Årsrapport 2016 - Den norske kirke

ÅRSRAPPORT 2016
MOSS MENIGHET
Moss sentrum har fått en kraftig ansiktsløftning med det nye kirketorget som gir helt nye
omgivelser rundt kirken, og som forsterker Moss kirke som det sentrale signalbygget i
bykjernen. Sammen med den pågående prosessen med rehabilitering av kirken, er dette
noe av det som har vært blant milepælene i 2016. Søndag 19. mars er det årsmøte på
Arena etter gudstjenesten med gjennomgang av Moss menighets arbeid i 2016.
ÅRSRAPPORT
2016
EN KIRKE
MOSS MENIGHET
avsluttende intenst
Moss menighet har vært gjennom et år med viktige prosesser i 2016.
Våre fire virksomhetsområder er stadig i utvikling og endring.
Gjennom året har det i samarbeid mellom menighetsråd og stab vært
gjennomgang av biskopens visitasforedrag fra 2015, og hvordan
dette ga føringer inn i de ulike virksomhetsfeltene. Dette, sammen
med evaluering av Strategi- og virksomhetsplanen for perioden 20132016, ga grunnlag for å utvikle den nye planen for 2017-2020. Denne
vil presenteres på årsmøtet 19. mars.
Trosopplæringsplan
En av de største og viktigste planprosesser i Den norske kirke og i
menighetene - har vært på det mest intense i 2016 med fullføring av
trosopplæringsplanen for alle alderstrinn fra 0 til 18 år.
2016 var året da
I ENDRING
2016 var året for
arbeid med å sluttføre
Åpningen av Kirketorget og vår medvirkning til Multicultura som del
av åpningsprogrammet, var en av årets store markeringer. Sammen
med flere aktører ble Multicultura en manifestasjon av det flerkulturelle Moss med internasjonalt sceneprogram og matservering.
for menighetene i
Moss og Jeløy.
Moss kirke ble et
enda tydeligere
signalbygg på det nye
Kirketorget midt i
Menighetsrådet har i 2016 behandlet 38 saker på 8 møter. Møtene er
fordelt på fire møter i semesteret, hvor hvert møte er knyttet til en av
våre fire virksomhetsområder (Diakoni / Barn & Unge / Gudstjenesteliv / Kulturkirke). De fagansatte og fagansvarlige er med på møtene
tilknyttet sine fagområder. Både medlemmer og varamedlemmer
innkalles til møtene. På de neste sidene presenteres noen av de
særskilte sakene og hendelsene som har farget året 2016.
sentrum.
Innhold:
mangfold ble feiret










Årsrapport Moss menighetsråd
Oversikt over råd, utvalg og ansatte
Årsmelding fra soknepresten
Årsmelding fra gudstjenesteutvalget
Årsrapport fra kateket
Årsrapport fra menighetspedagogen
Årsrapport fra diakoniutvalget
Årsberetning fra Moss kammerkor
Regnskap for 2016 og budsjett for 2017
Årsstatistikk for Dnk Moss menighet 2016
side 1
side 11
side 14
side 15
side 16
side 18
side 20
side 22
side 26
side 27
2016 var året da
byens kulturelle
med global byfest og
prosjektet Multicultura
på Kirketorget.
www.mosskirke.no
1
En kirke midt i sentrum
Hva betyr det at Moss kirke får en enda tydeligere plass midt i byens sentrum?
Dette er et av spørsmålene som det stadig reflekteres rundt i stab og menighetsråd. I og med det
nye kirketorget har fått en slik utrolig flott utforming og skapt et voldsomt løft for kirkens omgivelser –
er det helt naturlig at kirken blir mer tilgjengelig og åpen for folk som ferdes i sentrum.
Intensjonen er derfor å se nærmere på hvilke muligheter som finnes for å gjøre kirken mest mulig
åpen på hverdagene. Alle som er på reise rundt omkring på kontinentet vet at byens kirker normalt
er åpne, og at de er et godt sted å trekke seg litt tilbake - og kan være en oase for stillhet og ro.
Det er startet tanker om hvordan vi kan realisere dette, og arbeidet vil få større fokus i 2017.
Det finnes erfaringer fra andre kirker og byer, og noe av dette vil være viktig å ta med seg inn i
denne prosessen i Moss.
Inne i den väldiga romanska kyrkan
trängdes turisterna i halvmörkret.
Valv gapade bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
Utdrag fra ”Romanska bågor” av Tomas Tranströmer
2
Global byfest
Multicultura ble arrangert i Moss for første gang i 2016, og de som stod bak var Moss frivilligsentral,
Moss kommune, Arena/Moss menighet, Amathea og Inner Wheel Moss, i samarbeid med mange
andre. Initiativtaker var Safia Abdi Haase, som ble intervjuet av Moss avis på forhånd:
«Det var ikke hvem som helst som i fjor utfordret Tage Pettersen til å få i gang Multicultura i Moss.
Safia Abdi Haase ble i 2014 tildelt St. Olavs Orden Ridder av 1. klasse for hennes arbeid for
kvinners og barns livsvilkår.
Safia Abdi Haase har selv kjent hvordan hennes familie ble møtt med rasisme, diskriminering og
fremmedfrykt da de flyttet til Harstad i 1992.
Det inspirerte henne til å starte Multicultura som er blitt et årlig arrangement i Harstad, og nå er det
Moss sin tur under Christian Frederik-dagene. Eller de Globale Christian Frederik-dagene, som hun
helst liker å kalle det.
– Vi kaller det en global byfest. Vi gjenspeiler samfunnet og viser hvilken ressurs vi har. Her kan vi
se hele verden på bare én dag, hele kloden representert her i Moss! sier Safia entusiastisk.
– Vi skal gjenspeile de vakre medvandrere som finnes i vår by, sier hun med et smil. Safia liker ordet
medvandrere, fordi hun mener det gir et riktigere verdensbilde.
– Hvor lenge skal jeg bli kalt innvandrer? Jeg er ferdig vandret, og alle er vi medvandrere sammen.
For Multicultura er samarbeid på tvers av alle nasjonaliteter og religiøs tilhørighet viktig.
Koret «Sang uten grenser» opptrer, og de har ingen politiske eller religiøse sanger.
3
– Vi synger om kjærlighet, fred og medmenneskelighet, forteller dirigent Bwamy Walumona.»
Gudstjenesteliv og rehabilitering går hånd i hånd
Mens 2015 ble året kirken måtte stenge på grunn av rehabiliteringen, flyttet gudstjenestelivet tilbake
igjen til kirken og gikk som normalt hele 2016. Det er ikke å stikke under en stol at kombinasjonen
med pågående rehabilitering og normal bruk av kirken som gudstjenesterom har gitt praktiske
utfordringer, men det har vært til å bære. Det å være uten toaletter for besøkende i kirken har hatt
sine sider, men med god hjelp fra Moss hotell til å kunne bruke toaletter der - har dette gått bra.
Noen viktige fremskritt i rehabiliteringen 2016:





En milepæl var det når de nye toalettene ble ferdige før jul, og de ble veldig flotte med sin
buede form og tiltalende interiør.
Alle innvendige veggflater ble ferdig malt og dette var med å gi et lyst og varmt preg.
Endelig kom radiatorene på plass langs ytterveggene, og hele rommet ble merkbart mer
behagelig å være i - og det var med å skape bedre komfort for ansatte, frivillige og
besøkende.
Gjennom året har også de tekniske installasjonene økt jevnt og trutt, og dette gjelder også
ikke minst lyd og lys. Moss kirke har nå et av de mest fasjonable lydanlegg blant norske
kirker. Med gaven fra Sparebankstiftelsen på kr. 400.000 til scenelys og bilde, har også mye
av det tekniske rundt dette kommet på plass. Totalt sett blir hele den tekniske delen av kirken
meget avansert og solid.
Den største uroen rundt rehabiliteringen har vært byttet mellom kirkebenker til stoler. Dette
har skapt mediedebatt og førstesider i Moss avis. Men i stolvalget er vi i godt selskap med
St.Pauls Cathedral i London, Canterbury Cathedral, Riksdagen i Berlin og Det hvite hus i
Washington - for bare å nevne noen som har valgt stolen designet av David Rowland i 1964.
«– En renovering vil ikke bli slik alle har sett for seg, og vi må tåle en meningsbrytning om dette.
Men forhåpentlig vil man se en rød tråd gjennom hele arbeidet og endringen som nå gjøres.
- Vi har lagt vår tids uttrykk inn i kirken gjennom denne renoveringen, slik det også ble gjort sist
gang, på 1960-tallet. Betongen gir en slitesterk flate og bedre klang.»
Fra intervju med kirkeverge Bård Bårdsen i Moss avis rundt valg av stoler og gulvløsning.
4
-
Trosopplæringsplanene endelig godkjent
Det er lagt ned et enormt arbeid i ulike utvalg og råd av ansatte og frivillige i menighetene Moss og
Jeløy, og arbeidet har vært svært solid koordinert av kateket Anne Sigrid Kristiansen. Arbeidet har
vært intenst gjennom hele 2016, og endelig godkjennelse ble gitt nå rett over nyttår 2017. Her er
utdrag fra godkjennelsesbrevet:
«Biskopen har vurdert planenes innhold, mål, realisme og systematikk ut fra retningslinjene i den
nasjonale planen og lokale forhold. Biskopens vurdering bygger på følgende grunnleggende
forutsetninger for trosopplæringen i Den norske kirke:
l være systematisk og sammenhengende når det gjelder innhold og
oppbygging
en skal være for alle døpte, med det antall og mangfold som det innebærer
De innsendte lokale planene for trosopplæring svarer godt på disse grunnleggende forutsetningene.
Biskopen i Borg godkjenner derfor Moss og Jeløy menigheter sine lokale planer for trosopplæring.
Et strategisk og målrettet arbeid også på andre felt vil kunne øke lokalkirkens mulighet til å lykkes
med sitt oppdrag. Biskopen vil derfor oppfordre dere til å fortsette et systematisk arbeid slik dere nå
har gjort det med trosopplæringsplanene.
Biskopen vil uttrykke anerkjennelse for det solide arbeidet som er lagt ned i planene. De vil bli et
godt redskap til å styrke og fornye trosopplæringen for alle døpte i Moss og Jeløy menigheter i årene
fremover.»
5
Misjonsavtale med NMS og arbeidet i Mali
Moss menighet har forlenget avtalen med NMS og arbeidet i Mali frem til 31.12 2019.
Fulaniene i Mali har en sterk muslimsk tradisjon, men mange vil gjerne lære mer om Jesus Kristus.
Det drives evangeliserende og kirkebyggende arbeid, og både radio, hefter og bøker tas i bruk i
formidlingen. Misjonærene jobber ofte sammen med lokale kristne. Det blir også arbeidet med å
oversette bibelen til fulani. Det nye testamentet var ferdig oversatt i 2005, mens det nå jobbes med å
oversette det gamle testamentet. Noen enkeltbøker er ferdige og er i bruk.
Omskjæring (kjønnslemlestelse) og fødselsskader skaper store problemer for jenter og kvinner i
Mali. I samarbeid med lokale helsearbeidere jobber man derfor med å få slutt på denne skadelige
tradisjonen. Etter flere år med målrettet arbeid, er resultatene svært gode. Mange landsbyer har
sluttet helt med kvinnelig omskjæring, og innsatsen fortsetter i nye landsbyer.
NMS i Mali bidrar også med utdanningsstipend og leksehjelp til barn som tilhører fulanitalende
menigheter.
FAKTA OM MALI





17,5 mill. innbyggere - 3 mill. av disse er fulanier
Halvparten lever under fattigdomsgrensen
90 % muslimer og 2,4 % kristne
Økonomi sterkt basert på jordbruk og fiske
Politisk turbulent de siste årene, store utfordringer i forhold til stabilitet og sikkerhet
6
Svein Gran (fra venstre) fra Son kulturkirke, Petter E. Fosse fra Parkteatret, kantor Kjetil Ertresvåg, Beth Øvre fra Vocalis, Morten Åge
Hanssen fra Musikkens Venner i Moss, musikerne Hanna Paulsberg og Trond Schau, Tor Sørby fra Arena, Fredrik Akselberg fra Opera
Østfold og dirigent Dag Jansson i Vox Humana. (Foto: Torgeir Snilsberg)
Kultursamarbeid skaper resultater
Støtten til menighetens kulturarbeid øker fra år til år, og vi rundet i 2016 en halv million i offentlig
støtte til sammen fra Norsk kulturråd, Østfold fylkeskommune og Moss kommune. Den viktigste
faktoren for å lykkes er et godt samarbeid med en rekke aktører lokalt, regionalt og nasjonalt.
Vi opplever stor interesse fra andre menigheter og kirker for vårt kultur- og samfunns-program som
innbefatter konsertseriene og Platons hage, og flere har vært her på studietur, seminar og befaring.
Daglig leder i Moss menighet fikk i 2016 en undertittel i stillingen som «koordinator for kultur og
samfunn». Dette gjenspeiler kirkemøtets vedtak om utvidet satsing på «Folkekirkens engasjement i
samfunnet». Denne rollen er også ment å komme begge menighetene i Moss og Jeløy til gode.
Støtten forplikter:
For å opprettholde den viktige grunnstøtten fra Norsk kulturråd, så kreves det primært konserter med
svært høyt kvalitetsnivå. Dette har blitt et av våre varemerker - som gjør det attraktivt for musikere
og artister fra inn- og utland å bli en del av vårt program. Vi har stor pågang hele året for prosjekter
som ønskes inn i våre konsertserier.
Foran hver sesong inviterer vi ulike samarbeidspartnerne som Musikkens Venner, Kulturskolen, Ny
Musikk Østfold, Det Norske Blåseensemblet, Østfold Kulturutvikling, Rygge kirkemusikk, Parkteatret,
og nå også Son kulturkirke til programmøte. Sistnevnte er en ny og naturlig samarbeidspartner for
oss.
7
Programprofilen har alltid vært å sørge for en blanding av lokale, nasjonale og internasjonale aktører
og benytte våre egne arenaer i kombinasjon med andre kirker i omegn og byens øvrige scener – når
det er naturlig.
Opera i kirken
Moss kirke blir stadig mer fleksibel med plass for flere uttrykksformer enn det som tradisjonelt
utspiller seg i kirkerommet. Utstillingen av Marian Heyerdahls Terracotta Women var en første test
på hvordan kirkerommet tåler ulike formater og uttrykk, og denne gang tok vi et nytt steg med å gjøre
rommet til en scene for det historiske dramaet som utspilte seg ved unionsoppløsningen.
Historien sier riktignok at Sigurd Islandsmoen også har fremført en av sine operaer i Moss kirke
tidligere, så derfor har vi en viss tradisjon for dette i Moss.
Tirsdag 18. oktober var det urpremiere på operaen "Karlstad 1905 - Et Blad i Civilisationens Historie"
i Moss kirke.
Operaen tok for seg unionsforhandlingene og den spente situasjonen mellom Norge og Sverige etter
Stortingets vedtak 7. juni i 1905, og vilkårene Stortinget måtte akseptere før Sverige gikk med på å
godkjenne Norge som selvstendig stat.
Den ville forsøke å gi publikum et innblikk i hva som foregikk innenfor veggene til Frimurerlosjen i
Karlstad, hvor skjebnen til Norge og Sverige ble avgjort.
– Det er denne samtalen mellom fire svenske og fire norske menn og to sekretærer som kunne
følges på nært hold i to operaakter. Den endelige enigheten ble lagt merke til over hele Europa som
et av de få europeiske statssamband i det 20. århundre som oppløstes uten krig; et blad i
sivilisasjonens historie.
«111- års jubileet etter unionsoppløsningen i 1905 loser komponist Kjell Habbestad oss
gjennom de vanskelige forhandlingene som fant sted i Karlstad etter Norges vedtak om
løsrivelse fra Sverige og folkeavstemningen for/mot unionen samme sommeren 1905.
Forestillingen synliggjør intense forhandlinger om vårt lands uavhengighet, og ble - i tillegg til
en god opera- også en viktig ‘historietime’.»
Fra anmeldelse i Moss avis
8
Kirkens bymisjon utvider sin virksomhet i Moss
Kirkens Bymisjon har utvidet med flere prosjekter i Moss. I tillegg til «I jobb» som holder til på Arena,
har Bymisjonen åpnet «Myrsnipa samværssted Østfold» for barn som er i en sårbar situasjon, de har
åpnet «Skattkammeret» for gratis utlån av aktivitetsutstyr for både vinter og sommer for barn opp til
18 år i kommunen. Flere tiltak og en ny stilling som Frivillighetskoordinator har blitt tillagt
Bymisjonen.
Et av de store prosjektene i 2016 for «I jobb» ble mye omtalt i avisene:
«I går åpnet sykkelveien mellom Moss og Våler. Kirkens Bymisjon håper det er starten på noe nytt
for deres jobbsøkere.Bymisjonen ble nemlig invitert til å være med å bygge den nye sykkelveien,
som strekker seg helt fra Mosseporten til Rødsund bru på grensa til Våler.
– Et stort gjennombrudd for organisasjonens sosialarbeid, mener avdelingsleder Odd Kjetil Valen i
Kirkens Bymisjon i Moss.
– Jeg vil berømme Østfold fylkeskommune for å ha tatt en modig beslutning ved å la oss ta del i
prosjektet. Også Moss kommune har hatt tro på oss hele veien. Dere har gitt arbeid til 20 av våre
deltakere, sa han under den offisielle åpningen i går.
En døråpner
Til tross for en del byråkratiske humper underveis, har det hele vært en positiv opplevelse, mener
Valen. Han tror og håper at prosjektet vil åpne døren for flere lignende samarbeid i framtida. De 20
arbeiderne fra Kirkens Bymisjon har til sammen ryddet 26 tonn vegetasjon langs strekningen.
Arbeidsleder Petter Heiberg er ikke i tvil om hva han synes om erfaringen:
– Det var fantastisk spennende. Arbeidsmoralen var god og motivasjonen høy.»
Fra intervju i Dagsavisen Moss dagblad
9
Arenas økonomiske skjebne
Moss menighet har siden åpningen av Arena i 2008 levd med en uavklart økonomisk situasjon rundt
driften av huset. Det har vært nødvendig å håndtere lånet ved en avtale om avdragsfrihet.
Det har vært flere sonderinger om hva som kan gjøres for å løse situasjonen, og til en viss grad har
også økonomien blitt bedre. Likevel er ikke tiltakene som så langt er gjort tilfredsstillende nok til å
løse situasjonen.
I 2016 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med kirkevergen, daglig leder i Moss menighet og nestleder
i menighetsrådet.
Vi ser en viss optimisme ved å løse dette i en ny økonomisk modell mellom Moss menighet, Moss
kirkelige fellesråd og Moss kommune – hvor fellesrådet vil kunne drifte bygget på vegne av
menigheten.
Dette vil kreve politiske prosesser som det er et håp om å kunne se realisert i 2017.
Om dette blir en mulig avtale, vil Moss menighets økonomi få en vesentlig mer levedyktig fremtid.
10
OVERSIKT OVER RÅD, KOMITÉER OG UTVALG I MOSS MENIGHET 2016
Menighetsrådet:
Leder:
Liv Irene Hansen
Nestleder:
Rolf Klokkerud
Fast medlem:
Anders Leknes
Medlemmer:
Geir Even Elgaaen
Reidar Aasgaard
Marit Elisabeth Bernhof Kildal
Juhaina Georgis Malki
Varamedlemmer:
Inger Lunder
Turid Bakkerud Nørving
Svein Dypsund
Dag Erik Lunde
Gro Elisabeth Brekka
Arbeidsutvalget (AU):
Irene Hansen
Rolf Klokkerud
Sokneprest Anders Leknes
Daglig leder Tor Sørby
Kirkelig Fellesråd:
Liv Irene Hansen
(Repr Moss MR)
Reidar Aasgaard
Vararep.
Geir Even Elgaaen
Marit Kildal
Diakoniutvalg:
Diakon Ragnhild Stranden
Liv Irene Hansen
Reidun Engene
Tine Weider
Bengt Martin Simonsen
Marit Elisabeth Bernhof Kildal
11
Gudstjenesteutvalg:
Ann Kristin Rangøy/Anders Leknes
Kristin Lind-Larsen
Ottar Kjellsen
Tine Weider
Tone Welden
Turid Lundby
Katrine Leknes
Lillemor Johnsen
Kjetil Ertresvåg
Trosopplæringsutvalg:
Kateket Anne Sigrid Kristiansen
Menighetspedagog Morten Ødegaard
Kristin Lind-Larsen
Turid Bakkerud Nørving
Geir Even Elgaaen
Ansatte i menighet, prosti og fellesråd
Prost
Trond Tveit Selvik
Prostiprest (vikar):
Svein Kasin
Sokneprest:
Anders Leknes
Kapellan:
Ann Kristin Rangøy (permisjon fra 18.mai)
Vikar for kappellan
Anne Borchgrevink
Kateket:
Anne Sigrid Kristiansen
Daglig leder:
Tor Sørby
Diakon:
Ragnhild Stranden
Kantor:
Kjetil Ertresvåg
Menighetspedagog:
Morten Ødegaard
Vaktmester:
Christian Brekke
Sekretær (vikar)
Inger Buttedal Berger
Kirketjenere:
Birk Tømmervik
12
Bwamy Walumona
Ruben Grøndahl Utaker
Vikar for organist:
Else Buttedal Haugen
Kirkeverge for Moss kirkelige fellesråd:
Bård Andreas Bårdsen
Nestleder v/ kirkevergekontoret:
Aud Stensrød Karlsen
Moss kirkelig fellesråd
Leder fra Jeløy menighetsråd:
Petter Dyhre
Nestleder fra Moss menighetsråd:
Liv Irene Hansen
Medlem fra Moss menighetsråd
Reidar Aasgaard
Varamedlem :
Marit Elisabeth Bernhof Kildal
Geir Even Elgaaen
Jeløy menighetsråds medlemmer:
Petter Dyhre
Marianne Sjølie
Varamedlem:
Gunnel Edfeldt
Anette Mjelde
Geistlig representant:
Trond Tveit Selvik
Vara for geistl. Repr
Bjørn Tore Pettersen
Formannskapets representant:
Tove Seth (I permisjon pt)
Vara for formannskapets repr.
Sverre Høstmark
Kirkeverge for Moss & Jeløy:
Bård Andreas Bårdsen
Nestleder:
Aud Stensrød Karlsen
Se vår nettside www.mosskirke.no
13
Årsmelding fra soknepresten for 2016
Menighet - Året 2016 har også vært preget av oppussingen av Moss kirke. Fra advent 2015 hadde
vi tatt kirken i bruk igjen, men det var først mot slutten av januar at det var normal drift i Moss kirke.
Stolene som erstatter benkene har fått blandet mottakelse. Noen røster har vært kritiske mens
andre har gitt uttrykk for at dette skulle vært gjort for lenge siden. Det er gledelig at toalett er på
plass og innen påske skal også kjøkken og lagerrom være ferdig. Så ser vi i disse dager konturene
av den nye kirken. Nytt alter kommer på plass sommeren 2017 da det blir mye støping og murpuss.
Dette arbeidet er greiest å gjøre i en periode da det bare er gudstjeneste annenhver uke i kirka.
Alteret skal støpes opp ett trinn og prekestol kommer også på plass.
Når det gjelder menighetslivet «på hverdager» er det gledelig at en rekke barn og unge deltar i
menighetens aktiviteter på flere områder. Det gjelder innen sang som i andre hobbypregede
aktiviteter. (Se for øvrig andre beretninger om dette)
En av de virkelig store endringer som ble forberedt i 2016 og foregående år er at dette året var siste
kalenderår vi hadde en såkalt «Statskirke». Det er mange som fulgte prosessen tett på. Mange har
ønsket prosessen og skiftet etter 31.12.2016 velkomne, mens noen har tatt dette tungt. Det er et
brytningens år som ligger bak og med de store prosesser som pågår lokalt mht oppussing av kirken
og dette med mer på det nasjonale plan er det flere som kan kjenne det er litt mye endringer.
Bibelkurs om Markusevangeliet. Høsten 2016 var det to kvelder om
Markusevangeliet på Arena. Det var 15 deltakere og kurset ble holdt av sokneprest Anders Leknes.
Det var flere som kom med gode tilbakemeldinger og det er mulig det gjentas et tilsvarende opplegg
høsten 2017 rundt Lukasevangeliet.
Gudstjenesteliv - Statistikk kan være god lesning og vi kan glede oss over noen av tallene. Særlig
nevnes gudstjenestestatistikken som viser 5771 deltakere på gudstjenester avholdt på søn- og
helligdager. I 2015 var det 4783. Det er 988 flere for 2016. For gudstjenester avholdt utenom
søndager, medregnet tidebønnene på Arena har tallet økt fra 2981 til 3527. Samlet sett er dette
svært gledelig. Det er et håp at denne tendens kan fortsette.
Dåp - Dåpsstatistikken er svært urovekkende. Vi har nok et stort etterslep etter at kirken var stengt i
2015. Mange dåp ble lagt til Jeløy og det tok tid før dåpstallene begynte å stige i Moss. Vi har gjort
tiltak og sender ut invitasjon til dåp til alle nyfødte som hører inn under Den Norske Kirke. Selv om
det ikke hører med til denne årsmeldingen skal nevnes at vi til nå i mars 2017 har tett innpå like
mange dåp i 2017 som hele 2016.
Konfirmerte - Konfirmantarbeidet er inne i en spennende fase. Ikke minst har deltakelsen i HEKTA
med sommerleir og flere week-end leirer utover høsten og vinteren gjort at mange får et flott
konfirmasjonsår. Det er imidlertid noe utfordrende at menighetens ungdomsarbeid knyttes så mye
opp til arrangementer som ligger utenfor menigheten rent geografisk. Leirene er dels i Kragerø og
Lillehammer/Håkonshall. Det er likefult mange som får flotte opplevelser av kristent fellesskap som
er uvurderlig. Ungdom i vår tid trenger gode opplevelser av å være mange.
Sokneprest Anders Leknes 15. februar 2017
14
ÅRSMELDING Gudstjenesteutvalget 2016
Gudstjenesteutvalget består av Lillemor, Turid Lundby, Tine Weider, Kristin Lind Larsen, Tone
Welten, Ottar Kjeldsen, Anders Leknes, og Kjetil Ertresvåg.
2016 har vært preget av at utvalgets leder har permisjon fra mai måned og ut året. Pga denne
situasjonen ble det bare ett høstmøte i utvalget den 19. oktober på Arena. Så lenge kapellanen har
permisjon vil vi ha ett utvalgsmøte pr. semester. På dette møtet ble følgende saker drøftet:
Følgende saker ble drøftet:

Ved opplesning av navn på bisatte/begravede siste uke (ledd i gudstjenesten): Det skal
leses navn og alder på døde/bisatte. Ordningen evalueres

Utgangsprosesjon/postludium/avslutning av gudstjenesten.
Postludiet er utgangsmusikk. Under postludiet forlater menigheten gudstjenesterommet etter
prosesjonen. Det kan tilstrebes at man får til at folk på de fremste rekkene fyller på bak
utgangsprosesjonen slik at kirken tømmes forfra. Når det er særlige grunner for det bør det avtales
med organist/musikalsk leder at prosesjonen holdes igjen til mot slutten av postludiet. Det er da
viktig med kommunikasjon mellom liturg og organist.
Det skal dog understrekes at de som vil sitte og lytte til postludiet gjerne må bli sittende/sette seg
ned, når «prosesjonen har gått forbi».
Det arbeides med en henstilling om at menigheten er stille inntil postludiet er slutt. Det kan trykkes i
programmet.

Det skal ikke lenger planlegges gudstjenester med dåp og nattverd annenhver gang. Det
normale er at det er nattverd ved alle gudstjenester. Dåp tas imot fortløpende slik at det
ved noen søndager blir både dåp og nattverd. Dog er det slik at enkelte gudstjenester
låses så det ikke er dåp, som f.eks skjærtorsdag kveld, langfredag,
konfirmasjonsgudstjenester, førstedager etc.

Navn på de som er ministranter leses opp ved orienteringen om dagens gudstjeneste.
Det brukes kun fornavn.
For øvrig legges det vinn på at orienteringen minimeres mht ord.

Når program trykkes bør kunngjøringene komme med der. Da kan det henvises til
kunngjøringene der og bare ett evt. to punkt løftes frem når man mener det er tjenlig.

Det henstilles til ministrantleder om at konfirmantene går ned og setter seg på første benk
under prekenen slik at de hører bedre og kan følge bedre med.

Dåpsfølge må få god informasjon om når de står og når de setter seg. Det henstilles til
klokkere og ministrantledere og være tydelige med å reise seg så «alle» ser.
Årsmelding fra gudstjenesteutvalget Anders Leknes 15. febr. 2017
15
Årsrapport for Kateket i Moss menighet 2016
Måten vi har organisert undervisningsstillingene i Moss er at Morten Ødegaard har ansvar for
konfirmanter, ungdomsarbeid og lys våken og kateket Anne Sigrid Hj. Kristiansen har ansvar for all
trosopplæring, familie arbeid og skole/kirke samarbeid.
I fjor innførte vi fadderpakker som blir gitt til en fadder i dåpsfølget som skal følge opp dåpsbarnet,
minne de på dåpsdagen og gi de en gave til de blir 3 år. Gavene er: En smekke med «å du som
metter» på, uttrekkbar bok om skapelsen og en cd. Vi håper dette kan bevisstgjøre dåpsfamilier og
faddere på hva dåpen handler om.
Året 2016 er blitt preget av skriving av trosopplæringsplanen. Vi måtte i denne perioden prioritere
dette, da den skulle innleveres til godkjenning 1. des. 2016. Denne er nå godkjent Under her vil
dere se tiltak som Moss menighet skal gjennomføre som fasetiltak for aldersgrupper. Det er også
mulig for den som ønsker å få planen til gjennomlesning.
Fasetiltak:
Alder
Navn på tiltak
Spesiell info om tiltak
0 år
Dåpssamtale
1 samling
0 – 1 år
Babysang og småbarnssang
10 samlinger vår/høst
2-3 år
Sanse samling
1 samling med middag, ikke
gjennomført i 2016
1 – 3 år
Fadderpakker
3 – 5 år
Miniklang
Felles med Jeløykirke
4 år
Oppdag kirken/stjernedryss
En samling + gudstj.
Invitasjon legoklubb
6 år
Førsteklasses gudstjeneste
En samling + gudstj,
invitasjon legokluubb
6 – 7 år
Kirkespell i høstferien
Felles Moss/Jeløy
7 – 8 år
Karnevals gudstjeneste, fra 2017 vil dette
være en agent for rettferdighet gudstjeneste.
Felles Moss/Jeløy, gudstj. +
invitasjon til legoklubb
8 år
Tårnagent helg
Felles Moss/Jeløy
10-12 år
12-21 Kobam
Felles kirkelig barnearbeid
med alle menighetene i Moss
11 år
Lys våken
Felles Moss/Jeløy
14 år
Konfirmanter
15 – 18 år
MILK / LIV - klubb
ledertreningsarbeid
16
Faste tiltak:
Alder
Tiltak
Info
4 – 7 år
Legoklubb på Arena, tar
utgangspunkt i bibelhistorie
og barna bygger historien i
lego.
Intensjonen er at vi skal vise
legoen + film (lager
animasjonsfilm av
bibelhistorien. Gå inn på
youtube og Google på «den
lamme mannen» der skal det
ligge film fra vårt arbeid.
6 – 10 år
Moss kirkes barnekor
Møtes i kirken hver onsdag i
kirken til øvelse
13-16 år
KRIK
Ønske om å starte opp en
krik gruppe, kirke – idrett og
bibel. Aktivitet og samlinger
på Arena.
Familiearbeid:
I høst måtte vi dessverre avlyse familieweekenden på Tjellholmen, Det ble i stedet arrangert en
familiekveld på Arena med taco, leker og moro. Dette var vellykket og vi ønsker å gjøre dette igjen.
Kristin Lind-Larsen er en av pådriverne bak familiearbeidet. Turid Nørving er også en støttespiller inn
i dette arbeidet.
Vi gjennomførte også en juletrefest, som vi ønsker å fortsette med og inkludere menigheters faste
kirkegjengere og de familiene som vi er i kontakt med gjennom alt arbeidet som vi har.
Det som er gledelig er at babysang er på vei oppover, det øker fra semester til semester på hvor
mange som kommer. Etter sommeren delte vi gruppen i to etter ønske fra deltagerne. Jeg skiller da
når de er ca 8 mnd. for da er babyene mer aktive og tilstede og trenger litt annet enn en baby på 3
mnd.
Vi ser at arbeidet med barn og unge er i vekst.
På skolene er vi inne i alle klasser fra 1 – 7 trinn, skolene er fornøyd og ser at vi bidrar inn i skolen.
Tre av fem skoler har skolegudstjenester til jul. Vi har ikke merket noe til at de ikke ønsker dette. Det
er heller ikke nedgang i deltagelsen fra skolene
Referat: Anne Sigrid Hj Kristiansen 15. febr. 2017
17
Årsrapport fra Menighetspedagogen 2016
Konfirmantarbeidet 2015/2016
Konfirmantkullet ble konfirmert i mai 2016 av Leknes, Kristiansen og Ødegaard.
92 14-åringer var med fra begynnelsen, 2 meldte seg av etter hvert, en konfirmerte seg et annet
sted. 89 ble konfirmert i mai.
Hver konfirmant fikk utdelt et trekors under forbønnshandlingen på konfirmasjonen.
Konfirmantene var gruppebasert gjennom hele året og konfirmantene kunne velge mellom 5
forskjellige konfirmantgrupper. Idrett, Friluftsliv, Kor, Diakoni og Film.
Alle konfirmanter fikk også utdelt en bibel i starten av konfirmanttiden. Konfirmantene skulle også
igjennom Presentasjonsgudstjeneste og Samtalegudstjeneste.
Konfirmantene skulle også delta på minimum 8 gudstjenester totalt i løpet av konfirmanttiden. Derav
de 2 nevnte gudstjenester + 2 ministranttjenester og fire frivillige gudstjenester. For økende
deltakelse så har konfirmantene også hatt gudstjenestekonkurranse. Den som klarte å gå på flest
gudstjenester ble premiert med gavekort fra lokale firmaer, samt en gullsnittbibel sponset av
Bentzen begravelsesbyrå.
Fordelingen av konfirmanter på gruppene var ujevne, med stor vekt på Idrett. Dermed ble det 2
idrettsgrupper dette året. Utover dette var Diakoni nest størst, mens de 3 andre var rundt 10
deltakere hver.
Ingen av de 92 konfirmantene hadde noe behov for større tilrettelagt undervisning.
Konfirmantene var innom de temaer som er sentrale i forhold til konfirmasjonsundervisningen – men
gruppene har hatt forskjellig innhold tilknyttet til ulike grupper. Til eksempel har friluftsliv hatt mye om
skaperverket og Diakoni hatt mye om nestekjærlighet både i teori og praksis.
18
Randi Lapsley og Anders Rekaa har hatt mye av ansvaret som ministrantledere på
søndagsgudstjenestene. Tjenesten er lagt inn som en obligatorisk del for den enkelte konfirmant og
ses på som en del av undervisningen. Flere konfirmanter har satt stor pris på å få være med å delta
aktivt.
Vi var også for første gang med på HEKTA sin sommerleir i Kragerø 6 dager i uke 2 - av August.
Dette var stor suksess og 62 av 92 konfirmanter var med på leiren. De konfirmantene som ikke
deltok på sommerleiren av ulike grunner ble sterkt oppfordret til å være med på konfirmantweekend
senere i konfirmantåret. I tillegg kunne de konfirmanter som ønsket, være med på 4-5 andre leirer
gjennom HEKTA frem til konfirmasjonsdagen. Vi også trekke frem at vi hadde med rundt 20
konfirmanter til konfirmantweekend i slutten av Januar 2016 i regi av HEKTA på Haakonshall i
Lillehammer. Også dette var meget vellykket tur med fornøyde ungdommer.
Ungdomsarbeid
Ved start høst 2016 teller vi 50-60 ungdommer som har en tilknytning til Moss menighet og som vi
kan «nå» ut til gjennom ulike kanaler. Likevel begynner en del av de å bli ferdige på VGS og vi ser
tendenser til at de ikke har samme interesse av aktiviteten som har vært for dem. I praksis har Moss
menighet 15-20 «operative» ledere, de fleste «utdannet» gjennom HEKTA sitt lederkurs og har mye
av sitt virke gjennom HEKTA leirer. Dette ser vi som positivt for den enkelte, for menigheten og ikke
minst for rekrutteringen DNK. Moss menighet må jobbe mer aktivt for å få knyttet ungdommene mer
til de trosopplæringsprosjekt og samlinger som er lokalt i vår menighet.
Lys Våken
17 barn deltok på Lys Våken i 2016. Dette var felles samarbeid mellom Jeløy og Moss menighet. 4
av barna var ifra Moss. Arrangementet ble holdt i Jeløy kirke. Vi ser klare tendenser til at barn ifra
Jeløy ikke deltar på Lys Våken dersom det er andre steder enn i Jeløy kirke og vice verca. Vi ansatte
og frivillige vil jobbe enda mer med å fjerne det som oppleves som et «grenseskille» mellom våre to
menigheter i forhold til fellesprosjekt. Arrangementets hovedmål er å få 11-åringene til å bli mer
bevisst på sitt forhold til Gud, Jesus og hverandre.
Tårnagenter
22 barn deltok på Tårnagenter 2016, derav 6 barn fra Moss. Tårnagenter ble arrangert i Jeløy og var
fellestiltak for menighetene. Vi inviterer de som fyller 9 år i 2016. Vi ser også her tendensene som på
Lys Våken; at menigheten som arrangerer tiltaket får flest deltakere.
Videre arbeid
Det er endelig laget en trosopplæringsplan, som ble godkjent på slutten av året 2016. Der ligger
også menighetens opptrappingsplan for trosopplæringsprosjekter frem mot 2020.
19
ÅRSMELDING FOR DIAKONIUTVALGET I MOSS MENIGHET 2016
Diakoniutvalget har i 2016 bestått av Marit Kildal, Irene Hansen, Tine Weider, Reidun Engene og
Ragnhild Stranden (soknediakon, 100 % stilling)
Utvalget har hatt 6 møter og behandlet 31 saker. Som før følger årsmeldingen diakoniplanens
oppbygning.
NESTEKJÆRLIGHET: Den minst synlige tjenesten i menigheten nevnes først, nemlig
bønnetjenesten. Den går sin gang, og det er gledelig at nye medarbeidere dukker opp når andre
trekker seg. Bønnekrukken i kirken er i bruk, men siden kirken fortsatt er under rehabilitering, er ikke
alle gamle rutiner på plass igjen, så det er færre bønnelapper som kommer til bønnetjenesten.
Diakonen er fortsatt en del av det tverrfaglige teamet på lindrende enhet, Peer Gynt helsehus, med
ukentlige møter og samtaler med pasienter og noen pårørende. Det er en nær forbindelse mellom
dette og Sorg og omsorgs temakvelder og sorggrupper. Vi er glade for at det også dette året kom i
gang sorggruppe for både barn og ungdom. Det har også vært flere grupper for voksne enker og
enkemenn i ulike aldre og for foreldre som har mistet voksne barn. Det var temakveld i mars der en
ung mann delte familiens erfaringer etter å ha mistet kone/mor i kreft. På høsten deltok vi på
Kirkeakademiets møte om Sorgen kommer ubedt v/ Ragna & Trond Dalen. Når det gjelder omsorg
for rusmisbrukere og andre utsatte grupper må det nevnes at kapellanen har vært fast tilstede på
Varmestua og også på Bymisjonens frokost, også i permisjonstiden sin. Tidebønnene i Mariakapellet
går sin gang, med et høydepunkt på tirsdagenes middagsbønn der en frivillig leder bønnesamlingen
og tekstsamtalen etterpå. 2-8 personer deltar der. Utover dette har det ikke vært noen stille dag eller
tilsvarende dette året.
20
INKLUDERENDE FELLESSKAP: Kathrines kafé driver fortsatt på tiende året. Utallige timer frivillig
innsats er lagt ned i løpet av disse årene. Det er nå langt færre frivillige enn det var de første årene,
men vi har til gjengjeld verdifullt samarbeid med både Moss Voks, Kriminalomsorg i frihet, NAV, ulike
attføringsbedrifter og Kirkens Bymisjon. Gjennom disse har vi fått verdifulle medarbeidere som har
språkpraksis, yrkespraksis eller er på soning. Bymisjonen driver nå kaféen hver onsdag, da serverer
de også middag. Gudstjenestelivet har dette året vært noe krevende p.g.a. de ytre rammene. Lenge
var det både kaldt og mørkt i kirken, men etter hvert som restaureringen skrider fram, er det stadig
bedre. Nå er det mange som gleder seg til kjøkkenet skal bli ferdig, det vil gjøre det langt greiere å
arrangere kirkekaffe. Til tross for noe dårlige rammebetingelser, har frivillige sørget for kirkekaffe
hver søndag store deler av året. Hyggetreffet på Arena samles hver måned. Det er lite
nyrekruttering, men et viktig møtested for de som kommer. Smøreteamet har vært trofast med i flere
årtier. Et av årets høydepunkt er når vi har samling sammen med babysang. Da har det vært 96 år
mellom eldste og yngste deltaker. På sommerturen var vi turister i egen by og endte opp på Arena
der Bymisjonen hadde laget middag til oss. Andaktstjenesten på institusjonene går sin gang.
Prestene og diakonen har ansvar for dette i samarbeid med frivillige. På tre av de fem stedene er
også Adventkirken, Frikirken og Frelsesarméen med i turnusen. I forhold til internasjonalt fellesskap
gikk internasjonal vennskapsklubb sin gang med månedlige samlinger også dette året. Dessuten
arrangerte menigheten i samarbeid med Frivilligsentralen m.fl. fest for beboere på Moss mottak både
i febr og mai. Det var rundt 80 tilstede på begge arrangementene. Diakonikonfirmantene var også
med. Det var planlagt en fest også i desember, men da var mottaket lagt ned. I august var
menigheten v/daglig leder med på å arrangere Multicultura, en internasjonal folkefest med mat og
kulturprogram. Diakoniens dag ble som vanlig markert i september. Denne gang fikk vi besøk av
Kirkens Nødhjelps generalsekretær Anne Marie Helland som hadde en utfordrende preken på
gudstjenesten. Under kirkelunchen på Arena informerte hun om organisasjonens arbeid blant
flyktninger, spesielt i forhold til Syriakrigen.
Internasjonalt kor / Sang uten grenser sang på luncharrangementet, og to syriske flyktninger i koret
framførte sin egen sang Across the sea.
Menigheten hadde ikke kunnet være menighet uten frivillige medarbeidere. Mange er engasjerte på
ulike områder. Det ble ikke gjestebud i 2016, det ble utsatt til over nyttår 2017. Fire ganger i året
arrangeres det tilrettelagte gudstjenester (Hjerteromsgudstjenester) i et samarbeid mellom Moss,
Jeløy, Rygge og Ekholt menigheter. En trofast gjeng samles til disse gudstjenestene som er i Jeløy
kirke på høsten og Ekholt kirke i vårsemesteret. Det hadde vært ønskelig om flere fra våre «vanlige»
menigheter også var med på disse gudstjenestesamlingene.
VERN OM SKAPERVERKET: Moss menighet er grønn menighet og vi forsøker å være oss dette
bevisst på ulike måter, både gjennom innkjøp, serveringssystemer, konfirmantundervisning,
skolebesøk, gudstjenesteliv med mer. I juni ble det som vanlig arrangert Skaperverkets dag med
gudstjeneste i Nesparken.
KAMP FOR RETTFERDIGHET: Kirkens Nødhjelps fasteaksjon hadde samme tema som året før: «I
kriser er vann kritisk.» Som vanlig var det konfirmantene som stod for innsamlingen i Moss
menighet, med et stort sekretariat av frivillige og ansatte i sving til å sende dem ut, ta imot dem når
de kom tilbake, telle penger osv. Det er ønskelig å få med flere voksne bøssebærere da dette betyr
mye for beløpene som samles inn, men også for opplevelsen av å være sammen om en stor og
viktig oppgave. Konfirmantene hadde også dette året et korprosjekt med en konsert i fastetiden der
inntektene gikk til fasteaksjonen. Totalt ble det samlet inn kr. 42.700, noe som er betydelig mindre
enn året før (da var innsamlingsresultatet 59.500,-). Det ble arrangert konfirmantprosjekt Lys i
mørket også i høst. Inntektene fra konserten går til fasteaksjonen 2017. Menighetens
misjonsprosjekt (NMS) i Mali og Kirkens Nødhjelps prosjekt i Kenya har blitt fulgt opp gjennom
kirkeofringer og forbønn gjennom året.
Det kan også nevnes at vi har fulgt noen enkeltmennesker i deres kamp for rettferdighet, både ved
hjemmebesøk og samtaler, og i møter med offentlige organer.
Kirkens Bymisjon er en god partner å leve sammen med på Arena og i byen. De er stadig i vekst og
vi har mange møtepunkt med dem. I august startet et nytt konfirmantkull opp, og gruppen av
diakonikonfirmanter teller nå 29 ungdommer!
Varm takk til alle frivillige medarbeidere og til samarbeidspartnere. Det er ofte gode
samarbeidsrelasjoner som gjør at menighetens diakoni når ut dit den skal.
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet».
(fra Den Norske Kirkes Plan for diakoni)
Moss 23.02.2017
Ragnhild Stranden (soknediakon)
21
ÅRSBERETNING FOR MOSS KAMMERKOR - 2016
Konserter/opptredener
2016 har vært et aktivt år for Moss kammerkor.
Første øvingshelg startet tidlig på året, 6. – 7. februar på Arena. Torsdag 17. mars deltok koret på
No stig vår song salmekonsert med Helga Johanne Størdal (sang), Knut Størdal (tangenter) og
Odd Halvor Moen (trekkspill/fløyter) i Moss Kirke. Det var en vakker opplevelse for koret å være med
på dette prosjektet. Klangen i ”nye” Moss kirke var helt nydelig.
Tema for vårens konserter var fransk kormusikk og nordisk korlyrikk, en del av sangene innøvd og
lært utenat. Kjetil gav oss et språkkurs i fransk underveis på øvelsene. Brynhild kom og bidro med
oversettelse av fransk tekst til norsk og fransk uttale. Koret fikk på en øvelse ekstra innstudering av
det franske programmet med gjestedirigent Dag Jansson. Deler av repertoaret inngikk i et felles
prosjekt sammen med Hydrokoret og dirigent Trond Dahlen. Korene sang hver sin avdeling og
hadde en felles fransk avdeling sammen.
Konsertene sammen med Hydrokoret ble fremført onsdag 20. april på Stabekk kino Vårkonsert og
torsdag 21. april på Arena Kafekonsert. Ieva Maria Struzaite hadde en egen klaveravdeling på
begge konsertene. Torsdag 2. juni på Arena hadde Moss kammerkor egen sommerkonsert - och
songen doftar i natten. Her ble fremført deler av det samme repertoaret, og Ieva Maria Struzaite
hadde en egen klaveravdeling. Denne konserten ble en festkonsert, stor stemning med publikum.
Helgen 11. – 12. juni reiste koret samlet med buss på en miniturne rundt Mjøs-byene. Lørdag 11.
juni hadde Moss kammerkor en samarbeidskonsert med koret Dåm på Gjøvik bedehus, Musikkens
hus med hyggelig samvær på kvelden. Søndag 12. juni sang Moss Kammerkor på gudstjeneste i
den vakre middelalderkirken Ringsaker kirke og hadde en egen konsert på Prøysenhuset. Repertoar
og tittel: - och sången doftar i natten – franske og nordiske stemninger. Det ble en hyggelig tur,
men noe lite publikum på disse konsertene.
Søndag 6. november arrangerte koret to Allehelgenskonserter Bach til trøst i Moss kirke sammen
med Barokkanerne. Solistene var mossejenta Sandrine Schau (sopran), Sunniva Eliassen
(mezzosopran), Mathias Gillebo (tenor) og Halvor F. Melien (baryton). Tekstleser var skuespiller
Gisken Armand. Koret sang Bach-kantatene nr. 8 og 161 og koralen Jesus bleibet meine Freude.
Det ble en flott opplevelse, hvor koret sang alt utenat.
Lørdag 17. desember holdt koret sin tradisjonelle julekonsert i Moss kirke Nine Lessons and
Carols. JeeYoung Park spilte orgel og klavér. Solist var
Christopher S. Pedersen (baryton).
Kantoritjeneste
Kantoritjenesten i Moss kirke har vært gjennomført på vanlig måte, dvs. to pliktige tjenester pr.
medlem pr. halvår. En gruppe fra koret deltok i et felleskor på gudstjenesten i Moss kirke julaften kl.
16:00.
22
Heldagsøvelser
I 2016 hadde koret 4 heldagsøvelser:

6. – 7. februar - innøvning av nordisk og fransk program, Arena.

15. – 16. oktober - Bachs kantater, samt juleprogram, Arena.
Styret
Styret har hatt følgende sammensetning i 2016:
Leder:
Åge Hanssen
Sekretær:
Ingun Ege
Kasserer:
Frode Klæboe
PR-ansvarlig:
Berit Elvsås
Stab-ansvarlig:
Marie Grytdal Eilertsen
Arrangementsansvarlig:
Bengt Martin Simonsen
Vararepresentanter:
Tor Boye Okkenhaug og Åse Carlsen
Dirigent – talerett i styret:
Kjetil Elias Ertresvåg
Styrets arbeid
Avholdte styremøter:
Det gamle styret avholdt ett styremøte i 2016. Sittende styre har hatt ti styremøter i 2016. Sekretær
har skrevet referat etter hvert møte, disse er sendt medlemmene pr. e-post. Koret har ellers blitt
orientert om styrets arbeid, enten via e-post eller på korøvelsene.
Økonomisk styring:
Styret har hatt ansvar for å få gjennomført følgende konsertproduksjoner i 2016: Kafekonsert, -och
songen doftar i natten, - franske og nordiske stemninger (sommerturneen), Bach til trøst (to
konserter) og Nine Lessons and Carols.
Som regnskapet viser har konsertene gått i balanse på grunn av underskuddsgaranti fra
konsertserien. Koret betalte transportutgiftene for medlemmene til sommerturneen.
Driftssiden av korets økonomi har gitt et overskudd på kr. 34.100,-. Kasserer har jevnlig rapportert
om korets økonomiske ståsted og har fulgt godt med både på inntekts-, utgifts- og likviditetssiden.
Deltakelse av kormedlemmer i konsertproduksjonene:
Bortsett fra at korets medlemmer har sunget på konsertene, har også mange i koret vært involvert i
arbeidet før, under og etter produksjonene. Arbeidsinnsatsen har blant annet bidratt til godt
gjennomførte konserter. Styret takker alle for innsatsen.
23
Reisekomiteen:
Når det gjelder korturen til Mjøsbygdene sommeren 2016, ble denne organisert av styret. Høsten
2016 ble det opprettet en reisekomite for å planlegge utenlandstur med koret i 2017. Dette arbeidet
pågår fortsatt. Komiteen består av Mette Wallace, Arne Hermansen, Håkon Frøysa Skullerud og
Svein Kåre Aas. PÅ styremøte den 14.desember tok styret en beslutning om at det blir kortur til
Bornholm 25. -28. mai 2017. Styret takker komiteen for arbeidet de har utført i 2016.
Organisering av prøvesynging:
Det har vært prøvesang for 14 kormedlemmer dette året for fylte aldersgrense (58 år).
Innkjøp av kortrabulanter:
Gruppen som bestemmer hvordan Moss kirke skal utformes innvendig har brukt lang tid på dette. Av
den grunn er det foreløpig ikke avgjort hvilke trabulanter koret skal kjøpe. Styret jobber videre med
saken.
Avholdelse av årsmøte 2016:
Årsmøtet for 2016 ble avholdt på Arena, 5. februar. Det var 22 kormedlemmer til stede. Etter et
ekstraordinært årsmøte 3. mars, ble alle styrets «roller» besatt.
Medlemssituasjonen
Pr. 31.12.2016 har koret 36 aktive medlemmer,
(13 sopraner, 11 alter, 5 tenorer og 7 basser).
Nye medlemmer:
Gunvor Frøysa Skullerud (alt), Håkon Frøysa Skullerud (bass), Mette Wallace (alt), Anne-Cathrine
Fause (sopran) og Elaine Wall (sopran).
Permisjoner:
Tone Lehmann, Ingjerd Sverresdatter Haneset, Ola Stenmo og
Elise Voll Sundbø.
Medlemmer som har sluttet:
Ingrid Grytdal Matheson og Geir Hovland.
Dødsfall:
Bjørn Karlsen.
Medlemskapsnåler:
Medlemskap 5 år: Malmfrid Lia og Marie Grytdal Eilertsen
Medlemskap 15 år: Eli Reier
24
Stemmeførere:
Sopran:
Ingun Ege
Alt:
Nina Marthinsen
Tenor:
Geir Hovland
Bass:
Bjørn Karlsen/Tor Boye Okkenhaug
Komitéene i 2016
PR/Økonomi: Berit Elvsås/Frode Klæboe (ledere).
Sidsel Flesjø, Nina Marthinsen, Tone Lehmann (perm.), Ingjerd Sverresdatter Haneset (perm.), Eli
Reier, Svein Kåre Aas, Reidar Aasgaard, Toril Kristin Bigum,
Ieva Maria Struzaite, Marianne Aschjem og Håkon Frøysa Skullerud.
Stab: Marie Grytdal Eilertsen (leder).
Elise Voll Sundbø, Malmfrid Lia, Ragnhild Bilsbak Hågensen, Gerd Kristoffersen, Pål-Terje Carlsen,
Ann-Christin Gjerlaug, Gunvor Frøysa Skullerud, Mette Wallace
Tor Boye Okkenhaug og Anne-Cathrine Fause.
Arrangement: Bengt Martin Simonsen (leder).
Kristin Michelsen, Bjørn Karlsen, Espen Bjerke, Bjørg Nordberg, Arne Hermansen, Ivar Andersen,
Trine Lise Heilmann, Geir Hovland, Åse Carlsen og Ola Stenmo.
Programkomité: Åge Hanssen (leder).
Kjetil Elias Ertresvåg, Kristin Michelsen, Sidsel Flesjø, Marie Grytdal Eilertsen,
Frode Klæboe og Ieva Maria Struzaite.
Andre funksjoner:
Valgkomité:
Toril Kristin Bigum og Marianne Aschjem
VO-rapportering:
Ingun Ege
Tono-rapportering:
Ingun Ege
Notearkivar:
Malmfrid Lia
Vinlotteriansvarlig:
Toril Kristin Bigum
Regnskapsfører:
Geir Hovland
Web ansvarlig:
Ivar Andersen
Revisor:
Evy Viken
-
Åge Hanssen, leder / Ingun Ege, sekretær
25
Moss, 30.01.2017, 14.02.2017
Regnskap
Oppdeling i flere ansvar
Budsjett
2016 Barn/UngeGudstj.liv Diakoni KulturkirkeDrift-Arena
2017
31002
31007
31003
31006
31001
Ansvar
Ansvar: 31000 Moss menighetsråd
1090 Pensjonsinnskudd
6069
1100 Kontormateriell
4097
1101 Trykkeriutgifter
23639
1102 Abonnementer
4054
1110 Akt.relatert forbruksmat./utst/tjen
73444
1111 Dåpsmateriell/barnearbeid
8040
1112 Undervisningsmateriell
0
1113 Konfirmantmateriell/ungdomsarbeid
223430
1118 Gudstjeneste arbeid
7795
1119 Diakonalt arbeid
1980
1120 Annet forbruksmateriell
61933
1122 Renholdsutgifter
0
1124 Bevertning ved arrangement
79414
1130 Porto og telefon
10252
1133 Bankgebyrer
8949
1140 Annonser/reklame/info.
215130
1141 Representasjon og gaver
21046
1150 Opplæring, kurs (ikke oppg.pliktig)
4505
1165 Andre oppgavepl, men ikke trekkpl. ytelser 8000
1170 Reiseutgifter, ikke oppgavepliktige
55397
1180 Energi, strøm
121788
1185 Forsikring
21495
1190 Husleie
0
1195 Kontingneter, avgifter, gebyrer, lisenser m.v.44965
1200 Inventar og utstyr
140230
1230 Vedlikehold byggtjenester
49248
1240 SERVICE OG REPERASJONER
86010
1260 Kjøp av rengjøringstjenester
82737
1265 VAKTHOLD OG VEKTERTJENESTER, ALARMSYSTEMER
36536
1270 Konsulenttjenester
450686
1340 Refusjon Fellesrådet
0
1429 Betalt mva
198770
1465 Overføring av offer annen virksomhet
42017
1466 Overføring av andre innsamlede midler
0
1467 Overføring av offer til KN/NMS
40000
1468 Kjøp av tjenester (Offer Bymisjonen)
0
1470 Tilskudd/overføringer til andre
505253
1500 Renter
692865
1530 Dekning av tidl. års neg. driftsresulta
1580 Regnskapsmessig overskudd
116966
1590 Avskrivninger
511128
Sum utgifter
3957868
1610
1611
1620
1621
1630
1632
1650
1729
1770
1800
1830
1840
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1870
1871
1874
1900
1930
1950
1980
1990
Betaling fra deltakere. Foreldreinnbetaling -8508
Konfirmant innbetaling
-169970
Salg varer/tjenester
-80479
Inntekter ved arrangement
-5600
Husleieinntekter/utleie av lokaler
-130934
Konsertinntekter
-162082
HUSLEIE, AVGIFTSPLIKTIG
-1207212
Refusjon mva. drift
-198770
REFUSJON FRA ANDRE
-8179
Tilskudd fra stat
-435000
Tilskudd fra kommune
-100000
Tilskudd fra fellesråd
-170990
Offer til Moss menighet og Arena
-37690
Offer til Undervisningsarbeid
-15278
Offer til Diakonalt arbeid
0
Offer til Kirkemusikalsk arbeid
-1660
Givertjenesten
-65490
Offer til annen virksomhet
-42017
Innsamlede midler andre
-3000
Offer KN, NMS og Kirkens Bymisjon
-58150
Tilskudd/gaver fra andre
-442500
Gaver til menighetsarbeidet
0
Frifondsmidler
0
Renteinntekter
-466
Bruk av tidl. års overskudd
-102765
Bruk av bundne fond
0
Regnskapsmessig underskudd
0
Motpost avskrivninger
-511128
Sum inntekter
-3957868
5000
10000
30000
20000
10000
5000
5000
3000
10000
20000
5000
40000
250000
15000
0
5000
5000
0
5000
60000
25000
5000
20000
10000
25000
10000
10000
5000
190000
5000
5000
10000
20000
20000
5000
5000
10000
5000
5000
10000
5000
5000
10000
0
10000
100000
10000
10000
10000
10000
5000
375000
10000
5000
30000
120000
25000
25000
30000
300000
95000
80000
35000
60000
190000
40000
10000
40000
110000
695000
0
390000
0
115000
0
100000
0
865000
511128
2394128
-511128
-3900128
-95000
-190000
-1200000
-190000
-450000
-150000
-235122
-40000
-15000
-5000
-5000
-65000
-40000
-10000
-60000
0
0
0
-230000
0
-140000
0
-10000
0
-795000
190000
40000
10000
40000
16000
110000
695000
-511128
-2715128
-5000
-30000
85000
10000
10000
215000
15000
25000
25000
80000
120000
25000
0
45000
140000
300000
95000
80000
35000
460000
-15000
-500
-173378
-110000
-80000
-20000
250000
15000
5000
70000
511128
3900128
0
-10000
-190000
-80000
-10000
-95000
-190000
-1200000
-190000
0
-450000
-150000
-285122
-40000
-15000
-5000
-5000
-65000
-40000
-10000
-60000
0
0
-15000
-500
-173378
-110000
-10000
-190000
-5000
3000
10000
45000
5000
90000
30000
0
Sum ansvar: 31000 Moss menighetsråd
181167
0
TOTALT
181167
0
26
Sum tjeneste: 4400 Annen kirkelig virksomhet
181167
27
28
29
30
31
32