HÄR - SFK Trekroken

KM-Pimpel, på Kyrkviken, Arvika d. 4 mars 2017
Klass
HS
HV
ÄHV
DV
ÄDV
YHJ
Placering
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4
1
Förnamn
Tord
Kristian
Mikael
Billy
Marcus
Mikael
Stefan
Tarmo
Bo
Kjell-Ove
Sven-Erik
Håkan
Torbjörn
Karl-Erik
Östen
Sven-Olov
Ingvar
Rolf
Lars-Erik
Leena
Maj-Britt
Britta
Marianne
Saga
Monica
Dominic
Efternamn
Thorin
Bergström
Andersén
Affelin
Dahlqvist
Öst
Simon
Kokko
Nilsson
Jensen
Holmberg
Toreld
Karlsson
Tomasson
Gustafsson
Högman
Fällman
Axelsson
Sundin
Varis
Nilsson
Kullberg
Sundin
Gustafsson
Högman
Abresparr
Klubb
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Knallen
SFK Knallen
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
SFK Trekroken
Vikt i gr.
3307
2878
1961
1565
1398
1229
1213
3855 Klubbmästare
3790
2023
1925
1111
871
2078
1405
1387
1276
752
0
2342
1633
1538
1012
865
533
299