Program Post Trade Norway 2016

Post Trade Norway
Oslo, 13. oktober 2016
Program
08.30
Registrering og enkel frokost
09.00
Velkommen ved dagens møteleder
Jan Penne
Divisjonsdirektør DNB
09.10
Hvor viktig er det norske verdipapirmarkedet for utviklingen av norsk næringsliv?
Betyr det noe om vi har lokale aktører og lokal infrastruktur?
Sindre Støer
Administrerende direktør
Verdipapirforetakenes Forbund
Ingebjørg Harto
Direktør Næringspolitikk, NHO
Audun Bø,
Konserndirektør Produkt og Marked Eikagruppen, samt styreleder i VPS
10.00
Pause
Dagens forretningsmodell utfordres fra mange kanter
10.20
Post-trade Transitions
Hva ser en stor internasjonal aktør av utviklingstrekk?
Hvilke muligheter har norske aktører for å «henge med» i krigen?
Innlegget er på engelsk
David Pearson
Head of Post-trade Strategy Fidessa
11.05
Blockchain
Når og hvordan vil denne teknologien treffe verdipapirmarkedet?
Lasse Meholm
Member of the Blockchain team Nordea
11.35
Lunsj
12.35
Vår forretningsmodell utfordres
Hvilke utfordringer vil vi møte og hvordan kan vi møte disse?
Tobias Ohlsén,
CEO and Senior Company Officer Nordics SIX Financial Information
Harald Tesaker
Product Owner Probroker Backoffice Tieto
John-Arne Haugerud
Administrerende direktør VPS
Lasse Meholm
Member of the Blockchain team Nordea
Status for aktuelle regelverkssaker
13.25
Aktuelle saker fra Finanstilsynet
Marte Voie Opland
Seksjonssjef Verdipapirforetak og infrastruktur Finanstilsynet
13.55
Pause
14.15
MiFID 2
Hvilken effekt har MiFID 2 for Trade og Post Trade?
Daniel Lundquist
Head of Sales Trading Sweden & Execution Global ABG Sundal Collier
Eirik Finvold
Avdelingsleder Service Management Oslo Børs
14.45
CSDR
En viktig premiss for fremtidig organisering og rolledeling i det norske verdipapirmarkedet.
Jorunn Blindheim Øystese
Juridisk Direktør VPS
Knut Erik Robertsen
Fagsjef Verdipapirforetakenes Forbund
Arne Adli
Head of Product and Network DNB
15.25
Pause
Compliance
15.45
Compliancefunksjonalitet i Swift systemet
Hvilke muligheter finnes for verdipapirforetakene?
Robert Widmark
Senior Account Director Swift
Torkil Lehn
Head of Risk Control Handelsbanken
16.25
Din digitale adferd - Viktig for deg og din arbeidsgiver
Roar Thon
Fagdirektør sikkerhetskultur Nasjonal sikkerhetsmyndighet
16.55
Avslutning
17.00
Forfriskninger og fingermat