Ansökan Ateljéstöd 2017-2019

Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Ansökan Ateljéstöd 2017-2019
Sida 1 (3)
Ansökan Ateljéstöd 2017-2019
Notera att ansökningar som saknar obligatoriska bilagor eller är ofullständigt ifyllda inte
tas i beaktande.
KONTAKTUPPGIFTER
Förnamn
Efternamn
Personnummer

Gatuadress/ Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
Hemsida
E-post
Ateljéadress
Jag accepterar beslut per e-post
Postadress
Bank
Årshyra
Clearingnr:
eller
Bankgiro
Kontonummer/Personkonto
Plusgiro
KONSTNÄRLIG BAKGRUND & VERKSAMHET
Konstnärlig inriktning (se nedan för mer information)
Konstnärlig högskoleutbildning
Påbörjades år – examensår
År
Enligt riktlinjer för ateljéstöd antagna i kulturnämnd 2007-10-15 anges att ett kriterium för att erhålla ateljéstöd är högskoleutbildning inom
något av områdena måleri, skulptur, foto, textil, grafik, metall, keramik och glas. Om godkänd högskoleutbildning saknas är det möjligt att få
dispens ifall den sökande kan redovisa omfattande yrkesmeriter.
Kontakt:
[email protected]
www.stockholm.se/kulturstod
Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Ansökan Ateljéstöd 2017-2019
Sida 2 (3)
Separatutställningar 2014-2016
Utställningsplats/ ev. namn på utställningen
Kontaktinformation (tfn, hemsida, el. dyl.)
År
Kontaktinfo. (tfn, hemsida, el. dyl.)
År
Kontaktinfo. (tfn, hemsida, el. dyl.)
År
Samlingsutställningar 2014-2016
Utställningsplats/ ev. namn på utställningen
Kommande utställningar
Utställningsplats/ ev. namn på utställningen
Utsmyckningar 2014-2016
Namn på utsmyckning
Kontakt:
Plats / byggnad
[email protected]
www.stockholm.se/kulturstod
Uppdragsgivare, & ev. kontaktinformation
År
Kulturförvaltningen
Kulturstrategiska staben
Ansökan Ateljéstöd 2017-2019
Sida 3 (3)
Stipendier 2014-2016
Namn på stipendium
Summa
År
Representerad
Här kan du presentera de platser du finns representerad på:
Övrig konstnärlig verksamhet de senaste tre åren
Obligatoriska bilagor till ansökan:
□
Utbildningsbevis (gäller enbart den som söker stödet för första gången)
□
Separat cv/meritförteckning för hela den konstnärliga verksamheten
□
En papperskopia av konstnärlig gestaltning relevant för ansökan eller hänvisning till hemsida med egna bilder
□
Kopia på originalkontrakt (andrahandshyresgäster ska också bifoga kopia på andrahandskontrakt)
Ort
Datum
Namnteckning
Ansökan skickas till:
Kulturförvaltningen
Ansökan ska vara poststämplad senast den 12 november 2016.
Kulturstrategiska staben
Ansökan som faxas eller mailas är inte giltig.
Box 8100
163 08 Spånga
Kontakt:
[email protected]
www.stockholm.se/kulturstod