Se hela programmet

BetLe Competence ´Development
Utvecklingsdagar för undersköterskor på röntgen (kurs V)
Program
Dag 1
09.15 - 09.30
Inregistrering med kaffe
09.30 - 10.15
Inledning
10.15 - 12.00
Tema patientsäkerhet inom radiologin
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 - 14.30
Patientsäkerhet
- Att vara smittbärare
- Etik & omvårdnad
- informerat samtycke
14.30 - 14.50
Kaffe
14.50 - 16.00
Forts. Patientsäkerhet...
16.30 -
Eventuellt studiebesök på Ystads röntgenavdelning
Dag 2
09.00 - 10.00
Tema ultraljud
10.00 - 10.20
Kaffe
10.20 - 12.00
Metodik & diagnostik
- Aseptik & sterilitet
- Punktion & dränage
12.00 - 13.00
Lunch
13.00 - 14.30
Organdonation/transplantation
14.30 – 14.45
Kaffe
14.45 - 16.00
Forts. Forts orgondonation…..
17.30-
Gemensam kvällsaktivitet
Dag 3
09.00 - 09.45
Perspektiv på mångfald i vården
09.45 - 10.00
Kaffe
10.00 - 11.45
Forts. perspektiv på….
11.45 - 12.00
Sammanfattning av kursdagarna samt utvärdering
12.00
Lunch
Obs! Programmet är preliminärt.