pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
B&B TOOLS förstärker styrelsen i rörelsesegmentet Momentum Group inför en kommande
särnotering på Nasdaq Stockholm
Som tidigare informerats om har styrelsen i B&B TOOLS AB (publ) påbörjat arbetet för
att förbereda en särnotering av det nuvarande rörelsesegmentet Momentum Group på
Nasdaq Stockholm. Ambitionen är att genomföra noteringen under 2017.
I syfte att ytterligare förstärka styrelsen i det blivande Momentum Group AB har beslut
fattats om att komplettera denna styrelse med Jörgen Wigh, VD & koncernchef för
Lagercrantz Group. Jörgen Wigh har i samband med detta även utsetts till styrelsens
ordförande.
Styrelsen i Momentum Group AB består således av Fredrik Börjesson, Charlotte
Hansson, Stefan Hedelius, Johan Sjö, Gunilla Spongh och Jörgen Wigh som ordförande.
Stockholm den 20 december 2016
B&B TOOLS AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Ulf Lilius, VD & koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 december 2016 kl. 08:00 CET.
B&B TOOLS AB (publ)
Mail address PO Box 10024 SE-100 55 Stockholm Sweden
Visit Linnégatan 18 Stockholm
Tel +46 10 454 77 00 Fax +46 10 454 77 01
Org No 556034-8590 Reg office Stockholm
Web www.bbtools.com