Mekanikar for tunge kjøyretøy

Trucknor Sogn og Fjordane AS er autorisert Volvo lastebil - og bussforhandler for Sogn og
Fjordane. Firma har 56 tilsette og omsetning i 2016 var vel 170 mill. kroner. Selskapet er
lokalisert på Sandane, Stryn, Kaupanger og Årdalstangen. Dotterselskapet Trucknor
Førde AS i Førde har 12 tilsette og omsetning i 2016 på vel 20 mill. kroner. I tillegg til
Volvo er vi her serviceverkstad for Renault og MAN.
Volvo lastebilar hadde ein marknadsandel i Sogn og Fjordane på om lag 50 % i 2016
for bilar over 16 tonn.
Trucknor Sogn og Fjordane AS og Trucknor Førde AS er ein del av Trucknor AS som er eigd
av Strømberg Gruppen AS der omsetning i 2016 var på om lag 1,7 milliardar kroner.
Vi ønskjer å styrke vår verkstadkapasitet
Trucknor Førde AS – søkjer
Mekanikar for tunge køyretøy
Trucknor Sogn og Fjordane AS – Sandane søkjer
Skadereperatør / mekanikar for tunge køyretøy
Vi tilbyr:
-
Spennande arbeidsplass med godt fagmiljø
Moderne utstyr og anerkjende produkt
Fagleg utvikling ved kurs og intern opplæring
Gode vilkår med løn, forsikring og pensjon
Vi ønskjer søkjarar med:
- Interesse for faget, positiv og ansvarleg haldning
- God kompetanse innan elektro og moderne feilsøkingsmetodar
- Vilje til stor innsats med kunden i fokus
- Kunne arbeide sjølvstendig og ha gode samarbeidsevner
- Relevant fagbrev, førarkort og arbeidspraksis
For skadereperatør ønskjer vi i tillegg:
- Erfaring frå skadereparasjonar på køyretøy
- Evne og vilje til å arbeide sjølvstendig og saman med andre på større
reparasjonsobjekt
Ta gjerne kontakt for nærmare informasjon:
Førde: Jan Kåre Rygg telf 481 99 190
Sandane: Bodvar Årskog telf 909 19 856
Søknad med CV for begge stillingane, skal sendast til Arvid Gimmestad på epost:
[email protected] innan 17.03.2017.