Momentum Lab Stockholm April 2015

MODERN LEDNING, MOMENTUM LAB.
Modern Ledning, Momentum Lab, är för dig som vill fylla på med inspiration eller
ta sats för ett nytt utvecklingssprång. Tidigare deltagare eller ny och nyfiken spelar
ingen roll.
Modern Ledning, Momentum Lab, tar utgångspunkt i aktuella och relevanta
omvärldsfrågor. Grundtemat är ”den stora bilden”och under en dag zoomar vi ut
och expanderar vår förståelse att utveckla helhet, sammanhang, ledning och
integration i alla verksamhetsfrågor.
Tema: IT, organiserande och ledarskap.
Samhällsutvecklingen följer inte de mönster vi
varit vana vid historiskt och nya mönster avlöser
varandra i allt snabbare takt. Överliggande
lättrörliga trendskiften och underliggande
långsammare strukturskiften överlagrar
varandra och skapar tröghet i många
organisationer.
Påverkande på utvecklingen är till stor del
kapacitetsutvecklingen inom ”IT” men också den
ökade regleringen av samhället.
Historiskt har det varit framgångsrikt att kunna hantera verksamheter genom att separera frågor och lösa
delarna var och en för sig, det skapar tröghet idag. För att stödja fler dynamiska och hållbara lösningar så
att smartare verksamheter och samhälle kan utvecklas, behövs istället en ökad integration av frågor.
Att föra in alternativa sätt att tänka tar dock lång tid, hur accelereras det på djupet, basen i detta tror vi är
ledarskapet, ditt och mitt! Vi tror att det handlar mer om att facillitera skapandet av vår framtid än att
styra och reglera produktion med gamla metoder.
Välkommen till en dag för att göra mer nytt och mindre av samma!
Var och När: 17 april kl 10 -16, Stockholm Citykonferensen, Ingenjörshuset Malmskillnadsgatan 46
Pris:
3 500:- (exkl. moms) inkl. lunch och fika.
Anmälan till: [email protected]
Läs mer om oss på: www.modernledning.se
Med vänliga hälsningar
Fredrik Nilsson och Stefan Almér
[email protected]
070 - 551 89 10