Å bruke arbeidsflyt sikrer at dokumentet har vært

Digital ekspedering i Gran kommune
15.03.17
1
Film digital postkasse
https://vimeo.com/channels/digitalpostkasse/124497427
2
3
Internt
-------------------------------------------------------------------------------------------Eksternt
-------------------------------------------------------------------------------------------Elektronisk
4
3 ting du må huske
• Ny ekspederingskanal
• Maler
• Kontaktregisteret i P360
5
Ny ekspederingskanal
6
Maler
• Færre maler
• Elektronisk signatur er nå standard, men kan redigeres bort ved
sending av brev pr. post.
 Hele innholdskontrollen må fjernes, klikk på de tre prikkene og velg
«delete».
• Dato kommer på først ved ekspedering
7
Kontaktregisteret i P360
• For å kunne sende dokumenter via SvarUt fra P360 kreves det
at kontakten har tilknyttet
 et organisasjonsnummer – for virksomheter
 et personnummer - for privatpersoner
• P360 har nå en integrasjon mot folkeregisteret som sikrer at
man finner rett kontakt (privatperson)
• Veiledning for søk og opprettelse av privatpersoner finnes her:
ansattportalen-informasjonsavdelingen–saksbehandling –
oppskrifter og dokumenter
8
Arbeidsflyt i P360 – jobb digitalt internt
Bruk P360 til gjennomgang og godkjenning av dokumenter
 Enkelt – Det er enkelt å sende et dokument på arbeidsflyt – bruk
kontekstmenyen på dokumentet.
 Raskere – Mottaker får dokumentet umiddelbart i sin arbeidsliste
under punktet «oppgaver»
 Sikrere - Internpost konvolutter kan komme på avveie –
informasjonssikkerhet
 Loggbart – Alt blir logget i systemet
– Du kan abonnere på e-post varsling
Å bruke arbeidsflyt sikrer at dokumentet har vært igjennom en
elektronisk godkjenningsprosess i saksbehandlingen og at denne
prosessen kan dokumenteres.
9