Dagens agenda (SE) :2017-03-10

PDF skapad: 2017-04-24 16:46
Dagens agenda (SE) :2017-03-10
2017-03-10 FREDAG
• CENTRALBANKER
◦ RB: resultat realobligationsköp kl 10.07
• EXKLUSIVE UTDELNING
◦ Amer Sports (0:62 eur), DSV (1:80 dkk), Frontline (0:15 usd), New Equity Venture (aktier i IApotek Int
), TDC (1:00 dkk)
• MAKRO ÖVRIGT
◦ FI: rapport om tillsynen av värdepappersmarknaden kl 9.00
• MAKROSTATISTIK
◦ Norge: KPI februari kl 8.00
◦ Tyskland: handels- och bytesbalans januari kl 8.00
◦ Tyskland: arbetskraftskostnader 4 kv kl 8.00
◦ Tyskland: grossistpriser februari kl 8.00
◦ Frankrike: industriproduktion januari kl 8.45
◦ Danmark: KPI februari kl 9.00
◦ SCB: investeringsenkäten 4 kv kl 9.30
◦ Storbritannien: industriproduktion januari kl 10.30
◦ USA: sysselsättning februari kl 14.30
◦ Storbritannien: NIESR BNP-estimat februari kl 16.00
• POLITIK
◦ EU: toppmöte i Bryssel
Disclaimer : Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte
som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken
direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.