TIMEPLAN mars 2017 - Lofoten Yogastudio

Timeplangjelderframars2017
(endringerkanforekomme)
MANDAG
TIRSDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LØRDAG
SØNDAG
DAGTID
påBallstadSFO
kl10-11
kl11-12
Seniortrim/
lettyogapåstol
Seniortrim/
lettyogapåstol
Mona
Mona
kl15.30-17.00
kurs:DevaYoga
Helbredende,roligtime
Mona
ETTERMIDDAG
/KVELD
kl18-19.30
YOGAFORMENN
kl19-20.30
kurs:Viryayoga
Anita
Anita/Mona
KL18-19.30
DROP-INYOGA
Anita
kl19.45
sistesøndagimnd
AcroYogaJam
Forallekurs:Drop-inermuligmedforbeholdomledigplass.Takontaktsammedag.
Påmeldingenkelttimesenestdagenfør:tlf.90150523
Ledigforprivatetimerutenomoppsatttimeplan.Takontaktfortilbud/avtale!
J.M.Johansensvei99,8340Stamsund(vedTeaterNor)
www.lofotenyogastudio.no---epost:[email protected]
Innehaver:MonaSveum
tlf.90150523