Råd 2020 - Lantbrukssällskapet

Råd 2020
2015 – 2020
ProAgria Lantbrukssällskapet
Långskog Magnus, Lönnqvist Mari
Råd 2020: 7 moduler + 1
Miljö
Energi
Produktionsdjur
Ekologisk
produktion, växt
Produktionsdjur,
hälsovårdsplaner
Ekologisk
produktion, djur
Växtskydd
+ Ekonomi 2017
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
Miljö
• Förgröningsstödets krav, villkor för miljöersättning,
tvärvillkor, genomgång av stallgödselanvändning mm
• Stöden
• Markstruktur
• (Gårdens miljöplan)
• Innovationer
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
Undersökning av markstrukturen
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
ÖSL kalkleveranser 2012-2016
Kommun
Korsnäs
2012(t)
2013(t)
2014(t)
2015(t)
2016(t)
Medeltal
Ha
Kg/ha/v
40
931
436
18
304
346
1 650
210
Kristinestad
1 141
4 484
2 444
3 097
4 607
3 155
9 000
351
Kronoby
3 779
3 946
3 627
2 312
3 182
3 369
10 400
324
169
138
492
59
77
187
700
267
Malax
2 575
3 786
1 892
919
1 447
2 124
7 600
279
Korsholm
2 855
5 876
4 211
2 974
4 842
4 152
15 000
277
Närpes
3 124
5 645
4 896
3 289
5 293
4 449
19 500
228
Pedersöre
3 809
2 615
3 920
2 298
3 682
3 265
14 000
233
Jakobstad
243
160
812
168
84
293
500
587
Nykarleby
4 164
4 339
2 094
2 647
2 292
3 107
12 500
249
Vasa
351
677
673
607
823
626
1 300
482
Vörå
4 255
7 616
4 059
2 766
5 008
4 741
14 950
317
26 505
40 213
29 556
21 154
31 641
29 814
107 100
278
Larsmo
Sammanlagt
Spekulationer: 278 kg/ha/år = 5 tn / 18 år
Mål = 730 kg/ha/år = 5 tn / 7 år
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
400 milj. kg år 2015
• Med 5 ton hektardos räckte mängden till 80 000 ha
• Det är 3% av Finlands åkerareal (”fyra Närpes”)
• Med 2015 års kalkningsmängd får medelhektaren
5 ton en gång under 33 år
• Så här kan man inte fortsätta!
• 2016 kom man upp till ca. 600 milj. kg.
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
Produktionsdjur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla djurslag
Tvärvillkoren
Ersättning för djurens välbefinnande
Kokondition/Griskondition
Hälsovårdsplan (endast veterinär!)
Gårdens miljöplan
Smågrupper och nätverkande
Stödplanering
Checklistor
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
Växtskydd
•
•
•
•
Växtskyddsplan och IPM-rådgivning
Fältbesök före, under och efter växtperioden
Tvärvillkor
Innovationer
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
Diskussion i fält
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
Energi
• Energiplan
– Ny
– Uppdatering
• Energirådgivning
– Olika uppvärmningsalternativ
– Möjlighet att byta till t.ex. flis
• Smågruppsverksamhet
– Lantbrukets energibesparing, och –försörjning
– Innovationer
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
Ekologisk produktion
•
•
•
•
•
•
•
Kartläggning före övergång till eko
Besök före ekogranskningen
Ekoplan(verksamhetsbeskrivning)
Växtskydd, eko
Stödplanering
Smågruppsutbildning
Både för växt- och djurgårdar
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
Ekonomi - tidigast sommaren 2017
• Lägesbedömning av verksamheten och lönsamheten
• Utvecklingsobjekt? Kalkyler över alternativ att
modernisera samt förbättra konkurrenskraften
• Obs! Ev. affärsplan görs inte med Råd 2020-medel
• För vem?
– a) gårdar med ekonomiska svårigheter
b) andra gårdar (t.ex. bolagisering, marknadsföring,
generationsväxlingsmöjligheter)
• Rådgivarna utväljs  avtal görs med rådgivarna 
sommaren/hösten 2017: Råd 2020 Ekonomi
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
Ersättningsnivå
• Ersättning:
– 63 €/h
– max 1 500 €/besök
– totalt 7 000 € under programperioden (2015 –
2020)
– Resekostnader (inga dagtraktamenten)
• Endast momsen betalas av jordbrukaren
• Godkända rådgivare på Mavis hemsida
– Jordbrukaren väljer rådgivare
– Rådgivaren reserverar medel via nätet (Hyrrä)
• Innovationer inbakat i varje modul
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
Vad betalar jordbrukaren?
KOSTNADER FÖR RÅDGIVNING
Rådgivningsbesök på gården (h)
3
Rådgivningsersättning (€/h, moms 0 %)
63
Kostnader för rådgivning
189
RESEKOSTNADER FÖR BESÖKET
Resans längd tur och retur (km)
50
Km-ersättning (€/km)
0,41
Resekostnader totalt
20,50
Sammanlagda kostnader för rådgivningsbesök och planering
209,50
Moms (24 %) av de sammanlagda kostnaderna = det jordbrukaren
ska betala (€)
50,28
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
Våra rådgivare inom Råd 2020
• http://www.lantbrukssallskapet.fi/kontaktuppgifter/personal/
ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton
johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti
TACK!