Lundby stadsdelsförvaltning

Lundby stadsdelsförvaltning
Avser läsår
20
/ 20
ANSÖKAN TILL RAMBERGSSKOLAN
Elevens namn:
Personnummer:
Adress:
Postnummer och ort:
Modersmål, om annat än svenska:
Nuvarande skola:
Nuvarande klass:
För elever i årskurs 6 alternativt blivande årskurs 6
Mitt språkval är:
Franska
Tyska
Spanska
Engelska
Elevens underskrift:
Vårdnadshavares underskrift:
Vårdnadshavares underskrift:
Vårdnadshavares namn:
Vårdnadshavares namn:
Telefonnummer (dagtid):
Telefonnummer (dagtid):
Rambergsskolan
Övre Hallegatan 1
417 13 GÖTEBORG
Telefon: 031-366 72 96
www.goteborg.se