Klageskjema - Kragerø Sparebank

Klageskjema
Navn/Firma
Fødselsnr/Org.nr
Postadresse
Postnr og poststed
Tlf/Mobil
E-post
Nummererte vedlegg
Hva klager du på?
Skriv hva saken gjelder, hva du mener er gjort feil og hva du ønsker å oppnå ved klagen.
Sted og dato:
Sign:
Sendes til Kragerø Sparebank, Postboks 68, 3791 Kragerø eller [email protected]