מכרז מהנדס- הארכת הגשה

‫לעיריית אופקים‬
‫דרוש‪/‬ה‬
‫מהנדס‪/‬ת הרשות המקומית ‪ -‬הארכה‬
‫עיריית אופקים מודיעה בזאת כי בהתאם לסעיף ‪ 170‬לפקודת העירייה‬
‫נוסח חדש מכריזה בזאת על משרה פנויה כדלקמן‪:‬‬
‫תואר המשרה‪ :‬מהנדס‪/‬ת הרשות‬
‫היקף משרה‪ 100% :‬משרה‪.‬‬
‫תיאור התפקיד‪ :‬הסמכות המקצועית בתחום התכנון הפיזי‪ ,‬לייעוץ לראש הרשות והמועצה וביצוע‬
‫מדיניותן של הוועדה המקומית ושל רשויות התכנון המחוזית והארצית‪ ,‬בכפוף להוראות הדין‬
‫הקיים‪.‬‬
‫עיקרי התפקיד‪:‬‬
‫‪ .1‬תכנון – הסמכות העליונה ברשות לביצוע הליכי תכנון פיזי ברשות והגשתם לדיון בפני הוועדה‬
‫המקומית לתכנון ובנייה‪.‬‬
‫‪ .2‬רישוי – הסמכות העליונה לאישור תכניות בנייה ואכלוס מבנים בתחומי הרשות‪.‬‬
‫‪ .3‬פיקוח – הסמכות העליונה לפיקוח על הבנייה ברשות‪.‬‬
‫‪ .4‬ניהול אגף ההנדסה – ניהול מקצועי של עובדי אגף ההנדסה ברשות והנחייתם המקצועית בביצוע‬
‫פעולותיהם‪.‬‬
‫‪ .5‬ריכוז עבודת הועדה המקומית לתכנון ובנייה – ריכוז עבודת הועדה המקומית לתכנון ובנייה‪.‬‬
‫השכלה ודרישות מקצועיות‬
‫* בעל תואר אקדמי בהנדסה או אדריכלות‪ ,‬שנרכש במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה‬
‫גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ‪.‬‬
‫* רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים‪ ,‬לפי חוק המהנדסים והאדריכלים‪ ,‬תשי"ח – ‪ ( 1958‬סעיף‬
‫‪ ) 1( )4‬לחוק הרשויות המקומיות ( מהנדס רשות מקומית)‪.‬‬
‫דרישות ניסיון‪:‬‬
‫* ניסיון מקצועי‪ :‬של חמש שנים לפחות בתחום של תכנון עיר באחד לפחות מבין התחומים הבאים‪:‬‬
‫פיקוח ורישוי‪ ,‬בניה ציבורית ועבודות ציבוריות‪ ,‬המבוצעות על ידי הרשות או מטעמה‪.‬‬
‫ניסיון ניהולי‪ – :‬ניסיון בניהול של לפחות ‪ 5‬עובדים מקצועיים בתחום התכנון והבנייה‪ ,‬כאשר על‬
‫תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שנתיים לפחות‪ ,‬או כהונה כמהנדס רשות מקומית או ועדת‬
‫תכנון סטטוטורית אחרת‪ ,‬או סגן מהנדס רשות מקומית‪ ,‬למשך זמן של שנתיים לפחות‪ ,‬או ניסיון‬
‫בתפקיד הנדסי במגזר הציבורי במתח דרגות ‪ 40– 42‬ומעלה‪ ,‬למשך פרק זמן העולה על ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫דרישות נוספות‬
‫* שפות – עברית ואנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫* יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה – ‪.OFfICE‬‬
‫* רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון‪.‬‬
‫מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫* הצגה בפני קהל מקצועי‪ ,‬ועדות ציבוריות ובפני גורמי ממשל‪.‬‬
‫* עבודה בשעות לא שגרתיות‪.‬‬
‫* שילוב ראוי בין קידום התכנון והבנייה ברשות לבין האכיפה על הבנייה‪ ,‬בהתאם למאפייני וצרכי‬
‫הרשות‪.‬‬
‫תנאי העסקה‪ :‬שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים‪.‬‬
‫כפיפות‪ :‬כפיפות ניהולית לראש הרשות‪.‬‬
‫בקשות למכרז יש להגיש למנהלת משאבי אנוש בעירייה הגב' שולה דהן עד ליום חמישי ח' סיוון‬
‫תשע"ה ( ‪ )25.6.2015‬בשעה ‪ 12.00‬או ל ת‪.‬ד‪ 1 .‬אופקים‪.‬‬
‫בכבוד רב‬
‫איציק דנינו‬
‫ראש העיר‬