Koblingsskjema Ludvig Interga

FLEKSIB
FLEKSIBELT
FUNKSJ
FUNKSJONELT
lenaP
rerotaidar
Koblingsskjema Ludvig Integra
Tilkobling på én side;
Velg
høyre
venstre
Kode
1 = VBeller
(venstre
bunn)
etatsomret go tteslitnev selboklit nak tcapmoC givduL
slitnev serevel netusseD .ediulF go AT ,AMM takirbaf
intulsnarotaidar .kts 2 serevel tetteslitnev liT .ssofnaD
,gningnetsva dem litnev-H
argetnI tcapmoC roF .tter
c/c gnintulsna dem .lf.m
.22M mm 05
metsyssrør-2 ,800925 rn.trA
metsyssrør-1 ,900925 rn.trA
4--3--2
”2/1 HAM
gnintulsnarotaidar
36 87 328 FRN
LUDVIG STANDARD
04
,gningnetsva dem litnev-H
argetnI tcapmoC roF .lekniv
c/c gnintulsna dem .lf.m
.22M mm 05
metsyssrør-2 ,010925 .rn .trA
.metsyssrør 1 ,110925 .rn .trA
A
F
m
U
m
Tilkobling på én side;
Velg
høyre
eller
venstre
Kode
2 = HB
(høyre
bunn)
Ludvig Compact kan tilkobles ventilsett og termostater av
fabrikat MMA, TA og Fluide. Dessuten leveres ventilsett av fabrikat
Danfoss. Til ventilsettet leveres 2 stk. radiatoranslutninger MAH.
H-ventil med avstengning,
rett. For Compact Integra
m.fl. med anslutning c/c
50 mm M22.
Art.nr 529008, 2-rørssystem
Art.nr 529009, 1-rørssystem
MAH 1/2”
radiatoranslutning
NRF 823 78 63
LUDVIGSTANDARD
STANDARD
LUDVIG
H-ventil med avstengning,
vinkel. For Compact Integra
m.fl. med anslutning c/c
50 mm M22.
Art. nr. 529010, 2-rørssystem
Art. nr. 529011, 1 rørssystem.
L
Ludvig versjoner med profilert ellerL
s
sett eller lølse ventiler. Fordeleren ka
INTEGRA
LUDVIG
Diagonalkobling;
L
S
a
anslutning.
Velg
høyre
eller
venstre
Integra modellene har integrert vent
In
L
Panel
venstre eller sentre
høyre,
Alternativt radiatorer
A
F
eller venstre side.s
høyre
stå påLUDVIG
skal
LUDVIG
INTEGRA
tilbehør
m
anslutnin
mellom
c/c-målet
at
Merk
M
Tilkobling på én side;
U
omvent når anslutn
er side)
og 4retur
turKode
avVelg
a
høyre
HSeller
(høyevenstre
m
A
40
B
5,2 x 51 xeP
514245 .rn.trA
22M X 22M
˝8/3 x 22M
˝2/1x 22M
0,2 x 61 xeP
gnilbokmelK
relle 21 anoK
.mm 51
gsngilnbiolbkolikTliT
åm
612e4k
5s.rn
nø.trtAege rette tcapmoC givduL vla
k laks ud ta rof tnemit ros t råv ednepølt rBof rAelkivtu:litinVeV
.retkudorp ellenojsknuf go en
r
e
d
om demAT
0 33
C givduL ta røjg temmargorpsrøheblit e3ttelp
04mok te
AD
MM
.retkejsorp etself 5ed0l4it ressssoa
fnpaD
rof gnilbokssyrK
.tteslitnev dradnats
22M gnintulsna ,04 C/C
501935 .rn.trA
lenaP
rerotaidar
IVDUL
LUDVIG GINTEGRA
røheblit
8
4--3--2
,gningnetsva dem litnev-H
argetnI tcapmoC roF .tter
c/c gnintulsna dem .lf.m
.22M mm 05
metsyssrør-2 ,800925 rn.trA
metsyssrør-1 ,900925 rn.trA
LUDVIG STANDARD
”2/1 HAM
gnintulsnarotaidar
36 87 328 FRN
Tilkobling bunn
under; Velg høyre/venstre
04
,gningnetsva dem litnev-H
argetnI tcapmoC roF .lekniv
c/c gnintulsna dem .lf.m
.22M mm 05
metsyssrør-2 ,010925 .rn .trA
.metsyssrør 1 ,110925 .rn .trA
A
Diagonalkobling;
Velg høyre leeller
venstre
naP
lekniV
edegnejG
tter ,rør
gnilbokmelK
relle 21 anoK
eksnø tege rette tcapmoC givduL va gnilbok.m
liTm 51
22iM
k lak5s,2 uxd51taxerPof tnem
t rXo2s2tMråv ed˝n8e/3pxø2l2t rMof relkivtu iV
514245 .rn.t.rrAetkudorp ellenojsknu˝f2/g
1xo2e
2M
nredom dem
C gi0v,d2 uxL61taxerPøjg temmargorpsrøheblit ettelpmok teD
61245 .rn .trA
.retkejsorp etself elådmlist grneislbsoakpliT
rerotaidar
rof gnilbokssyrK
G
Dv dU
.tteIsV
litne
radL
nats
22M gnintulsna ,04 C/C
35 .rn.trA
r5ø01h9e
blit
LUDVIG
INTEGRA
Tilkobling på én side;
B
A
:litneV
0
3
33
04
AT
AMM
Kona 12 eller
15 mm.
Krysskobling for
standard ventilsett.
C/C 40, anslutning M22
Art.nr. 539105
Gjengede
rør, rett
Vinkel
Pexkobling
Alupexkobling
M22 x 3/8˝
M22 x1/2˝
M22 X M22
Pex 15 x 2,5
Art.nr. 542415
Alu16 x 2,0
Art. nr. 542516
Pex 16 x 2,0
Art. nr. 54216
Tilkoblingsmål
Ventil:
A
B
TATilkobling
33 av
0 Ludvig Compact etter eget ønske
Vi utvikler
vårt sortiment for at du skal kunne arbeide
MMA
40 fortløpende
3
Danfoss
40 5
med moderne
og funksjonelle produkter.
Det komplette tilbehørsprogrammet gjør at Ludvig Compact
passer til de fleste prosjekter.
www.lyngson.no
Tilkobling på én side;
VelgKode
høyre
eller
venstre
3 = VS
(venstre
side)
etatsomret go tteslitnev selboklit nak tcapmoC givduL
slitnev serevel netusseD .ediulF go AT ,AMM takirbaf
intulsnarotaidar .kts 2 serevel tetteslitnev liT .ssofnaD
Klemkobling
ofunL
aD
etatsomret go tteslitnev selboklit nak tcap5mo04C gsivsd
slitnev serevel netusseD .ediulF go AT ,AMM takirbaf
intulsnarotaidar .kts 2 serevel tetteslitnev liT .ssofnaD
Velg
høyre
eller
Kode
5 = MV
(midtvenstre
venstre)
8
4--3--2
Tilkobling Side høyre/
venstre
,gningnetsva dem litnev-H
argetnI tcapmoC roF .tter
c/c gnintulsna dem .lf.m
.22M mm 05
metsyssrør-2 ,800925 rn.trA
metsyssrør-1 ,900925 rn.trA
8
Ludvig Compact kan tilkobles ventilsett og termostater av
fabrikat MMA, TA og Fluide. Dessuten leveres ventilsett av fabrikat
Danfoss. Til ventilsettet leveres 2 stk. radiatoranslutninger MAH.
32
H-ventil med avstengning,
rett. For Compact Integra
m.fl. med anslutning c/c
50 mm M22.
Art.nr 529008, 2-rørssystem
Art.nr 529009, 1-rørssystem
2--3--4
edegnejG
tter ,rør
30
Inv R
LUDVIGSTANDARD
STANDARD
LUDVIG
L
MAH 1/2”
radiatoranslutning
NRF 823 78 63
Ludvig
versjoner
Tilkobling
bunn med profilert ellerL
s
under;
høyre/venstre
sett
ellerVelg
lølse
ventiler. Fordeleren ka
a
anslutning.
Diagonalkobling;
L
INTEGRA
LUDVIG
Inv R15
Velg høyre
eller
venstre
In
har integrert vent
modellene
Integra
Panel
radiatorer
A
høyre,50venstre eller sentre
AlternativtLUDVIG
eller venstre side.s
høyre
stå på tilbehør
LUDVIG
INTEGRA
skal
Tilkobling på én side;
28 mellom anslutnin
M
c/c-målet
at
Merk
Velg
høyre
eller
venstre
Kode
6 = MH
(midt
høyre)
a
anslutn
av tur og retur er omventInvnår
R15
Tilkobling Side høyre/
50
venstre 32
30
Tilkobling Side høyre/
Ansluting bT
Inv R
venstre
v
høyre/ venst
Tilkobling bunn
FLEKSIBEL
FORBINDING: FL
F
under; Velg høyre/venstre
Diagonalkobling;
H-ventil med avstengning,
vinkel. For Compact Integra
m.fl. med anslutning c/c
50 mm M22.
Art. nr. 529010, 2-rørssystem
Art. nr. 529011, 1 rørssystem.
A
B
Klemkobling
Kona 12 eller
15 mm.
Krysskobling for
standard ventilsett.
C/C 40, anslutning M22
Art.nr. 539105
8
40
Gjengede
rør, rett
Vinkel
Pexkobling
Alupexkobling
M22 x 3/8˝
M22 x1/2˝
M22 X M22
Pex 15 x 2,5
Art.nr. 542415
Alu16 x 2,0
Art. nr. 542516
16 x 2,0
Tilkobling av Ludvig Compact etter eget Pex
ønske
Tilkoblingsmål
Art. nr. 54216
Vi
utviklerAfortløpende
vårt sortiment for at du skal kunne arbeide
Ventil:
B
med moderne og funksjonelle produkter.
TA
33 0
Det
komplette
tilbehørsprogrammet gjør at Ludvig Compact
MMA
40 3
passer
de fleste
prosjekter.
Danfoss til 40
5
Ludvig Compact kan tilkobles ventilsett og termostater av www.lyngson
fabrikat MMA, TA og Fluide. Dessuten leveres ventilsett av fabrikat
Danfoss. Til ventilsettet leveres 2 stk. radiatoranslutninger MAH.
H-ventil med avstengning,
rett. For Compact Integra
m.fl. med anslutning c/c
50 mm M22.
Art.nr 529008, 2-rørssystem
Art.nr 529009, 1-rørssystem
2--3--4
lekniV
Tilkobling bunn
under; Velg høyre/venstre
Diagonalkobling;
Velg høyre eller venstre
04
,gningnetsva dem litnev-H
argetnI tcapmoC roF .lekniv
c/c gnintulsna dem .lf.m
.22M mm 05
metsyssrør-2 ,010925 .rn .trA
.metsyssrør 1 ,110925 .rn .trA
A
-xeP
gnilbok
lekniV
edegnejG
tter ,rør
5,2 x 51 xeP
514245 .rn.trA
22M X 22M
˝8/3 x 22M
˝2/1x 22M
gnilbokmelK
relle 21 anoK
.mm 51
låmsgnilbokliT
rof gnilbokssyrK
.tteslitnev dradnats
22M gnintulsna ,04 C/C
501935 .rn.trA
LUDVIG INTEGRA
B
A
:litneV
0
3
5
33
04
04
AT
AMM
ssofnaD
40
MAH 1/2”
radiatoranslutning
NRF 823 78 63
”2/1 HAM
gnintulsnarotaidar
36 87 328 FRN
0,2 x 61 xeP
61245 .rn .trA
tilbehør
FLEKSIB
FLEKSIBELT
FUNKSJ
FUNKSJONELT
Diagonalkobling;
Velg høyre eller venstre
-xeP
gnilbok
-xeP
gnilbok
LUDVIG
røheblit
L
Tilkobling av Ludvig Compact etter eget ønske
Vi utvikler fortløpende vårt sortiment for at du skal kunne arbeide
med moderne og funksjonelle produkter.
Det komplette tilbehørsprogrammet gjør at Ludvig Compact
passer til de fleste prosjekter.
40
GIVDUL
Panel
radiatorer
2--3--4
eksnø tege rette tcapmoC givduL va gnilbokliT
k laks ud ta rof tnemit ros t råv ednepølt rof relkivtu iV
.retkudorp ellenojsknuf go enredom dem
C givduL ta røjg temmargorpsrøheblit ettelpmok teD
.retkejsorp etself ed lit ressap
H-ventil med avstengning,
vinkel. For Compact Integra
m.fl. med anslutning c/c
50 mm M22.
Art. nr. 529010, 2-rørssystem
Art. nr. 529011, 1 rørssystem.
A
40
B
LUDVIG INTEGRA
Klemkobling
L
Gjengede
rør, rett
Vinkel
Pexkobling
Alupexkobling
M22 x 3/8˝
M22 x1/2˝
M22 X M22
Pex 15 x 2,5
Art.nr. 542415
Alu16 x 2,0
Art. nr. 542516
Velg høyre
eller venstre
In
modellene
Integra
Inv R15 har integrert vent
A
Alternativt høyre, venstre eller sentre
s
LUDVIG
INTEGRA
stå på høyre
skal
50eller venstre side.
M
Merk at c/c-målet mellom anslutnin
a
av tur og retur er28omvent når anslutn
Kona 12 eller
15 mm.
Krysskobling for
standard ventilsett.
C/C 40, anslutning M22
Art.nr. 539105
Tilkoblingsmål
Ventil:
A
B
TA
MMA
Danfoss
33
40
40
0
3
5
Pex 16 x 2,0
Art. nr. 54216
www.lyngson.n
8
8