tästä. - Saamelaisalueen koulutuskeskus

______________________________________________________________________________
GOIKKEHIID GOARRUNGURSA
KARVAKENKIEN OMPELUKURSSI (60d|h)
álgá Tolosis | alkaa Tolosessa 20.9.2016 d.|klo. 17.00
______________________________________________________________________________
Ulbmil | Tavoite:
Oahppi oahppá sárgut minstariid, vadjat ja goarrut goikkehiid .
Opiskelija oppii piirtämään kaavat, leikkaamaan ja ompelemaan karvakengät.
Sisdoallu | Sisältö:
- minstariid sárgun | kaavojen piirtäminen
- gápmasiid vadjan | koipien leikkaaminen
- goarrun | ompeleminen
- vátnan ja vurken | viimeistely ja varastointi
Váldde gursii fárrui | Ota mukaan:
- gápmasiid | koipia
- áimmi | äimän
- suona | suonilankaa
- skierat | sakset
- sistebihttá | palan sisnanahkaa
- jiehkku ja fiellu jos leat | jiekiön ja neskinlaudan jos on
Golut | Kustannukset:
Gursa lea nuvttá, muhto oahppi máksá ja háŋge ieš materiála. Materiálaid sáhttá jearrat
oahpaheaddjis.
Kurssi on maksuton, mutta opiskelija kustantaa ja hankkii itse materiaalin. Materiaalia voi kysellä
opettajalta.
Báiki ja áigi | Paikka ja aika:
Gursa álgá dolosaluodda 1010.
Kurssi alkaa Tolosen pirtillä, Tolosentie 1010.
20.9.2016 d.|klo. 17.00
Oahpaheaddji | Opettaja:
Gurssa oahpaheaddjin lea
Kurssin opettajana on Elisa Ylinampa
Diðoštallamat ja almmuheamit | Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Geavatlaš ordnemiid geažil lea dehálaš almmuhit gursii vahku ovdal go gursa álgá.
Käytännön järjestelyjen takia on tärkeää ilmoittautua kurssille viikkoa ennen kurssin alkua.
Sámi oahpahusguovddáš | Saamelaisalueen koulutuskeskus
www.sogsakk.fi
tel. | puh. 040 572 8398
[email protected]