Sakliste - Selje kommune

Selje kommune
Innkalling
Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:
Kommunestyret
Kommunehuset - 2. etg.
15.09.2016
Kl. 14:00
Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til
tlf. 57858500 eller til [email protected], slik at varamedlem kan bli kalla inn.
Varamedlem møter etter nærare innkalling.
Orientering:
Politireforma - Vest politidistrikt v/Tormod Hvattum orienterer.
Sakliste
Sak nr.
Sakstittel
051/16
052/16
053/16
054/16
055/16
056/16
057/16
058/16
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Høyringsuttale - Nærpolitireforma
Høyringsuttale - strategisk plan for kysten 2017 - 2025
Val - Endring av grensene til Flatraket røystekrins
Overordna planstartegi 2016 - 2020
Lønspolitisk handlingsplan 2015-2017 - Selje kommune - Revisjon
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 - Selje kommune Rullering
Opnings- og skjenketider for serveringsstadar / Salstider butikkar Forskrift
Skjenkekontroll - Frimannsbuda
Skjenkekontroll - Åhjemsbuda
059/16
060/16
061/16
Eventuelt
Selje, 08.09.16
Stein Robert Osdal
ordfører