Skjema - Kragerø kommune

Kragerø kommune
Skjema
OPPVEKST
SKOLEFRITIDSORDNING I KRAGERØ KOMMUNE – SØKNADSSKJEMA
(sendes: Kragerø kommune, Oppvekst, Postboks 128, 3791 Kragerø)
Valg av skolefritidsordning (kryss av for den skolen hvor barnet har vedtak om skoleplass)
Helle SFO
Kragerø SFO
Sannidal SFO
Levangsheia SFO
(kun 10 mnd.)
Oppholdstid (kryss av)
Hel plass – 11 mnd – alle hverdager (2690,-)
Deltidsplass – 11 mnd. – hverdager (inntil 60 prosent) (2010,-)
Hel plass – 10 mnd. – følger skoleruta (1980,-)
Deltidsplass – 10 mnd – følger skoleruta (inntil 60 prosent)(1490,-)
I TILLEGG KOMMER 155,- FOR MATPENGER HELPLASS, EVT. 103,- FOR MATPENGER DELT PLASS
Søskenmoderasjon (Det gis pr i dag søskenmoderasjon med 35 % for barn nr. 2)
Navn på evt. søsken:
Ønsket oppstartdato (1.klassinger kan ikke starte før første skoledag)
Dato:
Opplysninger om barnet
Fornavn:
Personnummer:
Adresse:
Språk/morsmål:
Allergi/annet:
Etternavn:
Egen mobil:
Far
Navn:
Adresse:
Personnummer (hvis fakturamottaker):
Telefon/mobil:
Epost:
Mor
Navn:
Adresse:
Personnummer (hvis fakturamottaker):
Telefon/mobil:
Epost:
NB! Det er ikke nødvendig å søke hvert år. Når barnet har fått plass i SFO, beholder barnet plassen helt til den sies opp.
…………………………………………………. (sted/dato) ………………………………………………………………………(signatur)