Ladda ner - Folkspel

BingoLottos
Dragningslista
Folkspel i Sverige AB · Box 313 · 431 24 Mölndal
DRAGNINGSLISTA FÖR BINGOLOTTO
SPELVECKA1709
SPELDATUM2017-03-05
LOTTSERIER0921-0928
UTROP I NUMMERORDNING
Ettans Bingo
1, 2, 3, 6, 8, 10, 16, 25, 26, 28, 31, 33, 35, 36, 40, 41, 45, 51, 52, 54, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 75
Tvåans Bingo 2, 4, 5, 11, 12, 15, 17, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 38, 45, 53, 55, 56, 57, 61, 69, 70, 71, 74
Treans Bingo
1, 4, 5, 13, 16, 17, 19, 29, 35, 36, 38, 40, 43, 47, 49, 56, 59, 63, 64, 65, 70, 71, 74
FLAXNUMMER
10.000 kr
Nr 215
7.500 kr
Nr 451
5.000 kr
Nr 598
2.500 kr
Nr 879
1.000 kr
Nr 934
500 kr
Nr 581
250 kr
Nr 194
100 kr
Nr 031
Ny Bingolott Nr 782
50 kr
HÖGVINSTER
Finalspelet
Serie 0921 Nr 54623
Semesterresa, 35.000 kr
Serie 0921 Nr 32472
Volkswagen Passat
TSI 150
Serie 0926 Nr 49553
Semesterresa, 50.000 kr
Serie 0926 Nr 59895
ÖVRIGA HÖGVINSTER
SerieNr
Vinst
SerieNr
Vinst
SerieNr
Vinst
0921
0921
0921
0921
0921
0921
0921
0921
0921
0921
0921
0921
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0922
0923
0923
0923
0923
0923
0923
0923
0923
Du väljer vinsten 2.500 kr
Smycken 5.000 kr
Du väljer vinsten 3.000 kr
Semesterresa 25.000 kr
Du väljer vinsten 2.000 kr
Du väljer vinsten 2.000 kr
Upplevelser 3.000 kr
Smycken 5.000 kr
Du väljer vinsten 2.000 kr
5.000 kr
5.000 kr
Hemelektronik 10.000 kr
Smycken 5.000 kr
Du väljer vinsten 3.500 kr
Upplevelser 3.000 kr
Smycken 5.000 kr
Du väljer vinsten 3.000 kr
5.000 kr
15.000 kr
Hemelektronik 10.000 kr
2.500 kr
5.000 kr
Smycken 5.000 kr
1.500 kr
Upplevelser 3.000 kr
Smycken 5.000 kr
Du väljer vinsten 3.500 kr
Du väljer vinsten 15.000 kr
0923
0924
0924
0924
0924
0924
0924
0924
0924
0924
0924
0924
0924
0924
0924
0924
0925
0925
0925
0925
0925
0925
0925
0925
0925
0925
0925
0926
Hemelektronik 10.000 kr
Smycken 5.000 kr
Du väljer vinsten 3.000 kr
Du väljer vinsten 2.000 kr
Du väljer vinsten 5.000 kr
Upplevelser 3.000 kr
Du väljer vinsten 3.500 kr
Du väljer vinsten 3.500 kr
Smycken 5.000 kr
Semesterresa 15.000 kr
Du väljer vinsten 3.500 kr
Du väljer vinsten 5.000 kr
2.500 kr
Du väljer vinsten 2.500 kr
Du väljer vinsten 5.000 kr
Hemelektronik 10.000 kr
Du väljer vinsten 10.000 kr
Du väljer vinsten 2.500 kr
Smycken 5.000 kr
2.500 kr
5.000 kr
2.500 kr
Upplevelser 3.000 kr
Du väljer vinsten 5.000 kr
Semesterresa 25.000 kr
Smycken 5.000 kr
Hemelektronik 10.000 kr
Du väljer vinsten 5.000 kr
0926
0926
0926
0926
0926
0926
0926
0926
0926
0926
0926
0927
0927
0927
0927
0927
0927
0927
0927
0927
0927
0927
0927
0928
0928
0928
Du väljer vinsten 2.500 kr
Smycken 5.000 kr
Du väljer vinsten 5.000 kr
Du väljer vinsten 2.000 kr
2.500 kr
2.500 kr
7.500 kr
Upplevelser 3.000 kr
Smycken 5.000 kr
Du väljer vinsten 3.000 kr
Hemelektronik 10.000 kr
Smycken 5.000 kr
Du väljer vinsten 5.000 kr
5.000 kr
Semesterresa 20.000 kr
Upplevelser 3.000 kr
Smycken 5.000 kr
Du väljer vinsten 2.500 kr
Du väljer vinsten 3.000 kr
Du väljer vinsten 5.000 kr
Du väljer vinsten 5.000 kr
Hemelektronik 10.000 kr
7.500 kr
Du väljer vinsten 5.000 kr
Smycken 5.000 kr
10.000 kr
12658
14564
20507
25754
26106
28757
34140
38097
39391
48973
55019
56273
14564
25015
34140
38097
39246
47858
51044
56273
11547
14058
14564
18618
34140
38097
40594
42892
56273
14564
18074
22852
26073
34140
36774
37890
38097
38657
39451
39706
40082
41802
55299
56273
10516
12534
14564
26262
27939
28842
34140
36865
37325
38097
56273
10392
11619
14564
14600
16846
22660
22761
27553
34140
38097
46031
56273
14564
27826
32041
32542
34140
38097
43267
47766
53903
54879
56273
58444
13498
14564
15609
För kontroll av vinster under 1.000 kr,
jämför Bingolotten med dragna nummer­
utrop (se ovan).
Rätta lotten på www.bingolotto.se eller
ring 0771-980 980 (endast lokaltaxa)
Med reservation
för ev. tryckfel.