Expense - Vilka behörigheter finns det

Roller
När du införskaffar Visma.net måste din Visma-partner bevilja dig de rätta åtkomstrollerna.
Därefter kan antingen du eller din Visma-partner gå vidare med att tilldela roller till användarna av
de aktiverade Visma-tjänsterna.
Nedan beskriver vi de roller som är relevanta för Visma.net Approval.
Kundadministratör
Rollen Kundadministratör används vanligen av din Visma-partner. Denna roll beviljar ingen
åtkomst till ditt företag i Visma.net Approval.
Kundadministratör kan:

Skapa ditt företag

Aktivera införskaffade tjänster

Tilldela roller
Systemadministrator
Systemadministrator för Visma.net Approval har åtkomst till ytterligare fönster inom Visma.net
Approval som ger dig möjlighet att konfigurera tjänsten och övervaka alla ärenden för alla
användare.
Systemadministrator har åtkomst till följande fönster:
Dokumentöversikt: Ger åtkomst till alla dokument i företaget och ger dig möjlighet att
hantera olösta dokument.
Processöversikt: Ger åtkomst till alla aktiva och avslutade arbetsflödesprocesser.
Ärendeöversikt: Ger åtkomst till alla ärenden i företaget och ger dig möjlighet att flytta över
ärenden till andra godkännare.
Inställningar: Ger dig möjlighet att skapa och hantera Godkännandeflödensamt hantera alla
vikarier i företaget.
Systemobservatör
Systemobservatörsrollen är avsedd för revisorer och partners eller supportpersoner som kan ge
dig assistans vid behov. Systemobservatören har följande behörigheter:
Dokumentöversikt: Visa alla dokument i företaget, men ingen behörighet att skicka dokument
för godkännande eller att godkänna/avvisa direkt.
Processöversikt: Visa de aktiva och avslutade arbetsflödena.
Ärendeöversikt: Visa alla ärenden i ett företag, men ingen behörighet att flytta över ärenden till
andra godkännare.
Inställningar: Visa alla inställningar som är åtkomliga av Systemadministrator, men ingen
behörighet att ändra några inställningar.
Systemobservatören får inga e-postaviseringar och visas inte i någon lista över användare. Därför
är det inte möjligt att tilldela ärenden till systemobservatören.
Godkännare
Du kan tilldela olika Godkännare-roller till användarna beroende på vilka integrationer du har
aktiverat. De som ska godkänna har bara har tillgång till sina egna ärenden och en begränsad
uppsättning inställningar.
Följande Godkännare-roller finns:
Absence godkännare: godkänner ledighetsansökningar som registrerats av anställda i Visma.net
Absence.
Expense godkännare: godkänner reseräkningar som registrerats av anställda iVisma.net
Expense.
Fakturagodkännare: godkänner fakturor från leverantörer. Dessa fakturor kan skickas
från Visma.net Financials eller Visma Document Center.
Voucher Approver: godkänner verifikationer som skickas från Visma Control.
2