BROHODE HAVBRUK Brohodekonferanse Vår 2017

BROHODE HAVBRUK
Brohodekonferanse Vår 2017
7. mars 2017
NTNU Brohode Havbruk inviterer havbruksaktører,
forskere, politikere, studenter, elever og lærere til
konferanse i Rørvik 7. mars.
I samarbeid med lokal organisator legges det opp til en
idémyldring mellom studenter, forskere, næringsaktører, lærere og elever. Sammen skal vi løfte
havbruk fra en erfaringsbasert til en kunnskapsbasert næring. Målet med arrangementet er å
identifisere problemstillinger som er viktige for næringsaktørene og som NTNU kan bidra til å løse
gjennom student- og forskningsprosjekter.
6. mars: Trondheim – Rørvik
- for tilreisende
Vi tar Hurtigruten nordover. Om bord blir det faglige foredrag og idemyldring.
Kl. 12.00 Utreise fra Trondheim (MS Nordkapp)
Kl. 12.30 Lunsj
Kl. 13.30 Velkommen og presentasjon av alle deltakere
Kl. 13.45 Seminar del I: Foredrag fra inviterte gjester
-
Verdikjeden laks: fra rogn til slakting (Knut Hjelt, Sjømat Norge)
Havbrukspilot: en tverrfaglig tilnærming til å forstå miljøinteraksjoner (Kjell Inge, NTNU)
NTNU Ocean Club: en studentforening for havromsstudenter (Ivar Hammerset og Kasper
Breistein, NTNU Ocean Club)
Kunnskapssamarbeid: hva skjer? (Kristian Henriksen, NCE AquaTech)
Kl. 15.15 Pause med noe å bite i
Kl. 15.45 Seminar del II
-
Næringsklyngen i Ytre Namdal (Rögnvaldur Gudmundsson, NYN)
Koblingsboks mellom næring og akademia i Blått Kompetansesenter (Trude Heggstad, BLÅTT)
Pitche en idé – hvordan gjør vi det? (Alexandra Neyts, NTNU)
Innspill fra næringslivet (Heidi Glørstad Nielsen, TKK og Rögnvaldur Gudmundsson, NYN)
Kl. 17.15 Intro og gruppearbeid i stasjoner – etter innspill fra næringslivet med fokus på fremtidige
utfordringer. Hver gruppe diskuterer og forbereder en pitch om løsninger og muligheter.
Kl. 18.30 Avslutning og pause
Kl. 19.00 Middag
Kl. 20.45 Ankomst Rørvik
Kl. 21.00 Sjekk inn på Kysthotellet Rørvik
BROHODE HAVBRUK
Tirsdag 7. mars, Norveg (Rørvik)
- for studenter:
- bedriftsbesøk for studenter, elever, forskere,
lærere - deles inn i to grupper med ulik tidsplan.
- for alle deltakere
Kl. 12:30 Lunsj
Kl. 13:30 Presentasjoner av bedrifter
Kl. 14:30 Hvordan blir en problemstilling til en Bachelor/Master oppgave? Samarbeidsmuligheter
mellom NTNU og næringslivet (NTNU veiledere fra ulike studieretninger)
Kl. 15:00 Pause
Kl. 15:30 Pitch: resultater fra gruppearbeid i går (10 grupper får 5 min hver)
Kl. 17:00 Pause m servering
Kl. 17:30 Speed date mellom studenter og næringsliv
Kl. 18:30 Mingling
Kl. 19:00 Middag
Kl. 21:30 Avgang Hurtigruten fra Rørvik (MS Nordnorge)
Onsdag 8. mars
- for tilreisende
Kl. 06:30 Ankomst Trondheim, frokost og utsjekking
Påmelding
https://ntnu.wufoo.com/forms/m1x7jwzl1gefig9/ (innen 28. februar)
Kostnader
Arrangør dekker kostnadene for konferansen på Rørvik (forutsetter påmelding innen tidsfristen).
Har du spørsmål? Ta kontakt med [email protected]