Läs mer här!

n
e
g
a
d
p
m
org
eb
n, Göt
a
s
s
ä
nska M
e
v
S
å
p
2017
r
e
b
em
1 nov
2
g
a
skapsd
n
u
k
En
Pu
”Här träffar ma
kollegor och ny n
kunder - helt a
målgrupp! rätt
UNDERHÅLLS- OCH ENERGIOPTIMERING av
PUMPSYSTEM
Den 21 november 2017 arrangeras Pumpdagen – kunskapsdagen om pumpsystem i samarbete med Pumpportalen i
Göteborg.
Precis som under Pumpdagen 2016 inbjuds ledande svenska branschföretag att presentera innovationer och lösningar
för underhålls- och/eller energioptimering av pumpsystem (kan vara en enskild komponent i ett pumpsystem).
Den inbjudna målgruppen är beslutsfattare inom processindustri samt VA och energisektorn som får möjlighet att
under en intensiv dag lyssna till intressanta föreläsningar, delta i en frågestund och diskutera problemställningar med
representanter från branschföretagen.
Partnerpaket:
”Fantastiska kontaktmöjligheter!”
Din logo på ALLA marknadsföringsannonser
Möjlighet till give-aways till deltagarna
Din logo exponeras i specifika e-utskick som når ovannämnda målgrupp
Din logo i programmet som delas ut till alla deltagare
Ståbord under seminariet i direkt anslutning till lunch och kaffe- och mingelpauser med möjlighet att
presentera era produkter/tjänster
 Deltagarlista med kontaktuppgifter
 3 konferensbiljetter
Pris: 25 900





Kontakta oss:
Mats Irstam
Anette Thorell
08-522 253 27
08-670 41 85
[email protected] [email protected]
ARRANGÖRER:
SAMARBETSPARTNERS:
Stephan Martins
08-670 41 80
[email protected]
PARTNERS:
SEK
SVENSKA MÄSSAN
21 NOVEMBER 2017
www.pumpdagen.se