Månedsbrev - Vasshus Gardsbarnehage

August har vært en travel, men kjekk måned  Vi begynner å bli godt kjent og har fått en
god oppstart på det nye året. Barna har gradvis kommet seg inn i rutinene og funnet seg godt
til rette. Vi har sett mye god lek, både ute og inne. Det er en herlig gjeng med barn vi har
oppe på Regnbuen og vi gleder oss til å fortsette barnehageåret sammen med dem.
Bursdager:
Denne måneden er det Kjellaug som
fyller året, 50 år 17/9,
GRATULERER 
Andre viktige datoer:
Fredag 30/9 skal vi ha fellessamling på Dagros.
Gerd Krsitin skal ta en operasjon
neste uke og kommer derfor til å
være borte noen uker.
Anne(mandag, onsdag og torsdag)
og Kjellaug(tirsdag og fredag)
kommer til å være pedagogisk
leder mens Gerd Kristin er borte.
Vi har fått mange gode vikarer
som dere kommer til å treffe på,
Maria, Tonje, Helen og Elise.
Forrige måned jobbet vi ekstra
med fagområdet “Kommunikasjon,
spåk og tekst”:
Vi hadde en dag der vi var på
biblioteket og lånte bøker, dette
var veldig kjekt. Vi har også hatt
en bokdag der barna har hatt med
seg en bok hjemmfra. Det er alltid
stor stas å ha med seg noe å vise
frem 
Ellers har vi brukt mye tid på å
lære hverandre å kjenne 
Temaene for denne måneden er:
trygghet og høst 
Vi prater om oss selv og blir kjent med
hverandre. Legger mye vekt på sosial
kompetanse, om hvordan vi skal være mot
hverandre og hvordan være gode venner.
Vi vil se etter høsttegn og lage fine høstbilder.
Denne måneden vil vi fokusere litt ekstra på
fagområdet «Nærmiljø og samfunn»
Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen
bidra til at barna
• utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av
fellesskapet
• erfarer at alle mennesker, uansett alder og
forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens
fellesskap
• blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser
og erfaringer i nærmiljøet
• opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter
• blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og
samfunn
• utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett
• blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får
kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av
samisk kultur og hverdagsliv.
Disse jobber på Regnbuen:
Gerd Kristin (ped.leder. – 90%)
Anne (bhg.lærer – 50%)
Kjellaug (barne og ung. arb – 100%)
Ingunn (ped. medarb – 60%)
Camilla (praksis hver fredag – 20%)
Brit (spes.ped. – 60%)
Liv Jorunn (spes. Ped. – 40%)
Cecilie (spes.ped. – 20%)
Hvordan blir uken:
Mandag: Tur
Tirsdag: Grupper:
Blåklokker (født i 2012) - tur,
Løvetann (født i 2013)- lek og
bake(oddetall)
Onsdag: Møtedag. Når Regnbuen har
møter kommer det faste voksne fra
Dagros, Drømmehagen og Noas ark til å
passe barna slik at det alltid vil være
noen kjente voksne som er med barna fra
Regnbuen.
Torsdag: Kristen samling. Vi kommer
også til å være sammen med dyrene
denne dagen.
Fredag: Varm mat. Siste fredagen i
mnd. Blir det fellessamling på Dagros.
Nyttig info:
Nå nærmer det seg høst og vi ber dere om å
ta en sjekk på hvilke klær som ligger i hyllen
til barnet deres. Nå kan det være lurt å la
det ligge litt varme klær som barna kan kle på
seg til kalde høstdager. Ullundertøy og et
fleece sett kan være godt å ha liggende i
kassen.
Samtidig kan det fortsatt være noen varme
dager. Da er det fint om barna kan ha
muligheten til å skifte til en t-skjorte.
Vi ser også for oss at det kommer noen
regnfulle dager så pass på at regnklærne og
støvlene er på plass og at de er tørre til
neste dag. Vi har desverre ikke anledning til å
tørke klæren til alle 38 barna, så vær snill å
ta med våte yttertøy hjem for tørking. TAKK!
Månedens sang:
Alle trenger en liten venn
Alle trenger en liten venn
og hvis du ikke har en bør du skaffe deg en
for gode venner er godt å ha
om du er lei deg eller du er glad
I de kristne samlingene skal vi
jobbe med disse historiene:
«Skapelsen»,
«Noas ark»,
«Jona i fisken» og
«Mannen som badet seg frisk»
Venner finner du over alt
om det er sol og varme eller om det er kaldt
en venn er en du kan stole på,
være sammen ha det gøy og le
Tenk deg at du var trist og lei
du blødde neseblod og ingenting var okey,
men husk da er jeg din venn som før,
og jeg vil trøste deg når du blør
Vasshus Gardsbarnehage
Telefon
Administrasjon /kontor:
51 42 39 78
Regnbuen: 94 13 87 32
Mail adr.:[email protected]
www.vasshusgardsbarnehage.no