Prislista Utgivningsplan

Prislista
Utgivningsplan
Nyhetsbrevet
foto: dagMar forNe
20
13
jan
fe
b
juni
Prenumerera På
dagens handels
nyhetsBrev.
skanna koden
med din moBil.
till beslutsfattare
inom handelns
alla led.
Affärstidningen för hela handeln
Kvinnliga chefer
förändrar löneläget
Kvinnorna tar plats i handelsföretagens ledningsgrupper. Men deras
löner halkar efter männens. Det visar
ny chefslönestatistik från Ledarna. Det
kvinnor är bäst på tycks inte premienyheter 4–5
ras.
H&M satsar
sportigare
H&M höjer ribban för sportsortimentet
för att vara med och tävla i ett lukrativt
marknadsavsnitt. i början på nästa år
lanserar den svenska modejätten en
större sportkollektion. Sportkläderna
kommer att säljas i utvalda H&Mbutiker med premiär i ett femtontal
nyheter 6
länder.
sidvisningar/vecka!
nyheter 5
vecka 14 • 5 april 2013 – 11 april 2013
höga chefslöner är knutet till kön.
35 000
juli
au
g
se
pt
ok
t
no
v
de
c
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
foto: Maj-Britt rehNströM
dagenshandel.se
är branschens
mest välbesökta
nyhetsportal.
miSSa inte våra DagLiga nYHeter på nÄtet – WWW.DagenSHanDeL.Se
Fjällkassen
sällanköps–1,2%
handeln
tar fart
–2,1 %
Medstop
dagligvaruhandeln
branschglider
hallå där… 10
–0,4 %
fe
b2
0
m 12
ar
s
ap
ril
m
aj
Posttidning B, Avsändare: Dagens Handel, Box 72001, 181 72 Lidingö
utkommer varje vardag
Handelsavtalet klart:
1 700 kronor på tre år
mood
samlar nytt mode
Nu är avtalet klart för en kvarts miljon
anställda på privata butiker och lager.
Parterna kom utan konflikter och hjälp av
medlare fram till ett treårigt avtal, där de
handelsanställda får löneökningar på
samma nivå som i industrin: 6,8 procent.
Samtidigt byggs föräldralönen ut till sex
månader.
nyheter 5
LYXLÄGE
Varuhus och Brothers
ljuspunkter hos RNB
JC är fortsatt en kvarnsten om halsen
för rNB. Men modebolaget saknar
inte ljuspunkter: en nyemission ger
friska pengar, varuhusverksamheten
går bra och ledningen ser rejäla potentialer med ett Brothers som
befriats från systerkonceptet Sisters.
nyheter 10
MQ öppnar fler
slimmade butiker
MQ-kunderna gillar kedjans nya, mindre butiker. Nu höjer modekedjan
takten på nyöppningarna och ser över
sin varumärkesmix.
Med högprofilerade
varumärken vänder
sig NK Stockholm till
stamkunder och
turister. Kinesiska
och ryska turister hör
till dem som omfamnat varuhusets
internationella
lyxprofilering.
företaget 8–9
nyheter 11
foto: KRIStIAN LoVEBoRG
En partner. En plattform. Alla möjligheter.
DAGLIGA NYHETE
R PÅ NÄTET –
2011 – 6 oktober
ma
rs
apr
il
ma
j
jun
i
juli
201
1
jan
feb
dec
nov
sep
t
okt
juli
vecka 39 • 30 september
–1,1 %
Dagligvaruhandeln
201
aug 0
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
INTERvJuN 12–13
ANDEL.SE
WWW.DAGENSH
Han tror på
det nya läget
Sällanköpshandeln
–1,2%
posttidning a, Returadress:
Dagens Handel, Box
72001, 181 72 Lidingö
Vi skapar förutsättningar för framgångsrik e-handel.
MISSA INTE VÅRA
”Det känns
lite vemodigt
att lämna”
–1,3 %
andreas Giambanco,
butikschef på Boss
2011
Affärstidningen
Ett av Monkis tre
NYöppNaT 17
för hela handeln
butikskoncept.
foto: monki
yck
Flera butiksuttr
är Monkis recept
butiks-
tre olika
monki finns nu med
marknaden.
koncept på den svenska
strategi från den
Det är en medveten
och det kan bli
H&m-ägda klädkedjan.
i framtiden.
fler monkikoncept
NYHETER 8–9
ner
Gamla apotek drar
l
Kronans droghandegör
trots en försiktig expansionstakt
att kronans
den hårda konkurrensensig av med 40
göra
droghandel måste
är delvis apoteket
heltidstjänster. Det
droghandel
ab:s butiker som kronans som
tog över efter omregleringen
a.
tynger lönsamhetssiffrorn NYHETER 11
hållbart
– ett måste
r för
Vikten av CSR-frågo
t
tillväxt och lönsamhe
i fokus på Dagens
dag
Handels seminarie
Livsmedelshandel
m
stärker köpcentru
NYHETER 6–7
höst för de
HUi spår nu en tuffare många censvenska köpcentrumen.
som
trum saknar livsmedelsbutiker,
driver upp försälji en lågkonjunktur
ningen.
att vi ser en dipp.
– mycket tyder på
i sig blir det tufft för
Håller den dippen
många kan få det
köpcentrumen, och
kolterjahn, analytisvårt, säger fredrik
ker på HUi research.
19
KONJuNKTuR &
BöRS
Ungdomslöner
splittrar parterna
ingångslönerna
folkpartiet vill sänka
få ut fler unga på
för ungdomar för att
Handelsanställdas
arbetsmarknaden.
och menar att
förbund sågar förslaget för fack och
fråga
lönebildningen är en
Handel är
arbetsgivare. på svensk
positiv.
man däremot klart
NYHETER 4
vikten av arbetet
– Företag som förstår
frågor på Ikea globalt.
med grön teknologi
är framtidens vinnare,
säger Jeanette
för hållbarhetsSkjelmose, ansvarig
maj-britt reHnström
E R Å R!
40 U TGÅVo R P
N – 38
GÅ N G I V E c k A
UTkoMMER EN
foto:
U t k o m m e r e n gå n g i v e c k a n – 38
40 U tgåvo r p e r å r!
www.jetshop.se
45 %
av Dagens Handels läsare anser
att dagenshandel.se och Dagens
Handels nyhetsbrev är den viktigaste
källan till nyheter inom handeln!
Källa: SKOP 2011
Utgivningsplan 2013
Nr
Utgivning
Material
1-3
18 jan
10 jan
4-5
25 jan
17 jan
teknisk information
Tema
Spaltbredd: 46, 97, 148, 199, 250 mm
Raster: 100 linjer/tum
Tryckprocess: Rulloffset, Coldset
Papper: 45 gr MFS
Total färgmängd: 225 %
6
8 feb
7
15 feb
7 feb
8-9
22 feb
14 feb
10
8 mars
28 feb Inför Butiksleverantör
11
15 mars
12-13
22 mars
14
31 jan Ny teknik
Annonsmaterial – print
Material: Högupplöst, dagspressanpassad PDF,
EPS inkl typsnitt och bilder.
7 mars Retail Awards finalistbilaga
27 mars
15-16
12 april
4 april
17
26 april
Materialadress
[email protected]
Annonsmaterial – webb
Vikt: max 20kB
Filformat: jpeg, gif, flash
14 mars Butik
5 april
Färg: CMYK färgseparation
Skickas till: [email protected]
Märk: ”Dagens Handel”
Övrigt
18 april Säkerhet
Betalningsvillkor:
Priserna är exklusive moms.
Reklamskatt ingår.
Likvid per 10 dagar.
Fakturaavgift tillkommer.
18-19
3 maj
25 april
20-21
17 maj
8 maj
22-23
31 maj
24
14 juni
25-33
21 juni
13 juni
34-35
23 aug
15 aug Kassan
Beordningsupplysningar:
Annonser kan flyttas eller annulleras om önskemål meddelas
tidningen senast två månader före införingsdagen. Ansvar
för fel i annons är begränsad till högst annonskostnad. För
skada på grund av uteblivet material eller felaktigt material
ansvaras ej.
36-37
6 sept
29 aug Inför SRF
Bilagor
38-39
20 sept
40-41
4 okt
42-43
18 okt
46-47
15 nov
12 sep Multikanalförsäljning
26 sept
I Dagens Handel kan du också annonsera med egna bilagor
– broschyrer, egen kundtidning, inbjudningar m m. Möjlighet
att editionera geografiskt och branschvis.
Kontakta annonsavdelningen för en offert.
7 nov Logistik
nDeL.Se
nYHeter på nÄtet – WWW.DagenSHa
sällanköps”Vi lever upp
handeln
– 0,1 %
till våra mål”
dagligvaruhandeln
+ 4,3 %
konjunktur & bÖrs 20
Christian W jansson, vd på kappahl
MISSA INTE VÅRA DAGLIGA NYHETER PÅ NÄTET – WWW.DAGENSHANDEL.SE
Ahmet Önal.
foto: maj-britt rehnström
Han öppnar för
internationell handel
affärsutvecklaren ahmet önal hjälper
turkiska företag att hitta rätt på den
svenska marknaden. internationell
handel behöver inte vara så svårt,
säger han.
– ofta handlar det om att lyssna
på anställda, vänner och släktingar
med bakgrund i andra kulturer för att
hamna rätt.
20
10
jan
andreas Giambanco,
butikschef på Boss
NYöppNaT 17
foto: monki
NYHETER 8–9
Gamla apotek drar ner
Kronans droghandel
dem.
– beslutet hälsades med ovationer från handlarna, säger Ulrika
Lagerqvist, pressansvarig på efm
sverige, som förvaltar skärholmen åt
nyheter 6
boultbee.
5 dec
Han tror på
det nya läget
Flera butiksuttryck
är Monkis recept
Parkeringsbommarna i skärholmens
centrum har skapat debatt både hos
handlare och kunder, men nu ger
fastighetsägaren med sig och tar bort
Är det bra att revisionplikten
slopas för mindre aktiebolag?
13 dec
–1,1 %
–1,3 %
Affärstidningen för hela handeln
monki finns nu med tre olika butikskoncept på den svenska marknaden.
Det är en medveten strategi från den
H&m-ägda klädkedjan. och det kan bli
fler monkikoncept i framtiden.
Boultbee backar om
parkeringsbommar
veckanS Fråga
50-52
Sällanköpshandeln
Dagligvaruhandeln
Ett av Monkis tre butikskoncept.
sidAn 2
21 nov
–1,2%
dispens.
ningar, men 3 000 har ansökt om
Vid årsskiftet träder den nya kassaregisterlagen
– Före årsskiftet räcker det att ha beställt
emot
i kraft och redan nu tar Skatteverket
dock vara instal­
som har godkända register, de måste
Nilsson
anmälningar från butiker och företag
lerade senast 1 juli 2010, säger Maria
nyheter 4
skaffat certifierade kassaregister.
anmäl­ på Skatteverket.
Hittills har bara 30 företag skickat in
”Jurymedlemmarna har en
extra tuff uppgift i år – konjunkturläget är ett helt annat.”
29 nov
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
vecka 39 • 30 september 2011 – 6 oktober 2011
nyheter 9
LEDAREN
48-49
INTERvJuN 12–13
aug
Många vill slippa
nya kassalagen
”Det känns
lite vemodigt
att lämna”
nov
Affärstidningen för hela handeln
ma
rs
apr
il
ma
j
jun
i
juli
20
11
oktober 2009
vecka 41 • 9 oktober 2009 – 15
dec
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
sep
t
okt
På sPAning 26
feb
24 okt Inför SRF Store
miSSa inte våra DagLiga
Cykelmodet
tar ny
fart
juli
Handel, Box 72001, 181 72 Lidingö
10 okt Butik
posttidning a, Returadress: Dagens Handel, Box 72001, 181 72 Lidingö
1 nov
5 juni Multikanalförsäljning
Posttidning A, Returadress: Dagens
44-45
23 maj Retail Awards vinnarbilaga
Produktionskostnad:
För produktion av annonser, eller justering/ändring av
annonsmaterial, debiteras produktionskostnad.
66 % ja, bra att krånglet minskar
28% nej, fusket kommer att öka
8 % nej, det borde vara lika för alla
trots en försiktig expansionstakt gör
den hårda konkurrensen att kronans
droghandel måste göra sig av med 40
heltidstjänster. Det är delvis apoteket
ab:s butiker som kronans droghandel
tog över efter omregleringen som
tynger lönsamhetssiffrorna.
jansson. hans butik Weda textil
människor och grät, berättar Morgan
foto: maj-britt rehnström
handelsplats i södertälje stod
när bränderna härjade på Weda
på att Willys ska byggas klart.
26 februari 2009. nu väntar han
totalförstördes i branden den
I väntan på Willys återinvigning
i Söder­
Mer än ett halvår har gått sedan branden
och ett antal
tälje där tre butiker totalförstördes
kringliggande butiker drabbades hårt.
fullt, men
I dag pågår återuppbyggnaden för
central för att
flera handlare betonar att Willys är
beräknas
handeln ska komma igång. Mataffären
Jansson,
öppna igen i mars 2010, och Morgan
öppna sin när­
som driver Weda textil, är redo att
upp portarna.
liggande lokal så snart Willys slår
14–15
40 U tgåvo r p e r å r!
a n – 36
U t k o m m e r e n gå n g i v e c k
rePortAget
NYHETER 11
Livsmedelshandel
stärker köpcentrum
HUi spår nu en tuffare höst för de
svenska köpcentrumen. många centrum saknar livsmedelsbutiker, som
i en lågkonjunktur driver upp försäljningen.
– mycket tyder på att vi ser en dipp.
Håller den dippen i sig blir det tufft för
köpcentrumen, och många kan få det
svårt, säger fredrik kolterjahn, analytiker på HUi research.
hållbart
– ett måste
Vikten av CSR-frågor för
tillväxt och lönsamhet
i fokus på Dagens
Handels seminariedag
NYHETER 6–7
KONJuNKTuR & BöRS 19
Ungdomslöner
splittrar parterna
folkpartiet vill sänka ingångslönerna
för ungdomar för att få ut fler unga på
arbetsmarknaden. Handelsanställdas
förbund sågar förslaget och menar att
lönebildningen är en fråga för fack och
arbetsgivare. på svensk Handel är
man däremot klart positiv.
NYHETER 4
– Företag som förstår vikten av arbetet med grön teknologi är framtidens vinnare, säger Jeanette Skjelmose, ansvarig för hållbarhetsfoto: maj-britt reHnström
frågor på Ikea globalt.
U T k o M M E R E N GÅ N G I V E c k A N – 38
40 U TGÅVo R P E R Å R!
Annonsavdelningen
Carolina Ramsten
Mediechef
Tel 08-670 41 69
[email protected]
Annalena Ramsten
Mediesäljare
Tel 08-667 81 61
[email protected]
Erica Martins
Mediesäljare
Tel 08-670 41 25
[email protected]
Format och priser
UPPSLAG
HELSIDA/Streamer
Format A
524 x 360 mm
Format B
250 x 360 mm
Pris 4-färg:
A
61 700 kr
Pris 4-färg:
B
35 800 kr
Format C – Första sidan
250 x 50 mm C
E
21 100 kr
HALVSIDA/A4
KVARTsSIDA
Format D
250 x 176 mm
Format F
250 x 90 mm
Pris 4-färg
D
Pris 4-färg: 25 600 kr
G
Format E
199 x 270 mm
Pris 4-färg
27 700 kr
G
F
Pris 4-färg
14 600 kr
Format G
97 x 176 mm
Pris 4-färg
14 600 kr
Begärd placering: 10% tillkommer på ordinarie pris.
Nyhetsbrev
Dagenshandel.se är branschens mest välbesökta
nyhetsportal.
• 12 000 unika besökare/vecka
• över 120 000 exponeringar/månad
• målgruppen är beslutsfattare inom detalj-, service- och
partihandel samt leverantörsledet
A 980 x 120 pixlar11 700:-/vecka
B 468 x 120 pixlar 9 200:-/vecka
C 140 x 140 pixlar 4 500:-/vecka
• utkommer varje vardag till 25 000 mottagare
• personligt – direkt i mejlboxen
• tillför nya unika läsare
• s nabb – din annons på plats samma dag
•m
ålgruppen är butiksägare/chefer, centrala inköpare, vd,
marknads- och försäljningschefer, inköpschefer och andra
beslutsfattare inom handelns alla led.
A 468 x 120 pixlar12 900:-/vecka
B 140 x 140 pixlar 6 300:-/vecka
A
B
35 000
sidvisn
/vecka
A
B
C
platsannonser Dagens handel
27 kr/ spaltmm i 4-färg
25 000
mottagare
/dag
Hitta rätt medarbetare på en gång!
1-spalt 46 mm
8 195 kr
I kombination med platsannons i
Dagens Handel betalar du endast 3 195:-
Kvartsida
148 x 150 mm
250 x 90 mm
12 150 kr
Halvsida
250 x 176 mm
19 900 kr
Helsida
250 x 360 mm
29 900 kr
2-spalt 97 mm
3-spalt 148 mm
4-spalt 199 mm
5-spalt 250mm
Kontakta Annonsavdelningen
Fler möjligheter med Dagens Handel
Läses av beslutsfattarna
Dagens Handel når varje vecka ut till företag och
de verkliga beslutsfattarna inom detaljhandeln, dagligvaruhandeln, servicehandeln samt de nya apoteksbolagen. Varje vecka läser närmare 100 000 beslutsfattare Dagens Handel.
Dagens Handel
samarbetar med Svensk Handel
Dagens Handel vänder sig till hela detaljhandeln. Tidningen har sedan många år ett nära samarbete med
branschorganisationen Svensk Handel vars medlemmar
prenumererar på tidningen. Dagens Handel och Svensk
Handel har gemensamma arrangemang på eventsidan.
Hit hör den stora branschgalan Retail Awards samt
konferensen Scandinavian Retail Forum.
seminarier & events
Scandinavian Retail Forum september 2013, Stockholm
Waterfront Congress Center – en kongress och lounge som
vänder sig till dig med ledande befattning inom retail. Det är
mötesplatsen där de senaste trenderna och de viktigaste
frågorna kommer att diskuteras – lokalt och globalt. Här får
besökarna lyssna till koncernchefer och internationella gurus
och ta del av de senaste innovationerna, trenderna och
rönen inom retail. Ämnen som berörs är bland annat IT,
logistik, marknadsföring, HR/Management, hållbar handel,
sociala medier och mobila lösningar för handeln.
Besök gärna retailforum.se och ta del av 2012 års
program och talare.
Retail Awards 2013 går av stapeln den 20 maj på
Stockholm Waterfront Congress Center. Retail Awards är
handelsgalan där vinnarna till handelns stora pris koras.
Ceremonin äger rum under festliga förhållanden med
sittande 3-rättersmiddag och artistuppträdanden.
Besök gärna retailawards.se och ta del av galan 2012.
Executive Forum
Dagens Handel arrangerar också skräddarsydda events
så som frukostseminarier och VD-middagar.
marknadstorget
Marknadstorget är en effektiv och kostnads­optimal annonsplats för
produkter, tjänster, ut­­rustning, utbildning med mera. Med en annons
på Marknadstorget syns du kontinuerligt och får en oslagbar räckvidd
och träffsäkerhet.
* Notera: bokas per kalenderår
Dagens HanDel vecka
22 nyöppnat
i Luleå. Butiten sin nya centrumbutik
Konsum
ken har fått namnet Coop
matbutik
Loet. Konsum utlovar en
ekologiska
med ett brett sortiment av
för alla som
och närproducerade varor
bor i området.
öppet
Matbutiken kommer att ha
En frukosttill klockan 23 varje kväll.
har också öppnat
Sida 1
och1lunchrestaurang
09-09-28 14.33
30
out
Den
LuLeå.
i
ns_199x120:Lay inne i butiken.
KoNSuM
Ny
Diligentiaanno
Norrbotseptember invigde Konsum
Har du
Öppnar du ny butik?
Berätta
fått nya hyresgäster?
som
för dina kollegor vad
händer. Mejla till [email protected]
handel.se och berätta
bild från
Skicka gärna med en
din butik.
ceNtruMButiK . Franchisetagaöppna en
ren Shirin Movaffagh ska
i Huddinge
ny The Phonehouse-butik
har109
centrum. The Phonehouse
butiker varav åtta drivs tillsammans
nyinNyStart. Den 25 september
version
vigde JC en uppgraderad
55 i
av sin butik på Drottninggatan
en starStockholm. Butiken har fått
erbjuder
kare inriktning på jeans och
female, JC
de egna varumärkena JC
förtydliga
male samt Crocker. För att
den 420 kvaden nya inriktningen har
fått en ny färg
dratmeter stora butiken
med blåfärgat neonljus.
med franchisetagare.
september
duBBeLt upp.Den 24
invigde Netto sin andra livsmedelsbu114: e
tik i Lidköping. Det blir Nettos
priskedjan
WiLLyS aNdra. Låg
butik i
Willys har öppnat en andra
Eskilstuna. Den 4 000 kvadratmeter
23 septemstora butiken invigdes den
Willys
ber och har runt 30 anställda.
i Folkesta
första butik i staden ligger
att driköpcentrum och den kommer
butiken.
vas parallellt med den nya
handlar i våra köpcentrum
950 tusen unika kunder
i närområdena.
Sveriges befolkning bosatt
november
NätBÖcKer. Den 13
ln ett nytt
öppnar Akademibokhande
In i Sundsvall.
butikskoncept i gallerian
bokhanDet nya konceptet ger utöver
tillgång
delns vanliga sortiment även
i butiken.
till nätbokhandel Bokus
Sundsvall får
Nyöppningen innebär att
l.
sin andra Akademibokhande
mer än halva
Tolv köpcentrum. Med
Tala om köpkraft.
aktörer inom det här området.
en av Sveriges ledande
Detta gör Diligentia till
Därför bedriver vi ett ständigt
en levande organisation.
n. Under de närmaste
För oss är varje köpcentrum
förnya och öka attraktivitetsfaktor
våra 950.000 besökare
utvecklingsarbete för att
r. Allt med sikte på att göra
åren planerar vi miljardinvesteringa
nöjdare.
nöjda. Eller ännu hellre:
Diligentia och våra köpcentrum.
om du vill veta mera om
Besök www.diligentia.se
d
Vi söker en driftig och affärsinrikta
klare
Uthyrare/Projektutvec
Köpcentrum
Lagerhaus
LagerHauSButiK.
i Linköping
har öppnat sin första butik
Butiken är
i före detta Gallerian Gyllen.
i Sverige.
inredningskedjans 31:a butik
Lagerhaus, som ingår i Åhlénsgrupoch
pen, har en hög expansionstakt
i Svemålet är att ha 40–50 butiker
i
rige. Butiken är en fullsortimentsbutik
trappa upp.
två plan, gatuplan och en
oktober öppNätdagS. Den femte
en ny butik
nade Peak performance
för alla
på internet som är tillgänglig
är aktivt. På
Eu-länder där företaget
av kläder
nätet erbjuds hela sortiment
och casualför skidåkning, träning, golf
till
kollektionen. Plaggen levereras
priset är
dörren inom 48 timmar och
egna butiker
detsamma som i kedjans
plus leveranskostnaden.
tjänsten och ansökan,
För mer information om
petens.se
gå till www.fasticonkom
tering
Specialister på fastighetsrekry
www.diligentia.se
41 • 2009
precis
butiken i Sverige och kommer
inriktade
som tidigare butiker att vara
tio
på låga priser. I butiken kommer
deltidsanställda att arbeta, inklusive
personal.
Marknadstorget
Coola skinnställ eller
sexiga underkläder?
Vi finansierar
butiksinredningar
på leasing.
Kontakta oss för en
FormatFormat
46 x 80 mm
97 x 80 mm
18 200 kr/år
9 800 kr/år
kläder du saluför,
Oavsett vilken typ av
sak. Nämligen att
så vågar vi lova en
rätt hängare
du kommer att hitta exakt
hos oss.
- Att hänga med oss lönar
sig!
Kontakta oss för en offert.
Ring 08-446 67 50 eller
besök www.finfack.se
Ring 08-446 67 50 eller
We care about your brand!
www.promotionab.com
tel: 08/4620031
Tel 0510-868 10 • www.nordichangers.se
t
MArknAdstorge
Annonsering
Angela Hampl
75
08-670 41
[email protected]
3*"--"-­(&/
4­,3",035#&5"-/*/("LPSUUFSNJOBMFS
4WFSJHFTTUÚSTUBMFWFSBOUÚSBW S1*/UFSNJOBM
LBOOVFSCKVEBEJHFODIJQLMB
4LBõBEJHFOTÊLFSMÚTOJOH
NPUCFESÊHFSJFS
7JMFWFSFSBSEJOUFSNJOBM
JOPNUJNNBS
Tel 08-462
00 31
3JOH
för 9 kameror
Komplett
www.prokabekonomi.se
| Malmö
| Stockholm | Göteborg
Falun | Västerås
Digitalt
ar
re
Din framgång
– vårt mål!
övervakningssystem
21.800:- exkl.
moms
i priset
9 kameraingång
Digitalinspela
ingår
med
4 kameror
internet
nätverk eller
mm
material
kameror via
ta ut inspelat
överfallsknappen
att nå alla
trycker på
larm
för att snabbt
* Möjlighet
går, när man
händelse eller
svenska
) samt DVD-brännare
* Meny på
inbrottslarmet Snabbsökning av tid,
( kan utökas
rörelse, när
in, tex vid
* 320 GB Hårddisk
sätt att spela med MPEG-4 komprimeringsteknik.
* Flera olika
* Högre lagringskapacitet
0.1Lux, 510TVL
* 4 st TVCCD-462COL,
till 9 kameror
2.8-10mm
strömförsörjningen
* 4 st objektiv
som klarar
* 4 st kamerafästen
med splittbox
till hårddiskinspelaren
5 kameror
* 1 st nättransformator
ytterligare
att ansluta
* Möjlighet
ingår ej i paketpriset
* OBS! Monitor
når över
Dagens Handel
31 000 beslutsfattare
i 14 000 företag
med tillsammans
250 000 anställda.
säljkanaler
Vilka nya
vill du öppna?
Vartannat nummer
E
hela året!
För mer information
Monacor Industrigatan
besök oss
8 28636 Örkelljunga
på www.monacor.nu
Tel: 0435-563
30 Fax: 0435-44
Annonsavdelningen
41 00
Tel 08-670
[email protected]
84 30 Email:
#MBOEBEJO FHFOTBMMB
K6G6CC6CI>9C>C<
@yEHEu>BEJAH#
HIDGHtA?6C9:
>bejahkVgdgi^aa
dgY^cVg^Zeg^h
*%
@[email protected]/
För bokning eller
mer info kontakta
Angela Hampl
Tel 08-670 41 75
[email protected]
för mer information
- 410 410 & marginalen i F&G avdelningen
Ring 0771
försäljningen
sätt att öka
I>9H6B67!7dm),%)*!&%%,)[email protected]=DAB
`jcYhjeedgi%'%"*,*+**lll#i^YhVb#hZ
www.kalundbladh.se
Ett nytt
Mentor Communications AB – ett företag inom Mentor Online, Box 72001, SE-181 72 Lidingö
Tel. +46 (0)8-670 41 00, fax +46 (0)8-661 64 55, www.mentoronline.se
offert.
Vi finansierar butiksinredningar på leasing.
Tel 0911-312 00, www.nybutik.se
besök www.finfack.se