese
og tolke tekstene i lys av deres litterære og historisk-kulturelle sammenheng.
Studiemiljø
Bli en del av et eksklusivt og hardtarbeidende studiemiljø! Fagmiljøet arrangerer muntlig-grupper i
både gresk og latin som du bør delta på allerede
fra første semester. Vi vil på det sterkeste anbefale
å delta på disse fra begynnelsen av.
På gresk og latin er det kort avstand mellom våre
faglige ansatte og deg som student. Siden studieprogrammet er lite, får du god og tett oppfølging.
Undervisningsgruppene etter første studieår er
normalt på 5-10 studenter pr lærer. Med så få studenter er det også svært viktig for oss at du som
student møter til og engasjerer deg i undervisningen. Vi forventer egeninnsats av deg som student
og du må regne med å bruke full arbeidstid på studiene.
Språk, litteratur og områdekunnskap
Språk, litteratur og områdekunnskap
Studiet gir deg mulighet til å fordype deg i gresk
eller latin. Du velger fordypningsspråk allerede
i første semester, hvor du også blir introdusert
til antikkens kultur. Gresk var fellesspråk i store deler av antikken og i det bysantinske riket til
inn i middelalderen. Latin var romernes språk.
I Vest-Europa var latin dominerende som internasjonalt språk helt fram til 1700-tallet. Også i Norge fins det materiale på latin fra middelalderen og
opp mot nyere tid. Du vil først og fremst bli kjent
med språkene i klassisk form: gresk fram til ca.
300 f.Kr., latin til ca. 200 e.Kr.
Studiet gir deg kunnskap om grunnleggende
sider ved en av de viktigste epokene i vår
historie – antikken.
Studier i utlandet
Alle studenter på studieretning for antikk kultur
bør reise til et av de norske instituttene i Athen
og Roma i sjette semester. Hvis du går på fagfordypning i gresk eller latin, anbefaler vi at du reiser ut med en av UiOs utvekslingsavtaler i femte
semester til Tyskland, Storbritannia eller Egypt.
Videre studier og jobb
Hvilken bransje du kan jobbe i etter endt studium hos oss, vil variere avhengig av hvilken fagfordypning du velger. De mest aktuelle alternativer
for våre kandidater er undervisning, forskning,
offentlig forvaltning og kulturliv. Etter endt
bachelor kan du søke deg til masterstudium i det
faget du har tatt fordypning i. De fleste av våre
kandidater går videre til masterstudier.
Les mer på: uio.no/antikk
107
Lingvistikk
Nordisk, særlig norsk språk og litteratur
Hva er språk? Hvordan lærer og bruker vi språk? Hva er grunnleggende
likt i verdens språk, og hva skiller språkene fra hverandre?
Er det sant at norsk er et fattig språk?
Hvorfor spilles verker av Henrik Ibsen og Jon Fosse over hele verden?
Og hvordan kan du overbevise med språket ditt?
Årsenhet
3-årig bachelor
Språk, litteratur og områdekunnskap
Språk, litteratur og områdekunnskap
Kort om studieprogrammet
Lingvistikk er det vitenskapelige studiet av språk
og tale. Her studerer du hvordan språk er bygd
opp, hvordan de tilegnes og brukes, hvordan de
utvikler seg, og hvordan de varierer geografisk og
sosialt.
På dette studiet fokuserer vi ikke på ett bestemt
språk, men utforsker variasjonsbredden i verdens
språk, og vi synes at alle språk er like interessante!
Lingvistikkstudiet gir deg mange muligheter;
du kan velge å kombinere lingvistikk med andre
språkfag, og dermed få en unikt, teoretisk tilnærming til språket du studerer. Men lingvistikken
grenser også mot en rekke andre fagfelt. Kanskje
vil du heller kombinere lingvistikkstudiet med informatikk, filosofi, psykologi, pedagogikk og sosialantropologi?
Studiemiljø
Studiemiljøet på lingvistikk er stadig voksende
og inkluderende! Vil du være med på å påvirke
studiehverdagen, kan du bli med i studentutvalget
ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier,
som arrangerer grilling, quizer, arbeidslivskvelder
og faglige lunsjer. Lingvistisk studentforening er
studiets egne faglig-sosiale forening.
Studier i utlandet
Mange lingvistikkstudenter tar et semester i utlandet i løpet av studiet. Faget har egne utvekslingsavtaler med framstående universiteter som Ludwig-Maximilians-Universität i München, Københavns Universitet, Queen Margaret University
i Edinburgh og University of Queensland i Brisbane, Australia. I tillegg kan du selvsagt reise andre steder, for UiO har også mange andre avtaler
med ledende universiteter over hele verden.
Lingvister er interessert i variasjonsbredden i verdens
språk, og i prinsippet er alle språk like interessante.
Videre studier og jobb
Etter endt bachelor kan du ta mastergrad i lingvistikk eller logopedi. Avhengig av hva slags emnekombinasjon du velger, kan du også kvalifisere
deg til ulike masterstudier i språk. Lingvistikk er
et typisk forskningsfag som legger til rette for doktorgradsstudier og forskningsarbeid. Kombinert
med andre språkfag, mediefag eller retorikk gir
lingvistikk deg gode muligheter for arbeid innen
språkundervisning, taleterapi, språkteknologi, informasjonsformidling.
Kort om studieprogrammet
Årsenheten gir deg innsikt i norsk og nordisk
språk og litteratur fra de eldste skriftlige kildene
fram til i dag.
Årsenheten består av emner som tar for seg norsk
grammatikk, tekst og kommunikasjon og nordisk
litteratur fra 1800 til i dag. I tillegg følger du to
valgfrie emner innen for eksempel nordisk, retorikk og norrønt.
Videre studier og jobb
Årsenheten i nordisk kan innpasses i et bachelorprogram, men mange tar årsenheten som frittstående etterutdanning. Med nordisk i fagkretsen
kan du jobbe med undervisning, innen kulturformidling eller med informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Sammen med praktisk-pedagogisk
utdanning (PPU) eller grunnskolelærerutdanning
gir årsenheten grunnlag for å undervise i norsk
både i ungdomsskolen og på videregående skole.
Undervisningen varierer mellom forelesninger og
seminarer.
Studiemiljø
På studiet kommer du i kontakt med studentutvalget ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, som arrangerer grilling, quizer, arbeidslivskvelder og faglige lunsjer. De har også en egen
Facebook-side med jevnlige oppdateringer om aktiviteter og inspirerende informasjon.
Les mer på: uio.no/lingvistikk
108
Årsenheten gir innsikt i nordisk språk og litteratur
fra norrøne tider og fram til i dag.
Les mer på: uio.no/nordisk-arsenhet
109
Nordiske studier
Norsk som andrespråk
Hva kan litteraturen si oss om våre liv, vår kultur og samfunnet vårt?
Var det kelterne som lærte nordmennene skriftbruk? Og hvordan kan noen
formidle slik at hele folkemasser lar seg rive med?
Vil du ha kompetanse til å undervise minoritetsspråklige i norsk, og er du
nysgjerrig på hvordan flerspråklige skifter mellom språk i hverdagen?
Da er årsenheten i norsk som andrespråk noe for deg!
Årsenhet
3-årig bachelor
På nordiske studier søker du direkte til én av
disse to studieretningene:
• Nordisk: språk, litteratur, retorikk
• Norrøne og keltiske studier
Nordisk: språk, litteratur, retorikk
På denne studieretningen studerer du norsk og
nordisk litteratur, nordisk språkvitenskap, norsk
som andrespråk og retorikk og språklig kommunikasjon. Etter ett år velger du fordypning i ett av
disse fire emnene. I spesialiseringen nordisk litteratur studerer du ulike sjangre, forfatterskap og
temaer i norsk og nordisk litteratur.
Velger du språklig fordypning, studerer du hvordan det norske språket er bygd opp, hvordan norsk
har endret seg over tid, og hvordan språkbruk varierer. Spesialiseringen norsk som andrespråk tar
for seg hva tospråklighet er, og hvordan barn og
voksne som tilhører en språklig minoritet, lærer
seg norsk. Velger du fordypning innen retorikk og
språklig kommunikasjon, studerer du forskjellige
teorier og metoder for å analysere tekster og samtaler og hvordan kontekst spiller inn i slike analyser.
Norrøne og keltiske studier
På denne studieretningen studerer du norrønt og
nabokulturen keltisk, som var tett knyttet sammen
i vikingtiden og middelalderen. Studiet består av
språk, litteratur, religions- og kulturhistorie. Du velger selv om du vil fordype deg i keltisk eller norrønt.
110
Språk, litteratur og områdekunnskap
Språk, litteratur og områdekunnskap
Kort om studieprogrammet
Går du med en redaktør, en norsklærer eller en
skribent i magen, er nordisk faget for deg! Nordiske studier rommer mange valg og forskjellige
muligheter for faglig fordypning. Kunnskap innen
språk, litteratur, formidling og kommunikasjon
er ettertraktet og viktig kompetanse i dagens arbeidsmarked.
Studiemiljø
Studiemiljøet på nordiske studier er stadig voksende og veldig inkluderende! Vil du være med
på å påvirke studiehverdagen, kan du bli med i
studentutvalget ved Institutt for lingvistiske og
nordiske studier, som arrangerer grilling, quizer,
arbeidslivskvelder og faglige lunsjer.
Studier i utlandet
Mange av studentene på nordiske studier tar et semester ved et annet nordisk universitet. I tillegg
til utvekslingsavtaler med København, Stockholm
og Helsinki har instituttet også avtaler med andre
universiteter som Queen Margaret University i Edinburgh, University College i Dublin og University
College i London. Du kan selvsagt også reise andre
steder, for UiO har en rekke avtaler med universiteter over hele verden.
Videre studier og jobb
Etter fullført bachelorgrad i nordiske studier kan du
gå videre med en mastergrad i nordiske studier og
middelalderstudier. Avhengig av hva slags emnekombinasjon du velger, kan du også kvalifisere
deg til andre masterstudier.
En bachelorgrad i nordiske studier gir deg kompetanse til å jobbe innen undervisning, formidling
og kommunikasjon. Du kan for eksempel jobbe i
forlag, som språkkonsulent eller i offentlige etater.
Les mer på: uio.no/nordisk
Språket er en viktig integreringsfaktor, og i den norske skolen alene
finner vi over 150 ulike morsmål.
Kort om studieprogrammet
Studiet passer for deg som ønsker å fullføre en
utdanning eller ta videreutdanning innen norsk
som andrespråk. Faget er fleksibelt; vi tilbyr noe
undervisning på kveldstid, og det er mulig å ta årsenheten på deltid. Undervisningen varierer mellom forelesninger og seminarer.
Videre studier og jobb
Årsenheten i norsk som andrespråk kan innpasses i et bachelorprogram, men studiet er først og
fremst beregnet på lærere og andre som ønsker
en videreutdanning innen faget. Studiet gir et
godt grunnlag for å undervise i norsk som andrespråk. Mange jobber også med integreringstiltak i offentlig eller privat sektor.
Studiet er ikke et praktisk norskopplæringskurs,
og du må ha god kompetanse i både skriftlig og
muntlig norsk for å ta faget.
Studiemiljø
På studiet kommer du i kontakt med studentutvalget ved Institutt for lingvistiske og nordiske
studier, som arrangerer grilling, quizer, arbeidslivskvelder og faglige lunsjer. De har også en egen
Facebook-side med jevnlige oppdateringer om aktiviteter og inspirerende informasjon.
Les mer på: uio.no/norskandre-arsenhet
111
Russisk
Spansk
I en tid med økende internasjonalisering og samarbeid over grensene er
kjennskap til russisk og kunnskap om vår største nabo en nyttig ressurs
for samfunnet.
Spansk er et av de store verdensspråkene og blir snakket i Spania og de
fleste land i Latin-Amerika. Nær 400 millioner mennesker i verden har spansk
som morsmål. I spansktalende land er det ofte vanskelig å kommunisere
effektivt på engelsk eller andre fremmedspråk.
Årsenhet
Årsenhet
Språk, litteratur og områdekunnskap
Språk, litteratur og områdekunnskap
Lær mer om den rike og mangfoldige
russiske kulturen!
Verdensspråk
Russisk er et av de store verdensspråkene og
morsmål for mer enn 140 millioner mennesker i
Russland. I tillegg er det morsmål eller første fremmedspråk for svært mange i de tidligere sovjetrepublikkene, som Ukraina, Hviterussland, Latvia
og Litauen.
6000 mennesker i Norge har spansk som sitt morsmål.
Kvalifikasjoner og ferdigheter
Årsenheten gir formelle kvalifikasjoner og er et alternativ for deg som ikke har til hensikt å ta en hel
bachelorgrad i russisk. Den gir deg ferdigheter i
russisk språk, både praktiske og teoretiske. Årsenheten gir også en innføring i russiskspråklig litteratur, russisk samfunn og kultur.
Kultur og internasjonal politikk
Russland spiller en viktig rolle i internasjonal politikk og er fast medlem i FNs sikkerhetsråd. Landet, som dekker en åttedel av verdens landmasse,
er verdens største land. Innen russisk kultur og litteratur finner vi giganter som Dostojevskij og Tolstoj.
Kort om studieprogrammet
I en verden med økende internasjonalisering er
spanskkunnskaper en nyttig ressurs for samfunnet. Dessuten har spansk utviklet seg til å bli et
stort undervisningsspråk i norsk skole. En årsenhet i spansk gir en fordypning i et viktig verdensspråk og kjennskap til de spansktalende landenes
litteratur, historie og kultur.
Årsenheten er et alternativ for deg som ikke har
til hensikt å ta en hel bachelorgrad, enten fordi
du skal komplettere en uavsluttet utdanning eller
skal ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner i spansk. Fullført årsenhet gir undervisningskompetanse i spansk og dekker fagkravene
for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning
(PPU).
For å ta årsenheten bør du ha ferdigheter i spansk
tilsvarende nivå II fra videregående skole.
Les mer på: uio.no/russisk-arsenhet
112
Studiemiljø
Som student på årsenheten kan du engasjere deg i
mange forskjellige studentforeninger. Hva med å bli
redaksjonsmedlem i det allmennkulturelle tidsskriftet Filologen, være med i litteraturbloggen New Narratives eller bli øltapper på studentpuben Uglebo?
Jobb og videre studier
Årsenheten kan være nyttig sammen med annen utdanning eller yrkeserfaring i mange forskjellige typer jobber hvor spanskkunnskaper er
nødvendige. Den gir også sammen med PPU eller
grunnskolelærerutdanning grunnlag for undervisningskompetanse både i ungdomsskolen og videregående skole.
Ønsker du å fordype spanskkunnskapene dine utover årsenheten, kan du innpasse den i bachelorstudieretningen spansk, med fordypning i språk
(opptak gjennom Samordna opptak).
Les mer på: uio.no/spansk-arsenhet
113
Tysk
Årsenhet
Hvorfor ble det bygget en mur gjennom Berlin? Hvordan ser dagens Tyskland
ut? Hvor mange nobelprisvinnere er det i tyskspråklig litteratur? Hva dreier
moderne tyskspråklig litteratur seg om? Hvor likt er det tyske og det norske
språket, og hva er forskjellene.
Språk, litteratur og områdekunnskap
Språk, litteratur og områdekunnskap
Studerer du tysk får du svar på disse og mange andre spørsmål. Tysk er morsmål for nærmere 100
millioner europeere og dermed et av de største
språkene i Europa, og et sentralt språk innen europeisk kultur, politikk og handel. I årsnheten får
du både ferdigheter i språket og innsikt i de tysktalende landenes litteratur, kultur og samfunnsforhold, med hovedvekt på Tyskland.
Årsenheten er et alternativ for deg som ikke har til
hensikt å ta en hel bachelorgrad, for eksempel fordi du skal komplettere en uavsluttet utdanning eller skal ta videreutdanning for å få formelle kvalifikasjoner på et bestemt område. Fullført årsenhet
(60 studiepoeng) kan bygges inn i andre studieprogrammer og dekker fagkrav for opptak til PPU.
Studiemiljø
Europeiske og amerikanske studier: språk-, litteratur- og områdestudier har et aktivt program- og
instituttutvalg. Programutvalget har både sosiale
og faglige arrangementer. Bli med og bidra til et
godt studiemiljø!
Norges nest største handelspartner, det tredje mest utbredte
språket i verden. Det er mange grunner til å velge tysk.
Årsenheten i tysk vil gi deg et fortrinn i flere bransjer og yrker, blant annet innen medier og forlag, informasjonsarbeid, kultursektoren og i servicenæringen. Årsenheten gir sammen med PPU
eller grunnskolelærerutdanning undervisningskompetanse både i ungdomsskolen og videregående skole.
Årsenheten kan innpasses i en bachelorgrad, som
du deretter kan søke opptak til masterstudiet med.
Studentforeningene sørger også for at det er mye
som skjer gjennom hele studiet. Hva med å delta
på den årlige revyen eller studentballet? På studentpuben Uglebo er det alltid lett å bli kjent med
folk, enten du står foran eller bak baren, og det arrangeres temafester og quiz. Har du en liten skrivespire i deg, kan du bli med i studenttidsskrifter
som det allmennkulturelle Filologen.
Jobb og videre studier
Kunnskaper om tysk språk og kultur er sterkt etterspurt i privat næringsliv, i skolen og i offentlig
forvaltning. Gode språkkunnskaper et nødvendig
i et stadig mer internasjonalt orientert arbeidsliv.
Tyskland er i dag Norges viktigste handelspartner
og blant de mest innflytelsesrike landene i EU.
Les mer på: uio.no/tysk-arsenhet
114
Vitenskapsmannen Alexander von Humboldt har hatt stor innvirkning på
universitetskulturen i Europa. Bildet er fra Humboldt Universität i Berlin.
115
Finn ut meir
uio.no
UiOs studieprogram, søking, opptakskrav, jobb,
vidare studium, kontaktpunkt for spørsmål om
studieprogramma.
samordnaopptak.no
Nettsøknad, fristar, krav, framgangsmåte og
poengutrekning.
Knutepunktet
Spør om opptak, studiekompetanse og få hjelp
til å søkje. Send e-post til:
Sjekk ut!
facebook.com/unioslo
Instagram: @unioslo
Snapchat: @blikjentmeduio
youtube.com/unioslo
[email protected]
Ring oss på 22 85 82 00 eller
kom på besøk kvardagar mellom 10 og 15!
Du finn oss i 1. et., Lucy Smiths hus på Blindern,
Problemveien 7.
Måndag 15. august 2016 startar studia ved UiO.
Velkommen som ny student!
Har du spesielle behov?
Dersom du er funksjonshemma eller har sjukdom/plager som medfører ei ulempe i studiesituasjonen,
kan du få tilrettelagt undervisning og eksamen.
uio.no/studier/admin/tilrettelegging
116
117
www.uio.no