Stor nok til å stole på, liten nok til å samarbeide med!

Stor nok til å stole på,
liten nok til å samarbeide med!
Bedriftsnett
Bedriftsnett er en moderne kommunikasjonsplattform for mobil og IP-telefoni. Her har vi
samlet alle tjenestene bedriften trenger for
profesjonell kundebehandling og effektiv
kommunikasjon mellom de ansatte.
Fordeler for bedriften
Bedriftsnett bidrar til å gjøre salgs- og
kundebehandling enklere og mer effektiv.
Det kan settes opp automatiske svargrupper,
velkomstmenyer og køer, slik at kundene
raskere kommer frem til riktig person.
Dette øker produktiviteten og minsker
kostnader, slik at ansatte kan bruke
mer tid på verdiskapning i virksomheten.
Fordeler for ansatte
Ansatte kan enkelt styre sin egen tilgjengelighet og se når kolleger er tilgjengelige. Dette
legger til rette for bedre arbeidsflyt, enklere
samarbeid og færre opptattsignal.
Bedriftsnett gir større fleksibilitet til å jobbe
fra hjemmekontor eller på reise, siden ansatte
er frigjort fra kontortelefonen. Alle viderekoblinger og statusendringer kan styres fra
mobilappen, forhåndsdefinerte profiler med
ulike fraværskategorier (møte, på reise, ferie,
syk etc.), eller automatisk fra kalender.
2
3
BEDRIFTSNETT
Sentralbord, call-center og brukertjenester
flyttes opp i skyen, og kan administreres fra
en hvilken som helst enhet – hvor som helst i
verden.
BEDRIFTSNETT
Sentralbord
Sentralbordet passer alle virksomheter. Løsningen
er enkel å bruke og vil bidra til økt produktivitet.
De ansatte får en bedre hverdag, og kundene får
alltid svar.
De som betjener sentralbordet kan se hvem som
ringer og hvilke medarbeidere som er tilgjengelig.
Det er enkelt å fordele og prioritere innkommene
anrop, slik at kundene raskere kommer frem til
riktig person.
Løsningen kan være 100 prosent mobilt eller
kombinere mobil- og IP-telefoni. Den kan også
integreres med eksisterende hussentral.
Automatisk sentralbord med tastevalg
La kundene selv taste seg frem til riktig avdeling
eller person! Menyene er enkle å sette opp og lese
inn. Tastevalgene kan sende samtalene videre til
enkeltnummer (internt og eksternt), til svargrupper
eller til en talemelding.
Tjenesten sørger for mer effektiv håndtering av
innkommende anrop, mindre ventetid og mindre kø
på det betjente sentralbordet.
4
Ett eller flere hovednummer
Tidsstyring av
innkommende samtaler
Bedriftskatalog
«Black- og white-lister»
Integrasjon mot
Exchange kalender
Rapporter og statistikk
5
Call-center
BEDRIFTSNETT
Salg og kundeservice er første treffpunkt og hjertet i
mange virksomheter. Derfor er det svært viktig med
tydelig velkomstmelding, rask responstid og effektiv
behandling.
Call-centeret i Bedriftsnett har avanserte funksjoner
som normalt kun er å finne i dyre, kundeplasserte
løsninger.
Ringegrupper og samtalefordeling
Ventetid og antall i kø
Ferdigheter og kompetanse
Hvilken medarbeider som har vært ledig
lengst
VIP-anrop
Plass i kø ved bruk av tilbakering-funksjon
Visningsnummer på ringegrupper
Sanntids-statistikk
Wallboard viser sanntidsdata på:
Antall medlemmer i svargruppe
Antall medlemmer som er ledig/opptatt
Antall samtaler i kø
Hvor lenge samtalene har stått i kø
Antall besvarte/ubesvarte samtaler
6
7
BEDRIFTSNETT
Profilstyring og
fraværsassistent
Visningsnummer
Brukertjenester
Parallell- eller trippelanrop
for inngående samtale
«Black- og white-lister»
Med Bedriftsnett får de ansatte større frihet
samtidig som de blir mer tilgjengelige. Med
mobilappen har de alltid sentralbordet i lomma og
kan håndtere samtaler og melde seg inn og ut av
svargrupper som om de var på kontoret.
Se hvem som ringer
Via brukerportalen kan man sette opp
detaljerte brukerprofiler som avgjør hvordan
innkommende samtaler skal behandles – basert
på tilgjengelighet og ulike fraværskategorier.
Personlig velkomsthilsen
Aktiv profil kan følge den ansattes kalender, eller
velges manuelt via brukerportal eller mobilapp.
Visningsnummer for utgående samtaler kan også
defineres i profilen.
8
Sette over samtaler
Personlig statistikk
9
BEDRIFTSNETT
11
10
Sende invitasjon til konferanse
Ansatte kan sende ut invitasjon med
konferanse ID og passord via:
SMS
E-post
Oppringing
Muting
Konferanseleder kan ”mute” deltagere.
Deling av skjermbilde og filer
Både konferanseleder og deltagere kan
dele skjermbilder og filer under telefonkonferansen.
Avansert
konferansetjeneste
Inkludert i Bedriftsnett er en moderne
konferansetjeneste. Ansatte i bedriften kan
invitere til konferanse med både interne og
eksterne personer. Det er enkelt å invitere og sette
opp, samt å dele skjermbilder og filer underveis i
telefonkonferansen.
12
Møtestatistikk
Konferanseleder får statistikk over hvem
som deltar og hvor lenge de deltok.
Møtereferat og opptak
Det kan lages “live” møtereferat, slik
at alle deltagere kan se notater/
oppsummering og eventuelt
aksjonspunkter som avtales.
Konferansen kan også tas opp for senere
bruk for de som ikke deltok eller for å
gjennomgå konferansen på nytt.
13
BEDRIFTSNETT
Automatisk innlogging
Det er automatisk innlogging basert
på gjenkjenning av telefonnummer til
deltagere som inviteres. Nye deltagere
logger seg inn med konferanse-ID og
passord.
Kommunikasjonplattformen kan
bestå av følgende tjenester:
IP-telefoni (SIP-trunk)
IP-telefoni (Single-line VoIP og Web-RTC)
BEDRIFTSNETT
Mobiltelefoni
Mobil-app
Web-sentralbord
Call-center tjenester
Avansert profilstyring av samtaler
for brukerne
Telefonmøter
Samordnet
Kommunikasjon
Uansett om man arbeider fra
kontoret, hjemme, på reise
eller ute hos kunde.
Alt på en plass! Vi har
samlet telefon, e-post, chat,
sentralbord, videomøter,
skjermdeling og dokumentdeling i én felles løsning.
Funksjonene er tilgjengelig
fra PC, web, mobiltelefon og
nettbrett.
Skreddersy plattformen ut
fra din bedrifts behov og
gjør hverdagen enklere og
arbeidsplassen mer attraktiv.
14
IM-klienter (chat)
Én til én video og videokonferanser med
skjermdeling
Valgfritt «one-number» ved
utgående samtale
Parallell, trippel eller kvadrupel anrop
på inngående samtale
Statusinformasjon mellom alle typer
klienter og web-sentralbord
Ledig/opptatt i telefon
Møte
Ferie osv.
Kunder med Bedriftsnett kan integrere
«Skype for Business» tjenesten i sin
Samordnet Kommunikasjon.
15
For presentasjon
og gode råd
Ta kontakt med:
NextGenTel
Telefon: 07978
E-post: [email protected]
Les mer om Bedriftsnett:
nextgentel.no/bedrift
Stor nok til å stole på,
liten nok til å samarbeide med!