INVITASJON TIL KURSKVELDER for besøksvenner

Besøkstjeneste —
et møtested mellom
mennesker
Rollen som besøksvenn
kan bety:
INVITASJON TIL
KURSKVELDER
for
besøksvenner
- et sted å gi fellesskap
- et sted å få fellesskap
- å være et medmenneske i
møte med et annet….
- å lytte
- å skape små gylne øyeblikk
i livet….
- å kunne bety en forskjell for
et annet menneske….
- å skape glede med en prat
Besøkstjenesten er en del av
menighetenes diakonale arbeid.
”Det er mange ikring deg som frys, ver du eit
bål, strål varme ifrå deg! ”
Halldis Moren Vesaas
og en kaffekopp...
Påmelding til diakonene
Astri Olga Tretterud tlf 962 29 948
eller
Guri Ree Bjørkås tlf 456 65 376
DEN NORSKE KIRKE
Å være besøksvenn er å være med
på å skape små gyldne øyeblikk….
Vi har en drøm om menigheter
hvor omsorgen og fellesskapet
synliggjøres med en aktiv
besøkstjeneste.
Har du lyst til å være med på å
virkeliggjøre denne drømmen?
Da er du varmt velkommen til å
bli med på besøksvennskurs!
Du vil bli knyttet til et team som
ledes av en frivillig koordinator.
Vesterøy: Sølve Næss Holm
Sandar: Ragnhild Ringstad
Sandefjord: Hanna Guro Brekke
Bugården: Inger Berit Langeland
PROGRAM TIRSDAG 7.MARS,
fortrinnsvis for nye besøksvenner
Påmelding innen 6. mars
PROGRAM ONSDAG 15.MARS,
for nye og gamle besøksvenner
Påmelding innen 13. mars
Kl 18.00-18.15: Velkommen
Kl. 18.00-18.15: Velkommen
Kl 18.15-18.45: Hva er
besøkstjeneste?
v/Guri Ree Bjørkås
og Astri Olga
Tretterud.
Kl 18.15-19.15:
Kl.18.50-19.30: Å møte ensomheten
v/ prest Sølve NæssHolm.
Kl.19.30-20.00: Kveldsmat.
Kl 20.00-21.00: Hva er demens?
v/ sykepleier Hilde
Madsen.
Kl.21.00-21.15: Refleksjon /
oppsummering
I møte med sorg,
- om tap, livskvalitet
og håp v/ sykehusprest
Liselotte Wettby
Kl 19.15-19.45: Kveldsmat
Kl 19.45–20.30: En forsonet alderdom…
v/ psykiatrisk
sykepleier
Hanna Guro Brekke
og diakon Astri Olga
Tretterud
Kl 20.35-20.40: Brit Oustorp deler
erfaringer som
besøksvenn.
Kl. 20.40-21.00: Erfaringsdeling /
refleksjon / oppsummering.