Den franske revolusjon Fil

Mål: Vite hvorfor det ble
revolusjon i Frankrike
• Stendersamfunnet
• Uenigheter mellom gruppene
• Ludvig 16. og Marie Antoinette
Tv2 Skole
Montesquieu og
maktfordelingsprinsippet
Lovgivende
Dømmende
Utøvende
• Kongen trengte penger
• Matmangel i landet
Stenderforsamling 1789
• Hvordan skulle de
stemme?
• Tredjestanden tok saken i
egne hender
• Ny nasjonalforsamling
https://snl.no/Den_franske_revolusjon
Ludvig 16. samlet troppene
sine
Uro og opprør blant folket
Bastillen blir stormet 14. juli
1789
En garde ble opprettet for å
forsvare
nasjonalforsamlingen
https://no.wikipedia.org/wiki/Stormen_p%C3%A5_Bastillen#/media/File:Prise_de_la_Bastille.jpg
Adelen fryktet tredjestanden
– ga avkall på privilegiene
Menneskerettighetserklæringen blir vedtatt av
nasjonalforsamlingen i 1789.
• Alle mennesker er født frie og hadde medfødte
rettigheter.
• Mange av de samme prinsippene fra den amerikanske
uavhengighetserklæringen.
• Statens oppgave er å sikre folkets sikkerhet og
rettigheter
https://no.wikipedia.org/wiki/Kvinnenes_marsj_mot_Versailles#/media/File:Women%27s_March
_on_Versailles01.jpg
Spørsmål:
• Hvilke årsaker var det til den franske revolusjon?
• Hvilke likheter og forskjeller er det mellom den amerikanske og
franske revolusjonen?
- sett opp et venndiagram
• Hva var forskjellen på den amerikanske og den franske
menneskerettighetserklæringen?