Aktivitetsplan ()

Aktivitetsplan mars
UKE
10
6-10.mars
11
13-17.mars
12
20-24.mars
13
27-31.mars
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Frilek ute og inne
PALS
Gym: Blå og Rød
Vi roer ned med Yoga
«Utesprell»
Gym: Grønn og Gul
Forming: Blå og Rød
PALS
TUR: Grønn & Blå
«Laserløype i
asteroidefelt»
Vi griller
TUR: Rød & Gul
«Laserløype i
asteroidefelt»
Vi griller
Samarbeidsoppgave: Vi
lager stjerner og
planeter.
Forming: Grønn og Gul
Glitrende univers!
Gymsal: Blå og Rød
Vi roer ned med Yoga
Forming: Grønn og Gul
Glitrende univers!
Gymsal: Blå og Rød
Vi roer ned med Yoga
Samarbeidsoppgave: Vi
lager stjerner og
planeter.
Gymsal: Blå og Rød
Frilek ute og inne
«Utesprell»
Frilek ute og inne
«Utesprell»
Frilek ute og inne
«Utesprell»
Gym: Grønn og Gul
Forming: Blå og Rød
PALS
All.møte: Barna kommer
med ønsker og ideer til
aktiviteter.
Gym: Grønn og Gul
Forming: Blå og Rød
PALS
Gym: Grønn og Gul
Forming: Blå og Rød
Forming: Grønn og Gul
Vi lager Raketter
Vi roer ned med Yoga
Forming: Grønn og Gul
Vi lager Raketter
Månedens tema: Verdensrommet: vi snakker om ulike planeter og hva som er der oppe? Vi får besøk av romvesen!!! PALS: Hvordan leker vi
sammen. Samarbeidslek. Høre og gjøre.
Kontaktinformasjon Finstad SFO:
1. klasse basen: 48 95 74 96
Her jobber: Tone, Fredrik, Alex, Silje og Torill.
SFO-leder: Jan Pålsson 64 85 30 62 / 41 37 87 38
Skolen har telefon: 64 85 30 50
Web: http://www2.ski.kommune.no/SKOLER/Finstad/
Mail: [email protected] eller [email protected]
(Med forbehold om endringer)