Faktura - Special Nest

Faktura
Fakturanummer: 8
Fakturadatum: 2016-03-14
Fakturaadress
Niva, Mona
Tossa 211
95393 Karungi
Kundnummer: 342
E-postadress: [email protected]
Ert VAT-nummer:
Beskrivning
Betalningsvillkor: 14 dagar
Förfallodatum: 2016-03-28
Dröjsmålsränta: 10%
Antal á pris (ink. moms)
Totalt (ink.
moms)
Prenumeration Special Nest (Privat) - 6 månad(er). Aktiv
prenumeration: 2016-03-14 - 2016-09-10
6
79,00 kr
474,00 kr
Fakturaavgift
1
19,00 kr
19,00 kr
493,00 kr
Totalt ex moms:
Moms 25%:
394,40 kr
98,60 kr
Att betala
493,00 kr
Ange fakturanummer vid betalning.
Bolagsnamn och adress
Nestinne AB
Villberga Rösa 4
749 51 Grillby
Sverige
E-post: [email protected]
www.specialnest.se
PG: 774987-2
Org nr. 559022-0363
Godkänd för F-skatt