Golvshop.se - över 150 000 byggvaror i vårt golvvaruhus på nätet

Nova
Kortlingsanvisningar
Instruktioner
Innan montering rekommenderar vi att alla dörrar och lådor tas bort för att underlätta arbetet. Innan hål borras se till att det inte är några
vattenledningar eller elledningar dolda i väggen. Stödlister under kommoder och högskåp monteras på angiven höjd. Alla mått är vägledande,
exakta mått mäts på levererad produkt. Vi rekommenderar att alla produkter installeras av en behörig yrkesman. Måttangivelser i mm.
Alla produkter ska inspekteras innan montering. Vi kan inte hållas ansvariga om en produkt är defekt efter eller genom inkorrekt montering.
Badrumsskåp
Högskåp
Högskåp
960, 961, 962 och 963
953, 954, 955 och 956
997
995
Regel höjd
250 mm
Regel höjdRegel höjd
250 mm 250 mm
Stödlist medföljer,
Stödlist medföljer,
Stödlist medföljer,
placeras
placeras
mm 420 mm
placeras 420
mm 420
från golvetfrån golvetfrån golvet
595
315
595
315
315
330 595
330
850 (Rekommenderad höjd från golv)
685
330
405
850 (Rekommenderad
höjd från golv)
685
850 (Rekommenderad
höjd från golv)
405
420 685
405
850 (Rekommenderad höjd från golv)
420
850 (Rekommenderad höjd från golv)
1840
465
420
465
260
755
Stödlist medföljer
placeras 250 mm
från golvet
420
850 (Rekommenderad höjd från golv)
1840
465
1940 (Rekommenderad höjd från golv)
ovanpåliggande tvättfat
685
250 420
Stenbänkskivor med
1940 (Rekommenderad höjd från golv)
1840
Heltäckande tvättfat
755
977, 988, 989 och 998
Heltäckande tvättfat
1840
Kommoder
977, 988, 989 och 998
420
850 (Rekommenderad
höjd från golv)
465
Kommoder
945
1940 (Rekommenderad höjd från golv)
Kommod
420
1840
1295
1940 (Rekommenderad
höjd från golv)
Stödlist medföljer,
placeras 420 mm
från golvet
Stödlist medföljer,
Stödlist medföljer,
Stödlist medföljer,
placeras
placeras
mm 330 mm
placeras 330
mm 330
från golvetfrån golvetfrån golvet
Bröderna Miller AB. Box 23, 564 21 Bankeryd. Besöksadress: Industrigatan 3
Tel 036 37 65 00, Fax 036 37 21 88, [email protected]
www.millerbadrum.se
1
405
420
420
465
1840
1940 (Rekommenderad höjd från golv)
1840
850 (Rekommenderad höjd från golv)
Regel höjdRegel höjd
250 mm 250 mm
Regel höjd
250 mm
755
420
465
1840
1295
1940 (Rekommenderad höjd från golv)
Regel höjd
250 mm
1940 (Rekommenderad höjd från golv)
1840
1940 (Rekommenderad höjd från golv)
Regel höjd
250 mm
l höjdRegel höjd
mm 250 mm
1840
Speglar
Elanslutningsutrymmen
Instruktioner
Använd alltid behörig fackman för elinstallation. Bröderna Miller AB tar inget ansvar för felaktiga/ej behöriga installationer.
Spegel 959
Spegel från sidan
Spegel 960
Spegel 961
Upphängningsbeslag
c/c 572 mm
Upphängningsbeslag
c/c 372 mm
Upphängningsbeslag
c/c 772 mm
Upphängningsbes
c/c 972 mm
123
577
523
523
167
165
167
523
123
577
577
960
38 mm
djupt
utrymme
960
för elansl.
38 mm
djupt
LED-drivern
ärär
placerad
utrymme
LED-drivern
placerad
bakom
förskyddslisten
elansl.
bakom
skyddslisten
523
588
523
523
Upphängningsbes
c/c 972 mm
963
56
523
370
123
577
577
588
577
523
523
577
523
56
123
577
523
370
523
588
758
760 28 mm
560
1135
28 mm
38 mm djupt
38 mm
38 mm
djupt
djupt
djupt
djupt
utrymme
utrymme
utrymme förutrymme
utrymme
för elansl.
elansl.
560 för elansl.
för elansl.
för elansl. 760
38 mm
38 mm
38 mm
djupt
djupt
djupt
LED-drivern
är
placerad
Upphängningsskena
är placerad
är placerad
är placerad
LED-drivern
ärför
placerad LED-drivernLED-drivern
utrymme
LED-drivern
ärLED-drivern
placerad
är placerad
utrymmeLED-drivern
utrymme
elanslutning
bakom
skyddslisten
bakom
skyddslisten
bakom
bakom skyddslisten
bakom skyddslisten
bakom skyddslisten
för elansl.bakom skyddslisten
för skyddslisten
elansl.
Upphängningsbes
c/c 972 mm
Skruvhål
c/c 843 mm
123
165
56
Upphängningsbeslag
c/c 772 mm
123
123
165
Upphängningsbeslag
c/c 572 mm
56
123
167
56
558
362
28 mm 960
38 mm
djupt
38 mm
djupt
djupt utrymme
utrymme
utrymme
förförelansl.
elanslutning
362
för elansl.
56
577
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
Spegel 963
Upphängningsbeslag
c/c 372 mm
123
123
577
523
700
700
700
38 mm
djupt
utrymme
för elansl.
960
38 mm
djupt
utrymme
för elansl.
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
UpphängningsbeslagSkruvhål
Upphängningsbeslag
Upphängningsbeslag
mm1148 mm
c/c 572 mm c/c 638c/c
c/c 772 mm
Skruvhål
Upphängningsbeslag
Upphängningsbeslag
c/c972
438 mm
mm
c/c 372c/c
mm
145
54
760
38 mm
djupt
utrymme
för elansl.
370
Spegel 962
Spegel från sidan
Upphängningsbeslag
c/c 772 mm
760
123
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
54
560
38 mm
djupt
utrymme
för elansl.
577
523
38 mm
djupt
utrymme för
elanslutning
523
577
362
577
700
123
123
167
54
Upphängningsbeslag
LED-drivern är placerad Upphängningsskena
bakom skyddslisten
165
165
370
963
963
370
56
56
588
56
588
56
165
370
370
1144
758
28 mm
28 mm
djupt
djupt
utrymme
utrymme
för elansl. 758
för elansl.
28 mm
28 mm
djupt
djupt
utrymme
utrymme
Upphängningsskena
LED-drivern
är placerad
LED-drivern
är placerad
för elansl.
för elansl.
bakom skyddslisten
bakom skyddslisten
370
56
588
165
588
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
165
165
Skruvhål
c/c 843 mm
56
165
56
Skruvhål
c/c 638 mm
588
56
370
56
56
588
Upphängningsbeslag
Skruvhål
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
Skruvhål
c/c 843 mm
558
28 mm
28 mm
djupt
djupt
utrymme
utrymme
för elansl.
558
för elansl.
28 mm
djupt
utrymme
förärelansl.
LED-drivern
placeradLED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
bakom skyddslisten
588
56
370
Skruvhål
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
c/c 1024
Badrumsskåp
954 mmc/c 638 mm
56
n är placerad Upphängningsskena
ddslisten
963
56
700
700
28 mm
djupt
utrymme
för elansl.
370
56
56
588
145
Skruvhål
c/c 438 mm
165
145
Skruvhål
Skruvhål
c/c 438 mm
c/c 843 mm
Badrumsskåp 953
56
från sidan
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
Badrumsskåp
165
577
Nova
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
Upphängningsbeslag
Bröderna Miller AB. Box 23, 564 21 Bankeryd. Besöksadress: Industrigatan 3
Tel 036 37 65 00, Fax 036 37 21 88, [email protected]
www.millerbadrum.se
2
LED-drivern är placerad Upphängningsskena
bakom skyddslisten
167
523
523
577
523
Skruvhål
c/c 1024 mm
56
LED-drivern är placerad Upphängningsskena
LED-drivern är placerad
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
bakom skyddslisten
bakom skyddslisten
Upphängningsbeslag
Bröderna Miller AB. Box 23, 564 21 Bankeryd. Besöksadress: Industrigatan 3
Tel 036 37 65 00, Fax 036 37 21 88, [email protected]
www.millerbadrum.se
56
588
963
370
370
28 mm
djupt
utrymme
för elansl.
165
165
1144
588
370
758
28 mm
djupt
utrymme
för elansl.
Skruvhål
c/c 843 mm
56
165
56
LED-drivern
är placerad
LED-drivern
är placerad
bakombakom
skyddslisten
skyddslisten
588
28 mm
djupt
utrymme
för elansl.
56
56
165
588
370
370
963
Skruvhål
c/c 638 mm
56
165
56
56
558
28 mm
djupt
utrymme
för elansl.
56
56
588
588
165
758
370
700
28 mm
djupt
utrymme
för elansl.
LED-drivern är placerad
bakom skyddslisten
LED-drivern
är placerad
LED-drivern
är placerad
bakombakom
skyddslisten
skyddslisten
Badrumsskåp 956
SkruvhålSkruvhål
c/c 438 mm
c/c 843 mm
145
960
38 mm
djupt
utrymme
för elansl.
56
Badrumsskåp 955
577
577
523
523
LED-drivern
är placerad
LED-drivern
är placerad
bakombakom
skyddslisten
skyddslisten
LED-drivernLED-drivern
är placerad är placerad
bakom skyddslisten
bakom skyddslisten
Skruvhål
c/c 638 mm
Upphängningsbeslag
c/c 972 mm
123
123
123
577
577
523
523
577
700
523
577
760
560
1135
960
38 mm
38 mm
38 mm
38
mm
38
mm
38 mm
djupt djupt
djupt djupt
djupt
Instruktioner djupt
utrymme för
utrymme
utrymme
utrymme
utrymme
utrymme
elanslutning
Använd alltid behörig
fackman
för elinstallation. Bröderna
Miller
AB tar inget ansvar för felaktiga/ej
för
elansl.
förbehöriga
elansl. installationer.
för elansl.
för elansl.
för elansl.
56
588
123
760 362
Elanslutningsutrymmen
vern är placerad
skyddslisten
56
123
123
Nova
Upphängningsbeslag
Upphängningsbeslag
c/c 772 mmc/c 1148 mm
167
54
560
mm
pt
ymme
elansl.
cerad
n
Upphängningsbeslag
Upphängningsbeslag
c/c
c/c572
972mm
mm
Upphängningsbeslag
Upphängningsbeslag
c/c 772 c/c
mm372 mm
123
phängningsbeslag
c/c 572 mm
3
Nova
Röranslutningsutrymmen
Instruktioner
Använd alltid behörig fackman för elinstallation. Bröderna Miller AB tar inget ansvar för felaktiga/ej behöriga installationer.
Rekommenderad höjd för centrum väggavlopp från färdigt golv är max 590 mm
565
145
565
145
950
145
750
145
550
Utrymme för
rördragning
Kommod 998
145
Kommod 989
Kommod 988
260
380
Kommoder med heltäckande tvättfat
85
145
145
85
380
420
500
Utrymme för
565
rördragning
145
420
Utrymme för
565
rördragning
85
145
260
565
Kommod 998
330
565
410
565
330
Utrymme för
rördragning
70
420
500
Kommod 989
420
565
Utrymme för
rördragning
85
145
500
145
420
145
500
565
Kommod 988
Utrymme för
rördragning
70
Utrymme för
rördragning
85
Kommoder med stenbänkskivor och ovanpåliggande tvättfat
Utrymme för
rördragning
410
330
Utrymme för
rördragning
410
330
Utrymme för
rördragning
145
565
145
950
Utrymme för
rördragning
410
Utrymme för
rördragning
330
380
500
Utrymme för
950
rördragningUtrymme
för
rördragning
500
145
420
420
500
565
70
70
145
145
565
145
950
85
Utrymme för
Utrymme förrördragning 950
rördragning
420
Kommod 945
145
750
565
500
500
Utrymme för
Utrymme
för
550
rördragning
rördragning
145
420
145
145
550
565
145
420
lådan
260
145
420
Kommod 977
Utrymme för
rördragning
bakom
260
Utrymme
för
Utrymme
rördragning
260
380
380
420
Utrymme för
rördragning
420
Utrymme för
rördragning
500
420
Utrymme för
rördragning
500
420
420
500
Utrymme för
rördragning
500
70
Utrymme för
rördragning
145
70
Utrymme för
rördragning
330
145
85
410
Utrymme för
rördragning
330
330
145
410
330
330
145
565
Utrymme för
rördragning
85
330
330
70
Utrymme för
rördragning
410
Utrymme för
rördragning
70
410
145
950
Utrymme bakom lådan
145
410
565
420
145
500
420
145
330
410
565
85
330
70
Utrymme för
rördragning
330
Utrymme för
rördragning
Utrymme för
Utrymme för rördragning
rördragning
410
145
145
330
330
565
950
85
410
410
330
145
410
Utrymme för
rördragning
Utrymme för
rördragning
565
145
950
Kommod 977
145
500
Utrymme för
Utrymme
för
rördragning
rördragning
410
330
145
420
70
Utrymme för
550
rördragning
565
Bröderna Miller AB. Box 23, 564 21 Bankeryd. Besöksadress: Industrigatan 3
Tel 036 37 65 00, Fax 036 37 21 88, [email protected]
www.millerbadrum.se
4