Förklaring till avgifter i Karlstad Båtklubb

Förklaring till avgifter i Karlstad Båtklubb
Då vi ofta får frågor angående avgifterna man betalar till klubben, har vi
försökt att förklara det på ett tydligare sätt nedan.
”Inträdesavgift ny medlem” betalar man för att bli registrerad som
medlem och få tillgång till klubbens materiella anläggningstillgångar.
”Årsavgift huvudmedlem” är vad man betalar för att vara medlem i
båtklubben ett år. Denna avgift är uppdelad på 2 stycken poster, en
medlemsavgift som är momsbefriad och en serviceavgift som är
momspliktig. För den summan får man utnyttja båtklubbens faciliteter,
man är olycksfallsförsäkrad genom SBU (Svenska Båtunionen) samt
får tidningen Båtliv.
”Årlig tilläggsavgift för familjemedlemskap” är vad man betalar om
ytterligare en boende inom samma hushåll vill vara medlem.
”Årsavgift för skjul” är vad man betalar till båtklubben för rätten att äga
en andel i skjulföreningen, om man har köpt ett båtskjul. Utöver detta
betalar man en avgift till den skjulföreningen man tillhör.
”Avgift för uteplats” är vad man betalar för att hyra en plats för
vinteruppställning av båt mellan den 1 September till och med den 30
Juni.
”Årsavgift för bryggplats” är vad man betalar till båtklubben för rätten
att äga en andel i bryggplats, om man har köpt en bryggplats. Utöver
detta betalar man en avgift till den bryggförening som man
tillhör.
Styrelsen