Vil du være med? - Svostrup

Julekor
Nu opstarter et
”lejlighedskor”
i Voel
Vil du
være med?
Målgruppe: Alle fra 15 år og opefter, der har lyst til at synge og
opleve fællesskab gennem sang.
Øvning: 5 onsdage fra uge 43 i
tidsrummet 19.30 - 21.00, derefter kaffe og kage.
Opstartsdato: 23. okt.
Sted: Konfirmandstuen i Voel,
Kirkegyden 10, Voel.
Koncert i Voel Kirke
30. november
akkompagneret af lokale musikere
Fremførelse af sangene sker ved
De 9 Læsninger i samarbejde med
Kirsten Vase, Voel Kirke onsdag d.
30. nov. kl 19.30.
Dirigenter: Anna Hougaard og
Heidi Frølund.
Tilmelding: Ingen
For nærmere information kontakt:
Heidi Frølund, 6165 1777