Plakat Bjørgvin diakonikonferanse

BJØRGVIN DIAKONIKONFERANSE
|
HÅP
FOR KVEN - FOR KVA?
|
3. NOVEMBER 2016
Hilde Frafjord Johnson
Finst det håp for flyktningar og innvandrarar?
Henrik Syse og Halvor Nordhaug
Er det håp for vår kristne og humanistiske arv?
Harald Stoltenberg
Tid: Torsdag 3. november 2016, kl. 10-16 // Stad: Salem konferansesenter, Bergen
Frist for påmelding: 21. oktober // Pris: 475,- inkl. lunsj
Påmelding: www.checkin.no
Bjørgvin diakonikonferanse 2016 er ein nasjonal møtestad for
tilsette og frivillige medarbeidarar i kyrkje og samfunn, kyrkjelydar,
institusjonar og organisasjonar.
Kontaktperson: diakonirådgjevar Vetle Karlsen Eide, Bjørgvin bispedømekontor
Tlf: 5530 6478. Mob: 4003 5356. E-post: [email protected]
Harald Stoltenberg
Henrik Syse
Hilde Frafjord Johnson
Halvor Nordhaug
Arr. “Diakoni i Bjørgvin”. Eit økumenisk, ikkje-formelt nettverk av organisasjonar, kyrkjelydar og institusjonar engasjert i
diakonalt arbeid, m.a. Haraldsplass diakonale stiftelse, Kirkens Sosialtjeneste, Kirkens SOS, Signo, Stiftelsen Betanien Bergen,
Kirkens Bymisjon Bergen, Bergen kirkelige fellesråd, Døves menighet Bergen, Bjørgvin bispedømeråd m.fl.
Ill: Julian Benner/ ww.flickr.com
Tro, håp og tilstedeværelse