20 let Nacionalnega odbora UNICEF

IX. MEDNARODNI SIMPOZIJ
O DOJENJU IN LAKTACIJI
9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON BREASTFEEDING AND LACTATION
20 let Nacionalnega odbora UNICEF-a Slovenija za
spodbujanje dojenja
20th Anniversary of the National Committee of UNICEF Slovenia for breastfeeding
promotion
»Dojenje: ključ do trajnostnega razvoja«
»Breastfeeding: A key to Sustainable Development«
Vabimo vas na IX. mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji z naslovom »Dojenje: ključ do trajnostnega
razvoja«, ki bo potekal 7. in 8. oktobra 2016 v Kulturnem centru Laško.
Na simpoziju bodo v družbi slovenskih in tujih predavateljev aktivno izmenjane izkušnje in nova spoznanja
na področju dojenja in laktacije.
Simpozij je namenjen strokovnjakom različnih profilov, ki se ukvarjajo z materami v obporodnem obdobju,
še posebej zdravstvenim delavcem.
KRAJ SREČANJA:
Kulturni center Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško.
PRIJAVA UDELEŽENCEV:
Prijavite se lahko do 26.9.2016. Izpolniti je potrebno prijavnico in jo poslati na Slovenska fundacija za
UNICEF, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana – s pripisom Za Polono Greif, po faksu: 01 583 80 81, ali na
[email protected]
KOTIZACIJA:
180,00 eur (DDV je vključen v ceno). Upokojenci in študentje imajo prost vstop. V kotizacijo je vključena
pravica do udeležbe na predavanjih in v razpravah ter gradivo s povzetki predavanj.
LICENČNE TOČKE:
Udeležba na strokovnem sestanku zagotavlja točke CERP ter licenčne točke zdravnikom (Zdravniška
zbornica) in medicinskim sestram (Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije).
IX. MEDNARODNI SIMPOZIJ
O DOJENJU IN LAKTACIJI
9th INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON BREASTFEEDING AND LACTATION
NAMESTITEV:
V Laškem je na voljo kar nekaj prenočitvenih kapacitet. Z nekaterimi hoteli smo se dogovorili, da
udeležencem simpozija priznajo ugodnejše cene – ob prijavi naj navedejo, da so udeleženci simpozija in da bi
uveljavili naveden popust. Rezervacijo prenočišča uredijo udeleženci sami.
Hotel HUM:
Bivanje 2 dni ( 1 nočitev) 7. - 8.10.2016
Cena dvoposteljne sobe z zajtrkom je 59 eur (upoštevan je že 15 % popust za udeležence simpozija)
Cena enoposteljne sobe z zajtrkom je 38 eur (upoštevan je že 15 % popust za udeležence simpozija)
Kontakt za rezervacije: [email protected] ali po telefonu 082 804 700
Hotel ZDRAVILIŠČE LAŠKO ****
Bivanje 2 dni ( 1 nočitev) 7. - 8.10.2016
Cena dvoposteljne sobe z zajtrkom je 62 eur/osebo (upoštevan je že 27 % popust za udeležence simpozija)
Cena enoposteljne sobe z zajtrkom je 82 eur/osebo (upoštevan je že 21,9 % popust za udeležence simpozija)
Cena vključuje tudi: 50 % popusta na vstop v termalni in savna center, kopalni plašč, internet v sobi
Kontakt za rezervacije: [email protected] ali po telefonu 03 / 42 32 100
Hotel THERMANA PARK LAŠKO ****superior
Bivanje 2 dni ( 1 nočitev) 7. - 8.10.2016
Cena dvoposteljne sobe z zajtrkom je 76 eur/osebo (upoštevan je že 27 % popust za udeležence simpozija)
Cena enoposteljne sobe z zajtrkom je 106 eur/osebo (upoštevan je že 21,5 % popust za udeležence simpozija)
Cena vključuje tudi: 50 % popusta na vstop v termalni in savna center, kopalni plašč, internet v sobi
Kontakt za rezervacije: [email protected] ali po telefonu 03 / 42 32 100
ORGANIZATORJI:
Nacionalni odbor UNICEF-a Slovenija za spodbujanje dojenja,
Društvo svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije
ORGANIZACIJSKI ODBOR:
dr. Borut Bratanič, dr. med., svetnik (predsednik)
Andreja Arnšek Domjan, dr. med.
Gordana Njenjić, mag. zdr. nege, dipl. m. s., babica
prim. Andreja Tekauc Golob, dr. med., IBCLC
Cvetka Skale, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC
Renata Vettorazzi, dipl. m. s., univ. dipl. org., IBCLC
Polona Greif, univ. dipl. soc. ped., Slovenska fundacija za UNICEF.
Dojenje: ključ do trajnostnega razvoja.
Breastfeeding: A key to Sustainable Development
20 LET NACIONALNEGA ODBORA UNICEF-a SLOVENIJA ZA SPODBUJANJE DOJENJA
20th Anniversary of the National committee of UNICEF Slovenia for breastfeeding promotion
Laško, 7. in 8. oktober 2016
PROGRAM
PETEK, 7. oktober 2016 / FRIDAY, 7th October 2016
8.30 – 9.30 Uvod v simpozij / Introduction to symposium
Svečana akademija ob 20. obletnici delovanja Nacionalnega odbora UNICEF-a Slovenija za spodbujanje
dojenja
9.30 – 11.00 Strokovni program / Professional Programme
organizacija teme / moderators:
S. Hoyer / P. Truden Dobrin / B. Bratanič
9.30 – 9.50
Jelka ZUPAN
NPP: WHO in Slovenija, začetki 1997/98.
BFHI: WHO in Slovenia, beginnings in 1997/98.
9.50 – 10.10
Borut BRATANIČ in sod.
20 let NOSD pri UNICEF Slovenija.
Twenty years of UNICEF National Breastfeeding Promotion
Committee activities in Slovenia.
10.10 – 10.30
10.30 – 11.00
Polonca TRUDEN
DOBRIN in sod.
Gibanje pogostnosti dojenja v zadnjih 20 letih v Sloveniji.
Trends in breastfeeding prevalence during past 20 years in
Slovenia.
Odmor / Break
Ogled plakatov / Poster Walks
11.00 – 13.00 Okrogla miza / Round table discussion
Pobuda za Novorojencem prijazne porodnišnice (NPP) in Dojenju prijazne zdravstvene ustanove (DPZU) v
Sloveniji danes in jutri.
Baby Friendly Hospital (BFH) and Breastfeeding Friendly Health Care Unit (BFHCU) initiative in Slovenia
today and tomorrow.
organizacija teme / moderators:
A. Tekauc Golob
11.00 – 11.10
Borut BRATANIČ
Uvod v okroglo mizo NPP in DPZU.
Introduction to the round table discussion.
11.10 – 13.00
Pobuda za NPP in DPZU v Sloveniji - pridobitve in izzivi.
Baby Friendly Hospital initiative and Breastfeeding Friendly Health Care Units - gains and issuses.
13.00 – 14.00 Odmor za kosilo / Lunch break
14.00 – 18.00 Dojenje in laktacija danes / Breastfeeding and lactation today
organizacija teme / moderators:
A. Tekauc Golob / R. Vettorazzi / C. Skale
14.00 – 14.50
Elien ROUW
The high costs of halfhearted breastfeeding support.
Visoki stroški šibke podpore dojenju.
14.50 – 15.50
Adriano CATTANEO
Duration of exclusive breastfeeding and timely
introduction of complementary foods.
Trajanje izključnega dojenja in pravočasno uvajanje dopolnilne
prehrane.
15.50 – 16.10
16.10 – 16.40
Odmor / Break
Ogled plakatov / Poster Walks
Josip GRGURIĆ
Uloga zajednice u promicanju dojenja.
16.40 – 17.10
Anita PAVIČIĆ BOŠNJAK
17.10 – 17.40
Irena ZAKARIJA
GRKOVIĆ
17.40 – 18.00
Vloga družbe pri spodbujanju dojenja.
The role of society and breastfeeding promotion.
Promicanje dojenja u jedinicama intenzivnog nadzora i terapije.
Spodbujanje dojenja v enotah intenzivne nege in terapije.
Breastfeeding promotion in intensive care units.
Iskustva žena koje su dojile dvije godine.
Izkušnje žensk, ki so dojile dve leti.
Experiences of women who breastfed two years.
Razprava / Discussion
SOBOTA, 8. oktober 2016 / SATURDAY, 8th October 2016
9.00 – 13.00 Strokovni program / Professional Programme
organizacija teme / moderators:
M. Žefran Drole / R. Kosem / E. Macun
9.00 – 9.25
Martin BIGEC
Ekologija in ekonomija dojenja.
Ecology and economy of breastfeeding.
9.25 – 9.50
Renata VETTORAZZI,
Tjaša JERAM
Kršitve Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov
materinega mleka na slovenskih spletnih omrežjih.
Violations of the International code of marketing of breast-milk
substitutes at the Slovenian online social networks.
9.50 – 10.15
Evgen BENEDIK
»Moje mleko« rezultati slovenskega projekta.
"My milk" results of Slovenian research project.
10.15 – 10.45
10.45 – 11.10
Odmor / Break
Ogled plakatov / Poster Walks
Andreja TEKAUC GOLOB Epigenetski vplivi materinega mleka.
Epigenetic of mother's milk.
11.10 – 11.35
Andreja POLJANEC,
Polona GREIF
Preplet dojenja in čustev: prostor razvoja uspešnega
dojenja.
Intertwinning of breastfeeding and emotions: the place of
development of a successful breastfeeding.
11.35 – 12.00
Marjeta RAK
NAMESTNIK
Vloga farmacevta v zdravstvenem timu pri obravnavi
doječe mamice.
12.00 – 12.25
Tina BREGANT in sod.
12.25 – 13.00
Razprava in zaključek simpozija /
The role of a pharmacist at the breastfeeding mother consulting.
Rast in razvoj dojenih otrok od prvega meseca do drugega leta
starosti.
Growth and development of the breastfed infants and children
from one month to two years of age.
Discussion and closing remarks