Her kan I læse om aktuelle og afsluttede forsøg, prøvevejledninger

Forsøgsprøver i skoleåret 2016/17
Her kan I læse om aktuelle og afsluttede forsøg, prøvevejledninger og tilmelding.
Aktuelle forsøg

Forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab:
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Tilrettelaeggelse/Forsoegog-dispensation/Aktuelle-forsoegsproever

Forsøg med valgfag som prøvefag:
o 9. klasse: Spansk, Billedkunst, Medier og Musik
o 10. klasse: Metal/motorværksted, Iværksætter og Sundhed og Sociale forhold:
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolensproever/Tilrettelaeggelse/Forsoeg-og-dispensation/Aktuelle-forsoegsproever

Forsøg med prøver i Partnerskab med lokale virksomheder, institutioner og foreninger:
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Tilrettelaeggelse/Forsoegog-dispensation/Aktuelle-forsoegsproever

Forsøg med brug af ordforslagsprogrammer i retskrivningsprøven for elever med
stavevanskeligheder (er forlænget til også at gælde i år). http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVMDK/Content/News/Udd/Folke/2014/Jan/140121-Hjaelpeprogram-til-ordblinde-i-afgangsproeven-iretskrivning

Forsøg med fælles prøve i fysik/kemi og tilbudsfaget naturfag i 10. klasse:
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Tilrettelaeggelse/Forsoegog-dispensation/Aktuelle-forsoegsproever

Forsøg med ekstra projektopgave i matematik/naturfag i 9. klasse:
https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Tilrettelaeggelse/Forsoegog-dispensation/Aktuelle-forsoegsproever
Afsluttede forsøg

Forsøg med adgang til internettet ved skriftlige prøver i dansk er afsluttet og er obligatorisk fra
skoleåret 2016/17.

Forsøg med adgang til internettet ved skriftlige prøver i fremmedsprog evalueres i øjeblikket. Det
har været forsøg i skoleåret 2015/16.