Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförbara infektioner

Utbildning i smittspårning
vid sexuellt överförbara
infektioner (grundkurs)
Smittskydd Västra Götaland inbjuder till
smittspårarutbildning som riktar sig till personal som
handlägger smittspårning kring sexuellt överförbara
infektioner i Västra Götalandsregionen.
Datum
Tid
Plats
Nivå
Torsdagen den 19 januari 2017
09.00 – 16.00
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg
Södra Hamngatan 59
Grundutbildning
Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att en undersökt
patient smittats av en allmänfarlig sjukdom ska enligt smittskyddslagen
läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens
för uppgiften, försöka få upplysningar från patienten om vem som kan ha
överfört smittan och om andra personer kan ha smittats.
Våren 2007 kom Socialstyrelsens handbok ”Smittspårning vid sexuellt
överförbara infektioner”. Denna bok kommer att delas ut och användas i
utbildningen.
Anmälan
Utbildningen är kostnadsfri. Lunch ingår ej. Anmälan är bindande och
vid uteblivet deltagande debiteras en avgift på 500 kronor. Begränsat
antal platser. Anmäl eller avanmälan senast den 11 januari 2017.
Anmälan görs endast via ovanstående länk ej via mail.
Eventuella frågor kring utbildningen besvaras av Peter Almerson
010-441 24 09 och Cecilia Boberg 010-441 24 11. Frågor om anmälan
besvaras av Marianne Hilding på telefon 010-441 24 27 eller via e-post:
[email protected]
Preliminärt program bifogas, se nästa sida.
Varmt välkomna!
Program
(preliminärt program och tider)
09.00 - 09.15
Kaffe
09.15 – 11.45
Smittskyddslagen
Smittspårarhandboken
Smittspårningens flöde
- första kontakten med index
- smittspårning
- paragrafanmälan
- avslutande av smittspårningen
Diskussion
11.45 – 12.45
Lunch på egen hand
12.45 – 16.00
Hiv och hepatit
Klamydia, gonorré och syfilis
Motiverande samtal, MI
Kaffe på eftermiddagen tar vi när det passar.
Smittskydd Västra Götaland