AeroChamber bruksanvisning blokk_maske.qxp

Inhalasjonskammer
Bruksanvisning
0
Forsikre deg om at AeroChamber Plus
inhalasjonskammer er rengjort som
beskrevet og at bruksanvisningen er lest
før bruk.
1
Inhalasjonsaerosol
2
3
4
5
Fjern hetten fra inhalasjonsaerosolen.
Se inn i kammeret for å forsikre deg om
at det ikke er noe inni det.
Sett inhalasjonsaerosolen fast
i kammerets bakstykke.
Rist kammeret og inhalasjonsaerosolen
kraftig 4-5 ganger mens du holder de to
delene godt sammen. Forsikre deg om at
munnstykket på inhalasjonsaerosolen
inne i kammeret peker rett mot ansiktsmasken.
Plasser ansiktsmasken over nese og
munn og forsikre deg om at det blir tett.
6
Trykk inhalasjonsaerosolen ned én gang i
begynnelsen av en rolig inhalasjon. Hold
masken fast mot pasientens ansikt i 5-6
åndedrag. For best resultat bør pasienten
oppmuntres til å puste gjennom munnen.
Utåndingsluften slipper ut av masken
gjennom utåndingsventilen.
For voksenmaske: FLOWSIGnal* fløyten
lager en plystrelyd dersom pasienten
puster inn for raskt.
Dersom pasienten skal ta flere doser,
gjenta punkt 4 til 6 etter 30 sekunder.
GSK 0406
7
* trade marks and registered trade marks of Trudell Medical International.
** trade marks and registered trade marks of GlaxoSmithKline.
Copyright © Trudell Medical International 2005. All rights reserved.
Inhalasjonskammer
Vaskeprosedyre
0
AeroChamber Plus* skal rengjøres som
beskrevet før første gangs bruk, og
deretter hver uke.
1
Fjern bakstykket fra kammeret.
(Ikke ta av ansiktsmasken)
2
La de to delene ligge i 15 minutter i
lunkent vann tilsatt mildt oppvaskmiddel.
Beveg dem forsiktig rundt i vannet.
3
Rist av vannet. Ikke gni delene tørr.
4
La delene stå vertikalt og lufttørke.
5
Sett bakstykket på kammeret igjen når
begge delene er helt tørre.
6
Oppbevaring
GSK 0406
Oppbevar AeroChamber Plus* på et rent
og tørt sted. Bør skiftes ut etter 12
måneders kontinuerlig bruk. Ytre faktorer,
oppbevaring og bruksfrekvens kan
påvirke holdbarheten.
Distributør:
AeroChamber Plus* Valved Holding
Chambers are manufactured in Canada by:
**
725 Third Street,
London, Ontario, Canada N5V 5G4
Email: [email protected]
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00 Faks: 22 70 20 04
www.gsk.no