Prislista Utgivningsplan

Prislista
Utgivningsplan
Nyhetsbrevet
utkommer varje vardag
till beslutsfattare
inom handelns
alla led.
dagenshandel.se
är branschens
mest välbesökta
nyhetsportal.
35 000
DAGLIGA NYHETE
R PÅ NÄTET –
ma
rs
apr
il
ma
j
jun
i
juli
201
1
jan
feb
dec
nov
sep
t
okt
2011 – 6 oktober
posttidning a, Returadress:
vecka 39 • 30 september
–1,1 %
Dagligvaruhandeln
juli
INTERvJuN 12–13
ANDEL.SE
WWW.DAGENSH
Han tror på
det nya läget
Sällanköpshandeln
–1,2%
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
201
aug 0
MISSA INTE VÅRA
”Det känns
lite vemodigt
att lämna”
Dagens Handel, Box
72001, 181 72 Lidingö
sidvisningar/vecka!
–1,3 %
andreas Giambanco,
butikschef på Boss
NYöppNaT 17
2011
n
n för hela handel
Affärstidninge
Ett av Monkis tre
butikskoncept.
foto: monki
yck
Flera butiksuttr
är Monkis recept
butiks-
tre olika
monki finns nu med
marknaden.
koncept på den svenska
strategi från den
Det är en medveten
och det kan bli
H&m-ägda klädkedjan.
i framtiden.
fler monkikoncept
NYHETER 8–9
ner
Gamla apotek drar
l
Kronans droghandegör
trots en försiktig expansionstakt
att kronans
den hårda konkurrensensig av med 40
göra
droghandel måste
är delvis apoteket
heltidstjänster. Det
droghandel
ab:s butiker som kronans som
tog över efter omregleringen
a.
tynger lönsamhetssiffrorn
11
hållbart
– ett måste
r för
Vikten av CSR-frågo
t
tillväxt och lönsamhe
i fokus på Dagens
dag
Handels seminarie
NYHETER
Livsmedelshandel
m
stärker köpcentru
NYHETER 6–7
höst för de
HUi spår nu en tuffare många censvenska köpcentrumen.
som
trum saknar livsmedelsbutiker,
driver upp försälji en lågkonjunktur
ningen.
att vi ser en dipp.
– mycket tyder på
i sig blir det tufft för
Håller den dippen
många kan få det
köpcentrumen, och
kolterjahn, analytisvårt, säger fredrik
ker på HUi research.
19
KONJuNKTuR &
BöRS
Ungdomslöner
splittrar parterna
ingångslönerna
folkpartiet vill sänka
få ut fler unga på
för ungdomar för att
Handelsanställdas
arbetsmarknaden.
och menar att
förbund sågar förslaget för fack och
fråga
lönebildningen är en
Handel är
arbetsgivare. på svensk
positiv.
man däremot klart
4
NYHETER
vikten av arbetet
– Företag som förstår
frågor på Ikea globalt.
med grön teknologi
är framtidens vinnare,
säger Jeanette
för hållbarhetsSkjelmose, ansvarig
maj-britt reHnström
E R Å R!
40 U TGÅVo R P
N – 38
GÅ N G I V E c k A
UTkoMMER EN
foto:
45 %
av Dagens Handels läsare anser
att dagenshandel.se och Dagens
Handels nyhetsbrev är den viktigaste
källan till nyheter inom handeln!
Källa: SKOP 2011
utkommer en gång i veckan – 38 gånger per år
Utgivningsplan 2013
teknisk information
Nr
Utgivning
Material
1-3
18 jan
10 jan
4
25 jan
17 jan
5
1 feb
24 jan
6
8 feb
31 jan
7
15 feb
7 feb
Färg: CMYK färgseparation
8
22 feb
14 feb
Annonsmaterial – print
9
1 mars
21 feb
10
8 mars
28 feb
Material: Högupplöst, dagspressanpassad PDF,
EPS inkl typsnitt och bilder.
11
15 mars
7 mars
12
22 mars
14 mars
13-14
28 mars
21 mars
15
12 april
4 april
16
19 april
11 april
17
26 april
18 april
18-19
3 maj
25 april
20
17 maj
8 maj
21
24 maj
16 maj
22-23
31 maj
23 maj
24
14 juni
5 juni
25
21 juni
13 juni
26-33
28 juni
20 juni
34
23 aug
15 aug
35
30 aug
22 aug
36
6 sep
29 aug
37
13 sep
5 sep
38
20 sep
12 sep
39
27 sep
19 sep
40
4 okt
26 sep
41
11 okt
3 okt
42
18 okt
10 okt
43
25 okt
17 okt
44
1 nov
24 okt
45
8 nov
31 okt
15 nov
7 nov
47
22 nov
14 nov
48
29 nov
21 nov
49
6 dec
28 nov
50-52
13 dec
5 dec
Spaltbredd: 46, 97, 148, 199, 250 mm
Raster: 100 linjer/tum
Tryckprocess: Rulloffset, Coldset
Papper: 45 gr MFS
Ny teknik
Total färgmängd: 225 %
Inför Butiksleverantörsmässan
Butik
Materialadress
[email protected]
Annonsmaterial – webb
Vikt: max 20kB
Filformat: jpeg, gif, flash
Skickas till: [email protected]
Märk: ”Dagens Handel”
Övrigt
Retail Awards
E-handel
Kassan
Inför SRF
E-handel
Betalningsvillkor:
Priserna är exklusive moms.
Reklamskatt ingår.
Likvid per 10 dagar.
Fakturaavgift tillkommer.
Produktionskostnad:
För produktion av annonser, eller justering/ändring av
annonsmaterial, debiteras produktionskostnad.
Beordningsupplysningar:
Annonser kan flyttas eller annulleras om önskemål meddelas
tidningen senast två månader före införingsdagen. Ansvar
för fel i annons är begränsad till högst annonskostnad. För
skada på grund av uteblivet material eller felaktigt material
ansvaras ej.
Bilagor
Butik
I Dagens Handel kan du också annonsera med egna bilagor
– broschyrer, egen kundtidning, inbjudningar m m. Möjlighet
att editionera geografiskt och branschvis.
Logistik
nDeL.Se
nYHeter på nÄtet – WWW.DagenSHa
sällanköps”Vi lever upp
handeln
– 0,1 %
till våra mål”
dagligvaruhandeln
+ 4,3 %
konjunktur & bÖrs 20
Christian W jansson, vd på kappahl
MISSA INTE VÅRA DAGLIGA NYHETER PÅ NÄTET – WWW.DAGENSHANDEL.SE
Ahmet Önal.
foto: maj-britt rehnström
Han öppnar för
internationell handel
affärsutvecklaren ahmet önal hjälper
turkiska företag att hitta rätt på den
svenska marknaden. internationell
handel behöver inte vara så svårt,
säger han.
– ofta handlar det om att lyssna
på anställda, vänner och släktingar
med bakgrund i andra kulturer för att
hamna rätt.
–1,2%
Sällanköpshandeln
–1,1 %
20
10
Dagligvaruhandeln
jan
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
aug
INTERvJuN 12–13
nov
Många vill slippa
nya kassalagen
”Det känns
lite vemodigt
att lämna”
ma
rs
apr
il
ma
j
jun
i
juli
20
11
Affärstidningen för hela handeln
dec
oktober 2009
vecka 41 • 9 oktober 2009 – 15
sep
t
okt
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
feb
På sPAning 26
juli
miSSa inte våra DagLiga
Cykelmodet
tar ny
fart
Posttidning A, Returadress: Dagens
Handel, Box 72001, 181 72 Lidingö
Kontakta annonsavdelningen för en offert.
posttidning a, Returadress: Dagens Handel, Box 72001, 181 72 Lidingö
46
Tema
–1,3 %
Han tror på
det nya läget
andreas Giambanco,
butikschef på Boss
NYöppNaT 17
vecka 39 • 30 september 2011 – 6 oktober 2011
Affärstidningen för hela handeln
dispens.
ningar, men 3 000 har ansökt om
Vid årsskiftet träder den nya kassaregisterlagen
– Före årsskiftet räcker det att ha beställt
emot
i kraft och redan nu tar Skatteverket
dock vara instal­
som har godkända register, de måste
Nilsson
anmälningar från butiker och företag
lerade senast 1 juli 2010, säger Maria
nyheter 4
skaffat certifierade kassaregister.
anmäl­ på Skatteverket.
Hittills har bara 30 företag skickat in
nyheter 9
Ett av Monkis tre butikskoncept.
foto: monki
LEDAREN
Flera butiksuttryck
är Monkis recept
”Jurymedlemmarna har en
extra tuff uppgift i år – konjunkturläget är ett helt annat.”
monki finns nu med tre olika butikskoncept på den svenska marknaden.
Det är en medveten strategi från den
H&m-ägda klädkedjan. och det kan bli
fler monkikoncept i framtiden.
sidAn 2
Boultbee backar om
parkeringsbommar
NYHETER 8–9
Parkeringsbommarna i skärholmens
centrum har skapat debatt både hos
handlare och kunder, men nu ger
fastighetsägaren med sig och tar bort
Gamla apotek drar ner
Kronans droghandel
dem.
– beslutet hälsades med ovationer från handlarna, säger Ulrika
Lagerqvist, pressansvarig på efm
sverige, som förvaltar skärholmen åt
nyheter 6
boultbee.
veckanS Fråga
Är det bra att revisionplikten
slopas för mindre aktiebolag?
66 % ja, bra att krånglet minskar
28% nej, fusket kommer att öka
8 % nej, det borde vara lika för alla
trots en försiktig expansionstakt gör
den hårda konkurrensen att kronans
droghandel måste göra sig av med 40
heltidstjänster. Det är delvis apoteket
ab:s butiker som kronans droghandel
tog över efter omregleringen som
tynger lönsamhetssiffrorna.
jansson. hans butik Weda textil
människor och grät, berättar Morgan
foto: maj-britt rehnström
handelsplats i södertälje stod
när bränderna härjade på Weda
på att Willys ska byggas klart.
26 februari 2009. nu väntar han
totalförstördes i branden den
I väntan på Willys återinvigning
i Söder­
Mer än ett halvår har gått sedan branden
och ett antal
tälje där tre butiker totalförstördes
kringliggande butiker drabbades hårt.
fullt, men
I dag pågår återuppbyggnaden för
central för att
flera handlare betonar att Willys är
beräknas
handeln ska komma igång. Mataffären
Jansson,
öppna igen i mars 2010, och Morgan
öppna sin när­
som driver Weda textil, är redo att
upp portarna.
liggande lokal så snart Willys slår
14–15
40 U tgåvo r p e r å r!
a n – 36
U t k o m m e r e n gå n g i v e c k
rePortAget
NYHETER 11
Livsmedelshandel
stärker köpcentrum
HUi spår nu en tuffare höst för de
svenska köpcentrumen. många centrum saknar livsmedelsbutiker, som
i en lågkonjunktur driver upp försäljningen.
– mycket tyder på att vi ser en dipp.
Håller den dippen i sig blir det tufft för
köpcentrumen, och många kan få det
svårt, säger fredrik kolterjahn, analytiker på HUi research.
hållbart
– ett måste
Vikten av CSR-frågor för
tillväxt och lönsamhet
i fokus på Dagens
Handels seminariedag
NYHETER 6–7
KONJuNKTuR & BöRS 19
Ungdomslöner
splittrar parterna
folkpartiet vill sänka ingångslönerna
för ungdomar för att få ut fler unga på
arbetsmarknaden. Handelsanställdas
förbund sågar förslaget och menar att
lönebildningen är en fråga för fack och
arbetsgivare. på svensk Handel är
man däremot klart positiv.
NYHETER 4
– Företag som förstår vikten av arbetet med grön teknologi är framtidens vinnare, säger Jeanette Skjelmose, ansvarig för hållbarhetsfoto: maj-britt reHnström
frågor på Ikea globalt.
U T k o M M E R E N GÅ N G I V E c k A N – 38
40 U TGÅVo R P E R Å R!
Annonsavdelningen
Carolina Ramsten
Mediechef
Tel 08-670 41 69
[email protected]
Annalena Ramsten
Mediesäljare
Tel 08-667 81 61
[email protected]
Erica Martins
Mediesäljare
Tel 08-670 41 25
[email protected]
Andreas Tzelidis
Platsannonser
Tel 08-670 41 33
[email protected]
Format och priser
UPPSLAG
HELSIDA/Streamer
Format A
524 x 360 mm
Format B
250 x 360 mm
Pris 4-färg:
A
61 700 kr
Pris 4-färg:
B
35 800 kr
Format C – Första sidan
250 x 50 mm C
E
21 100 kr
HALVSIDA/A4
KVARTsSIDA
Format D
250 x 176 mm
Format F
250 x 90 mm
Pris 4-färg
D
Pris 4-färg: 25 600 kr
G
Format E
199 x 270 mm
Pris 4-färg
27 700 kr
G
F
Pris 4-färg
14 600 kr
Format G
97 x 176 mm
Pris 4-färg
14 600 kr
Begärd placering: 10% tillkommer på ordinarie pris.
Nyhetsbrev
Dagenshandel.se är branschens mest välbesökta
nyhetsportal.
• utkommer varje vardag till 25 000 mottagare
• personligt – direkt i mejlboxen
• tillför nya unika läsare
• s nabb – din annons på plats samma dag
•m
ålgruppen är butiksägare/chefer, centrala inköpare, vd,
marknads- och försäljningschefer, inköpschefer och andra
beslutsfattare inom handelns alla led.
• 12 000 unika besökare/vecka
• över 120 000 exponeringar/månad
• målgruppen är beslutsfattare inom detalj-, service- och
partihandel samt leverantörsledet
A 930 x 120 pixlar11 700:-/vecka
B 468 x 120 pixlar 9 200:-/vecka
C 140 x 140 pixlar 4 500:-/vecka
A 468 x 120 pixlar12 900:-/vecka
B 140 x 140 pixlar 6 300:-/vecka
A
B
35 000
sidvisn
/vecka
A
25 000
mottagare
/dag
B
C
platsannonser Hitta rätt medarbetare på en gång!
Dagens handel
27 kr/ spaltmm i 4-färg
2-spalt 97 mm
8 195 kr
I kombination med platsannons i
Dagens Handel betalar du endast 3 195:-
Kvartsida
148 x 150 mm
250 x 90 mm
12 150 kr
Halvsida
250 x 176 mm
19 900 kr
Helsida
250 x 360 mm
1-spalt 46 mm
29 900 kr
Är du Usports
nya varuhuschef
i Malmö? Toppen
då hörs vi.
Vi på Usports älskar sport och det
aktiva livet, och brinner för att göra
det tillgängligt för så många som
möjligt.
27 oktober slog vi upp dörrarna
till vårt första – och södra Sveriges
största – sport- och outdoorvaruhus
i Stora Bernstorp, Malmö. 5 000
kvadratmeter fyllda från golv till tak
med allt inom sport och outdoor, till
priser som spelar i en helt egen liga.
Dessutom har vi sett till att det är en
upplevelse att handla hos oss.
Vi söker nu en permanent varuhuschef till Malmövaruhuset, som kan ta
över driften från vår försäljningschef
som startat upp verksamheten.
Usports är ett varuhus utöver det
vanliga med högt motiverad personal, och en miljö som ger en riktig
köpupplevelse för kunden. Som
varuhuschef ansvarar du för all drift,
inklusive personal, försäljning, lokal
marknadsföring och kampanjer,
merchandising, lager och ekonomi.
Du arbetar i en miljö med högt tempo,
tillsammans med människor som brinner för det de gör, och som är stjärnor
inom sitt område. Hos oss går det
fort. Och vi har kul.
Du som söker älskar att sälja, brinner för att ge kunden en fantastisk
köpupplevelse, och har gedigen
erfarenhet av att själv driva stora
varuhusorganisationer med budget-,
resultat- och personalansvar.
Förutom formell kunskap inom personal, organisation och ekonomi är
du bra på att hantera och motivera
människor och du ser till att stämningen är på topp. Du är självgående
och tydlig, och upprätthåller en god
ordning genom att skapa, implementera och följa upp rutiner. Du
älskar pulsen i en snabbrörlig miljö,
är proaktiv och reagerar snabbt. Dina
närmaste medarbetare i varuhuset
kommer att vara teamleaders,
lagerchef och merchandiser.
Är det du? Härligt. Skicka ett mail till
[email protected]
3-spalt 148 mm
4-spalt 199 mm
5-spalt 250mm
Vi söker
CHEF
VARUH,US
BORLÄNGE
I VÄRMDÖ
& KALMAR
På www.usports.se kan du läsa mer om oss.
obb
a.se/j
www.biltem
Kontakta Andreas Tzelidis
Fler möjligheter med Dagens Handel
Läses av beslutsfattarna
Dagens Handel når varje vecka ut till företag och
de verkliga beslutsfattarna inom detaljhandeln, dagligvaruhandeln, servicehandeln samt de nya apoteksbolagen. Varje vecka läser närmare 100 000 beslutsfattare Dagens Handel.
Dagens Handel
samarbetar med Svensk Handel
Dagens Handel vänder sig till hela detaljhandeln. Tidningen har sedan många år ett nära samarbete med
branschorganisationen Svensk Handel vars medlemmar
prenumererar på tidningen. Dagens Handel och Svensk
Handel har gemensamma arrangemang på eventsidan.
Hit hör den stora branschgalan Retail Awards samt
konferensen Scandinavian Retail Forum.
seminarier & events
Scandinavian Retail Forum september 2013, Stockholm
Waterfront Congress Center – en kongress och lounge som
vänder sig till dig med ledande befattning inom retail. Det är
mötesplatsen där de senaste trenderna och de viktigaste
frågorna kommer att diskuteras – lokalt och globalt. Här får
besökarna lyssna till koncernchefer och internationella gurus
och ta del av de senaste innovationerna, trenderna och
rönen inom retail. Ämnen som berörs är bland annat IT,
logistik, marknadsföring, HR/Management, hållbar handel,
sociala medier och mobila lösningar för handeln.
Besök gärna retailforum.se och ta del av 2012 års
program och talare.
Retail Awards 2013 går av stapeln den 20 maj på
Stockholm Waterfront Congress Center. Retail Awards är
handelsgalan där vinnarna till handelns stora pris koras.
Ceremonin äger rum under festliga förhållanden med
sittande 3-rättersmiddag och artistuppträdanden.
Besök gärna retailawards.se och ta del av galan 2012.
Executive Forum
Dagens Handel arrangerar också skräddarsydda events
så som frukostseminarier och VD middagar.
marknadstorget
Marknadstorget är en effektiv och kostnads­optimal annonsplats för produkter,
tjänster, ut­­rustning, utbildning med mera. Med en annons på Marknadstorget
syns du kontinuerligt och får en oslagbar räckvidd och träffsäkerhet.
* Notera: bokas per kalenderår
Dagens HanDel vecka
22 nyöppnat
ceNtruMButiK. Franchisetagaöppna en
ren Shirin Movaffagh ska
i Huddinge
ny The Phonehouse-butik
har109
centrum. The Phonehouse
butiker varav åtta drivs tillsammans
nyinNyStart. Den 25 september
i Luleå. Butiversion
ten sin nya centrumbutik
vigde JC en uppgraderad
Konsum
55 i
ken har fått namnet Coop
av sin butik på Drottninggatan
matbutik
en starLoet. Konsum utlovar en
Stockholm. Butiken har fått
ekologiska
erbjuder
med ett brett sortiment av
kare inriktning på jeans och
för alla som
female, JC
och närproducerade varor
de egna varumärkena JC
förtydliga
bor i området.
male samt Crocker. För att
öppet
den 420 kvaMatbutiken kommer att ha
den nya inriktningen har
En frukostdin butik.
till klockan 23 varje kväll.
stora butiken fått en ny färg
har också öppnat
Sida 1 dratmeter
och1lunchrestaurang
09-09-28 14.33
blåfärgat neonljus.
30
med
Den
LuLeå.
i
199x120:Layout
KoNSuM
Ny
inne i butiken.
Diligentiaannons_
Norrbotseptember invigde Konsum
Har du
Öppnar du ny butik?
Berätta
fått nya hyresgäster?
som
för dina kollegor vad
händer. Mejla till [email protected]
handel.se och berätta
bild från
Skicka gärna med en
med franchisetagare.
september
duBBeLt upp.Den 24
invigde Netto sin andra livsmedelsbu114: e
tik i Lidköping. Det blir Nettos
priskedjan
WiLLyS aNdra. Låg
butik i
Willys har öppnat en andra
Eskilstuna. Den 4 000 kvadratmeter
23 septemstora butiken invigdes den
Willys
ber och har runt 30 anställda.
i Folkesta
första butik i staden ligger
att driköpcentrum och den kommer
butiken.
vas parallellt med den nya
handlar i våra köpcentrum
950 tusen unika kunder
i närområdena.
Sveriges befolkning bosatt
november
NätBÖcKer. Den 13
ett nytt
öppnar Akademibokhandeln
In i Sundsvall.
butikskoncept i gallerian
bokhanDet nya konceptet ger utöver
tillgång
delns vanliga sortiment även
i butiken.
till nätbokhandel Bokus
Sundsvall får
Nyöppningen innebär att
sin andra Akademibokhandel.
mer än halva
Tolv köpcentrum. Med
Tala om köpkraft.
aktörer inom det här området.
en av Sveriges ledande
Detta gör Diligentia till
Därför bedriver vi ett ständigt
en levande organisation.
Under de närmaste
För oss är varje köpcentrum
förnya och öka attraktivitetsfaktorn.
våra 950.000 besökare
utvecklingsarbete för att
Allt med sikte på att göra
åren planerar vi miljardinvesteringar.
nöjdare.
nöjda. Eller ännu hellre:
Diligentia och våra köpcentrum.
om du vill veta mera om
Besök www.diligentia.se
Vi söker en driftig och affärsinriktad
lare
Uthyrare/Projektutveck
Köpcentrum
Lagerhaus
LagerHauSButiK .
i Linköping
har öppnat sin första butik
Butiken är
i före detta Gallerian Gyllen.
i Sverige.
inredningskedjans 31:a butik
Lagerhaus, som ingår i Åhlénsgrupoch
pen, har en hög expansionstakt
i Svemålet är att ha 40–50 butiker
i
rige. Butiken är en fullsortimentsbutik
trappa upp.
två plan, gatuplan och en
tjänsten och ansökan,
För mer information om
ens.se
gå till www.fasticonkompet
ing
Specialister på fastighetsrekryter
www.diligentia.se
41 • 2009
precis
butiken i Sverige och kommer
inriktade
som tidigare butiker att vara
tio
på låga priser. I butiken kommer
deltidsanställda att arbeta, inklusive
personal.
oktober öppNätdagS. Den femte
en ny butik
nade Peak performance
för alla
på internet som är tillgänglig
är aktivt. På
Eu-länder där företaget
av kläder
nätet erbjuds hela sortiment
och casualför skidåkning, träning, golf
till
kollektionen. Plaggen levereras
priset är
dörren inom 48 timmar och
egna butiker
detsamma som i kedjans
plus leveranskostnaden.
Marknadstorget
Coola skinnställ eller
sexiga underkläder?
Vi finansierar
butiksinredningar
på leasing.
Kontakta oss för en
FormatFormat
46 x 80 mm
97 x 80 mm
24 700 kr/år
13 300 kr/år
kläder du saluför,
Oavsett vilken typ av
sak. Nämligen att
så vågar vi lova en
rätt hängare
du kommer att hitta exakt
hos oss.
- Att hänga med oss lönar
sig!
offert.
Vi finansierar butiksinredningar på leasing.
Kontakta oss för en offert.
Ring 08-446 67 50 eller
besök www.finfack.se
Ring 08-446 67 50 eller
besök www.finfack.se
We care about your brand!
www.promotionab.com
tel: 08/4620031
Tel 0510-868 10 • www.nordichangers.se
torget
MArknAds
Annonsering
Angela Hampl
75
08-670 41
[email protected]
-"-­(&/
4­,3",035#&5"-/*/("3*"-SNJOBMFS
4WFSJHFTTUÚSTUBMFWFSBOUÚSBWLPSUUF FSNJOBM
LBOOVFSCKVEBEJHFODIJQLMBS1*/U
4LBõBEJHFOTÊLFSMÚTOJOH
NPUCFESÊHFSJFS
7JMFWFSFSBSEJOUFSNJOBM
JOPNUJNNBS
Tel 08-462
00 31
3JOH
för 9 kameror
Komplett
Din framgång
– vårt mål!
www.prokabekonomi.se
| Malmö
| Stockholm | Göteborg
Falun | Västerås
Digitalt
övervakningssystem
21.800:- exkl.
moms
i priset
9 kameraingångar
Digitalinspelare
ingår
med
4 kameror
internet
nätverk eller
mm
material
kameror via
ta ut inspelat
överfallsknappen
att nå alla
trycker på
larm
för att snabbt
* Möjlighet
går, när man
händelse eller
svenska
) samt DVD-brännare
* Meny på
inbrottslarmet Snabbsökning av tid,
( kan utökas
rörelse, när
in, tex vid
* 320 GB Hårddisk
sätt att spela med MPEG-4 komprimeringsteknik.
* Flera olika
* Högre lagringskapacitet
0.1Lux, 510TVL
* 4 st TVCCD-462COL,
till 9 kameror
2.8-10mm
strömförsörjningen
* 4 st objektiv
som klarar
* 4 st kamerafästen
med splittbox
till hårddiskinspelaren
5 kameror
* 1 st nättransformator
ytterligare
att ansluta
* Möjlighet
ingår ej i paketpriset
* OBS! Monitor
når över
Dagens Handel
31 000 beslutsfattare
i 14 000 företag
med tillsammans
250 000 anställda.
säljkanaler
Vilka nya
vill du öppna?
Vartannat nummer
hela året!
För mer information
Monacor Industrigatan
besök oss
8 28636 Örkelljunga
på www.monacor.nu
Tel: 0435-563
30 Fax: 0435-44
Annonsavdelningen
41 00
Tel 08-670
[email protected]
84 30 Email:
#MBOEBEJOF
HFOTBMMBE
K6G6CC6CI>9C>C<
@yEHEu>BEJAH#
HIDGHtA?6C9:
>bejahkVgdgi^aa
dgY^cVg^Zeg^h
*%
@[email protected]/
För bokning eller
mer info kontakta
Angela Hampl
Tel 08-670 41 75
[email protected]
för mer information
- 410 410 & marginalen i F&G avdelningen
Ring 0771
försäljningen
sätt att öka
I>9H6B67!7dm),%)*!&%%,)[email protected]=DAB
`jcYhjeedgi%'%"*,*+**lll#i^YhVb#hZ
www.kalundbladh.se
Ett nytt
Tel 0911-312 00, www.nybutik.se
NU även med auktioner!
Marknadstorget.com är en köp- och säljsajt för nya och begagnade produkter.
Här kan företag lägga ut sina produkter och tjänster till försäljning mot respektive bransch.
För mer info och erbjudande kontakta Andreas Tzelidis, tel 08-670 41 33, [email protected]
Mentor Communications AB – ett företag inom Mentor Online, Box 72001, SE-181 72 Lidingö
Tel. +46 (0)8-670 41 00, fax +46 (0)8-661 64 55, www.mentoronline.se