Bibliotekkjelleren fra kl.15.00-16.00 Torsdag, 29

Har du lyst til å ta en prat med ordføreren?
Foto: Jarle Andersen
Bibliotekkjelleren fra kl.15.00-16.00
Torsdag, 29.september
Onsdag, 26. oktober
Tirsdag, 29.november
Tinn Austbygd/Dølehalle
Mandag, 19.sep. fra kl.18.00-19.00