Avgift

Intäkter medlem
ÅRSTAVIKENS SEGLSÄLLSKAP
Budgetversion 2017-03-06
Konto
Beskrivning
3001
3002
3003
3004
3004
3005
3006
3006
3007
3011
3008
3009
3010
3016
3030
3037
3038
3090
Medlemsavgift ungdom
Medlemsavgift vuxen
Båtavgift kanot/jolle
Båtavgift roddbåt/jolle
Båtavgift segel/motorbåt
Registreringsavgift kanot
Registreringsavgift roddbåt/jolle
Registreringsavgift segel/motorbåt
Bryggplats
Bryggplats, fast avgift
Uppläggningsplats
Y-bom tillägg
Kranlyft torrsättning
Kranlyft sjösättning
Extraavgifter vid krav
Bryggplats vinter
El, vattenvirvlare
Terminsavgifter ungdom
Böter för utebliven vakt
Böter för utebliven städdag
Böter
Antal
50
620
20
0
340
0
0
30
975
330
5 000
2 446
200
200
0
30
30
0
0
0
0
Föregående år
Avgift
150
300
1 000
1 000
2 500
900
900
2 000
430
310
90
150
700
700
100
1 500
1 000
0
2 000
1 000
1 000
Intäkt
7 500
186 000
20 000
0
850 000
0
0
60 000
419 250
102 300
450 000
366 900
140 000
140 000
0
45 000
30 000
0
0
0
0
2 816 950
Antal
50
620
20
0
340
0
0
30
975
330
5 000
2 446
200
200
0
30
30
20
0
0
0
2017
Avgift
150
300
1 000
1 000
2 500
900
900
2 000
430
310
90
150
700
700
100
1 500
1 000
2 000
2 000
1 000
1 000
Intäkt
7 500
186 000
20 000
0
850 000
0
0
60 000
419 250
102 300
450 000
366 900
140 000
140 000
0
45 000
30 000
40 000
0
0
0
2 856 950
Beskrivning