Uppgifter i utställningen Winter Games

UPPGIFTER PÅ PLATS
Winter Games
- skolår 9-Gymnasiet
Winter Games
Uppgifter i utställningen Winter Games
Ni ska ta del av vintersportgrenarna i utställningen Winter Games och utifrån
de olika stationerna bygga upp ett ”träningsprogram” som stärker vissa egenskaper
och färdigheter. Utarbeta programmet i grupper på tre personer. Sedan får varje
grupp prova på ett träningsprogram som en annan grupp har lagt upp.
Uppgift 1 - Förbereda aktiviteten
Dela upp er i grupper på tre personer och kom överens om vilka grupper som ska testa
varandras träningsprogram.
Välj fokusområde, d.v.s. planera vilka muskelgrupper, färdigheter eller egenskaper
ni vill att programmet ska stärka. Leta reda på lämpliga vintersporter eller andra
stationer i utställningen. Nedan listas några förslag till fokusområde, om ni behöver
inspiration. Ni kan också välja ett område utanför listan.
■■
Motivation
■■
Samarbete ■■
Muskelkraft, överkroppen
■■
Reaktionsförmåga ■■
Koordination ■■
Muskelkraft, underkroppen
■■
Hastighet ■■
Balans ■■
Uthållighet
■■
Precision ■■
Taktik ■■
Psykisk styrka
■■
Explosiv kraft ■■
Tävlingsinställning
■■
Koncentrationsförmåga
Kör hårt och
lycka till!
Winter Games
Uppgift 2 - Testa aktiviteten
När ni är klara byter ni uppgiftspapper med den andra gruppen. Var och en
av er ska testa åtminstone en aktivitet och ge en kort bedömning av den.
Grupper
Deltagare i gruppen:
Testpersoner:
Dags att
röra lite
på sig!
Winter Games
Aktivitet 1:
Fokusområde:______________________________________________
Beskrivning av aktiviteten
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Bedömning av aktiviteten
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Winter Games
Aktivitet 2:
Fokusområde:______________________________________________
Beskrivning av aktiviteten
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Bedömning av aktiviteten
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Winter Games
Aktivitet 3:
Fokusområde:______________________________________________
Beskrivning av aktiviteten
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Bedömning av aktiviteten
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Winter Games
Uppgift 3 - Gemensam bedömning
När alla grupper har testat de tre aktiviteterna ska ni lämna tillbaka
blanketterna till den grupp som lagt upp programmet. Ge konstruktiv
respons på hur väl uppgifterna eller grenarna bidrar till att uppnå målen
för fokusområdet. Ni kan också utbyta idéer om vilken gren eller annan
aktivitet ni anser att bäst understöder de uppställda målen och dela med
er av egna erfarenheter från Winter Games.
Hoppas ni
lärde er en
massa nytt!