Faktaark med oppgaver - SOS

FAKTAARK
BARN PÅ
FLUKT
SMÅSKOLEN
1
B A R N PÅ F L U K T
FAKTA
Afganistan
4 099 452
Palestina
5 473 478
Sudan
3 856 158
Syria
Colombia
6 617 581
«
11 718 429
MANGE PÅ FLUKT
Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden som det er nå. Over 65 millioner
mennesker har måttet reise fra hjemmet sitt fordi det ble for farlig å bo der. Mange flykter
fordi det er krig, men enda flere flykter fordi det ikke finnes nok mat å spise og rent vann
å drikke der de bor.
Det er de som bestemmer i det landet du bor
i som har ansvar for at du er trygg. I noen land
er det de som bestemmer som gjør at det er farlig
å bo i landet. Det er derfor mange vil flykte til
et annet land. I fjor kom over 1 million av verdens
flyktninger til Europa. 30 000 av disse kom hit
til oss i Norge. Mange av dem var barn. FLYKTNINGKONVENSJONEN
Norge har gjort en avtale med flere andre land
i verden om at vi skal hjelpe flyktninger. Den
avtalen heter Flyktningkonvensjonen. Men for at
avtalen skal gjelde må flyktningene først komme
seg ut av landet sitt. Det er det mange som ikke
klarer. Det koster nemlig mye penger å reise.
De aller fleste er derfor på flukt i sitt eget land.
voksne som passer på dem og kan trøste.
SOS-barnebyer jobber for at barn som er alene
skal finne familien sin igjen. Dersom det ikke
går kan barna få ny familie i en SOS-barneby.
«
FARLIG Å VÆRE PÅ FLUKT
Å være på flukt er skummelt og veldig vanskelig.
Barna har opplevd fæle ting og er redde og utslitte. Mange kommer bort fra familien sin når de
er på flukt. Barn som flykter alene er blant de som
har det vanskeligst i hele verden. De har ingen
2
B A R N PÅ F L U K T / FA K TA
« SOS-BARNEBYER
HJELPER BARN SÅ
»
«
DE KAN FÅ DET BEDRE
SYRIA
Syria er et land som ligger i Asia. Her har det
vært borgerkrig i over fem år. En borgerkrig betyr
at det er krig mellom de som bor i landet. I Syria
ble det borgerkrig fordi de som bodde der ikke
likte måten landet ble styrt på. De protesterte og
det likte ikke de som bestemte. Presidenten gikk
derfor til krig mot de som gjorde opprør.
Før det ble krig var Syria et fredelig land, og
mange reiste på ferie dit. Nå er halvparten av
alle innbyggerne på flukt og mange er døde.
Det er vanskelig for barna som bor i Syria.
Over to millioner har ikke lenger en skole å gå
til, og mange har mistet foreldrene sine.
Det er ikke lett å få tak i mat og vann, og andre
viktige ting som mange trenger. SOS-barnebyer
hjelper barn og familier i Syria slik at de skal få
det bedre.
Fakta:
Hovedstad: Damaskus
Størrelse: 186 475 km²
Innbyggertall: 22 264 996
Språk: Arabisk (offisielt), kurdisk og armensk
(minoriteter). Også noe fransk og engelsk.
Religion: Sunnimuslimer (74%), alawitter og andre
muslimske minoriteter (16%), kristne (10%).
Også noen jøder.
Myntenhet: Syrisk pund
Nasjonaldag: 17. april
Dette gjør SOS-barnebyer for
barn på flukt:
Vi hjelper flyktninger i 12 land.
Vi lager «trygge steder» både i Syria og
i flyktning­leirer der barn kan leke.
Vi deler ut mat, tepper, klær og andre viktige ting flyktningene trenger for å ha det bra.
Vi hjelper også til når familier har det vanskelig
fordi de er syke eller har skadet seg og trenger lege.
3
B A R N PÅ F L U K T
«
O P PG AVER
1. Hvor mange mennesker er på flukt i verden i dag?
2. Hvorfor må de flykte?
3. Hva er forskjellen på en borgerkrig og en vanlig krig?
4. Hva heter hovedstaden i Syria?
5. Se på kartet over. Hvor ligger Syria? Fargelegg eller sett et kryss.
6. Hvilken verdensdel tilhører Syria?
AKTIVITET
1. Alle i klassen tegner hver sin tegning som viser det viktigste barn på flukt trenger.
Er det noen som tegner det samme? Snakk om tegningene og om hvorfor det dere har tegnet
er viktig.
2. Tenk igjennom om det er noe klassen/skolen din kan gjøre for at flyktningene skal føle seg
velkommen til Norge. Hva ville du ha ønsket dersom du kom som flyktning til et fremmed land?
«
4
B A R N PÅ F L U K T
«
O P PG AVER
LITT Å SNAKKE SAMMEN OM I KLASSEN:
Hvordan tror dere denne gutten har det?
Hvorfor kan dere se at han har det sånn?
Er det lett eller vanskelig å vite hvordan andre rundt oss har det?
Hva kan vi gjøre dersom vi tror noen ikke har det bra?
Hva kan vi gjøre her vi bor for at flyktninger som kommer til oss får det bra?
Hva kan vi gjøre for at alle de nye som begynner på skolen vår trives og får venner?
5