Erot ja uusperheet

Väestöntutkimuslaitos 70 vuotta
Vuosikymmenten kavalkadi
1946–1955
Jälleenrakennuskausi
Mirkka Danielsbacka
”Jälleenrakennuskauden väestöpoliittiset tehtävät”
V. J. Sukselainen, Väestötieteen vuosikirja 1946, ss.7–18
Väestöpoliittinen
tutkimuslaitos perustettiin
syyskuussa 1946
Samana vuonna ilmestyi
Väestötieteen vuosikirja
ensimmäistä kertaa
Väestöpoliittisen tutkimuslaitoksen esimiehenä toimi pitkään sen perustamisesta
lähtien Väestöliiton puheenjohtaja, prof. V.J. Sukselainen (keskellä). Kuvassa Heikki
V. Hertzen ja Aarno Strömmer.
Jälleenrakennuskauden väestöpoliittiset haasteet
Jälleenrakentaminen
Karjalan evakot > 400 000 ihmistä
Suuret ikäluokat > 100 000 lasta vuosittain 1945–50
Työn ja perheen yhdistäminen
Sukupuolitaudit
V. 1947 syntynyt Ilkka ”Emu” Lehtinen viiden nuoremman sisaruksensa ja
äidinäitinsä kanssa, kuva otettu v. 1960.
http://areena.yle.fi/1-3205547
Tutkimuslaitos ja Väestöliitto ajoivat keskeisiä
perhe- ja asuntopoliittisia uudistuksia
Äitiyssuojelulakiesitys 1946
Lapsilisälaki 1948
Aravalainsäädäntö 1949
Asuntosäätiö 1951
Tapiolan puutarhakaupunki 1953
Antti Malinen (2014) Perheet
ahtaalla. Asuntopula ja siihen
sopeutuminen toisen
maailmansodan jälkeisessä
Helsingissä 1944–1948.
Väestöntutkimuslaitoksen
julkaisusarja 59. Väestöliitto.
1956–1965
Perhesuunnittelu ja syntyvyys
Anneli Miettinen
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
1944
1942
1940
Suurista ikäluokista lapsettomuuden lisääntymiseen
ABORTTILAKI 1950
ABORTTILAKI 1970
Ensimmäiset IVF-hoidot
Visuri: Köyhyys ja lastensynnytys, 1968 B-15
Ovatko suomalaisten lastensaantia koskevat
toiveet murroksessa?
Ihanteellinen oma lapsiluku
3,00
2,50
40
2,28
2,39
35
2,45
2,27
1,99
2,00
30
25
1,50
20
15
1,00
10
0,50
5
0,00
0
EB2001
EB2006
VLB2007
EB2011
VLB2015
Väestöliiton Perhebarometri 2015
Lapsilukuihanne
Toive: 0 tai 1 lapsi
1966–1975
Seksuaalinen vallankumous ja FINSEX
Osmo Kontula
Yhdyntöjen aloittamisikä eri syntymäkohorteissa
Suomalaisten sukupuolielämä (TEI)
–myöhemmin FINSEX
Väestöpoliittinen tutkimuslaitos vaihtui Väestöntutkimuslaitokseksi vuonna
1973
FINSEX-tutkimus 2000-luvulla
1976–1985
Jason-lastenkirjat, Camilla Mickwitz 1978
Lastenhoito ja perhepolitiikka
Anna Rotkirch
Changes in the life patterns of families
(Elina Haavio-Mannila & Kyllikki Kari 1980)
1975
1970
1960
Naimisissa olevien naisten työllisyysaste iän mukaan eri vuosina
Pohjustetaan perhepolitiikan 1990-luvun kultakautta
Suomessa
Suviranta, A. & Säntti, R. (1981):
Day care subsidy for the child at
home: A Finnish experiment.
Finnish Yearbook of Population
Research, 19, 96–103.
Lapsiperheiden ajankäyttö edelleen tutkimuskohde
1986 – 1996
Parisuhteet ja erot
Venla Berg
Lindgren, Jarl (1994–1995). Family
formation and structure in Finland.
Finnish Yearbook of Population
Research, 32, 15–18.
Pitkänen, Kari (1986). Marital dissolution
in Finland: towards a long-term
perspective. Finnish Yearbook of
Population Research, 32, 15–18.
1996–2005
Perheen merkitys
Antti Tanskanen
Perhebarometrit alkoivat vuonna 1997
Ismo Söderlingin käynnistämä
Alli Paasikiven Säätiö tukenut aineistonkeruuta
Kuka kuuluu perheeseen?
Paajanen, Pirjo. 2007. Mikä on minun perheeni? - Suomalaisten käsityksiä perheestä vuosilta 2007 ja 1997.
Perhebarometri 2007. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30.
Tutkimme edelleen isovanhemmuutta,
sisarussuhteita sekä tätien, setien ja enojen
antamaa apua jne.
Antti O. Tanskanen & Mirkka Danielsbacka 2016.
Cooperation and conflict:
Sibling Relations in Contemporary Societies.
Finnish Yearbook of Population Research LI
(Supplement).
Helsinki: Population Research Institute.
2005-2016
Asuminen ja muutot
Lassi Lainiala
Tutkimus jatkukoon…
Kiitos!