Deltagande i sommarverksamhet 2017

Deltagande i sommarverksamhet inom Mjölby kommun
barn 6-15 år, sommaren 2017
Förening/Studieförbund/Företag:….……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Adress:….……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………………
E-post : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Namn kontaktperson: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
Telefon 1(kontaktperson): …………………………………………………………… Telefon 2(kontaktperson): ………………………………………………………………..…
E-post (kontaktperson): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Vår förening/studieförbund/företag vill gärna medverka med aktiviteter för barn och ungdom 6-15 år
sommaren 2017.
Informationen ni skriver nedan är den som publiceras i tryckt sommarprogram och på hemsida.
Namn aktivitet (Rubrik på aktiviteten)
Innehåll aktivitet (Beskriv kort om aktiviteten/verksamheten)
Datum/Tid (Skriv datum och mellan vilka klockslag som aktiviteten ska genomföras,
Ex. 2017-06-21 kl. 13-15 skilj flera aktiviteter med kommatecken, 2017-06-30 kl. 10-12)
Plats (Skriv plats/adress där aktiviteten/verksamheten genomförs eller tänkt mötesplats!)
Åldersinriktning (Mellan vilka åldrar aktiviteten riktar sig till. Ex. 12-15 år)
Ledare (Skriv antal ledare som finns på plats vid aktiviteten)
Frågor (Skriv telefon där barn/föräldrar kan ringa för mer information såväl före som under själva aktiviteten)
Kostnad (Skriv vad aktiviteten kostar för barnet. OBS: för bidrag från kommunen ska aktiviteten vara kostnadsfri)
Övrigt (Ex. föranmälan, klädval, max antal deltagare ni kan ta emot, m.m.)
Vi ser helst att du anmäler aktiviteterna på vår hemsida senast 30 april 2017.
Fyll i formuläret på www.mjolby.se/28666.html
Du kan också skicka in denna blankett till Kultur- och fritidsförvaltningen
Via post: Mjölby kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen 595 80 MJÖLBY
eller samtliga uppgifter via E-post: [email protected]