Skriv - Namsskogan kommune

Namsskogan
Velkommen til ditt første NA- møte!!
NA tilbyr rusavhengige en måte å leve rusfritt på. Hvis du ikke er sikker
på om du er avhengig, så la ikke det bekymre deg. Bare kom på våre
møter, og du vil få all den tid du trenger til å finne det ut.
Vårt budskap er veldig enkelt: Vi har funnet en måte å leve på uten bruk
av rusmidler/alkohol.
Den eneste betingelsen for medlemskap, er et ønske om å slutte å bruke!
Anonymiteten er det viktigste på et NA- møte! Det vi ser her, det vi hører
her, det vi sier her, blir her!
NA Namsskogan startet opp med sine møter mandag 29/8 kl 19.00 på
Frivilligsentralen på Brekkvasselv. Det vil bli møter hver mandag
fremover klokken 19.00, og fra oktober vil det være åpent møte den
første mandagen i måneden.
Trenger du noen å snakke med? Ta kontakt med
Venche tlf 99558705
Sten tlf 45606197
Vigdis tlf 45604772 (pårørendekontakt)
Velkommen!!