Månedsbrev Ekornstubben

Månedsbrev fra
Ekornstubben
Mars 2017
Dette må vi huske i Februar!

Emmy 2 år

Phillip 3 år

Akedag på Ringkollen 8 mars

Barnehage dagen 14 mars

Da var måneden over for denne gang og vi har hatt en helt topp måned med mye aktivitet.
Vi har hvert innom alt i fra fugle- barna til blåmeisen til feiring av kong Harald. Merker nå
at ungene vokser veldig fort og får med seg veldig mye 
Forrige måned:
Bading var en kjempe morsom opplevelse for både barn og voksne. Vi har hatt med oss
alle barna ned for å bade nå og alle har hatt det veldig moro på bading. Vi har hatt grupper
på to og tre så vi har hatt veldig god kontakt med barna da vi ikke har hatt med oss fler
enn så få. Det har hvert alt ifra skli, dukke og hoppe fra kanten. Ungene deres er veldig glad
å være i vann alle sammen  Det har hvert ganske mange trøtte barn når vi har kommet
derfra så mange har tatt seg en lur i bilen og på madrassen på leke rommet når vi har
kommet tilbake  Dette gleder vi oss til igjen 
Denne måneden har vi hatt besøk av blåmeisen som månedens fugl. Vi har sett på bilder av
den og funnet ut at det er …… sin fugl. Vi har sett den fuglebrettet på furutoppen flere
ganger men så er det noen ganger vi ikke har sett den når vi har sett etter den. Da har
ungene har stått og ropt etter blåmeisen for at den skal komme. Så da har vi funnet frem
høytalleren så vi kan lokke på den så den kanskje kommer på besøk så vi kan få se den. Vi
har sett på litt bilder av barna til blåmeisen også for å se litt og prata litt om hva som skjer i
alle fuglekassene som vi har rundt om kring i skogen og på furutoppen.
Vi har prøvd oss på litt forskjellige forsøk denne måneden og det har hver veldig
spennende og litt skummelt også når det kom
mye flamer og litt lyd. Vi prøvde oss på å lage
flammekaster med et lite stearinlys og litt
appelsinskall. Dette var velykket men litt
skummelt når vi måte dempe lyset og det kom litt
flammer. Men vi skal fortsette med dette denne
måneden også. Denne måneden skal vi prøve oss
på et forsøk som heter "dansende rosiner". Dette
blir spennende 
Denne måneden har det blitt mange gruppe dager sammen med harelabben. Vi har hatt
mange flere enn vi egentlig skulle hatt som er annen hver onsdag. Dette er for at barna
skal bli kjent med hverandre og de andre voksne som er på harelabben. De leker kjempe
godt sammen og trives og være med hverandre. Vi begynner nå utover og besøke de store
avdelingene med den største gruppen for at de også skal bli kjent med der de skal være
neste år. Vi har god dialog med de andre storbarnsavdelingene så dette skal gå fint med
mye besøk.
Denne måneden så var det feiring av Kong Harald som tok mye oppmerksomhet. Ekorn
og hare fant ut at vi skulle feire kongen vår med en skikkelig fest som en konge fortjener.
Vi bestillte opp en stor kake og pyntet oppe på furutoppen. Vi lagde tegninger som vi skal
sende inn til kongen så han kan henge alle sammen på kjøleskapet sitt for det var vist det
mamma og pappa gjorde hjemme sa barna  Vi sang "ja vi elsker" og "konge sangen. Det
ble selvsagt sunget hipp hipp hurra  Heideh hadde også laget vårruller for den sote
anledningen også. Hipp hurra for kongen som ble 80 år 
Turer i nærområdet skulle vi få til denne måneden. Ungene skulle få oppleve noen andre
steder enn der vi pleier og være. Vi har et flott
nærområdet som det er mange muligheter for å komme
seg på tur og oppleve ting. Den flotteste turen som satt
litt spor hos oss voksne og barn var når vi gikk helt i fra
barnehagen og forbi solplassen og ut til "øya". De største
ungene gikk nesten helle veien selv ut og det er veldig
langt. De var så flinke  Når vi kom oss ut ditt så var det
lek med en gang det var bygge lek og det var noe rollelek
blant dem. De måte fordele oppgaver dem imellom
for at de skulle klare og bære og lage noe med
steinene. Vi har også hvert noen turer på de andre
plassene til barnehagen og vi har hvert en tur ute på
tusseskogen.
Vi har delt oss inn i noen små grupper denne måneden for å flytte fokus over på litt språk
trening. Vi delte gruppa inn i tre og hadde en aktivitet og samling for barna. Dette var
veldig bra og vi ser at barna har godt av det og få litt mindre grupper så det blir litt mindre
støy og vi kan holde fokus litt lenger enn når vi er ni barn. En gruppe hadde om
blåmeisen, en annen hadde pekke bøker med mye forskjellig i som de skulle benevne og si
hva er og den siste gruppa hadde med seg Ipaden som det er en del språk spill som barna
fikk prøve seg på. Veldig spennede alt sammen så dette skal vi prøve og få gjort mer av i
tiden frem over
Vi hadde mange instrumenter i noen av samlingene våre for å leke litt med de og høre på
litt rythme. Vi prøvde alt fra små egg til noen store symbaler som lagde veldig mye lyd i
forhold til eggene. Moro med mye lyd og spesielt når det er ekte instrumenter. Vi er
veldig glad i å synge.
Neste måned:
Vi skal kjenne litt på de forskjellige sansene som vi har på kroppen synssansen, luktesansen,
smakssansene, høre og følesansen. Disse skal vi ha mange øvelser på i samlinger og
aktiviteter både når vi er ute i skogen og i barnehagen. Vi voksne skal også bli flinkere til
dette i hverdagen og snakke om sansene våre. Ungene syntes det er veldig moro når de får
ta på og føle på ting. Noen ganger kan det være litt ekelt for mange ting er kanskje litt
kaldt eller varmt. Det kan også være vått og helt tørt. Det og for eksempel smake på kanel
hva skjer da? Høre forskjellige lyder som er rundt oss i forskjellige styrker hva gjør det med
opplevelsen? Se på noe som er lang borte eller når man får det helt inn på øynene? Mye vi
skal finne ut av ang sansene våre denne måneden.
Samarbeid er noe vi driver med helle tiden at ungene skal leke sammen. Vi skal øve på det
med mange små grupper også en del rollespill av oss voksne som skal leke sammen. Vise at
vi blir glade hvis vi får til noe sammen. Vi skal derfor ha litt ekstra fokus på bygg og
konstruksjons lek denne måneden for og ha fokus på akkkurat dette. For å bygge et hus
med pinner så må kanskje en holde huset for at de andre kan finne flere pinner så det står
av seg selv. Det med og hjelpe hverandre er også noe som vi skal ha med oss på dette
temaet. Hjelpe hverandre når noen gråter eller trenger hjelp til noe. Ungene er kjempe
flinke til å kjelpe hverandre men vi har fokus på det og øver og forsterker det.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå,
kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder
samiske barns språk og kultur.
(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)
Telle er noe som går igjen gjennom helle dagen vår her i barnehagen for vi teller når vi
synger når vi er på tur osv. Så de har blitt gode på å telle høyt, så nå skal vi øve mer på det
der å telle ting. Hvor mange druer er det du har fått nå? For eksempel. Vi fortsetter også
med telling når vi skal spise med istede å telle til fem før en sang så øker vi det og teller til
ti istede. Så har vi en progresjon på det. Eventyret som vi skal ha denne måneden er
geitekillingen som kunne telle til ti. Dette er for å ha et evntyret som vi kan bruke
tellingen opp mot Telle dyrene som er med i eventyret 
Ekornstubben blir turnere Stuppe kråke, rulle rundt, hoppe opp og ned, krabbe frem
over og bakover. Dette er noe av det vi skal gjøre nå når vi skal ha fokus på turn. Vi skal
prøve og bruke en del tid når vi er i hallen denne måneden. Så det blir primert de ukene vi
er i barnehagen vi skal ha turn men selvsagt vi skal stuppe litt kråke på furutoppen også. Så
viktig at alle sammen har med seg sko denne måneden når vi blir en del i hallen. Dette
bruker vi opp mot de grunnlegende bevegelsene som barnehagen har et veldig stort fokus
på ang idrett. Vi skal også prøve oss på litt veldig enkel bildeorientering med ungene.dette
gjøres ved at vi tar å skriver ut bilder av steder i barnehagen og de må finne det.
Månedens fugl denne måneden er toppmeisen. Denne fuglen har en skikklig topp som står
opp på toppen av hodet sitt og er gråbrun på oversiden og svart og hvit på hodet. Vi skal
ha med oss høytaller denne måneden også for å se om vi kan få den helt inn til oss og få
en nærbilde av den. Det er morsomt for ungene når vi får disse fuglene på nærthold og
ikke bare se på de på et bilde. Vi skal tømme fuglekassene så det er plass til at de nye
fuglene kan komme å legge egg der, dette skal ungene få være med på. Vi snakker da om
hvor mange egg toppmesen legger og viser og illustrerer. Vi skal ha fuglesti denne månden
da vi legger ned et tau som ungene skal følge og se om de ser mange fugler. De kan plukke
med seg fuglene så snakker vi om hvem fugl det er når vi er ferdig 
Gleder oss til nok en ny måned  Mvh Heideh, Per Eril, Tove og Didrik