Översiktskarta - Skog och Lantbruk

6193607
410732
419332
6180807
Skala 1:50000 (1 cm i kartan motsvarar 500 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM
© Metria 2016-09-04
Teckenförklaring
Fastigheter
HÖRBY SÖDERTO 12:5
HÖRBY SÖDERTO 12:6
ESLÖV SEBBARP 4:12
ESLÖV SEBBARP 4:2
Medgivande behövs för varje form av mångfaldigande, spridning, publicering
eller återgivande av denna karta.